31/12/2010

Doofpot kinderporno - België censureert

DeClerck.jpg

Onze oorspronkelijke skynetblog 'Doofpot Justitie' waarin heel wat gegevens over de strijd van de vzw Werkgroep Morkhoven tegen kinderporno zijn opgeslagen, wordt al een jaar lang afgesloten.

Het is niet mogelijk om nieuwe artikels of commentaren op deze blog te publiceren.

De Belgische overheid, die ook het proces tegen aktievoerder Marcel Vervloesem organiseerde en daarbij zelfs cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort liet verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie op een bepaald moment moest bevestigen, heeft daar ongetwijfeld een hand in.

Onder de verdwenen cd-roms bevindt zich de cd-rom die de Werkgroep Morkhoven destijds aan de Belgische Koning liet overhandigen.   Het Belgische Koningshuis bezorgde deze kinderporno-cd-rom aan de toenmalige Justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die ze -normaal gezien - 'voor onderzoek' aan Justitie zou overgemaakt hebben.

(Foto: De huidige Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) die een onderzoek weigert in te stellen naar de verdwenen cd-roms en de aangifte van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake een man die zo'n 30 processen-verbaal met zedenfeiten met kinderen op zijn naam heeft staan, reeds jarenlang negeert.  Deze man organiseerde destijds de klachten tegen Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem.)

(Afbeelding: Pagina uit een proces-verbaal inzake kindermisbruiken te Amsterdam. Deze informatie werd door Marcel Vervloesem destijds aan Procureur Bourlet (zaak Dutroux) doorgegeven.  Die maakte het over aan de Justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem metéén voor het 'bezit van kinderporno' vervolgde en de gegevens in het strafdossier van Marcel Vervloesem deed verdwijnen.)

zandvoort_warmerdam_NL_3.gif

 

 

 

 

18/12/2010

Kinderpornozaak Zandvoort: Strafrechterlijk onderzoek naar pedofilievereniging Martijn

JohanHendrikRichardvanOlffen.jpgNederlandse kamerleden willen strafrechterlijk onderzoek naar pedofilievereniging Martijn, omwille van pedozaak in Amsterdam. Link met de Zandvoort-zaak en het Temse-Madeira-dossier onvermijdelijk.

De nederlandse kamerleden eisen een onderzoek naar de pedofielenvereniging Martijn in Nederland omwille van haar contacten met de babysitter die zich schuldig maakte aan misbruik van tientallen peuters en baby's.

Martijn staat rechtstreeks in verband met de ophefmakende kinderpornozaak Zandvoort en ook met het Temse-Madeira dossier en nog andere grote pedo-zaken waaronder Coral en Cathedral in Frankrijk.

Martijn kwam immers voor op een lijst met tal van belangrijke personen en organisaties, die in beslag genomen werd gedurende een huiszoeking bij de belg Norbert de Rijck in Temse. Deze werd uitgevoerd door de Rijkswacht van Beveren in België, in opdracht van de Onderzoeksrechter uit Dendermonde. In het proces-verbaal vermeldde de Rijkswacht aan de Onderzoeksrechter dat de gevonden lijst 'niet belangrijk' was. Dus werd er geen onderzoek naar kindermisbruiken gevoerd.

De Werkgroep Morkhoven die de lijst wél onderzocht, ontdekte de pedozaak Temse-Madeira.

 

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven diepte het gevonden spoor verder uit, wat resulteerde in het oprollen van het netwerk Temse-Madeira, waarin personen uit België, Nederland, Portugal en Engeland betrokken bleken te zijn. Er volgden tal van arrestaties. Bij de processen die volgden, werden de daders veroordeeld.

 

Het onderzoek brachten Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven in 1998, op het spoor van de nu bekende Zandvoort-zaak. Morkhoven-onderzoeker Vervloesem vond opnieuw een verband met de Nederlandse pedofielenvereniging Martijn. Zo bleken een reeks van kinderpornobeelden uit het Zandvoort-dossier identiek te zijn aan foto's die in het tijdschrift van Martijn afgedrukt stonden. Vervolgens bleek dat deze kinderpornografische beelden gedeeltelijk door een zekere J.M. Villaume in Frankrijk waren gemaakt, die op zijn beurt zowel betrokken was bij het pedofilie-schandaal Cathedral als het daarmee verbonden grote pedofilie-schandaal Coral in Frankrijk. Tussen de fotografische opnamen was ook de fotogalerij van Harry Turné uit Duitsland te vinden die pedofiliefoto's onder de naam 'Pojkart' publiceerde. In de tijdschriften van Martijn stonden ook advertenties die betrekking hadden tot een pedo-zaak in het Belgische Berlaar waarin tal van jongeren werden misbruikt, 'Palestra' genaamd.  Heel wat foto's in deze zaak verschenen in het tijdschrift van Martijn.

 

Al  deze gegevens  met de desbetreffende bewijzen werden eertijds door Vervloesem aan de Bijzondere Opsporingsbrigade van de Rijkswacht in Geel, met name aan Adjudant Frans Tops, overgedragen. Maar de Turnhoutse Justitie deed niets met het materiaal.  De opgespoorde foto's werden zelfs gebruikt om de vinder ervan, Marcel Vervloesem, te kunnen vervolgen voor het 'bezit van kinderporno' zodat de kinderpornozaak Zandvoort kon worden dichtgedekt.


Vervloesem had hetzelfde bewijsmateriaal ook overgemaakt aan de Gerechtelijke Politie van Parijs, die in opdracht van de Parijse onderzoeksrechter Ringot met een rogatoire commissie naar Nederland en naar de Bijzondere Opsporingsbrigade van Geel was gekomen.

 

In de zaak Zandvoort kwamen eveneens beelden voor van baby's en peuters terwijl ze misbruikt werden. Het nederlandse televisieprogramma Nova maakte destijds een schokkende uitzending over  de Zandvoort-zaak waarbij ook een aantal beelden van gefolterde en misbruikte kleuters te zien waren.

 

Het voornoemde bewijsmateriaal bevindt zich nog steeds in het strafdossier van Marcel Vervloesem, onder het mom dat er tegen Vervloesem ook een onderzoek werd gevoerd voor 'het in het bezit hebben van kinderporno'.  

 

Na het 10 jaren durende media-proces waarbij men hem voortdurend een 'zelfverklaarde pedofielenjager' en 'kinderverkrachter' noemde, werd de Morkhovense onderzoeker opgesloten. Op die manier werd het netwerk Zandvoort dichtgedekt en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten konden ongestoord verder hun gang gaan.

 

Marcel Vervloesem kreeg reeds vanaf 2006 door de Justitie van Turnhout, een spreekverbod met de pers opgelegd.

Na twee jaar gefolterd te zijn in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, werd hij enkele maanden geleden in voorlopige vrijheid gesteld op voorwaarde dat hij geen contact zou opnemen met de pers en met verenigingen die zich bezig houden met het opsporen en met de bestrijding van kinderpornonetwerken.

Vervloesem mag ook geen onderzoek meer voeren, noch het land verlaten om op internationale congressen over zijn onderzoek aangaande de internationale kinderpornonetwerken te spreken.

(Enkele jaren geleden wisten een aantal politici te verhinderen dat hij in de Belgische senaat over de kinderpornozaak Zandvoort kwam spreken)

 

Dat is een goede zaak voor de kindermisbruikers die zopas in Nederland wegens het misbruiken van peuters en het maken en verspreiden van kinderporno werden aangehouden.

 

Het is ook een goede zaak voor de pedofielenvereniging Martijn die niets hoeft te vrezen omdat al het onderzoeksmateriaal van Vervloesem, met de stilzwijgende goedkeuring van de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck, in de kelders van de Belgische gerechtshoven is opgeborgen. Het is zelfs mogelijk dat al dit onderzoeksmateriaal, zoals met de cd-roms Zandvoort gebeurde, spoorloos verdween.

 

 

 

30/07/2010

L'UE et le réseau Zandvoort

eu_crimeFONDA.gifPlus relaxe que les Soviets pour maquiller les crimes politiques et en crimes crapuleux.

Jacqueline de Croÿ - 29 juillet 2010

En 1998, on pensait ne trouver que des proxénètes, des producteurs et des éditeurs de pornographie d'enfants dans le dossier Zandvoort. En 2010, on y constate des dizaines de milliers de sabotages judiciaires dans toute l'Union Européenne, avec un schéma identique qui touche les crimes politiques et les grosses escroqueries:

Un proxénète psychopathe est libéré de prison. Il commet des actes de barbarisme et des enlèvements d’enfants, qui sont destinés à disparaître dans un réseau de prostitution, pendant que des notaires, des banquiers et des avocats escroquent leurs parents. Les magistrats se chargent alors de la violation des procédures nécessaires à anéantir les plaignants. Ils les condamnent à la psychiatrie ou la prison pour les faits qu’ils reprochent aux proxénètes, banquiers, notaires et avocats. Ils confient les enfants qui échappent à la prostitution à des proxénètes ou à des institutions.

La justice belge a utilisé ce schéma en 2001, pour ruiner un Roi Yoruba et faire disparaître ses héritiers dans la prostitution, avec cette composition de proxénète, notaires, banquiers et avocats. Le proxénète a dû restituer trois des petits princes qu’il avait kidnappé, parce que sa tentative de kidnapper les trois cadets avait échoué. Le contrat prévoyait d’éliminer tous les héritiers au trône, d'où un petit génocide à objectif exclusivement politique. La Belgique est trop petite et n’a pas la puissance nécessaire à profiter d'un tel génocide. En revanche, l’Union Européenne possède cette puissance, et trouve avantage à prendre le contrôle des pays africains susceptibles d’enrichir l’Europe.

Un dossier de 1991 a fait apparaître que l’Etat français est à la source d'une association de malfaiteurs de composition identique, avec un proxénète, des banquiers, notaires et avocats, pour voler des millions et faire disparaître des enfants dans la prostitution. Le Tribunal de Grande Instance de Paris ignorait alors que l'Internet finirait par lever la censure sur les affaires d'Etat. Les magistrats n'avaient donc pas vu d'objection à laisser les preuves de chaque libération du proxénète de la Prison de la Santé, pour le domicilier dans la maison de campagne d'une riche héritière et de ses jeunes enfants, sans demander leur avis.

De même, le Tribunal de Bordeaux a couvert une escroquerie de un million d'euros à partir de 1997, sur fond de l’exploitation sexuelle d’un enfant, dans le cadre d’une association de malfaiteurs de composition identique : un proxénète, un notaire et plein d'avocats. Le proxénète aurait dû répondre de ses activités pour le réseau Zandvoort, mais un proxénète employé par l'Etat ne peut pas être jugé sans exposer les magistrats qui lui ont donné carte blanche.

Ces proxénètes ne sont rémunérés que par leur impunité et quelques vols de voitures ou escroqueries à l’assurance. D'autres bénéficient des millions, qui disparaissent par escroquerie, captation d’héritage et vente publique des biens au dixième de leur valeur. Les proxénètes ne se contentent pas de travailler pour l’Etat. Ils accumulent donc un mélange de dossiers, d'un côté purement politiques et de l'autre purement criminels.

Les belges pensent que leurs ministres sont trop bêtes pour commettre de tels crimes sans assurance d'être couverts par une autorité supérieure. Très juste: il s'agit de l’Union Européenne, dont l’objectif est de devenir la première puissance mondiale.

L’Union Européenne subsidie des faux organismes, qui ont tout pouvoir de mettre une fin aux violations des droits fondamentaux en 48 heures, sauf ceux qui visent à assurer sa superpuissance de l’Europe. Ces organismes ont couvert de leur silence une série interminable de tentatives de meurtre de Marcel Vervloesem, le principal témoin des activités des proxénètes du réseau Zandvoort. La Belgique a incarcéré ce directeur d’ONG par la violation du droit international, puis a tenté de le tuer par la violation des directives européennes sur les droits des prisonniers aux soins de santé.

La Commission Européenne a répondu "qu'on ne pouvait pas faire grand-chose" au non respect de ses directives. Le Parlement Européen n’a pas voulu considérer une demande de lois contraignantes pour la protection des prisonniers. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a vilipendé les désordres russes durant deux ans, dans le cadre de manoeuvres dilatoires pour retarder le jugement supposé épargner des traitements inhumains à un européen. Le Comité contre les tortures de l’ONU a refusé d’intervenir, au motif de la procédure en cours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Pas un eurodéputé n'a sourcillé !

La survie miraculeuse de Marcel Vervloesem a fait apparaître que l'Union Européenne est une institution fasciste, qui s'est imposé par de la publicité mensongère, pour atteindre une superpuissance mondiale. Tous les politiciens, toutes orientations politiques confondues, aspirent à cette superpuissance et aux supers salaires. Ils s'entendent donc pour garder le silence sur les crimes politiques maquillés en crimes crapuleux. Les Européens, au contraire, ne veulent pas de superpuissance au prix de viols, d’enlèvements d'enfants, d’incarcérations, de psychiatrisations et de meurtres politiques.

Un jugement stipule que Marcel Vervloesem ne peut être libéré que sous la condition qu’il soit interdit de tout contact avec les médias et les ONG des Droits de l’Homme, sous prétexte de prévenir "qu’il ne commette les crimes graves qui l’ont mené en prison". Ces crimes graves se résument aux informations documentées qui ont permis aux ONG d’outrepasser la censure sur la libération des proxénètes psychopathes du réseau Zandvoort. Plusieurs documents judiciaires démontrent que Marcel Vervloesem a été infligé des sanctions assimilables à de la torture et que sa détention a été prolongée au-delà du minimum légal, en représailles de la diffusion de l’information par son ONG, sur le barbarisme toléré par l'Europe.

En réalité, les autorités se moquent des médias, parce qu'ils sont subsidiés pour couvrir crimes politiques. Mais elles craignent la diffusion de l'information à un tel point qu'un document administratif interdit tout contacte entre Marcel Vervloesem et la princesse Maria Massimo Lancellotti. La princesse n'a aucun contact avec les médias, mais elle est une ancienne gouvernante de neveux de la Reine de Belgique !

http://www.droitfondamental.eu/