01/08/2007

Morkhoven: letter to governments and members of parliament (archives)


Morkhoven: letter to governments and members of parliament

euparlement Morkhoven, April 11th 1999

Excellenties, Honorable members of parliament and government

Re.: The disappearance, sexual molestation and torture of children

Hereby enclosed, you will find a few photographs, of which the horrible images speak for themselves.
These are only a few of thousands of photos we found on the internet after the scandal of childpornography in Zandvoort (NL).
On the internet, you can find tens of thousands of children being tortured and/ or sexually molested, while the public authorities don't take enough action to trace and punish the organisers and executioners of these horrendous crimes.
As a result of this, the greater part of these criminals get non-restricted opportunities to continue their degrading and destructive work.
The numerous victims, however, are scarred for life, or are forced to function in a prostitution network from a very early age.
Some victims don't survive the years of mental and physical abuse.
It is remarkable that the persons and/or groups who fight against the sexual exploitation and torture of children, don't receive the necessary support from their government. In 1997, for example, magistrats of the court of justice in Dendermonde (where there was a investigation about the so-called Belgian Temse-network) used other people's criminal records in order to be able to convict Marcel Vervloesem, investigator of Werkgroep Morkhoven.
In doing this, this court of justice wanted to bring all actions and investigations by Werkgroep Morkhoven concerning international childpornography networks, to an end.

We do not wish to abandon our believe in- and hope for a better world for the children as mentioned above.
Therefore, may we request of you any measures necessary to put an end to the childpornography trade, of which these pictures testify, on the internet, as well as outside it ?

Looking forward to your reply, I remain,

Sincerely,

Jan Boeykens
Verlatstraat 13
2000 Antwerpen
chairman Werkgroep Morkhoven

PS. Werkgroep Morkhoven has informed the Belgian minister of Justice by letter that the discovered childpornography material - if asked - will be handled over to the Belgian authorities for further investigation.

17:36 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

31/07/2007

Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'


Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'

Image Hosted by ImageShack.us

De Brusselse overheden laten het huis met geklasseerde voorgevel in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, langzaam verkrotten.
Nadat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ gedeeltelijk onbewoonbaar werd gemaakt, kwamen de diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis een kijkje nemen. Ook de dienst voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen kwam langs. Zij stelden de zware schade aan het huis vast.
De plaatsvervangende burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) zond tevens een schrijven naar de beheerder-immobiliënrechtenexpert die door de vrederechter was aangesteld om het huis als een 'goede vader des huizes' te beheren en vroeg hem beleefd om iets tegen de aanhoudende waterinfiltratie in het huis te ondernemen. Zoniet zou de gemeente zich verplicht zien om artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen en zelf het nodige te doen.
Tot dan leek alles goed te gaan...
De beheerder beschuldigde het gemeentebestuur van Sint-Gillis echter van 'partijdigheid' en trok zich niets aan van de brief van de burgemeester. Hij liet het huis verder verkrotten. De burgemeester, de diensten Hygiëne en Urbanisme, de dienst Bescherming van Monumenten en Landschappen en het gemeentebestuur van Sint-Gillis reageerden niet. Daardoor kwamen er sinds januari 2007 opnieuw meer dan 600 liters water door het dak gedrupt.
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde een paar malen Françose Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid (Parti Socialiste), maar die vond de zaak blijkbaar niet ernstig genoeg. Ook de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die onder de verantwoordelijkheid valt van Schepen Novalis-Van Vooren (VLD) werd in mei 2007 voor een eerste maal maar zonder resultaat gecontacteerd.
De Werkgroep Morkhoven nam daarop contact op met de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz die zich tot Schepen Van Vooren richtte. Van Vooren antwoordde hem dat Mevrouw Bosmans van de dienst voor Vlaamse Aangelegenheden in juli 2007 aan de dienst Hygiëne had gevraagd om 'het nodige te doen'. De dienst 'Hygiëne' zou daarop naar Prinses de Croÿ hebben geschreven alhoewel de Prinses geen brief blijkt te hebben ontvangen.
Volgens Van Vooren valt het gebouw in de Faiderstraat n° 10 waarvan de gevel geklasseerd werd, 'niet onder haar bevoegdheid'. Het huis maakt met andere woorden geen deel uit van het Patrimonium van Sint-Gillis waarvoor Van Vooren als Schepen van Erfgoed bevoegd is...


Van: Sven Gatz
Verzonden: maandag 30 juli 2007 10:12:05
Aan: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: FW: TER INFORMATIE

Vriendelijke Groeten,

Sven Gatz
Vlaams Volksvertegenwoordiger

-------------------

Van: Magdalena Novalet-Van Vooren [mailto:mnovalet@stgilles.irisnet.be]
Verzonden: dinsdag, juli 2007 12:45
Aan: sabinemathus; david.baele.health.fgov.be; mpayfa.bgm; jgypers.molenbeek; jeugd.etterbeek; kabinet.F.Hariche; coppensrene; joseangeli.forest; cultuur.ukkel; boris.dillies; e.bott.woluwe; sahruil.stgillis; sarah.verhees.elsene; Magdalena Novalet-Van Vooren; els.geeraerts.health.fgov; amclaeys.woluwe; daan.de-moerloose; catherine.cornu.health.fgov; paul.boeckmans; bvangoidtsenhoven; pascaldubois; cdejonghe.woluwe; cultuurbeleid.molenbeek; aloys.rigaut; katrien.broekaert.health; marijke.dejonghe.vlaanderen; vanhengel; kim.strauven; sven.gatz.vlaamsparlement; aelkhannouss.molenbeek; hgryseels.schaarbeek; greet.bonte; kabinet.burgemeester.woluwe1150; brigitte.depauw.cdenv; hmennekens.vanhengel; jjoannes.evere; mdehingvdb.ganshoren; gino.hoebeeck.minfin.fed; jdeblaere.woluwe; Stéphan ie Bosmans; carlos.theus.etterbeek; francois.dedonnea.lachambre; bea.diallo.ixelles; alexander.gillemon; avermeylen; jvandamme.molenbeek; Stéphanie Bosmans; ndheere.anderlecht; pdecabooter.1082berchem; bram.bresseleers.bibliotheek; stefanector; ethel.savelkoul; luckasvandertaelen.forest; jeanlucvanraes; pdufour.ixelles; monique.wylock.belgium.fed; kristien.stessens.health.fgov.be; frank.geets.just.fgov.be; yasminaverbeeck; mmombersschepers.jette; patrick.debouverie; carladejonghe; jean-luc.liens; dietger.geeraert.just.fgov.be; oliviercuvelier; arlette.debacker; j.crucifix.oudergem; ldenys.schaarbeek; gypers; fmiroir.anderlecht; stefan.cornelis.vldbrussel; filip.waghemans.health.fgov.be; b.collard.oudergem; bdespirlet.woluwe; kabosman.vub
Onderwerp: TER INFORMATIE

Geachte Heer Boeykens,

Mevrouw Bosmans heeft mij over uw bezoek gesproken en heeft het nodige gedaan bij onze Dienst Hygiëne.

Ik heb de dienst Hygiëne deze morgen gecontacteerd en deze bevestigt mij schriftelijk te hebben geantwoord aan Mevrouw de Crooey.

Zoals u ziet laat deze zaak ons niet onberoerd, het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op.

Met hoogachting,

Mady NOVALET – VAN VOOREN,
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling.


http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Foto: Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven - Beide actievoerders denken dat de problemen met het huis te maken kunnen hebben met Laurette Onkelinx (Parti Socialiste). Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot vroeg wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx dat het slechts een 'individueel dossier' betrof.

13:48 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

30/07/2007

Vlaams geld voor Brussel


Image Hosted by ImageShack.us

De franstalige socialisten die de Brusselse vereniging 'Brusselse Bond voor Recht op Wonen' en het Brussels platform 'Wij bestaan' met een petitie achter hun kar wisten te spannen, eisen meer geld van de toekomstige regering. Het geld dat vooral van Vlaanderen moet komen, willen de franstalige socialisten waarschijnlijk gebruiken om de Vlamingen in Brussel aan hun lot over te laten.

Ook de VLD in Brussel die erg goed met de Brusselse PS overéénkomt, wil meer Vlaams geld 'voor de Vlamingen in Brussel' maar als Vlamingen dan naar de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' schrijven, krijgen ze niet eens een antwoord en laat ook de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor deze dienst niets van zich horen.

De Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz is al niet veel beter. Gatz laat doorschemeren dat de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden', Duurzame Ontwikkeling en Patrimonium niet hoeft te antwoorden als zij meent dat zij 'niets aan een bepaalde zaak kan doen'...

Info:http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------------------

VLD- en Spirit-Jette* willen meer Vlaams geld voor Jette

6 december 2001 - Herman Mennekens en Sven Gatz

Sinds de Lombardakkoorden krijgt elke gemeente een extra toelage indien ze over een Vlaamse schepen beschikt. In deze nota legt VLD-Spirit haarfijn uit hoe die extra miljoenen op de gemeentebegroting kunnen aangewend worden om zowel de gemeente als haar Vlamingen ter wille te zijn.

Lombardgeld voor de Vlaamse Schepen

Het recente Lombardakkoord, dat wet werd in juni jl., zorgt er o.m. voor dat elke Brusselse gemeente die een Vlaamse Schepen heeft op een extra toelage kan rekenen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De globale pot ( 1 miljard BEF.) voor de 19 Brusselse gemeenten wordt, volgens het Lombardakkoord, gespijsd met federaal geld dat naar het Hoofdstedelijk Gewest gaat en de Hoofdstedelijke Regering verdeelt dit dan over de Brusselse gemeenten die minstens één Vlaamse Schepen tellen en dit volgens de normale verdelingsregels van het Brussels gemeentefonds. Dit laatste betekent ook dat de gemeente het geld ontvangt en daar in principe meer kan doen wat zij wil.

Toch is het zonneklaar dat de geest van het Lombardakkoord de harmonieuze samenleving van Vlamingen en Franstaligen in de gemeenten wil bevorderen. In de meeste gemeenten betekent dit ook een noodzakelijke financiële inhaaloperatie voor de Vlamingen. Vele Brusselse gemeenten hebben immers jarenlang onderdrukt dat zij wettelijk een tweetalig beleid moeten voeren, gericht naar de twee gemeenschappen en naar alle inwoners. Een Vlaamse schepen moet bovendien ook centen hebben om een goed gemeentelijk Vlaams beleid te kunnen voeren.

Bron: http://www.gatz.be/page.php/brussel/jette/011206a

13:31 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

VLD Bruxelles: Réponse de la Princesse de Croÿ à Sven Gatz


ZandvoortFoto'sMarcel.JEAU-Home 001

De: Fondation Pcesse de Croÿ
Date: zondag 29 juli 2007 16:49:33
A: sven.gatz.vlaamsparlement (VLD), werkgroep morkhoven,
Sujet: défaut d'assistence à personnes en danger

Cher Mr Gatz,

Je reçois copie de votre courrier avec surprise. Nous n'avons pas reçu la réponse de Mme Novalet-Van Vooren, échevin VLD à Saint-Gilles, à quatre courriers, dont le premier a été envoyé en mai au service des affaires flamandes de Saint Gilles.

Pour rappel, cela fait plus de cinq ans que l'aile de mon hôtel particulier tombe en ruine, sans que je ne parvienne, même par voies judiciaires, à faire réparer un trou dans le toit. Pourtant, j'ai payé plus de 32.000-euro pour ce faire, en ce compris les frais d'avocats, en l'attente que la justice définisse les responsabilités. Il s'est avéré récemment que le blocage des copropriétaires minoritaires de la maison avait eut à la source, un permis d'urbanisme octroyé suite à une erreur administrative !

Le Werkgroep Morkhoven, dont le siège social est domicilié là, subit cette situation depuis quatre ans, stupéfait de voir la manière dont le service des affaires flamandes traitent un dossier où des flamands sont gravement lésés à Bruxelles. Nous savons qu'un bourgmestre est en mesure de faire effectuer des travaux dans la quinzaine, lorsqu'il y a situation de danger pour la sécurité publique et la santé des occupants d'une maison. Ceci est le cas, confirmé par le service de l'hygiène de la commune de Saint Gilles.

La lenteur de la justice étant, la seule solution est que la commune fasse appliquer la nouvelle loi communale sans plus tarder et ce à charge de qui de droit, ainsi que Mme Wille nous l'a assuré le 26 janvier 2007. Il n'y a donc aucun justificatif, à ce que la situation reste inchangée, six mois plus tard et malgré nos appels au secours, sinon un but de nuire, ou de nous chasser de chez nous.

Nous savons également que la commune n'aurait jamais osé pareil comportement du vivant de mon père, lui imposant des conditions de vie en violation des lois européennes ou l'obligeant à déménager de sa chambre à coucher !

L'an dernier, Mme Ampe, parlementaire du VLD, ne trouva pas mieux que de me conseiller de vendre mes appartements, depuis avérés ruinés des suites d'une « erreur administrative ». Je devrais donc renoncer à la moitié de mon capital pour l'offrir à un heureux acheteur qui pourra reconstruire en obtenant le respect de ses droits fondamentaux que la commune me refuse ?

J'ose donc espérer que les responsables politiques se positionneront dans une affaire manifestement politique et je m'engage à soulager Saint Gilles de ma présence, à la condition que je puisse revendre mon bien à sa valeur réelle.

Bien à vous,

Jacqueline de Croÿ

-----------------

Photos:
- Les photos des victimes du réseau Zandvoort
- les activistes du Werkgroep Morkhoven au siège de l'asbl Werkgroep Morkhoven, Rue Faider 10, 1060 Saint-Gilles

10:15 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) |  Facebook |

29/07/2007

Brusselse politici eisen 'meer aandacht' voor Brussel


Brusselse politici eisen 'meer aandacht' voor Brussel

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Duizenden mensen ondertekenden een petitie waarin zij meer aandacht vroegen voor Brussel.
Voor mensen die in een onmenselijk woonsituatie verkeren, kunnen de Brusselse regering en gemeenten echter 'niets doen' en wensen zij zelfs geen gebruik te maken van de Nieuwe Gemeentewet...

---------

Brussel - Na de kritiek van de Brusselse minister-president en van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen, uit nu ook het Brussels platform 'Wij bestaan' haar ongenoegen over de formatienota van formateur Yves Leterme (CD&V). De nota heeft te weinig aandacht voor het Brussels Gewest, luidt het, en ziet Brussel enkel als een probleem.

De groep academici, werkgevers en gewone Brusselaars achter het platform 'Wij bestaan' vroeg in de aanloop naar de federale regeringsonderhandelingen al aandacht voor Brussel. Ze verzamelden bijna 10.000 handtekeningen van mensen die hun oproep ondersteunen.

In de formatienota die vandaag op tafel ligt, vinden ze de gevraagde aandacht echter niet terug. Integendeel, de nota van Leterme ziet het Brussels Gewest enkel als een probleem, onder meer in de context van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep verzet zich tegen meer inspraak van de gemeenschappen in Brussel en pleit voor een sterkere Brusselse gemeenschap.

'Wij bestaan' roept minister-president Charles Picqué (PS) nu op om samen met alle andere Brusselse politici meer aandacht voor Brussel op te eisen. Picqué laakte eerder al het gebrek aan aandacht voor Brussel in de nota van Leterme, net als de Brusselse Bond voor Recht op Wonen.

Brussel Nieuws, vrijdag 27 juli 2007

---------------

Woonbeleid Brussel:
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

18:44 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

28/07/2007

Morkhoven en Prinses de Croÿ organiseren Open-Deur-Dagen


Werkgroep Morkhoven en Prinses de Croÿ organiseren Open-Deur-Dagen

 Jan   Peeters.mandatarisimage-10Onkel0810brusselNovalet.images-1

De Werkgroep Morkhoven heeft al jarenlang problemen met de nederlandstalige (Sp.a) en franstalige socialisten (PS).
De klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bijvoorbeeld werden door een bestuurslid van de Herentalse Sp.a geörganiseerd. De man waarvan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongeren en minderjarigen bestaan, werd door het Sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Sp.a-kamerlid en tevens lid van het Sp.a-partijbureau te Brussel is, voor een periode van twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van Herentals (Dienst Jeugdzaken) benoemd. Vorig jaar werd hij dank zij een verkiesbare plaats die hem een 200-tal stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid van Herentals verkozen. Hij zetelt sinds januari 2007 in de Herentalse politieraad.
Laurette Onkelinx van haar kant die dank zij de afgetreden PS-voorzitter Elio Di Rupo haar functie van Justitieminister mag inruilen voor PS-Kamervoorzitter, hielp de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stoppen door in haar antwoord op een parlementaire vraag te verklaren dat het slechts een 'individueel dossier' betrof. Dank zij haar tussenkomst werden de 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort dus nooit geidentificeerd en werden de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord.

In plaats van toe te geven dat Onkelinx zwaar in gebreke is gebleven, proberen de franstalige socialisten de Werkgroep Morkhoven echter verder het zwijgen op te leggen. Dat doen zij door het huis waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven is gevestigd, langzaam te laten verkrotten.

De Werkgroep richtte zich enkele maanden geleden nog tot de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis maar stelt vast dat men als Vlaming niets van deze dienst moet verwachten. De Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' valt immers onder de bevoegdheid van Schepen Mady Novalet-Van Vooren (VLD) die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen maar amper 300 stemmen op haar naam kreeg en als Van Vooren niet naar de pijpen danst van de Parti Socialiste die alles te vertellen heeft in Sint-Gillis, dan mag de VLD niet meer 'meedoen'.

Vermoedelijk beperkt deze politieke corruptie zich niet uitsluitend tot Sint-Gillis en moeten Vlamingen of Vlaamse actievoerders minstens halfdood zijn vooraléér op de Diensten 'Vlaamse Aangelegenheden' van de Brusselse gemeenten te kunnen rekenen...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


Open Deur dagen

Het huis in de Faiderstraat te Brussel alwaar de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, zal de Brusselse toerist wel interesseren. Het huis werd namelijk in 1882 in opdracht van Graaf Eugène Goblet d'Alviella die ondermeer rector was van de Vrije Universiteit Brussel, volgens de plannen van de bekende Belgische architect Van Rysselberghe gebouwd. De gevel van het historische huis werd door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd.

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Werkgroep Morkhoven organiseren de Stichting Prinses de Croÿ en de vzw Werkgroep een reeks open-deur-dagen.

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------

Foto's: Jan Peeters (Sp.a), Laurette Onkelinx-Di Rupo (PS), Mady Novalet-Van Vooren (VLD)

12:11 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (12) |  Facebook |

01/07/2007

Dossier des rapts parentaux: Ministre Louis Michel


13/07/2004  - Dossier des rapts parentaux: Ministre Louis Michel

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Louis Michel dément formellement l'information du quotidien Het Laatste Nieuws d'aujourd'hui selon laquelle il délaisserait les dossiers concernant des enfants victimes de rapts parentaux. L'association SOS Rapt Parentaux, avec qui il existe une longue et bonne coopération, nie aussi les propos qui lui sont attribués dans l'article en question.

Ainsi, un cas particulièrement délicat et qui durait depuis déjà 4 années devrait connaître un dénouement heureux dans les jours qui viennent. A la demande de la maman concernée, les détails de ce dossier ne seront pas rendus publics. Cette manière de procéder, dans laquelle la discrétion nécessaire est prise en compte dans l'intérêt du parent et de l'enfant, constitue au demeurant une pratique habituelle.

Si ce dossier devait connaître - comme beaucoup d'autres - une issue positive, ce sera grâce au suivi journalier de ces affaires délicates par le Ministre et par son administration. Cette administration a au demeurant justement vu son service "rapts parentaux" être sensiblement renforcé sur initiative du Ministre Michel. Le Ministre Michel n'hésite d'ailleurs jamais à placer des dossiers individuels épineux en haut de l'agenda lors des entretiens biltatéraux qu'il peut avoir avec des collègues d'autres pays.

Parmi les résultats concrets qui ont été obtenus ces derniers mois, on pourra notamment citer la venue du Maroc en Belgique de Sajida, le retour d'Iran de Yasmine et Sarah, le séjour en Belgique de David depuis le Pakistan, les retrouvailles de Aide et Vetton avec leur maman à Pristina puis en Belgique, la visite que Mani a pu recevoir de sa maman à Téhéran il y a quelques jours, la présence en Belgique pour l'instant de Philippe, Emmanuel et Gabriel, venus du Mexique, etc.

Le Ministre Michel est évidemment bien conscient de l'existence de nombreux dossiers non-résolus. Mais, si tel est le cas, ce n'est certainement pas en raison d'un quelconque laxisme ou d'un désintérêt. Nombres des dossiers concernés sont ainsi particulièrement difficiles en raison du rôle important qu'y jouent des facteurs juridiques, culturels ou émotionnel.

http://diplobel.fgov.be/fr/press/homedetails.asp?TEXTID=2...

12:36 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

30/06/2007

Actie Egmontpaleis: Open brief aan Anja


Actie Egmontpaleis: Open brief aan Anja


Egmont


Brussel, 26.11.2006


Hartelijk dank voor je antwoord Anja.

Heb intussen gemerkt dat ik wat aandachtiger de beginpagina van je website had moeten bekijken waarin het ontstaan en de doelstelling van je groep reeds grotendeels beschreven staat.

De oprichting van je stichting is in ieder geval een prachtig initiatief en het is spijtig dat niet iederéén een beetje verder denkt dan zijn neus lang is.

Als men met institutionele problemen te maken krijgt, mag men er zeker van zijn dat men met zijn problemen niet alleen staat. De meeste mensen blijven zich echter blindstaren op hun eigen probleem terwijl er voldoende mensen zijn die juist hetzelfde hebben meegemaakt en waarmee zij kunnen samenwerken.

Dat je met mensen te maken kreeg die minder eerbare bedoelingen hadden, verbaast mij niet. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat openbare instanties ook zeer gevoelig zijn voor kritiek en soms alle middelen gebruiken om een vereniging waarin actievoerders en burgers-slachtoffers samenwerken, ongeloofwaardig te maken.
Het verbaast mij dan ook niet dat bepaalde overheidsinstanties je hebben gevraagd om al je gegevens van het Internet te halen. We hebben meer dan eens hetzelfde meegemaakt.
Vorig jaar was er zelfs een kamerlid van één van de regeringspartijen die via de lokale radio en televisie opriep om onze website 'met wettelijke middelen van het Internet te halen' terwijl ik dacht dat er in een rechtsstaat een grondwettelijke scheiding der machten bestaat.
De manier waarop men reageert, bewijst in ieder geval dat je goed zit met je acties en dat de overheid zeer verveeld zit met wat je groep doet.
Hou dus rekening met eventuele pesterijen waardoor het soms onmogelijk kan zijn om een bericht op je MSN-groep te publiceren...

Zoals je zegt, is de problematiek waarrond je met je vereniging werkt universeel en houden de problemen in verband met jeugdrecht niet op aan de landsgrenzen.

Wij werken met onze groep en met de Stichting Prinses de Croÿ ondermeer rond kinderen die door één van de ouders naar het buitenland ontvoerd werden. Ook dat is een internationaal probleem waarin zowel de nationale regeringen als de Europese Gemeenschap ernstig te kort schieten. De Conventie van Den Haag inzake ouderontvoeringen werd bijvoorbeeld door alle Europese landen ondertekend maar toch weet men geen oplossing te vinden als er een kind vanuit België of Nederland naar Duitsland wordt ontvoerd. Nationale belangen blijken nog altijd te primeren op Europese kinderrechten als puntje bij paaltje komt.

Vorig jaar waren we met enkele ouders van ontvoerde kinderen nog te gast bij Edward McMillan-Scott, ondervoorzitter van het Europees Parlement, die maar liefst drie advocatenbureau's had gecontacteerd om op Europees gebied rond de problematiek der internationale kinderontvoering te werken. De franse televisiezender ARTE was ter plaatse maar merkwaardig genoeg was er tot nogtoe over deze gebeurtenis geen woord in de pers weer te vinden. Zelfs nadat we een 3-talige perstekst terzake hadden verspreid, kwam er geen reactie.

De vertegenwoordigers van 'SOS Rapts Parentaux', Prinses Jacqueline de Croÿ en ikzelf waren inzake de problematiek der internationale kinderontvoering vorig jaar ook te gast in de Belgische Senaat.
Normaal gezien zou er onder leiding van senaatsvoorzitter A.M. Lizin die de ontmoetingsdag met de parlementsleden van de verschillende politieke partijen organiseerde, een werkgroep rond deze kwestie worden opgericht.
We zouden 'na de verkiezingen van 8.10.2006' uitgenodigd worden voor een volgende ontmoetingsdag maar de parlementaire vacantie duurt blijkbaar langer dan was voorzien.

met vriendelijke groet,

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Foto: 29.3.2006 - SOS Rapts Parentaux/SOS Ouderontvoering - Actie voor het Egmontpaleis te Brussel

20:27 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

13/06/2007

Microsoft en de strijd tegen kindermisbruik


Microsoft.pict_100473

Brussel, 13 juni 2007

Op 8.12.2006 verdwenen er plots meer dan 260 dossierstukken en berichten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ die nauw met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Ook alle foto's verdwenen. In één klap werd daardoor het jarenlange werk teniet gedaan. Pas op 23.10.2006 en na herhaalde klachten bij MSN werden de foto's en documenten waarvan gedacht werd dat zij definitief verloren waren gegaan, grotendeels teruggeplaatst.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' ontoegankelijk te zijn.
Het franstalige MSN Groups Support Team liet verstaan dat zij 'van niets wist en dat de groep vermoedelijk door een technische fout van haar managers niet meer te herstellen was'.
Het nederlandstalige MSN Groups Support Team deelde echter mede dat de groep nog wel degelijk bestond maar door MSN werd afgesloten.
De gebruikersvoorwaarden zouden op 'een ernstige wijze geschonden' zijn en de groepsruimte zou gesloten blijven 'tot dat het onderzoek was afgesloten'. De inhoud van de MSN-groep zou 'in afwachting van de onderzoeksresultaten' door MSN vernietigd worden, aldus het Microsoft-team.
Verdere commentaar wilde het nederlandstalige MSN Groups Support Team niet kwijt en men reageert ook niet op de vragen om welke preciese redenen de gebruikersvoorwaarden werden geschonden en wanneer de groep voor het Internetpubliek -mits een eventuele correctie- kan heropend worden.

De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan het Europese Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'. Dit bericht was gebaseerd op de informatie die in een Roemeense krant verscheen.
In een ander bericht werd over het boek 'Romania: for export only' van Roelie Post, een nederlandse vrouw die voor de Europese Commissie werkte, gesproken. Het boek gaat over de handel in Roemeense adoptiekinderen die weliswaar is stopgezet maar die onder de aanhoudende druk van kinderhandelaars- lobbyisten uit de Verenigde Staten en de Europese Unie dreigt hervat te worden.

Op 19.4.2007 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat al de door Prinses de Croÿ geplaatste foto's (+ al de andere foto's) van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' waren verdwenen. Toen zij boven al de verdwenen foto's van Prinses de Croÿ de vermelding 'Door MSN verwijderd' begon aan te brengen, werd de toegang tot de MSN-groep Werkgroep Morkhoven en tot al de bestaande MSN-nieuwsgroepen plotseling afgesloten. Dat gebeurde door middel van de volgende mededeling: 'Safari ne parvient pas à ouvrir la page “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” car la connexion au serveur “groups.msn.com” a échoué' ('Safari kan de bladzijde “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” niet openen omdat de verbinding met de server “groups.msn.com” mislukte').
Morkhoven kon haar MSN-nieuwsgroep zelfs niet meer via de zoekrobot Google bekijken.

Nadat de Werkgroep Morkhoven een kort persbericht over haar moeilijkheden met Microsoft verspreidde, werd de verbinding met de server “groups.msn.com” hersteld en werd een gedeelte van de verdwenen foto's teruggeplaatst.

Microsoft wil de MSN-nieuwsgroep 'Fondation Princesse de Croy' van Prinses de Croÿ blijkbaar niet heropenen en enkele weken geleden werd er zelfs een poging gedaan om ook de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te sluiten.
Dat gebeurde via een telefonische aanbieding van TELE2 die Belgacom wist te overhalen om de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ van haar cliëntenlijst te schrappen waardoor de internetverbinding gedurende een 10-tal dagen werd onderbroken. Microsoft greep die kans toen aan om een emailtje naar de Werkgroep Morkhoven te sturen waarin zij verwees naar een bericht over kinderhandel dat in 2003 op de MSN-groep werd gepubliceerd. De Werkgroep Morkhoven kreeg 24 uren de tijd om het bericht 'Babies for masturbation' te verwijderen zoniet zou de groep gesloten worden.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens las het Microsoft-berichtje bij toeval tijdens zijn bezoek aan een Internet-café zodat hij met de Werkgroep Morkhoven nog juist op tijd de gepaste maatregelen kon nemen.

Microsoft zegt wel tegen kinderpornografie op het Internet te zijn maar pakt gelijktijdig kinderrechtenactivisten aan die tegen kindermisbruik en kinderhandel strijden...

--------------------

Groupes | Mes groupes | Langue | Aide

FondationPrincessedeCroÿ fondationprincessedecroy@groups.msn.com

Bienvenue werkgroep_morkhoven (animateur adjoint)

Ce groupe n'est pas disponible

Ce groupe a été désactivé à des fins administratives.

Avertissement : Microsoft décline toute responsabilité quant au contenu de ce groupe. Cliquez ici pour obtenir plus d'infos.

MSN - Chaque jour plus proche de vous

--------------------

http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/_whatsnew....

11:23 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

06/06/2007

Enfants disparus/assassinés: Lettre au Roi


AlbertRobotNBN_A1_ALBERT2.MM

Sa Majesté le Roi
Palais Royal
1000 Bruxelles

Anvers, le 20 août 1999

Votre réf.: CK 9903445/MT

Sire,

Je Vous prie d'accepter mes remerciements cordiaux pour la réponse de Votre chef de Cabinet, Monsieur J. van Ypersele.
Celui-ci m'a en effet informé dans sa lettre du 16 août 1999, qu'il avait été chargé de transmettre ma lettre du 21 juillet 1999 à Monsieur M. Verwilghen, Ministre de la Justice.

Nous espérons que le Ministre Verwilghen tiendra compte du contenu de la lettre précitée et qu'il prendra des initiatives concrètes concernant Vos engagements lors des entretiens de la Table Ronde avec les parents d'enfants disparus et/ou assassinés, et qu'il pourra aboutir aux résultats attendus par tous Vos sujets.

N'oublions pas que:
- A l'époque, Vous avez insisté auprès du Ministre de la Justice S. De Clerck pour qu'il surveille qu'aucune piste ne soit négligée, afin que la clarté totale soit faite concernant les enlèvements, les maltraitances et meurtres sur enfants.;
- Vous ne vouliez laisser subsister aucune équivoque en la matière;
- Vous vous êtes engagé sur le plan national auprès des familles des victimes, de continuer le dialogue avec le Ministre de la Justice, les spécialistes dans la matière et les hauts fonctionnaires compétents, concernant les dispositions concrètes déjà prises et encore à prendre dans la lutte contre la pédophilie et la traite humaine, aussi bien chez nous, qu'en Europe et dans le reste du monde;
- Vous insisterez auprès des ministres concernés, pour que tous les moyens soient utilisés pour combattre cette plaie sur le plan national et international, par le prise des dispositions préventives;
- Vous suivrez tous les dossiers concernés en étroite collaboration avec le Ministre de la Justice;
- Vous avez pris l'engagement, lors de la Table Ronde du 18 octobre 1996, de garder le contact avec les familles éprouvés et Vous avez promis de continuer le combat, pour éviter que d'autres enfants ne soient victime de matraitance.

Soyons donc clair: le Groupe Morkhoven - nonobstant l'énorme opposition rencontrée dans son investigation concernant la pédophilie - n'a aucunement l'intention de discréditer Son Altesse Royale, la justice ou le Ministre de la Justice au moyen de lettres ou autres actions.

Comme un grand nombre de parents, qui - pour diverses raisons - ne se retrouvent malheureusement pas dans le Centre Européen pour Enfants disparus ou abusés sexuellement (Child Focus), le groupe Morkhoven constate cependant que la parole n'a pas été tenue pour une grande partie des promesses faites.
Beaucoup de parents sont déçus, ont de l'amertume et se sentent abandonnés. Plus grand chose ne reste de l'énorme espoir qu'ils ont ressenti lors des promesses.
Actuellement personne ne peut se prononcer sur la politique de ministre Verwilghen, certains parents commencent déjà à en douter. L'intérêt de notre pays et des parents de nos enfants n'est certainement pas servi par de pareils sentiments.

En réponse à notre lettre du 11 avril 1999, concernant 'la disparition, l'exploitation et la torture d'enfants', certains membres de la commission spéciale de la chambre 'chargés de l'enquête des rapports concernant la traite des humains' nous informaient à ce moment que juridiquement le gouvernement (concrètement: le Premier Ministre) était obligé de remettre un rapport annuel au Parlement, concernant l'application de la loi dans le cadre de la lutte contre le commerce des humains.
Nous avons pu constater que le premier rapport (et le dernier!) présenté aux membres du parlement était daté d'octobre 1996 !

Le Conseil de Ministres approuvait finalement le 5 février 1999 un deuxième rapport, qui n'était toujours pas présenté au Parlement en date du 21 avril 1999.

Le Gouvernement précédent nous a-t-il encore fait une promesse trompeuse, lorsqu'il prétendait faire 'une affaire de priorité' du commerce des humains ?

En attendant Votre réponse, je Vous prie de croire, Sire, en l'expression de mes sincères salutations.

Jan Boeykens
Verlatstraat 13
2000 Antwerpen
président Groupe Morkhoven

cc: Ministre de la Justice Marc Verwilghen, membres de la chambre, etc.


http://www.droitfondamental.eu/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

15:08 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (10) |  Facebook |

04/06/2007

J.D. Lejeune diende een klacht in tegen Marcel Vervloesem


J.D. Lejeune diende een klacht in tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

lejeune

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft er, dank zij J.D. Lejeune die ontslag neemt bij Child Focus, weer een klacht bijgekregen. Lejeune stapte met een hem door de Werkgroep Morkhoven toegezonden affiche naar de politie.

Op de affiche wordt nogmaals de houding van het Turnhoutse parket aangeklaagd dat al jaren nalaat om een grondig onderzoek te voeren en dat noch de 88.539 kinderen, noch de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort voorkomen, heeft geidentificeerd (wat een echte schande is). Verder zijn er op de affiche enkele foto's van gefolterde kinderen geplaatst die afkomstig zijn van een Nederlands politierapport met foto's van de cd-roms Zandvoort.

Het parket van Turnhout dat de kritiek van de Werkgroep Morkhoven negeert en Justitieminister Onkelinx voor het lapje houdt, spreekt over 'foto's met een kinderpornografisch karakter' en zal de klacht van Lejeune ongetwijfeld gebruiken om Marcel Vervloesem op het proces van 14.9.2005 opnieuw als een 'pedofiel' af te schilderen.Op die manier hoopt zij de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.

J.D. Lejeune maakte enkele dagen geleden nog deel uit van het directiecomité van Child Focus, het Europees centrum voor verdwenen en vermiste kinderen dat na de zaak-Dutroux werd opgericht. Child Focus dat zich graag een 'onafhankelijke vereniging' noemt maar constant samenwerkt met Justitie en politiediensten terwijl het grotendeels van staatssubsidies afhangt, vroeg zich nooit af waarom het parket van Turnhout eigenlijk geen degelijk onderzoek voert in de kinderpornozaak Zandvoort.

De Werkgroep Morkhoven verwacht echter niet dat Child Focus en consoorten, na het vertrek van Lejeune, nu plotseling aandacht zullen besteden aan de Zandvoort-zaak. In augustus 1998 werd RTBF-medewerkster Gina Bernaer die toen samen met RTBF-journalist José Dessart aan een speciale uitzending werkte rond de kinderpornozaak Zandvoort, door speurders van het Centraal Bureau voor Opsporingen immers urenlang en op een intimiderende manier ondervraagd na een 'anoniem telefoontje' bij Child Focus. Tijdens de ondervraging werd de vrouw ervan beticht 'meer af te weten' van de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarrond zij met de Werkgroep Morkhoven onderzoek voerde. Gina Bernaer beklaagde er zich over dat de ondervragers haar 'als een verdachte behandelden'. Kort na de ondervraging kwam zij om in een nachtelijk autoaccident. Zij was maandenlang het slachtoffer geweest van allerlei telefonische pesterijen en ontving verschillende doodsbedreigingen. De Werkgroep Morkhoven neemt aan dat zij vermoord werd.Dit voorval toont duidelijk aan dat er van Child Focus dat zogezegd ook rond kinderpornonetwerken werkt, niets te verwachten valt.

Gezien Child Focus de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt, gaat de Werkgroep opnieuw contact opnemen met de Franstalige kinderrechtencommissaris Claude Lelièvre, waar Lejeune als propagandachef 'Kinderrechten' aan de slag mag gaan.Werkgroep Morkhoven schrijft naar Koningin Paola

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen 3.11.2005

De Werkgroep Morkhoven neemt eerstdaags contact op met Koningin Paola. Hare Majesteit de Koningin is sinds eind maart 2002 Erevoorzitster van Child Focus.

Child Focus werd immers regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven geinformeerd inzake de tienduizenden kinderen en tientallen criminelen die op de cd-roms van het kinderpornowerk Zandvoort voorkomen maar echter nooit geidentificeerd (en in geval van de criminelen) nooit opgespoord werden.

Het parket van Turnhout dat al sinds 1998 zegt deze zaak te 'onderzoeken', start ook geen onderzoek naar de magistraat die een kind misbruikte. De foto van deze magistraat maakt tevens deel uit van het kinderpornomateriaal. Georges Zicot (de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux van valsheid in geschrifte en oplichting werd verdacht maar die geheel werd witgewassen) beweerde in een brief aan het parket van Turnhout dat de magistraat in werkelijkheid een 'eigenaar van een bar te Charleroi' was maar deze informatie bleek niet correct te zijn. De Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat het hier om een persoonlijke afrekening van Georges Zicot met deze man ging. Waarom Georges Zicot zich met zijn valse verklaring in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort (Turnhout) moest mengen, is niet duidelijk. Vermoedelijk kreeg hij opdracht om de magistraat te beschermen. Het is op zijn minst vreemd dat Georges Zicot die in Charleroi werkzaam is, zo goed op de hoogte was van het kinderpornodossier te Turnhout.

Het is niet normaal dat Child Focus, dat zich profileert als 'Europees Centrum voor Sexueel Misbruikte en Vermiste kinderen', deze zaken niet ernstig neemt.

De dagelijkse samenwerking met Justitie en Politie, maakt Child Focus natuurlijk min of meer afhankelijk van deze justitie- en politiediensten maar het gaat de verkeerde kant op als dergelijke samenwerking ten koste gaat van de eigen doelstellingen en van kinderen die blijvend misbruikt worden omdat men de daders niet wil oppakken.Leren bankieren met Child Focus

Image Hosted by ImageShack.us

Child Focus denkt aan de vergeten kinderen en vergeet daarbij ook zichzelf niet.

De vereniging kan rekenen op talrijke grote sponsors (Renault, Belgacom ...) en geld van zowel de Vlaamse als de federale regering.

Omdat Child Focus de kinderrechtenvertegenwoordiger op Europees gebied wil worden, onderhoudt zij goede contacten met de Europese Commissie die via het Daphne II programma de 'projecten' van Child Focus bekostigt.

Dank zij de publiciteitscampagnes die volgens moderne managementstechnieken worden georganiseerd, steekt ook de Belgische burger regelmatig zijn duitje in het zakje van Child Focus.

-------------

Child Focus

"Nos activités se déroulent tant au niveau local que régional et fédéral. En outre, nous voulons renforcer leur dimension européenne car notre ambition est de devenir une fondation européenne en Belgique. Tous les programmes accordent une attention particulière à la diversité culturelle et à la dimension européenne. Nos méthodes de travail sont variées: nous combinons la réflexion de fond, la mise sur pied de nos propres initiatives et l'aide financière en faveur de projets de tiers. Nous proposons un lieu de discussion entre spécialistes et citoyens issus d'horizons divers. Nous travaillons aussi bien à court qu'à long terme".


"Birthed through the mobilization of citizens in 1998, Child Focus has grown into ‘the European Center for Missing and Sexually Exploited Children’, based in Brussels. With its mission to help Europe speak with a single voice on the defense of children’s rights, Child Focusincreases the safety of the environment children grow up in. It currently coordinates operational centers in 15 nations, but will soon cover all of the European Union to solve transnational problems like parental abductions, disappearance of unaccompanied minors and online child pornography".


http://www.droitfondamental.eu/
http://www.childfocus.org
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto's: J.D. Lejeune - Prinses de Croÿ, Marcel Vervloesem en Eddy De Cat (Werkgroep Morkhoven) - Kristine Kloeck, directrice van Child Focus

16:21 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

03/06/2007

Réseau Zandvoort - Zandvoort Network: The U.N., L'ONU, De U.N.O.

v

Zandvoort - The U.N., L'ONU, De U.N.O.

Zandv.fetch


- The U.N. (point 88) asked the CD-roms 'Zandvoort' to the french government and wanted that Interpol investigate them. Since 9 years, belgian justice has the originals of the CD-roms from the pedocriminal network Zandvoort that were found by the Werkgroep Morkhoven but she didn't start an investigation. At the same time, Morkhoven-investigator Marcel Vervloesem was permanently accused.

- l'ONU demandait (point 88) " que le gouvernement français transmette officiellement les cédéroms Zandvoort à Interpol aux fins d'examen ". Les exemplaires originaux de cédéroms du réseau pédocriminel de 'Zandvoort' sont pendant 9 ans aux mains de la justice belge qui ne les investigeait pas. Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven qui trouvait les cédéroms, était continuellement poursuivi par la justice.

- De franse justitie sloot het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort af omdat de kinderen en de ouders van de kinderen (en baby's) de prostitutie 'zelf zouden gewild hebben' en omdat zij niet geloofde in het bestaan van kinderpornonetwerken.
De U.N.O. (punt 88) vroeg daarom
de CD-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort bij de franse regering op en wou dat Interpol de zaak verder onderzocht. Interpol vond 94.000 slachtoffertjes op de CD-roms.
Het gerecht van Turnhout (België) is sinds negen jaar in het bezit van de originelen van deze cd-roms maar voerde geen enkel onderzoek. De -volgens een rapport van de Belgische federale politie- 88.000 slachtoffertjes werden nooit geidentificeerd terwijl de kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en kinderpornohandelaars nooit werden opgespoord.
Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die, in opdracht van de Werkgroep Morkhoven, de CD-roms aan het gerecht van Turnhout en Procureur Bourlet (zaak Dutroux) overhandigde, wordt al wel negen jaar lang gerechtelijk vervolgd wegens ondermeer het 'bezit van kinderporno'.

Pédocriminalité. La France épinglée par l'ONU

Un rapport sur les droits de l'enfant de l'organisation internationale relève les " carences " de la justice française concernant les violences sexuelles sur mineurs.

Urgence, carences de la justice. En des termes certes diplomatiques mais cinglants, l'ONU invite la France à changer d'attitude vis-à-vis de la pédocriminalité. " Le rapporteur tient à recommander à nouveau qu'un organe indépendant mène de toute urgence une enquête sur les carences de la justice (française - NDLR) à l'égard des enfants victimes de sévices sexuels et des personnes essayant de les protéger.

" Ce point 89 du rapport définitif de l'ONU sur les droits de l'enfant (1) résume parfaitement l'opinion de Juan Miguel Petit, rapporteur spécial sur la vente, la prostitution des enfants et la pédopornographie, après la visite qu'il a effectuée en France en novembre 2002.

Au moment où le procès Dutroux nous rappelle que l'inimaginable n'est pas forcément imaginaire, le rapport stigmatise la négation qui prévaut dans les milieux de la justice dès qu'on parle de réseaux pédocriminels: " De nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection des droits de l'enfant, en particulier dans le système judiciaire, continuent de nier l'existence et l'ampleur " des sévices sexuels sur des enfants, et notamment ceux commis " aux fins de production de matériel pornographique " (point 81).
En clair, il s'agit de viols d'enfants, photographiés, filmés et diffusés via Internet.

On découvre, au cours de la lecture des 23 pages du rapport, que la brigade des mineurs de Paris " émet des doutes sur l'existence de réseaux pornographiques ", tout en reconnaissant que " nombre d'adultes sur lesquels elle avait enquêté pour possession et distribution d'images pornographiques avaient des relations sociales très influentes ".
Dans ce contexte, la décision du parquet de Paris de classer sans suite l'affaire du cédérom de Zandvoort (2) choque le rapporteur de l'ONU : "Les autorités françaises ont conclu que (les images du cédérom) dataient des années soixante-dix. Toutefois, certains parents contestent cette conclusion, faisant valoir que certaines des photos contiennent des preuves montrant clairement qu'elles ont été prises récemment.

" Le rapporteur spécial demande (point 88) " que le gouvernement français transmette officiellement le cédérom Zandvoort à Interpol aux fins d'examen ".

Dans de nombreux dossiers dans lesquels des enfants sont victimes de violences sexuelles, " la plupart des juges ne sont guère enclins à entendre les enfants " (point 85), et la France se voit rappeler l'article 12 de la convention des droits de l'enfant, qui assure à tout mineur " la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant ".
Le constat est tel que l'ONU préconise l'affectation " des ressources adéquates à l'appareil judiciaire aux fins de la formation relative aux droits de l'enfant ".
De même, le Conseil de l'ordre des médecins est invité à revoir " de toute urgence ses procédures de façon à soutenir au lieu de condamner les médecins qui font part de leurs soupçons de sévices à enfant " (point 59).

Il n'a pas échappé au rapporteur de l'ONU que ledit Conseil ordinal a poursuivi une centaine de médecins " coupables " d'avoir effectué un signalement assimilé à une " dénonciation calomnieuse ".

La grande discrétion accordée à la publication de ce rapport en France en dit long sur les réticences à remettre en question le dogme qui prévaut dans la majorité des prétoires : l'enfant est, a priori, présumé menteur.

Ce sont les catastrophes judiciaires et humaines qui en découlent qui avait motivé la visite du rapporteur spécial de l'ONU en France, fin 2002.

Serge Garde

(1) Nations unies, Conseil économique et social, commission des Droits de l'homme, soixantième session, rapport E/CN.4/2004/9/Add.1 ; GE.03-16329 (F) 281103 041203.
(2) Le 24 février 2000, l'Humanité avait révélé l'existence d'un cédérom trouvé à Zandvoort (Pays-Bas) contenant 8 000 documents pédocriminels à partir duquel la police hollandaise avait tiré un ichier de 470 portraits d'enfants en danger. Parmi eux, une vingtaine de jeunes Français(es), dont l'identification avait été niée par le parquet de Paris.

08:57 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) |  Facebook |

01/06/2007

Brusselse overheid vervolgt activisten


Overheid laat huis in de Faiderstraat te Sint-Gillis verkrotten om activisten het zwijgen op te leggen

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

De psychiatrie in Vlaanderen wordt door het gerecht en een bepaalde pers (VUM) al jarenlang misbruikt om actievoerders, lastige getuigen en al te kritische burgers het zwijgen op te leggen.
Nadat men Regina Louf probeerde gek te verklaren, was het de beurt aan Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die te veel weet over de doofpotpolitiek inzake de kinderpornozaak Zandvoort en een pedofiliezaak waarbij een Sp.a-gemeenteraadslid van Herentals is betrokken.

Marcel Vervloesem werd op vraag van P. Van der Flaas, Procureur des Konings van het Parket van Turnhout, door Dr. Prof Cosyns onderzocht.
Cosyns stond destijds aan het hoofd van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die onderzoek moest doen naar het isoleercel-schandaal in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde.

De zogezegde onafhankelijke onderzoekscommissie stelde geen onregelmatigheden vast terwijl in het politierapport sprake was van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed en van tal van jongeren die gebroken armen opliepen tengevolge van hun 'behandeling' in de isoleercel.
De zaak werd, niettegenstaande de zwaarwichtige feiten, nooit verder onderzocht alhoewel achteraf bleek dat er van een onafhankelijke onderzoekscommissie geen sprake was geweest. Het parket van Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven wel tot een gerechtelijk geestesonderzoek omdat zij actie bleven voeren.

De toenmalige Minister van Volksgezondheid Hugo Weckx (CD&V) dacht er blijkbaar anders over en nodigde een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uit op zijn kabinet. Hij liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen in Vlaanderen. De directies van de psychiatrische instellingen (Caritas) deden het isoleercelreglement en de verslagen die zij van de isolaties moesten opmaken echter af als 'tijdrovend administratief werk' en de Vlaamse Inspectie Gezondheidszorg kneep welwillend een vriendschappelijk oogje dicht. De situatie bleef dus onveranderd. De directies van de psychiatrische instellingen omzeilden het isoleerreglement daarenboven door voortaan van 'kamerbehandeling' te spreken.

Belangrijk in deze zaak is nog dat de Werkgroep Morkhoven door haar acties rond de kinderkliniek op het spoor kwam van de kinderprostitutie en kinderpornonetwerken. Een aantal jongeren van de instelling bleken namelijk in de jongeren- en kinderporno-industrie terecht te zijn gekomen...

----------------------------------------

En hier volgt er een ander verhaal:

Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen om te achterhalen wie er achter de pesterijen en doodsbedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden, ontving Gina een telefonische waarschuwing waarin haar gezegd werd om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort na het schrijven van een afscheidsbrief kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'.

Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te bereiken in verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van telefoonstoringen te onderbreken. Ook de herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel er met het faxtoestel niets aan de hand was. Pittig detail: de telefoonstoringen die gepaard gingen met een enorme geluidshinder, waren van dezelfde aard als de telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven soms tijdens haar acties ondervond.

----------------------------------------

En ook dit is misschien de moeite waard om te vermelden:

Drie jaar geleden maakte Prinses de Croÿ publiekelijk bekend dat zij de Werkgroep Morkhoven ondersteunde. Enkele dagen na haar verklaring werd haar website www.kindergarten.be bij de Canadese provider 'Bravenet' van het Internet gehaald. 'Bravenet' deelde de Prinses mede dat men een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveilgheid' had gehad. Onderzoek wees uit dat de klacht afkomstig was van een zekere Charly N. die destijds schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant'.

Het gebeurt wel meer dat men actievoerders en kritische burgers op deze manier het zwijgen wil opleggen. In april 2005 deed Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie een oproep om de website (MSN-nieuwsgroep) van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te halen'. Peeters die burgemeester is van Herentals heeft het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. steeds onvoorwaardelijk gesteund alhoewel Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor diens klachten uit 1998 werd vrijgesproken.

Wat die vrijspraak betreft: In België worden zelfs mensen die worden vrijgesproken als criminelen beschouwd. Marcel Vervloesem kreeg via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 namelijk een 'spreekverbod met de pers' opgelegd zodat de Vlaamse pers die hem gedurende 9 jaar lang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, niets hoeft recht te zetten en zich geen vragen hoeft te stellen over het uitblijven van een degelijk onderzoek naar de tienduizenden kinderen en de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.

Men hoeft ook geen woord te zeggen over de 30 processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overhandigde. In de PV's staat beschreven hoe het voornoemde Sp.a-bestuurslid Victor V. die intussen tot bestuurslid van de Herentalse politieraad werd benoemd, zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

De Werkgroep Morkhoven ontvangt geen antwoord op haar brieven aan Justitieminister Onkelinx maar haar medewerkers krijgen wel regelmatig met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen, anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie te maken. Op de nieuwsgroep 'Woonbeleid' kan men lezen op welke manier de Brusselse overheid het huis waarin de zetel van de VZW Werkgroep Morkhoven sinds 2006 gevestigd is, laat verkrotten.
Info: http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/_wha...

----------------------------------------

En dan is er nog dit:

Na maandenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen (Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals,) die vooral toenamen nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters in april 2005 via de radio en televisie opriep om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen', verdwenen op 8.12.2006 alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' van Prinses de Croÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
Een dag na deze verdwijningen vroeg RTBF-journalist José Dessart dan plotseling om zijn steunbetuiging aan Marcel Vervloesem die op de MSN-groep was gepubliceerd, weg te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, bleken ook al de andere steunbetuigingen aan Marcel Vervloesem van haar MSN-groep te zijn verdwenen alhoewel zij daartoe geen opdracht gaf.
Alles wees er op dat Charly N., de man die destijds bij Bravenet een klacht indiende aangaande 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid', opnieuw achter deze zaak zat. Hij verstuurde op 1.12.2006 immers een reeks E-mail-berichten om Marcel Vervloesem, de zogenaamde Witte Comité's en RTBF-journalist José Dessart in discrediet te brengen.
Onderzoek wees uit dat Charly N. ook al in oktober 2003 een klacht bij MSN indiende waarna alle foto's en verschillende berichten van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven verdwenen...

Zowel Prinses de Croÿ als Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden daarbij dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn. Het is immers niet normaal dat er gedurende bijna een jaar lang foto's en berichten van MSN-nieuwsgroepen kunnen weggetoverd worden, het onmogelijk is om nog berichten te publiceren, het onmogelijk is om de groep te bezoeken enz. enz.
MSN antwoordde dat men ernstig werk zou maken van deze zaak.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto's werden op 22.12.2006 grotendeels teruggeplaatst maar de tientallen foto's en teksten die na 8.12.2006 opnieuw op FondationPrincessedeCroy werden gepubliceerd, bleken te zijn verdwenen.

Op 14.3.2007 schreef Prinses de Croÿ een paar artikels over de Europese subsidies aan Child Focus (Daphne-programma) en over het boek 'Roumania: for export only' inzake de zogezegde adoptie van Roemeense kinderen. Op 16.3.2007 bleek haar MSN-groep ontoegankelijk te zijn. Het franstalige MSN-groups Support Team wist te vertellen dat de Prinses waarschijnlijk één of andere technische fout maakte waardoor zij haar nieuwsgroep had opgedoekt. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team deelde echter mede dat de groep door Microsoft was gesloten. De prinses zou zich zogenaamd niet aan het gebruikersreglement hebben gehouden. Men zei ook dat er een 'ernstig onderzoek was geöpend en dat in afwachting van de resultaten van dit onderzoek, de inhoud van de nieuwsgroep zou vernietigd worden'. Doordat Microsoft het normaal vindt dat een MSN-groep tengevolge van een klacht zonder enige waarschuwing of verdere uitleg wordt gesloten, dreigen er duizenden archiefstukken verloren te gaan.

In mei 2007 bleek de Werkgroep Morkhoven door Belgacom van het Internet te zijn afgesloten. Een dag nadien las Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens toevallig een pas binnengekomen emailtje van Microsoft in een Internetcafé. Daarin gaf Microsoft de Werkgroep Morkhoven 24 uren de tijd om een berichtje over kinderhandel vanuit Oost-Europa dat reeds in 2003 werd geplaatst, te verwijderen. Zoniet zou de groep gesloten worden...
Microsoft treft blijkbaar niet alleen censuurmaatregelen als de Chinese leiders erom vragen...

De documenten van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy zijn zelfs niet meer via Google ('cache') te raadplegen.

Voor meer info:
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ

----------------------------------------

Aperitiefje:

Op 20.2.2007, kreeg Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een telefoon van Alain Fauvage uit Schaarbeek die met de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ al jarenlang strijd voert tegen het bestaan van kinderpornonetwerken. Alain Fauvage zei dat er twee politieagenten bij hem thuis waren komen aanbellen die hem gedwongen hadden ('ofwel gaat u vrijwillig mee ofwel zullen we andere middelen moeten gebruiken') om zich naar de psychiatrische afdeling van Saint-Luc te Brussel te laten voeren. Aan het collocatieverzoek van de rechter van Mons werd gelukkig geen gevolg gegeven omdat één der hoofdgeneesheren stelde dat de wettelijke procedure niet gerespecteerd werd (zie het bericht van 21.2.2007 op deze blog).


- Slachtoffers Justitie: http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
- Persvrijheid: http://persvrijheid.skynetblogs.be/
- MSN-groepen: http://msn-groepen.skynetblogs.be/
- Psychiatrie: http://www.google.be/search?q=psychiatrie&hl=fr&start=90&...
- Klachten psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+klachten&...
- Misbruiken psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+misbruike...
- Antipsychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=antipsychiatrie&btnG=...
- Isoleercellen: http://www.google.be/search?hl=fr&q=isoleercellen&btnG=Re...
- Psychiatrische dwangbehandeling: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+dwangbeha...
- Psychiatrie - Holocaust: http://www.google.be/search?q=psychiatrie+Holocaust&hl=fr...

------

De Werkgroep Morkhoven werkt nog altijd rond psychiatrie en neemt regelmatig contact op met de Vlaamse Minister van Volksgezondheid Inge Vervotte om de misbruiken in de Vlaamse psychiatrische instellingen te melden.

Amnesty International zegt wel dat psychiatrie voor politieke doeleinden wordt misbruikt zoals 'het zonder psychiatrische gronden opsluiten in een psychiatrische inrichting en het toedienen van drugs aan oppositieleden, het gebruik van gevangenen voor psychologisch onderzoek, het gebruik van psychologische middelen om gevangenen onder druk te zetten en het onderzoeken van gevangenen om te zien of zij in staat zijn marteling te ondergaan' maar verwijst daarbij het liefst naar communistische of ex-communistische regimes. Naast de voormalige Sovjet-Unie, Roemenië en andere Oost-Europese staten, komt vooral China (alwaar het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica/Johnson& Johnson een bloeiende vesting heeft) ter sprake...

12:10 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

31/05/2007

Child Focus: 'Un Grido per i bambini scomparsi a Bruxelles'


Child Focus: 'Un Grido per i bambini scomparsi a Bruxelles'

Balonnen Child FocusCirca 300 persone, secondo le cifre della polizia, hanno lanciato venerdì alle 17h15 un grido collettivo davanti alla stazione centrale di Bruxelles, nell’occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi. Circa 3.000 palloncini di Child Focus sono stati lanciati sulla piazza. Una fotografia aerea, presa dall’elicottero della polizia federale,ha immortalato l’evento- Le persone potevano intrattenersi a gridare in un cabina messa di fronte alla stazione centrale venerdì dopo le 10h00 del mattino. (NLE)

La Dernière Heure, 25.5.2007 18:12 - © Belga - Bruxelles 25.5.2007Pornografia infantile - Camera - 3e sessione della 51e legislatura 2004

Domanda di Mme Zoé Genot al viceprimo ministro e ministro della Giustizia su "il seguito del rapporto presentato alla Giustizia dei CD-Rom di pornografia infantile" (n° 7387)

---------------------

Zoé Genot (ECOLO): Signor presidente, si tratta di un dossier relativamente vecchio poiché del 2001, nell’occasione delle inchieste nei casi di pedopornografia, 21 cd-rom sarebbero stati consegnati al procuratore Bourlet e trasmessi in seguito alla Giustizia di Turnhout.
Questi contengono dozzine di migliaia di immagini di pedopornografia di diversi tipi, delle foto di bambini e di adulti. Diverse persone si domandano che fine hanno fatto questi cd-rom e vogliono essere sicuri che queste immagini abbiano una giusta inchiesta, comunicata agli organismi internazionali che si prendano in carico di confrontarli e riunirli – per esempio la base dati di Lione dell'Interpool, - per mettere di incrociare i dati, vedere se dei nuovi bambini possono essere identificati o se si tratta di foto vecchie,in altri contesti. Questo scambio di informazioni sono molto importanti.
Nell’occasione di una domanda scritta che io vi ho inviato precedentemente, voi mi diceste che questo dossier doveva essere esaminato dalla Procura di Turnhout e che questo caso sarebbe stato trattato prima dell’udienza del 10 marzo 2004. Al momento di questa famosa udienza, sembrerebbe che il procuratore abbi detto che lui non aveva ancora visionato questi cd-rom. E’ questa la ragione per cui mi permetto di insistere: dove sono questi cd-rom, che cosa ci resta allora da fare?

--------

Laurette Onkelinx, ministro: Signor presidente, cara collega, io ho domandato spiegazioni su questo dossier al procuratore del Re di Turnhout. Lui conferma che il dossier incriminato concernente i cd-rom è stato ben visionato dalla sua Procura e che le responsabilità penali sono già state avviate contro il colpevole. Questo caso è tutt’ora in corso davanti al tribunale penale di Turnhout.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Si tratta del caso dell’associazione Morkhoven. Il solo processo in corso attualmente è il processo contro Marcel Vervloesem, cioè colui che ha consegnato alla giustizia i cd-rom. Oltre a questa istruttoria che deciderà se questa persona è colpevole o no, io spero che si avrà un veritiero spoglio di questi ormai famosi cd: si devono esaminare le immagini una per una, identificare gli adulti trovati sopra e dare questi dati all’ Interpool.
Il fatto che non si arriva ad ottenere una risposta sullo spoglio di questi , allorchè erano disponibili dopo il 2001, non è certo il modo di rassicurare le persone che sono particolarmente sensibili a queste domande . Al contrario questo è il sistema di mettere in allarme le persone e nutrire la loro immaginazione con fantasticherie differenti. Io spero dunque che sarà possibile ottenere una risposta più precisa nel prossimo futuro.

--------

Laurette Onkelinx, ministro: Voi sapete che, per i dossier individuali, noi non possiamo dare una risposta precisa.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Io non ho chiesto nulla sui dossiers individuali. IO ho domandato che fine hanno fatto 20 cd-rom, che sono nelle mani della Giustizia dal 2001.

--------

Laurette Onkelinx, ministro: E’ bene ciò che dico: è un dossier ben preciso.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Come sono stato visionati questi cd-rom ? I dati,le immagini sono state trasmesse all’ Interpool? C’è un sovrapporsi di dati tra le differenti giustizie. Io non vedo assolutamente in che modo le mie domande possano essere destinate solo all’esame di un dossier individuale.

--------

L'incidente è chiuso


http://www.associazioneprometeo.org
http://www.blogantipedofilia.splinder.com
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bien...

05:50 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

24/05/2007

Aanslagen op actievoerder: Brief Minister Dewael


De aanslagen op Marcel Vervloesem - brief aan Minister Dewael

180406-dewaelIn 2005 riep het Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'. Sindsdien is er heel wat gebeurd.

Enkele maanden geleden verdwenen er na de publicatie van een brief van de RTBF-journalist José Dessart waarin hij de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem ondersteunde, zowat 300 documenten van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy'. Die werden na het aandringen van de Werkgroep Morkhoven bij het MSN-groups Support Team na een tiental dagen grotendeels teruggeplaatst.
Enkele weken later werden de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' na de klacht van een zekere Piet L. die in de vermelding 'Piet L.' een ontoelaatbaar gebruik van zijn naam en een schending van zijn privacy zag, door Belgacom Skynet van het Internet gehaald. Zij werden na protest van de Werkgroep Morkhoven na een tiental dagen teruggeplaatst.
Een paar maanden nadien sloot Microsoft na de publicatie van twee artikeltjes over Child Focus, de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy die intussen al meer dan 86.000 bezoekers telde. Het franstalige MSN-groups Support Team zei dat het van niets wist en deelde mede dat de MSN-groep waarschijnlijk door een technische fout van de groepsmanager definitief verloren was gegaan. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team zei dan weer dat men de groep gesloten had omdat de gebruikersvoorwaarden op de één of andere manier niet gerespecteerd waren. Men zei tevens dat er één of ander onderzoek was gestart en dat de inhoud van de groep waaraan jarenlang gewerkt werd, compleet vernietigd zou worden.
Op 16 mei 2007 kreeg de Werkgroep Morkhoven geen toegang meer tot het Internet nadat TELE2 daartoe een verzoek bij Belgacom zou gedaan hebben. Een dag later stuurde Microsoft een email-berichtje naar de Werkgroep Morkhoven waarin gevraagd werd om een artikel rond kinderpornonetwerken dat reeds in 2003 op de MSN-nieuwsgroep 'WerkgroepMorkhoven' gepubliceerd was, 'binnen de 24 uren' te verwijderen, zoniet zou de nieuwsgroep gesloten worden. Door puur toeval las één van de managers van de nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' het berichtje in een Internet-café zodat hij nog juist op tijd maatregelen kon nemen.
Alsof het bijna op voorhand gepland was, werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in de nacht van 20 op 21 mei 2007 dan opnieuw het slachtoffer van een aanslag.

De Werkgroep Morkhoven heeft er nu stilaan genoeg van dat er alleen maar gerechtelijke onderzoeken worden gevoerd als onverbeterbare criminelen via de Vlaamse kranten beweren dat zij door Marcel Vervloesem 'verkracht of gefolterd' werden. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke criminelen op strafvermindering kunnen rekenen als zij zich laten gebruiken om bepaalde actiegroepen mee het zwijgen op te leggen. Zowel Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) als de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) werden door de Werkgroep Morkhoven terzake gecontacteerd.

Er was ook goed nieuws. Gisteren, 23.5.2007, zorgde Belgacom ervoor dat de Werkgroep Morkhoven na 7 dagen terug toegang kreeg tot het Internet...


Brussel, 22 mei 2007

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
Wetstraat 2
1000 Brussel


Geachte Heer Dewael,

Betreft: De aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem

Gezien u aan het hoofd staat van de Belgische politiediensten en u bevoegd bent voor de binnenlandse veiligheid en openbare orde, zend ik u in bijlage een copie van mijn aangetekend schrijven dd. 21 mei 2007 gericht aan Justitieminister Onkelinx in verband met de recente aanslagen op Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

Enkele weken geleden werd het huis van Marcel Vervloesem om drie uur 's nachts met een baksteen en met eieren bekogeld. Het raam bleef toen gelukkig gespaard omdat de baksteen op het raamkozijn afschampte. 

Op 19 mei jl. en opnieuw om 3 uur 's nachts, werd het huis van Marcel Vervloesem opnieuw bekogeld.  Deze keer kwamen er zware straatstenen bij  te pas.  Het vensterglas van het schuifraam dat 2,5 meter op 2,5 meter meet en 1,5 cm dik is, viel daarbij in tientallen stukken.  Die kwamen, tesamen met de kasseien, op de sofa terecht alwaar Marcel Vervloesem na zijn zware operatie gewoonlijk overnacht.

Bij de aanslagen is vermoedelijk een zekere Winnie V.S. betrokken alhoewel er volgens de eerste vaststellingen van de politie van Herentals meerdere criminelen aan de jongste aanslag deelnamen.

Winnie V.S. was bij de eerste aanslag uit de gesloten instelling te Mol ontsnapt terwijl hij thans sinds enkele dagen op vrije voeten is gesteld.

Winnie V.S. is een minderjarige die deel uitmaakt van een criminele jongerenbende die bij de genaamde Eddy B. uit Marcel Vervloesem's wijk, wel eens bijéénkomt om drugs te verhandelen of sexfilms waarbij minderjarigen zijn betrokken, op videoband te laten opnemen.  Hij werd ondermeer vanwege een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstelling te Mol geplaatst van waaruit hij gedurende de laatste jaren meermaals kon ontsnappen.  Na die ontsnappingen voerde de Herentalse politie om één of andere duistere reden, telkens een huiszoeking zonder huiszoekingsbevel bij Marcel Vervloesem uit.

Zoals u weet, maken de criminelen die Marcel Vervloesem al gedurende jarenlang aanklagen en daarbij op de steun van de Vlaamse pers kunnen rekenen die hen omschrijft als 'zwakbegaafde slachtoffers van de laffe kindermisbruiker Marcel Vervloesem', bijna allemaal deel uit van geörganiseerde bendes en zijn zij regelmatig wegens diefstallen, inbraken, drugsgebruik, zedendelicten en roofovervallen herhaaldelijke malen achter de tralies beland.

Sinds Marcel Vervloesem voor hun 9 jaar oude klachten werd vrijgesproken, blijken deze jongeren het 'recht' in eigen handen te nemen en hun heil in geweld te zoeken.  Zij kunnen daarbij op de morele steun van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) rekenen die in 2005 via een petitieactie en mediacampagne Marcel Vervloesem uit zijn huurwoning en uit de Morkhovense wijk probeerden te laten zetten. Jan Peeters deed daarbij zelfs een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen' van het Internet te verwijderen.

Ik ben er als voorzitter van de VZW Werkgroep Morkhoven al lang van overtuigd dat allerhande criminelen en criminele jongeren al jarenlang doelbewust door bepaalde politici en overheidsdiensten worden gebruikt om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden opgespoord.

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn bepaalde politietechnieken zoals provocatie bij wet echter verboden en ik vermoed dat dit ook geldt voor het systematisch inzetten van criminelen tegenover actievoerders.

Het zou echter kunnen dat het systematisch gebruiken van criminelen en criminele jongeren om actievoerders en actiegroepen het zwijgen op te leggen, een wettelijk middel is dat door middel van de Belgische wetgeving geregeld wordt.

Kan u mij soms een copie van deze wetgeving bezorgen a.u.b. ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 

12:35 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (22) |  Facebook |

23/05/2007

Federale ombudsman: Klacht Minister Onkelinx 'onontvankelijk'

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.us


Vroeger kon men bij de federale ombudsman terecht als een minister of zijn administratie naliet om binnen de voorgeschreven termijn van 2 of 3 maanden te antwoorden op iemands brief maar die periode is definitief voorbij.
Een minister of administratie hoeft vandaag niet alleen niet meer te antwoorden binnen een bepaalde termijn maar hoeft zelfs niet meer te antwoorden, ook al gaat het om een dossier dat onder de politieke bevoegdheid van de betreffende minister en zijn administratie valt.
'Administratieve veréénvoudiging' noemen ze dat.

Minister Onkelinx (Parti Socialiste) zal dus ook de aangetekende brief met rode antwoordkaart van de Werkgroep Morkhoven in verband met de aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem en de dossiers waarin zij als minister ernstig in gebreke is gebleven, niet beäntwoorden. Brieven beäntwoorden ligt deze minister die graag veel politieke show verkoopt, trouwens niet.
Toch is een aangetekend schrijven naar Onkelinx geen weggesmeten geld want het bewijst nogmaals dat zij als minister van bepaalde feiten op de hoogte werd gesteld maar naliet om haar politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.

Merk op hoe de medewerkster van de Federale ombudsdienst draait en keert en hoe zij de 'onafhankelijkheid en onpartijdigheid' van de minister aanwendt om de ingediende klacht 'onontvankelijk' te kunnen verklaren. Zij maakt zelfs het verwijt dat men via de Federale Ombudsdienst de minister 'wil dwingen om druk uit te oefenen op het gerecht' terwijl de klacht ondermeer gaat over het feit dat de minister geen parlementaire vragen en brieven in verband met de 88.000 slachtoffers en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort wenst te beäntwoorden...

----------

De heer Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Brussel 11 april 2007

Betreft: Uw bericht van 29 maart 2007 over het uitblijven van een antwoord van de minister van justitie - Ontontvankelijkheid

Geachte Heer,

Uw mail met een klacht over de minister van justitie wegens het uitblijven van een antwoord op diverse door u gemaakte opmerkingen heb ik goed ontvangen.

De Federale ombudsman is bevoegd voor het onderzoek van klachten over de werking van federale administraties en dat op voorwaarde dat verzoeker zelf eerst stappen heeft ondernomen en dat de betrokken administratie niet over een eigen ombudsdienst beschikt.De Federale ombudsman kan niet tussenkomen bij een minister teneinde aan te dringen op een uitvoeriger en/of anders luidend antwoord van deze minister op een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers gestelde vraag. Hij kan evenmin tussenkomen teneinde de minister van justitie aan te sporen om druk uit te oefenen op het parket in een concreet dossier. Dergelijk optreden zou immers zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid in het gedrang brengen.

Ik ben dan ook verplicht om deze klacht onontvankelijk te verklaren en dit klachtendossier af te sluiten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Federale ombudsman

Valentine Vanlangendonck
Auditeur
De federale ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel


De: Jan Boeykens
Date: 29 mars 2007
À: email@federaalombudsman.be
Objet: Klacht Minister Onkelinx

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Minister Onkelinx

Ik wens bij deze een klacht in te dienen tegen de handelswijze van Justitieminister Onkelinx.

De minister wenst namelijk niet te antwoorden op de vragen die ik haar stel.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com

PS. In bijlage zend ik u de afschriften van mijn brieven dd. 13.4.2005 en 14.3.2007 die ik aan minister Onkelinx richtte.


Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Brief bleef onbeäntwoord


De: Jan Boeykens
Date: 14 mars 2007
À: info@laurette-onkelinx.be
Objet: zedelijk gedrag

Brussel, 13.3.2007

Justitieminister Onkelinx

Excellentie,

Betreft: attest zedelijk gedrag

In de Gazet van Antwerpen van 23.2.2007 stond te lezen dat U een wetsontwerp klaar hebt dat moet vermijden dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan zedenfeiten met minderjarigen nog met kinderen kunnen werken zonder dat hun verleden bekend is. Het ontwerp voorziet in een wettelijke basis om de politie bijkomend onderzoek te laten uitvoeren naar al wie in zedendossiers vernoemd wordt.

Dat is een goed initiatief alhoewel Uw wetsvoorstel toch met de nodige voorzichtigheid moet bekeken worden.

Anderzijds wacht ik nog altijd op Uw antwoord inzake de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoë Genot die U vroeg in hoeverre het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort gevorderd is. U deelde Mevrouw Genot mede dat de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' betrof terwijl het volgens een rapport van de federale politie om 88.000 daadwerkelijke slachtoffers gaat.

Zoals U reeds weet, werd geen enkel slachtoffer dat op dit kinderpornomateriaal voorkomt door het gerecht van Turnhout geidentificeerd. De talrijke kindermisbruikers en de kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd.
Men zou bijna zelfs kunnen stellen dat zij dank zij Uw stilzwijgen en de laksheid van de gerechtelijke overheid, gewoon kunnen doorgaan met slachtoffers te maken.

Verder is er nog het dossier inzake het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die gedurende de voorbije jaren als OCMW-bestuurslid medeverantwoordelijk was voor Jeugdzaken.

Zoals U reeds weet, bestaan er over deze man een 30-tal processen-verbaals over zedenfeiten met minderjarigen die nooit werden onderzocht en -zoals U weet- overhandigde ik op 23.10.2006 een copie van deze processen-verbaals aan de Antwerpse Procureur-generaal Christine Dekkers.

Bij mijn weten, wordt er echter geen gerechtelijk onderzoek gevoerd in deze zaak en sinds 2.1.2007 maakt Victor V. die intussen tot gemeenteraadslid werd verkozen, deel uit van de Herentalse politieraad.

In afwachting van Uw antwoord en in de hoop dat U met de PS een aantal deontologische regels voor politici opstelt, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Deze brief bleef onbeäntwoord

21:17 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

20/05/2007

'Babies for masturbation'

'Babies for masturbation'

Microsoft.pict_100473

Omdat het bestaan van kinderpornonetwerken door de Belgische overheid en Justitie altijd werd ontkend en er nooit onderzoek werd gevoerd naar de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan Justitie overhandigde, publiceerde de Werkgroep morkhoven in 2003 een lijst van babies en kinderen die voor prostitutiedoeleinden verkocht werden.

Daar kwam toen geen reactie op.

Op 16 mei 2007 sloot Belgacom de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven die op dat ogenblik een Internetactie rond het Woonbeleid in het Brusselse en het kinderpornonetwerk Zandvoort voerde, plotseling af.
Een dag later stuurde Microsoft een mailtje naar de managers van de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven waarin stond dat men 24 uren de tijd had om het voornoemde berichtje uit 2003 te verwijderen, zoniet zou de MSN-groep (zoals dat enkele maanden voordien zonder enige waarschuwing met de MSN-nieuwsgroep van Prinses de Croÿ gebeurde) gesloten worden.
Gezien de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven op dat ogenblik was afgesloten en de Werkgroep haar mailtjes niet regelmatig bekeek, had de Werkgroep Morkhoven -normaal gezien- niet tijdig kunnen reageren op dit verzoek van Microsoft.
Jan Boeykens las het emailberichtje van Microsoft gelukkig bij toeval tijdens zijn bezoek aan een Internetcafé en wist op die manier de sluiting van de Morkhoven-MSN-groep te voorkomen...

Was het soms de bedoeling om de kritiek van de Werkgroep Morkhoven op de doofpotpolitiek van Justitieminister Onkelinx en de Vlaamse socialisten aangaande de kinderpornozaak Zandvoort, nog voor de verkiezingen van 10 juni 2007 van het Internet te verwijderen ?


Van: MSN Groups Customer Support

Verzonden: woensdag 16 mei 2007 20:58:11
Aan: issakaba@kindergarten.be
Cc: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Managers,

We have been informed of a Code of Conduct violation within your WerkgroepMorkhoven group, located at http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven. You have 24 hours to remove the inappropriate materials posted at the following link:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/masturbationofbabies.msnw

If you remove the said materials, your group will be again in compliance of the MSN Code of Conduct, and will remain open for your access. Otherwise, we will be forced to close down your group. We hope you could bring it into compliance as soon as possible.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer Support

---------------------------------

--- Original Message ---
From : "werkgroep morkhoven"
Sent : Thursday, May 17, 2007 5:55:58 PM UTC
To : "msngroups_abuse@css.one.microsoft.com"
Subject : RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Dear Sir,

We will remove the article.

At the other hand, we have some serious questions about Microsoft's censoring-politic (not only in China but also in the European countries).

The article was published in 2003 and was just a complaint against belgian justice that is doing nothing against this kind of organised child abuse.

Can Microsoft not sustain the fight of pedophile networks ?

Jan Boeykens
President Werkgroep Morkhoven

---------------------------------

Van: MSN Groups Customer Support

Verzonden: vrijdag 18 mei 2007 1:24:53
Aan: "werkgroep morkhoven"
RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Jan,

Thank you for writing to MSN Groups.

We apologize for the inconvenience you have experienced.

We have forwarded this mail to our product team for further evaluation.

Thank you for using MSN Groups.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer Support

20:33 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

14/05/2007

Carine Russo, sur la liste Ecolo


Carine Russo fait route avec Ecolo

CarineRusso.large_76851

La maman de Mélissa figure à l'avant-dernière place sur la liste Ecolo au Sénat. Un choix du coeur. Carine Russo vote pour les verts depuis qu'elle a l'âge de voter.

portrait de candidat

Ecolo a contacté Carine Russo au début du mois d'avril pour lui demander de figurer sur la liste du Sénat. La maman de Mélissa n'a pas répondu tout de suite. Elle avait prévu de partir en vacances durant les quinze premiers jours du mois et ne voulait pas perturber son séjour. Mais elle n'a pas hésité très longtemps. "Nous étions dans le sud de l'Italie, avec des amis, explique-t-elle. Là, nous avons été confrontés à la pauvreté, au chômage. Et puis, quel étrange climat. Alors qu'en Belgique, on se croyait comme en été, en Italie, il faisait mauvais, la nature avait un mois de retard. L'inquiétude environnementale portée depuis si longtemps par Ecolo, nous la vivions concrètement. A mon retour, j'ai dit oui."

Carine Russo n'a pas dû se faire violence. Ecolo, c'est comme un choix du coeur. "La première fois que j'ai pu voter, en 1982, j'ai accordé ma voix à Ecolo. A l'époque, je rentrais dans la vie adulte. Je venais de me marier, je voulais des enfants. Je trouvais que le projet politique d'Ecolo correspondait aux rêves que j'avais. Mes rêves ont été brisés en 1995. Mais j'ai continué à voter pour Ecolo."

Une page se tourne

Le compagnonnage avec les verts ne date pas d'ailleurs d'hier. En 1999 déjà, Carine Russo avait apporté son soutien aux listes Écolo. Mais de l'extérieur. Elle n'avait pas voulu s'engager plus activement à l'époque. "Écolo m'avait proposé une place sur ses listes. Mais j'estimais que j'avais encore d'autres choses à faire par rapport à notre propre parcours judiciaro-médiatique." En 2003, elle n'avait cependant pas réédité l'expérience. "Nous étions à un an du procès Dutroux. C'était une période très difficile. Nous voulions nous concentrer sur le dossier."

Pour Carine Russo, son engagement, actif aujourd'hui, au service d'Écolo est une façon de tourner une page. "Je renonce en quelque sorte à vouloir changer les choses sans les structures. Les structures existent, on n'y échappe pas. Et cela, je l'ai accepté. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut renoncer à vouloir les changer, à les rendre plus démocratiques. En ce sens, je prolonge mon combat. On peut donc dire que ma réflexion a évolué. Mais une rupture brutale, cela non. C'est impossible après tout ce que j'ai vécu. "

Carine Russo part à l'aventure. Placée à l'avant-dernière place juste devant Jacky Morael, elle est incapable de dire si elle sera élue ou non. "Ce serait assez inespéré, dit-elle simplement. La quatorzième place n'est en principe pas une place éligible. Ce n'est pas pour cela que je suis là de toute façon. Je ne voulais pas une place de combat sur la liste. Je suis une candidate d'ouverture, indépendante, qui souhaite aider Ecolo à faire avancer son projet." Carine Russo ne fera d'ailleurs pas la campagne en professionnelle de la politique. Elle ne va pas bouleverser sa vie. "Ma campagne à moi, c'est mon engagement."

Jusqu'au bout de l'aventure

Carine Russo concède qu'elle n'a pas d'expertise politique particulière et qu'elle se soucie assez peu des stratégies de parti, des hypothèses d'alliance. "Mon seul bagage politique, c'est mon vécu." Elle avoue n'avoir pas une connaissance approfondie du programme d'Ecolo. "J'ai parcouru ce programme naturellement, dit-elle. Il y a là de bonnes idées. Mais quand on m'interpelle sur un thème environnemental, je renvoie la question vers les experts du parti. Cela fait 25 ans qu'Ecolo traite de ce domaine. Sur l'environnement, on peut leur faire confiance."

La candidate ne refusera cependant pas une place au Sénat si les électeurs la plébiscitent. "J'irai au bout de l'aventure." Qu'y ferait-t-elle ? Elle dit vouloir s'intéresser aux thématiques sociales. La situation des sans papiers en particulier. Et tout ce qui touche les jeunes, leur avenir, leurs conditions d'existence, leurs difficultés. "Il y a tellement de désarroi dans la jeunesse. Cela me brise le coeur."

Et si Carine Russo n'est pas élue, poursuivra-t-elle son compagnonnage avec Ecolo ou y mettra-t-elle fin ? "On verra, lâche-t-elle . Depuis 1995, je ne suis plus capable d'élaborer des projets sur le long terme."

vincent rocour - La Libre Belgique, 11/05/2007

11:18 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

08/05/2007

13-jarig Brussels meisje vermist


Nog geen affiches voor vermiste Laura

Laura8.5.07.070508_verdwijning 001_0001

Sint-Agatha-Berchem - De 13-jarige Laura Wautier uit Sint-Agatha-Berchem is sinds vorige donderdag vermist. Het gerecht denkt dat ze thuis is weggelopen en wacht zeker tot woensdag om affiches te verspreiden van het verdwenen meisje. De familie van Laura begrijpt niet waarom.

Om 8 uur 's avons werd Laura nog gezien bij een vriendin. Maar sindsdien is ze spoorloos. "Het enige dat ik vraag, is dat ze ons belt om ons gerust te stellen," zegt de moeder van Laura. "Ik ben radeloos."

Het parket denkt dat Laura van huis is weggelopen. Toch begrijpt de familie niet waarom er nog geen foto's zijn verspreid.

"Ze willen liefst zo lang mogelijk wachten. Maar wachten we op? Een kind van 13 jaar loopt alleen op straat rond. Ze kent de stad niet genoeg om bij mensen te blijven slapen," zegt de wanhopige moeder.

© tvbrussel Brussel Nieuws, dinsdag 8 mei 2007

19:39 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

04/05/2007

Annick Van Uytsel


Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden

FietsAnnick.avb030507-4Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden en zoals iedere burger en politicus hoopt de Werkgroep Morkhoven dat de moordenaar zo snel mogelijk zal gevonden en veroordeeld worden.

Toch blijft de Werkgroep Morkhoven de Belgische politici ook zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel gebruikte om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen.

Hoe gaan Child Focus, Justitieminister Onkelinx en de Belgische politici die allen op de hoogte waren van deze feiten, reageren indien vandaag of morgen moest blijken dat een ontvoerder of moordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk voorkomen ?

Het wordt dan ook hoogtijd dat Premier Verhofstadt en Justitieminister Onkelinx hun politieke verantwoordelijkheid terzake opnemen.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

15:10 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

27/04/2007

Child Focus vraagt betere omkadering voor slachtoffers


DanielCardon

Child Focus dat niettegenstaande het herhaaldelijk verzoek van de Werkgroep Morkhoven geen enkel initiatief heeft genomen om de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort te laten identificiëren en niet reageerde op het herhaaldelijk schrijven van de Werkgroep Morkhoven waarin haar werd medegedeeld dat de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze kinderpornozaak nooit werden opgespoord en vervolgd, maakte gisteren bekend dat het beter met Justitie en politie gaat samenwerken.
Volgens Child Focus moet er een 'betere omkadering van de slachtoffers komen'.
Het zal waarschijnlijk wel weer bij mooie woorden blijven.

De slachtoffers in de Zandvoortzaak wachten immers al meer dan 10 jaar op hun erkenning als slachtoffer en ook op andere gebieden wordt er maar weinig om slachtoffers gegeven.
In minder dan 3 jaar tijd verdwenen er 1.300 kinderen achter de dubbele tralies van gesloten instellingen. Dat komt omdat hun ouders geen papieren hebben. Het opsluiten van kinderen druist in tegen alle conventies en mensenrechtenverdragen (Video: http://indymedia.be/fr/node/8952).

Enkele weken geleden werd de MSN-nieuwsgroep van Prinses J. de Croÿ die al enkele jaren intens met de vzw Werkgroep Morkhoven samenwerkt en in het bestuur van de vzw zetelt, door Microsoft gesloten. De sluiting van de nieuwsgroep die 86.000 bezoekers telde, kwam er na enkele nieuwsberichten rond een project van Child Focus dat door de Europese Commissie wordt gesubsidieerd.
Een Italiaanse vereniging die meer van deze zaak wilde weten, kreeg zopas van Child Focus een schrijven waarin Prinses de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven valselijk beschuldigd werden en in discrediet werden gebracht. Child Focus wist daarbij te melden dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem veroordeeld was voor de 'verkrachting van 5 kinderen en het bezit van kinderporno' terwijl Marcel Vervloesem vorig jaar voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken en het Hof van Beroep te Antwerpen weldra uitspraak moet doen in de overblijvende beschuldigingen van 3 jongeren die ondermeer een gewapende overval pleegden.
Child Focus ontkent in haar antwoord het bestaan van het kinderpornonetwerk Zandvoort en argumenteert dat 'indien er sprake was geweest van een wereldwijd netwerk dit zeker in de kranten had gestaan'. Dat de internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, destijds verslag uitbrachten over de zaak Zandvoort terwijl de Belgische overheid alles deed om deze zaak dicht te dekken en daarvoor zelfs een valse verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) gebruikte, is Child Focus blijkbaar ontgaan.
Child Focus heeft het verder over de 'believers van na de zaak Dutroux' terwijl de Werkgroep Morkhoven reeds in 1989 rond de kinderpornonetwerken te Temse en te Madeira werkte en het netwerk Madeira, dank zij de informatie van Marcel Vervloesem aan de Portugese Justitie, werd opgedoekt.
In haar brief heeft Child Focus het ook over de 'geruchten' in de Roemeense 'tabloid' waarop de berichten in de door Microsoft opgedoekte nieuwsgroep van Prinses de Croÿ waren gebaseerd.
Meer info:
http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://www.droitfondamental.eu/

-----------------

De Standaard - vrijdag 27 april 2007 | Bron: belga
Child Focus vraagt betere omkadering voor slachtoffers

BRUSSEL - In een memorandum met aanbevelingen voor de toekomstige federale regering vraagt Child Focus nog meer aandacht voor de omkadering van slachtoffers en meer financiële steun voor zijn werking. Het Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen wil ook dat het voorstel rond het blokkeren van de kwaadwillige oproepen eindelijk wordt gefinaliseerd.
Child Focus behandelde vorig jaar 3.330 dossiers rond verdwijningen en seksueel misbruik, waarbij in totaal 3.600 kinderen betrokken waren. Uit het jaarverslag 2006 van het centrum blijkt dat vorig jaar 1.120 minderjarigen van huis wegliepen. In een op de vier gevallen ging het om een onrustwekkende verdwijning. Bijna een op de tien van de jonge weglopers bleef langer dan een maand van huis.

'Secundaire victimisering'

Ouders van kinderen die nog steeds niet terecht zijn, ontvangen vaak nog post van overheidsinstanties gericht aan hun kind. Child Focus wil dat dit soort 'secundaire victimisering' vermeden wordt.

Wat de dossiers rond pedoseksueel misbruik betreft, pleit Child Focus voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie en justitie.

17:57 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

22/04/2007

Hanim Mazibas


Hanim Mazibas

Mazibas.P_Hamin

La petite Hanim a été enlevée le 9 mars 1988 sur une fête foraine à Schaerbeek. Ses parents, des émigrants turcs sans moyens, ne savent pas lire le français, et le parlent à peine. Ils ne peuvent pas comprendre la version des faits donnée à la presse. Une enquête démarre. De violentes disputes éclatent au sein de la police, les uns faisant entrave à l'enquête des autres.Les Mazibas sont défendus par un avocat pro deo, tout juste sorti d'université et sans la moindre expérience. Les suspects sont libérés, l'affaire est classée sans suite. Quinze ans plus tard, le frère d'Hamin se rappelle :

Dans le quartier turc entre 85 et 90, il y avait sans cesse des disparitions. Les femmes venaient chez mes parents : elle étaient affolées. Mon père coupait la télévision. Il nous sermonnait et nous envoyait dans notre chambre. Quinze jours plus tard, ça recommençait. Les gens ne parlaient plus que de ça et on a fini par défendre aux filles de sortir en rue. Le problème, c'est que dans le quartier turc, la plus part des gens ne savent pas lire le français et ils le parlent très mal ou pas du tout. Un an après, le dossier est classé sans suite. Si mes parents avaient pu comprendre ce qui était écrit dans les journaux, ils auraient pu dire au juge que ce n'était pas vrai. Moi je lisais le français mais j'étais trop jeune et je n'aurais pas pu comprendre. Que peut-on faire dans ces conditions ?

La petite Hamin a été enlevée sur une fête foraine à Schaerbeek le 9 mars 1988 en public. Trois semaines après, le 4 avril 1988, une rançon de 1 million de francs belges (25.000 euros) a été réclamée à ses parents, des émigrants turcs sans moyens : l’un étant au chômage, et l’autre faisant des ménages.

Le lendemain, lors de la livraison de carburant à Q8, l’hélice du bateau brassant l’eau, fit remonter le corps de l’enfant, le cou et les pieds liés à des blocs de béton ce qui indique que le corps de l’enfant n’a pu se déplacer, et qu’il y avait volonté qu’il ne soit jamais retrouvé. Le médecin légiste a établit que le corps avait séjourné dans l’eau trois semaines, ce qui indique que l’enfant a été assassinée rapidement après son enlèvement.

Le pont-levis de Buda, reliant les deux rives du canal et donnant accès au chemin de hallage, est surveillé jour et nuit par un pontonnier qui n’a rien vu. Ce chemin est constellé de trous profonds de cinquante centimètre, ce qui rend le lieu inatteignable en voiture. Le corps de l’enfant n’a donc pas y pu être transporté que des environs directs du dépôt de Q8.

mazibas - canal

Tout renseignement relatif à cette affaire peut être communiqué par voie privée au:

Werkgroep Morkhoven
Rue de Faider n° 10, 1060 Saint-Gilles
Bruxelles
Belgique
werkgroep_morkhoven@hotmail.com


- Photo 1: Belgique 1988 - C'était à l'époque où les disparitions d'enfants n'étaient pas recensées. Seuls les morts avaient droit à la statistique, sans différence faite entre meurtres, accidents de la route et décès naturels (Selon "De Morgen" - 9 janvier 1998)
- Photo 2: Dépôt de Q8, canal de Willebroek, là où Hamin Mazibas, âgée de dix ans, fut jetée à l’eau, le cou et les pieds reliés à des blocs de béton.

10:31 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

20/04/2007

Microsoft en Internetcensuur


MSN-nieuwsgroepen worden ontoegankelijk gemaakt

Microsoft.pict_100473

Nadat kamerlid Jan Peeters die in het hoogste partijorgaan van de regerende Sp.a* zetelt, in april 2005 via de radio en televisie een oproep deed om de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen' alhoewel dit volgens hem 'erg moeilijk zou gaan', namen de problemen met de MSN-groep Morkhoven op een schrikbarende wijze toe.

Op 8.12.2006 verdwenen er plots meer dan 260 dossierstukken en berichten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ die nauw met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Ook alle foto's verdwenen. In één klap werd daardoor het jarenlange werk teniet gedaan.
Pas op 23.10.2006 en na herhaalde klachten bij MSN werden de foto's en documenten waarvan gedacht werd dat zij definitief verloren waren gegaan, grotendeels teruggeplaatst.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' ontoegankelijk te zijn. Het franstalige MSN Groups Support Team liet verstaan dat zij 'van niets wist' en dat de groep 'misschien door een technische fout van de groepsmanager' werd opgedoekt. Het nederlandstalige MSN Groups Support Team kwam met een verward verhaal af. 'De groep bestond nog wel maar werd door MSN gesloten omdat de gebruikersvoorwaarden op een ernstige wijze waren geschonden'. De groepsruimte zou gesloten blijven 'tot dat het onderzoek was afgesloten en de inhoud van de MSN-groep door MSN was vernietigd'. Verdere commentaar wilde MSN niet geven en men wilde ook niet antwoorden op de vraag om welke redenen de gebruikersvoorwaarden werden geschonden.

De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan het Europese Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'. Dit bericht was gebaseerd op de informatie die in een Roemeense krant verscheen.
In een ander bericht werd de handel van Roemeense adoptiekinderen naar de andere Europese landen en de Verenigde Staten aangeklaagd.

Op 19.4.2007 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat alle foto's, waaronder ook de door Prinses de Croÿ geplaatste foto's, van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' waren verdwenen. Toen zij boven al de verdwenen foto's van Prinses de Croÿ de vermelding 'door MSN verwijderd' begon aan te brengen, werd de toegang tot de MSN-groep Werkgroep Morkhoven plotseling afgesloten. Dat gebeurde met de volgende mededeling: 'Safari ne parvient pas à ouvrir la page “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” car la connexion au serveur “groups.msn.com” a échoué' ('Safari kan de bladzijde “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” niet openen omdat de verbinding met de server “groups.msn.com” mislukte').
Al de MSN-nieuwsgroepen die er op het Internet bestaan, bleken vooor de Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk te zijn geworden en Morkhoven kon haar MSN-nieuwsgroep zelfs niet meer via de zoekrobot Google bekijken.

De vzw Werkgroep Morkhoven was alles behalve opgezet met deze gang van zaken en vroeg zich af waarom het MSN Groups Support Team niet antwoordde op haar brief van enkele weken geleden.
In deze brief werd naar de preciese reden voor het sluiten van de MSN-group 'Fondation Princesse de Croÿ' gevraagd en werd MSN vriendelijk verzocht om de groep te heropenen.
Als MSN klachten ontvangt, heeft zij immers de gewoonte om vooreerst de manager van de groep te contacteren. Een MSN-groep wordt nooit zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. Dat geldt, normaal gezien, zeker voor een MSN-groep die kinderpornohandel bestrijdt en op een paar jaren tijd met zo'n 86.000 bezoekers op een internationale belangstelling kon rekenen.

Werken met MSN-groepen is gemakkelijk en aangenaam maar dat wordt anders als er gecensureerd wordt en tal van problemen opduiken. Het kan ook niet dat MSN-nieuwsgroepen tengevolge van een oproep van één of andere politicus of onder druk van één of andere instantie, zonder verdere commentaar worden gesloten en vernietigd.

Nadat de Werkgroep Morkhoven een Internet-persmededeling verspreidde, werd de verbinding met de server van "groups.msn.com" hersteld en kreeg de Werkgroep opnieuw toegang tot al de bestaande MSN-groepen. Ook de foto's werden teruggeplaatst. Dat neemt echter niet weg dat deze pesterijen al enkele jaren duren en dat er -buiten de Werkgroep Morkhoven- waarschijnlijk ook andere MSN-groepen het slachtoffer worden van dergelijke praktijken zonder dat de Microsoft-top daartegen optreedt.

Waar gaan we trouwens naartoe indien, zoals Microsoft in China onder druk van de Chinese leiders reeds heeft gedaan, het Internet gecensureerd wordt en alle nieuwsgroepen of blogs die niet in het kraam van de overheid passen, weggepest of gesloten worden ?
Een beetje openheid en discussie in onze Westerse democratische rechtsstaten kan zeker geen kwaad maar de vraag is of multinatioals zoals Microsoft daaraan wensen mee te werken.

-----------------------

Voor meer informatie terzake:
http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

* De Vlaamse socialistische partij veranderde enkele jaren geleden haar naam in Sp.a wat voor 'Sociaal', 'Progressief' en 'Alternatief' staat.

12:11 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

12/04/2007

Elections - Elections - Elections

 

Elections: le gouvernement belge

Image Hosted by ImageShack.us

Le gouvernement Verhofstadt (Parti Socialiste, Parti Libéral) est non seulement responsable de la politique du logement ratée  à Bruxelles, mais également du fait que les pédophiles et les producteurs de pornographie d’enfants de l’affaire Zandvoort n’aient pas eu à répondre de leurs crimes, ou que leurs victimes, 88.539, selon la police fédérale (90.081 selon Interpol), n’ont jamais été identifiées.

-------------------------------------

Anvers, le 13 avril 2005

RECOMMANDÉE
Au ministre de Justice Mme Laurette Onkelinx
Boulevard de Waterloo, 115 - 1000 Bruxelles

À monsieur Procureur du Roi
Parquet tribunal Turnhout
Kasteelplein, 2300 Turnhout

Madame le Ministre, Monsieur le Procureur du Roi,

Concerne : le dossier TU37.98.100885-98

Le 2 octobre 2003, dans le journal Het Latste Nieuws, dont ci-joint copie, titrait : "Werkgroep Morkhoven : Le parquet de Turnhout ne fait rien des cédéroms de pédo pornographie". Interviewé, le Procureur Herman Janssens a répondu qu’il était faux d’affirmer que le parquet de Turnhout ne fait rien avec le matériel qui lui a été transmis. Il a également assuré que l’homme identifié comme étant un juge de la jeunesse sur un des photos n’avait rien à voir avec un magistrat de jeunesse. "C'est une lourde accusation qui n'est basée sur rien, mais nous ne manquerons pas d’enquêter", avait-il dit.

L’analyse du dossier par le Werkgroep Morkhoven semble toutefois faire apparaître que cette enquête promise par le procureur du Herman Janssens n’a jamais été effectuée. L’association se demande quel numéro a été donné au dossier de recherche et s’il y a eut un quelconque résultat.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 – boite 14. - 2000 Anvers
Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

-------------------------------------

De: Jan Boeykens
Date : 14 mars 2007
à : onkelinx.be info@laurette

Bruxelles, 13.3.2007

Le ministre de Justice Onkelinx

Madame le Ministre,

Concerne : Certificat de bonne vie et moeurs

Le 23 février 2007, dans la Gazet van Antwerpen, commentait votre projet de loi visant à éviter que les personnes coupables de faits de mœurs sur des enfants, ne puissent plus travailler avec des enfants sans que leur passé ne soit connu de leurs employeurs. Le projet prévoit faire effectuer des enquêtes  complémentaires dans une procédure de police pour toute personne nommée dans des dossiers de moeurs. C'est une excellente initiative, pour autant que le projet soit examiné avec la prudence nécessaire, de manière à éviter les dérives.

D'autre part, j'attends toujours votre réponse à la question parlementaire de Madame Zoë Genot, (Ecolo) relative à l’évolution de l’enquête sur l’affaire de pornographie d’enfant dite « Zandvoort ». Vous lui aviez répondu à ne pouvoir répondre sur un 'dossier individuel'. Je souhaite dés lors attirer votre attention sur le fait que, selon un rapport de la police fédérale, le dossier comporte 88.539 victimes et selon Interpol : 90.081.

Le tribunal de Turnhout, pourtant en charge de l’enquête, n’est pas parvenu à la moindre identification. Les nombreux abuseurs d’enfants et producteur de pornographie d’enfants n’ont jamais été recherchés ou poursuivis. Votre mutisme et le laxisme des autorités  judiciaires dans ces affaires, sont susceptibles de les encourager à continuer tranquillement à faire des victimes.

En outre, nous sommes inquiet du traitement du dossier de Victor V., objet d’une trentaine de procès-verbaux relatifs à des faits de mœurs sur des mineurs. Elu conseiller municipal pour le  Sp.a à Herentals, il a nommé au conseil de direction du service social (OCMW), coresponsable aux affaires de la jeunesse. Comme vous le savez, ces procès-verbaux n’ont jamais été objet d’enquête. Leur liste, dont les numéros de référence, a été transmise  au procureur général d’Anvers Christine Dekkers en date du 23 octobre 2006. Nous sommes maintenu dans l’ignorance de l’enquête judiciaire. Depuis, Victor  V. a  été nommé le 2 janvier 2007 membre du conseil de la police de Herentals !

Dans l'attente de votre réponse et avec l'espoir que vous établissiez un code déontologique pour les politiciens, je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.

Jan Boeykens
Président Werkgroep Morkhoven asbl-vzw

ASBL Werkgroep Morkhoven
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be


- L’affaire Zandvoort - Pornographie d'enfants:
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://groups.msn.com/issakaba

- La politique du logement à Bruxelles:
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/

ASBL Werkgroep Morkhoven
Rue Faider, 10
1060 Saint-Gilles
Belgique
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be

06:14 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

09/04/2007

"Une société coupée en deux"


jose1w

A Grenoble, José Bové ressent et dénonce"une société coupée en deux"

Le candidat altermondialiste à l'élection présidentielle, José Bové, qui s'est rendu samedi dans deux quartiers populaires de Grenoble, a affirmé ressentir une "société (française) coupée en deux", dénonçant "une ghettoïsation de plus en plus forte".

"Cet après-midi à Grenoble, j'ai ressenti ce que j'ai déjà ressenti dans d'autres quartiers populaires, à Nantes, Mante-la-Jolie, Vaulx-en-Velin, Argenteuil: le fait que nous sommes dans une société coupée en deux avec une marginalisation et une ghettoïsation de plus en plus forte", a déclaré M. Bové qui a notamment rencontré des responsables d'associations de ces quartiers.

"On parque les pauvres. Rien n'est fait aujourd'hui pour lutter contre ça, au contraire", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse préalable à une réunion publique.

Le candidat altermondialiste, qui a également discuté avec des jeunes venus à sa rencontre, a estimé que "cela continuerait (...), quel que soit le candidat élu", et a exhorté à voter "massivement pour une nouvelle dynamique".

"Je ne veux pas me comparer aux autres. Je fais le lien aujourd'hui entre le combat social, le combat écologique et la nécessité de redonner le pouvoir aux citoyens et à la démocratie", a estimé José Bové.

"Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas faire des cahiers de doléances mais des cahiers d'exigences", a-t-il poursuivi.

Alors que le gouvernement a récemment autorisé des essais de cultures OGM, notamment à Bourgoin-Jallieu (Isère), le candidat altermondialiste a souligné qu'il fallait "rester vigilant".

"On part du domaine de la recherche et on le fait rentrer dans le domaine industriel sans aucun débat, sans évaluation par rapport aux conséquences". "C'est l'industrie qui commande", a-t-il déploré avant d'indiquer que "tous les candidats (avaient) pris position pour un moratoire sur les OGM à l'exception de Nicolas Sarkozy", le candidat de l'UMP.

Sources AFP
Posté par Adriana Evangelizt
http://josebove.over-blog.com/

10:07 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

05/04/2007

Dr. Giorgio Gagliardi

 

'Il a même examiné les voyants de Medjiugorje'

giorgio_nous_026

Dr. Giorgio Gagliardi

Docteur en médecine et Psychothérapeute, directeur de la section de psychophysiologie de "Il Laboratorio" (Bologne), professeur en psychothérapie hypnotique à l’Ecole Européenne de psychothérapie Hypnotique (Bologne) et partenaire de la Fondation Princesse de Croÿ

-----

Le médecin qui va à la chasse au mensonge avec la machine de la vérité

Asso, Italie - Il examine meurtriers en série,  magiciens et occultistes, même appelé pour l'affaire "Cogne".
Il est homme auquel on peut difficilement mentir, surtout s'il ouvre la petite valise noire qu'il porte avec lui et qui est équipée de sa machine de la vérité. Giorgio Gagliardi est un chasseur de mensonges, de celui du mari qui trompe sa femme, à celui de meurtriers en série qui cherchent à se soustraire de la prison à vie. Au cours des années, le médecin de famille à Asso, qui a également été Maire de la ville, a alterné les consultations dans son étude, aux voyages dans toute Italie, et parfois même en Europe, pour soumettre les prévenus des procès majeurs à la machine de la vérité.

Gagliardi, 71 ans, également psycho physiologue et psychothérapeute, entre les autres professeur à l'École Européenne d'Hypnose et de Psychothérapie Hypnotique de Milan et membre du Centre d'Etude Para-psychologique de Bologne, s'occupe encore aujourd'hui d'importants événements judiciaires. Il a été contacté pour l'affaire "Cogne", et intervenait au procès à de Florence, prit part au procès du Monstre de Florence et soumit son test à Tullio Brigida, qui tua ses trois fils, et aussi au trois des garçons qui virent la Madonne de Medjugorje.

Des innombrables affaires dans lesquels il est intervenus pour chercher à comprendre si le témoin ment ou dit le vrai ; il ne peut pas ou il ne veut pas parler de bon nombre: "il y a des procès récents et autre toujours en cours, je ne veux pas donner les noms", explique-t-il en se retranchant derrière le secret professionnel. Il peut par contre raconter les histoires conclues, et qui sont des histoires dures, auxquelles il manque souvent le mot de la fin : "Normalement je viens à la demande de la défense, la partie qui dans un procès a moins à perdre avec la machine de la vérité. À Rebibbia j'ai soumis Tullio Brigida au test. J'ai été appelé pour Pacciani, avant sa mort. J'ai même soumis le test à des mineurs accusés d'homicides parfois en série. Avec mon équipe, (également composée de médecin généraliste de Valbrona Fabio Alberghina, ndr), nous avons soumis à l'examen trois de présumés des voyants de Medjugorje : Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic et, partiellement, Ivanka Ivankovic. J'étudie à plusieurs reprises ce qui s'est produit, en 1985 sur la place et en 1998 à la maison de rencontres des chrétiens de Capiago Intimiano ". Le Docteur d'Asso est intervenu même à l'étranger : "Ils m'ont appelé à Portugal pour un attentat aérien dans lequel trois ministres et quatre généraux sont morts".

De temps en temps, alterné à ces lourdes histoires, une "tranquille" détection de mensonge conjugaux ou une émission de télévision : "Il y a quelques années, la machine de la vérité était protagoniste dans l'émission Chaîne 4,"Coupable ou Innocent". Une transmission légère dans laquelle il venait soumettre à l'épreuve acteurs, mediums, voyants ". Dans les procès italiens cependant, la machine de la vérité n'est pas prioritaire : "Si quelque chose est trouvé, les experts et contre experts sont convoqué, et c'est les avocats qui ont le mot de la fin. Aux Etats Unis par contre, le test est tenu en forte considération ". Il y a différents polygraphes : "J'emploie normalement le conventionnel ; mais il y a même des informatisées". Combien d'experts existent en Italie ? "Je n'en connais pas d'autres, mais pour sûr il y en a dans la police et dans les services secrets".


Article paru dans "La Provincia di Como", le  24/11/2005 - (traduction libre)
Photo: Jan Boeykens (à gauche) Giorgio Gagliardi (au centre) et Alain Fauvage (à droite)

19:40 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Vragen rond Child Focus

 

Image Hosted by ImageShack.us

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom het Europese Centrum voor Verdwijningen Child Focus niet reageerde op haar herhaaldelijk schrijven in verband met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort.
Ook het feit dat de verkrachters en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord, vond Child Focus blijkbaar onbelangrijk.
Child Focus moet het blijkbaar altijd hebben van publiciteitscampagnes waarin haar goede werking en haar eigen belangrijkheid worden onderstreept.

De Werkgroep Morkhoven blijft ook verder protesteren tegen de sluiting van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy' van Prinses Jacqueline de Croÿ. MSN sloot de groep nadat Child Focus vernoemd werd inzake een kwestie betreffende Europese subsidies. De informatie over deze kwestie was gebaseerd op een artikel in een Roemeense krant en op verschillende betrouwbare bronnen in Italië en Roemenië.

MSN wenste niet te antwoorden op de vraag van de Werkgroep Morkhoven om welke preciese reden de nieuwsgroep die internationaal gekend was en 86.000 bezoekers telde, werd gesloten. Zij deed de zaak eerst af als een ongeluk waarvan zij niets begreep en sprak vervolgens over een 'onderzoek' waarbij de inhoud van de nieuwsgroep tenslotte zou vernietigd worden.


ChildF.large_386745

De Luxemburgse toeriste die dinsdagavond de politie verwittigde in verband met een vermeende ontvoeringspoging op twee jonge meisjes is niet de enige. Elke dag ontvangt Child Focus gemiddeld zes telefoontjes van burgers die menen iets ongepasts gezien te hebben met of door kinderen. Bij meisjes is men dubbel zo oplettend als bij jongens, hoewel zij niet meer verdwijnen of weglopen. Dat staat in het nog niet openbaar gemaakte jaarrapport van de organisatie.

"Er komen steeds meer spontane meldingen", zegt woordvoerder Dirk Depover. "In 2006 registreerden we 2.196 spontane meldingen. Minder dan 5 procent daarvan bleek achteraf relevant." (dm)

De Morgen, 5.4.2007

http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Op 16.3.2007 door het 'MSN-groups Support Team' gesloten en enkel nog via Google 'en cache' gedeeltelijk te bezoeken - Fermé en date de 16.3.2007 par 'MSN-groups Support Team' et seulement partiellement retrouvable via Google 'en cache': http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

10:59 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

29/03/2007

Kindermisbruik: de vuile rol van Microsoft

 

Kindermisbruik: de vuile rol van Microsoft

Microsoft.pict_100473Het is duidelijk dat Microsoft een vuile rol heeft gespeeld in het onderdrukken van groepen die tegen kinderhandel en kindermisbruik strijden. De sluiting van de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroÿ' op 16.3.2007 was het voorlopige hoogtepunt van deze Microsoft-politiek.

------

Original Message ----- From:
To: voorlichting@minjus.nl
Cc: marcel.vervloesem@pandora.be
Sent: Thursday, September 23, 2004 12:14 PM
Subject: Kinderpornobestrijding

Ministerie van Justitie Nederland
t.a.v. Mevrouw Annette Sluijter
Publieksvoorlichter

Geachte Mevrouw,

Betreft: kinderpornobestrijding - problemen met MSN

Hartelijk dank voor uw antwoord inzake het feit dat bepaalde anti-kinderpornosites door MSN 'om administratieve redenen' van het internet worden gehaald.

Gezien wij op nationaal vlak maar ook op internationaal vlak belangrijk zijn op gebied van de kinderpornobestrijding en onze vereniging systematisch wordt aangeklaagd (bepaalde dagbladen moedigen het indienen van dergelijke klachten zelfs aan zonder rekening te houden met de journalistieke deontologie), vermoeden wij dat de kinderpornoindustrie en/of bepaalde diensten die de kinderpornoindustrie beschermen, bij onze problemen met MSN betrokken zijn.

Zoals u weet, maakt de geörganiseerde misdaad, waaronder de kinderpornocriminaliteit, intensief gebruik van het internet en beschikt de 'Computer Crime Unit' over onvoldoende personeel en middelen om deze nieuwe vorm van criminaliteit aan te pakken.

In België spelen daar ook nog andere factoren in mee. De politieke bereidheid om kindermisbruik te bestrijden, ontbreekt bijvoorbeeld en het proces Dutroux diende voor een groot deel om de politieke onwil op dit gebied te verhullen.

Na de petitie van de Werkgroep Morkhoven aan de Commissie Petities van het Europees Parlement inzake de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort en de Belgische politiek terzake, maakte de Belgische federale politie via een rapport bekend dat er 88.539 foto's van 88.539 verschillende kinderen (en baby's) op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan en 75% van deze foto's is van 'duidelijk kinderpornografische aard'.
Volgens het rapport dateren de foto's van 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 en 2000.

De Belgische justitie had het steeds over 'enkele honderden verouderde fotootjes' en de daders noch de kinderen werden geïdentificeerd en/of opgespoord.

Ik contacteer dan ook zo snel mogelijk het Nederlandse 'Meldpunt Kinderporno'.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Foto: Bill Gates van Microsoft

17:40 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

28/03/2007

Actievoerders Morkhoven leven in onmenselijke omstandigeheden

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Françoise Dupuis

Ik las dat het Brusselse gewest, binnen het kader van het Europees Fonds 2007-2013, zo'n 115 miljoen Euro gekregen heeft.

Volgens de Brusselse minister-president Charles Piqué (PS) zou dit geld gebruikt worden om de verzwakte buurten op te kalfateren en de sociale, economische ongelijkheden in de Brusselse regio weg te werken (www.bruxelles.irisnet.be).

Ik stel mij echter ernstige vragen bij de goede voornemens van de minister-president.

Sinds dat de zetel van de VZW Werkgroep Morkhoven naar de Faiderstraat N° 10 te Sint-Gillis Brussel is verhuisd, wordt het leven van Prinses de Croÿ en mij immers onmogelijk gemaakt en wordt ook onze gezondheid voortdurend bedreigd.

Doordat de Belgische grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet van toepassing zijn voor ons, vragen Prinses de Croÿ (die ondervoorzitter is van de VZW Werkgroep Morkhoven) en ikzelf ons af of men ons onze burgerrechten misschien heeft ontnomen omdat we deel uitmaken van een vereniging die tegen kindermisbruiken strijdt.

Hoe moet ik anders uitleggen dat ik gedurende de voorbije jaren verplicht was om zo eventjes 6.000 liters water die door het dak in de door mij geplaatste vergaarbakken zijn terechtgekomen, in emmers te scheppen, weg te dragen en weg te gieten zonder dat er door de overheid wordt opgetreden ?

Op 26 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de Dienst Urbanisatie van Sint-Gillis voor een eerste keer langs om de verkrotting van het gebouw waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen werd geklasseerd, vast te stellen.

De heer Lenoir drong bij de syndicus die door de vrederechter van Sint-Gillis als een 'goede vader des huizes' werd aangesteld om het huis dat een gemeenschappelijke eigendom is te beheren, herhaalde malen aan om dringende maatregelen te nemen tegen de waterinfiltratie. De verzoeken van de heer Lenoir werden echter genegeerd en in de plaats daarvan begon de beheerder in een aantal brieven aan Mvr. De Wille, die plaatsvervangende burgemeester is van Sint-Gillis, de gemeentediensten van 'partijdigheid' te beschuldigen.

Op 8 maart jl. kwam de heer Lenoir met de verantwoordelijke van de dienst Urbanisatie van Sint-Gillis een kijkje nemen. Daarbij bleek dat de aanvraag voor het dakterras dat de bovenbuur in de plaats van het gehavende dak wil laten aanleggen en waarvoor hij de goedkeuring van de syndicus kreeg, reeds 5 jaar geleden verlopen is.

Omdat er niets gebeurde en de Vlaamse minister van Woonbeleid, de heer Marino Keulen, in zijn beleidsplan schreef dat de gemeente de 'architect is van het woonbeleid', nam ik contact op met de minister.

Gezien onze gezondheidstoestand reeds ernstig geschaad werd, contacteerde ik ook de Vlaams minister van Volksgezondheid, mevrouw Inge Vervotte.

Beide excellenties antwoordden mij dat mevrouw Françoise Dupuis, de Brusselse staatssecretaris van huisvesting, voor deze zaak bevoegd was.

Op 6 maart jl. schreef ik naar mevrouw Dupuis. Ik kreeg echter geen antwoord op mijn brief.

Gezien het hier om een noodsituatie gaat en het hier om een vraag om hulp van personen in nood betreft waaraan de verantwoordelijke minister geen gevolg wenst te geven, verzoek ik u om mijn klacht zo snel mogelijk te behandelen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzittter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

PS. In bijlage volgt een copie van mijn herinneringsbrief van 26.3.2007 aan Mevrouw Dupuis.
Ik diende reeds een klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen, bij de Europese Ombudsman en bij de Voorzitter van het Europees Parlement.


Brussel, 26.3.2007

Françoise Dupuis
Brusselse staatssecretaris van huisvesting

Geachte Mevrouw,

Betreft: Woonbeleid te Brussel - Recht op een gezonde woning

Mag ik U doen herinneren aan mijn brief van 6.3.2007 waarin ik beroep deed op uw tussenkomst inzake de manier waarop men de woning in de Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis gedeeltelijk laat verkrotten ? De ministers Marino Keulen (Vlaamse minister van Woonbeleid) en Inge Vervotte (Vlaamse minister van Volksgezondheid) deelden mij immers mede dat U verantwoordelijk bent voor het woonbeleid in Brussel.

Vorige week was ik nog eens verplicht om 11 emmers water die ik in verschillende kuipen onder het instortende plafond had opgevangen, weg te dragen en in de badkuip van de badkamer te gaan gieten.
Kort na mijn werkzaamheden had ik weer last van koorts, diaree en buikkrampen. Ik vermoed dat dit het gevolg is van de rondzwevende pollen van de schimmels en champignons die zich in de kamers onder het lekkende dak bevinden want toen ik ziek was geworden door in de inmiddels ontruimde slaapkamer te slapen, doken dezelfde ziekteverschijnselen op.

Op twee jaar tijd heb ik nu bijna 6.000 liters water moeten wegdragen terwijl de vrederechter van Sint-Gillis een syndicus aanstelde die het huis dat een gemeenschappelijk eigendom is, als een 'goede vader des huizes' moest beheren.

Op 15 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de dienst Hygiëne te Sint-Gillis voor de eerste keer langs om de verkrotting van het huis vast te stellen.

Op 26 januari 2007 vroeg de heer Lenoir in zijn brief aan de beheerder om een regenzeil tegen het water op het dak aan te laten brengen en de herstellingen aan het dak zo snel mogelijk te beginnen. De bouwtoelating voor het terras dat de bovenbuur-advocaat wil laten aanleggen is volgens de dienst urbanisatie , immers al 5 jaar geleden (mei 2002) verlopen.

Op 2 februari 2007 schreef de heer Lenoir opnieuw naar de beheerder en vroeg hij opnieuw om een regenzeil op het dak te laten aanbrengen en de dakwerken zo snel mogelijk te laten starten.
De beheerder die inmiddels voor een periode van 5 jaar was herbenoemd, trok zich daar echter niets van aan en liet alleen de trapzaal en een dakterrasje 'decoreren' (kosten 14.324 Euro).

Op 8 maart 2007 kwamen de heer Lenoir en de verantwoordelijke van de Dienst Urbanisme van Sint-Gillis samen langs om de verdere verkrotting van het huis vast te stellen (de beheerder had toen juist de trapzaal laten herschilderen).

Na het bezoek van de Diensten Hygiëne en Urbanisme van Sint-Gillis, schreef de beheerder een brief naar de Mevrouw De Wille, plaatsvervangend burgemeester van Sint-Gillis, waarin hij de gemeentediensten van 'partijdigheid' beschuldigde.

Er volgden nog een aantal brieven van de beheerder aan de burgemeester waarin hij de gemeentediensten verder onder druk zette maar daar bleef het bij.

Zelfs de werken in de trapzaal en de inkomhal zjn nog altijd niet voleindigd terwijl de beheerder mededeelde dat hij nog 9.000 Euro op zijn bankrekening heeft staan...

Volgens de Belgische grondwet en de Europese wetgeving heeft iederéén het recht op een gezonde woning en een goede gezondheid. Ik zou niet weten waarom U als minister die verantwoordelijk is voor het Woonbeleid in Brussel, deze wetten moet laten overtreden.

Gezien deze situatie blijft aanslepen en het huis waarvan de gevel door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd werd, door de partijdigheid van de beheerder verder verkrot terwijl onze gezondheid verder geschaad wordt, verzoek ik nogmaals om uw dringende tussenkomst in deze zaak.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Adres: Jacqueline de Croÿ
t.a.v. Jan Boeykens
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
(issakaba@skynet.be)
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement

PS. In bijlage zend ik U een copie van mijn brief van 6.3.2007

11:22 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

22/03/2007

Abduction in Fiuggi

 

Image Hosted by ImageShack.us

Edward Mc Millan-Scott & Jimmy Carter 

Edward Mc Millan-Scott, Vice-President of the European Parliament, has opened a board of inquiry on the respect of international treaties related to child abduction, to which, the case of Giovanni and Carmen Villa will be submitted.Advised of what has happened to Francesca, compelled to runaway alone from Fiuggi to America at the age of fifteen, the Vice-president highly disapproved.

MISSING & ENDANGERED

5 March 2005

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Giovanni Victor Villa
Date of Birth - 10/24/91

ID Info - NCIC # M-885492123.

Carmen Lydia Villa
Date of Birth - 9/5/95

ID Info - NCIC # M-995532425.

Open on 5 april, 2006, by the Foundation Princess of Croÿ

http://groups.msn.com/abductioninfiuggi/_whatsnew.msnw/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

 

17:29 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |