31/07/2007

Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'


Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'

Image Hosted by ImageShack.us

De Brusselse overheden laten het huis met geklasseerde voorgevel in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, langzaam verkrotten.
Nadat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ gedeeltelijk onbewoonbaar werd gemaakt, kwamen de diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis een kijkje nemen. Ook de dienst voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen kwam langs. Zij stelden de zware schade aan het huis vast.
De plaatsvervangende burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) zond tevens een schrijven naar de beheerder-immobiliënrechtenexpert die door de vrederechter was aangesteld om het huis als een 'goede vader des huizes' te beheren en vroeg hem beleefd om iets tegen de aanhoudende waterinfiltratie in het huis te ondernemen. Zoniet zou de gemeente zich verplicht zien om artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen en zelf het nodige te doen.
Tot dan leek alles goed te gaan...
De beheerder beschuldigde het gemeentebestuur van Sint-Gillis echter van 'partijdigheid' en trok zich niets aan van de brief van de burgemeester. Hij liet het huis verder verkrotten. De burgemeester, de diensten Hygiëne en Urbanisme, de dienst Bescherming van Monumenten en Landschappen en het gemeentebestuur van Sint-Gillis reageerden niet. Daardoor kwamen er sinds januari 2007 opnieuw meer dan 600 liters water door het dak gedrupt.
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde een paar malen Françose Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid (Parti Socialiste), maar die vond de zaak blijkbaar niet ernstig genoeg. Ook de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die onder de verantwoordelijkheid valt van Schepen Novalis-Van Vooren (VLD) werd in mei 2007 voor een eerste maal maar zonder resultaat gecontacteerd.
De Werkgroep Morkhoven nam daarop contact op met de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz die zich tot Schepen Van Vooren richtte. Van Vooren antwoordde hem dat Mevrouw Bosmans van de dienst voor Vlaamse Aangelegenheden in juli 2007 aan de dienst Hygiëne had gevraagd om 'het nodige te doen'. De dienst 'Hygiëne' zou daarop naar Prinses de Croÿ hebben geschreven alhoewel de Prinses geen brief blijkt te hebben ontvangen.
Volgens Van Vooren valt het gebouw in de Faiderstraat n° 10 waarvan de gevel geklasseerd werd, 'niet onder haar bevoegdheid'. Het huis maakt met andere woorden geen deel uit van het Patrimonium van Sint-Gillis waarvoor Van Vooren als Schepen van Erfgoed bevoegd is...


Van: Sven Gatz
Verzonden: maandag 30 juli 2007 10:12:05
Aan: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: FW: TER INFORMATIE

Vriendelijke Groeten,

Sven Gatz
Vlaams Volksvertegenwoordiger

-------------------

Van: Magdalena Novalet-Van Vooren [mailto:mnovalet@stgilles.irisnet.be]
Verzonden: dinsdag, juli 2007 12:45
Aan: sabinemathus; david.baele.health.fgov.be; mpayfa.bgm; jgypers.molenbeek; jeugd.etterbeek; kabinet.F.Hariche; coppensrene; joseangeli.forest; cultuur.ukkel; boris.dillies; e.bott.woluwe; sahruil.stgillis; sarah.verhees.elsene; Magdalena Novalet-Van Vooren; els.geeraerts.health.fgov; amclaeys.woluwe; daan.de-moerloose; catherine.cornu.health.fgov; paul.boeckmans; bvangoidtsenhoven; pascaldubois; cdejonghe.woluwe; cultuurbeleid.molenbeek; aloys.rigaut; katrien.broekaert.health; marijke.dejonghe.vlaanderen; vanhengel; kim.strauven; sven.gatz.vlaamsparlement; aelkhannouss.molenbeek; hgryseels.schaarbeek; greet.bonte; kabinet.burgemeester.woluwe1150; brigitte.depauw.cdenv; hmennekens.vanhengel; jjoannes.evere; mdehingvdb.ganshoren; gino.hoebeeck.minfin.fed; jdeblaere.woluwe; Stéphan ie Bosmans; carlos.theus.etterbeek; francois.dedonnea.lachambre; bea.diallo.ixelles; alexander.gillemon; avermeylen; jvandamme.molenbeek; Stéphanie Bosmans; ndheere.anderlecht; pdecabooter.1082berchem; bram.bresseleers.bibliotheek; stefanector; ethel.savelkoul; luckasvandertaelen.forest; jeanlucvanraes; pdufour.ixelles; monique.wylock.belgium.fed; kristien.stessens.health.fgov.be; frank.geets.just.fgov.be; yasminaverbeeck; mmombersschepers.jette; patrick.debouverie; carladejonghe; jean-luc.liens; dietger.geeraert.just.fgov.be; oliviercuvelier; arlette.debacker; j.crucifix.oudergem; ldenys.schaarbeek; gypers; fmiroir.anderlecht; stefan.cornelis.vldbrussel; filip.waghemans.health.fgov.be; b.collard.oudergem; bdespirlet.woluwe; kabosman.vub
Onderwerp: TER INFORMATIE

Geachte Heer Boeykens,

Mevrouw Bosmans heeft mij over uw bezoek gesproken en heeft het nodige gedaan bij onze Dienst Hygiëne.

Ik heb de dienst Hygiëne deze morgen gecontacteerd en deze bevestigt mij schriftelijk te hebben geantwoord aan Mevrouw de Crooey.

Zoals u ziet laat deze zaak ons niet onberoerd, het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op.

Met hoogachting,

Mady NOVALET – VAN VOOREN,
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling.


http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Foto: Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven - Beide actievoerders denken dat de problemen met het huis te maken kunnen hebben met Laurette Onkelinx (Parti Socialiste). Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot vroeg wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx dat het slechts een 'individueel dossier' betrof.

13:48 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

30/07/2007

Vlaams geld voor Brussel


Image Hosted by ImageShack.us

De franstalige socialisten die de Brusselse vereniging 'Brusselse Bond voor Recht op Wonen' en het Brussels platform 'Wij bestaan' met een petitie achter hun kar wisten te spannen, eisen meer geld van de toekomstige regering. Het geld dat vooral van Vlaanderen moet komen, willen de franstalige socialisten waarschijnlijk gebruiken om de Vlamingen in Brussel aan hun lot over te laten.

Ook de VLD in Brussel die erg goed met de Brusselse PS overéénkomt, wil meer Vlaams geld 'voor de Vlamingen in Brussel' maar als Vlamingen dan naar de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' schrijven, krijgen ze niet eens een antwoord en laat ook de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor deze dienst niets van zich horen.

De Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz is al niet veel beter. Gatz laat doorschemeren dat de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden', Duurzame Ontwikkeling en Patrimonium niet hoeft te antwoorden als zij meent dat zij 'niets aan een bepaalde zaak kan doen'...

Info:http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------------------

VLD- en Spirit-Jette* willen meer Vlaams geld voor Jette

6 december 2001 - Herman Mennekens en Sven Gatz

Sinds de Lombardakkoorden krijgt elke gemeente een extra toelage indien ze over een Vlaamse schepen beschikt. In deze nota legt VLD-Spirit haarfijn uit hoe die extra miljoenen op de gemeentebegroting kunnen aangewend worden om zowel de gemeente als haar Vlamingen ter wille te zijn.

Lombardgeld voor de Vlaamse Schepen

Het recente Lombardakkoord, dat wet werd in juni jl., zorgt er o.m. voor dat elke Brusselse gemeente die een Vlaamse Schepen heeft op een extra toelage kan rekenen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De globale pot ( 1 miljard BEF.) voor de 19 Brusselse gemeenten wordt, volgens het Lombardakkoord, gespijsd met federaal geld dat naar het Hoofdstedelijk Gewest gaat en de Hoofdstedelijke Regering verdeelt dit dan over de Brusselse gemeenten die minstens één Vlaamse Schepen tellen en dit volgens de normale verdelingsregels van het Brussels gemeentefonds. Dit laatste betekent ook dat de gemeente het geld ontvangt en daar in principe meer kan doen wat zij wil.

Toch is het zonneklaar dat de geest van het Lombardakkoord de harmonieuze samenleving van Vlamingen en Franstaligen in de gemeenten wil bevorderen. In de meeste gemeenten betekent dit ook een noodzakelijke financiële inhaaloperatie voor de Vlamingen. Vele Brusselse gemeenten hebben immers jarenlang onderdrukt dat zij wettelijk een tweetalig beleid moeten voeren, gericht naar de twee gemeenschappen en naar alle inwoners. Een Vlaamse schepen moet bovendien ook centen hebben om een goed gemeentelijk Vlaams beleid te kunnen voeren.

Bron: http://www.gatz.be/page.php/brussel/jette/011206a

13:31 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

VLD Bruxelles: Réponse de la Princesse de Croÿ à Sven Gatz


ZandvoortFoto'sMarcel.JEAU-Home 001

De: Fondation Pcesse de Croÿ
Date: zondag 29 juli 2007 16:49:33
A: sven.gatz.vlaamsparlement (VLD), werkgroep morkhoven,
Sujet: défaut d'assistence à personnes en danger

Cher Mr Gatz,

Je reçois copie de votre courrier avec surprise. Nous n'avons pas reçu la réponse de Mme Novalet-Van Vooren, échevin VLD à Saint-Gilles, à quatre courriers, dont le premier a été envoyé en mai au service des affaires flamandes de Saint Gilles.

Pour rappel, cela fait plus de cinq ans que l'aile de mon hôtel particulier tombe en ruine, sans que je ne parvienne, même par voies judiciaires, à faire réparer un trou dans le toit. Pourtant, j'ai payé plus de 32.000-euro pour ce faire, en ce compris les frais d'avocats, en l'attente que la justice définisse les responsabilités. Il s'est avéré récemment que le blocage des copropriétaires minoritaires de la maison avait eut à la source, un permis d'urbanisme octroyé suite à une erreur administrative !

Le Werkgroep Morkhoven, dont le siège social est domicilié là, subit cette situation depuis quatre ans, stupéfait de voir la manière dont le service des affaires flamandes traitent un dossier où des flamands sont gravement lésés à Bruxelles. Nous savons qu'un bourgmestre est en mesure de faire effectuer des travaux dans la quinzaine, lorsqu'il y a situation de danger pour la sécurité publique et la santé des occupants d'une maison. Ceci est le cas, confirmé par le service de l'hygiène de la commune de Saint Gilles.

La lenteur de la justice étant, la seule solution est que la commune fasse appliquer la nouvelle loi communale sans plus tarder et ce à charge de qui de droit, ainsi que Mme Wille nous l'a assuré le 26 janvier 2007. Il n'y a donc aucun justificatif, à ce que la situation reste inchangée, six mois plus tard et malgré nos appels au secours, sinon un but de nuire, ou de nous chasser de chez nous.

Nous savons également que la commune n'aurait jamais osé pareil comportement du vivant de mon père, lui imposant des conditions de vie en violation des lois européennes ou l'obligeant à déménager de sa chambre à coucher !

L'an dernier, Mme Ampe, parlementaire du VLD, ne trouva pas mieux que de me conseiller de vendre mes appartements, depuis avérés ruinés des suites d'une « erreur administrative ». Je devrais donc renoncer à la moitié de mon capital pour l'offrir à un heureux acheteur qui pourra reconstruire en obtenant le respect de ses droits fondamentaux que la commune me refuse ?

J'ose donc espérer que les responsables politiques se positionneront dans une affaire manifestement politique et je m'engage à soulager Saint Gilles de ma présence, à la condition que je puisse revendre mon bien à sa valeur réelle.

Bien à vous,

Jacqueline de Croÿ

-----------------

Photos:
- Les photos des victimes du réseau Zandvoort
- les activistes du Werkgroep Morkhoven au siège de l'asbl Werkgroep Morkhoven, Rue Faider 10, 1060 Saint-Gilles

10:15 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) |  Facebook |

29/07/2007

Brusselse politici eisen 'meer aandacht' voor Brussel


Brusselse politici eisen 'meer aandacht' voor Brussel

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Duizenden mensen ondertekenden een petitie waarin zij meer aandacht vroegen voor Brussel.
Voor mensen die in een onmenselijk woonsituatie verkeren, kunnen de Brusselse regering en gemeenten echter 'niets doen' en wensen zij zelfs geen gebruik te maken van de Nieuwe Gemeentewet...

---------

Brussel - Na de kritiek van de Brusselse minister-president en van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen, uit nu ook het Brussels platform 'Wij bestaan' haar ongenoegen over de formatienota van formateur Yves Leterme (CD&V). De nota heeft te weinig aandacht voor het Brussels Gewest, luidt het, en ziet Brussel enkel als een probleem.

De groep academici, werkgevers en gewone Brusselaars achter het platform 'Wij bestaan' vroeg in de aanloop naar de federale regeringsonderhandelingen al aandacht voor Brussel. Ze verzamelden bijna 10.000 handtekeningen van mensen die hun oproep ondersteunen.

In de formatienota die vandaag op tafel ligt, vinden ze de gevraagde aandacht echter niet terug. Integendeel, de nota van Leterme ziet het Brussels Gewest enkel als een probleem, onder meer in de context van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep verzet zich tegen meer inspraak van de gemeenschappen in Brussel en pleit voor een sterkere Brusselse gemeenschap.

'Wij bestaan' roept minister-president Charles Picqué (PS) nu op om samen met alle andere Brusselse politici meer aandacht voor Brussel op te eisen. Picqué laakte eerder al het gebrek aan aandacht voor Brussel in de nota van Leterme, net als de Brusselse Bond voor Recht op Wonen.

Brussel Nieuws, vrijdag 27 juli 2007

---------------

Woonbeleid Brussel:
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

18:44 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

28/07/2007

Morkhoven en Prinses de Croÿ organiseren Open-Deur-Dagen


Werkgroep Morkhoven en Prinses de Croÿ organiseren Open-Deur-Dagen

 Jan   Peeters.mandatarisimage-10Onkel0810brusselNovalet.images-1

De Werkgroep Morkhoven heeft al jarenlang problemen met de nederlandstalige (Sp.a) en franstalige socialisten (PS).
De klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bijvoorbeeld werden door een bestuurslid van de Herentalse Sp.a geörganiseerd. De man waarvan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongeren en minderjarigen bestaan, werd door het Sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Sp.a-kamerlid en tevens lid van het Sp.a-partijbureau te Brussel is, voor een periode van twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van Herentals (Dienst Jeugdzaken) benoemd. Vorig jaar werd hij dank zij een verkiesbare plaats die hem een 200-tal stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid van Herentals verkozen. Hij zetelt sinds januari 2007 in de Herentalse politieraad.
Laurette Onkelinx van haar kant die dank zij de afgetreden PS-voorzitter Elio Di Rupo haar functie van Justitieminister mag inruilen voor PS-Kamervoorzitter, hielp de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stoppen door in haar antwoord op een parlementaire vraag te verklaren dat het slechts een 'individueel dossier' betrof. Dank zij haar tussenkomst werden de 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort dus nooit geidentificeerd en werden de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord.

In plaats van toe te geven dat Onkelinx zwaar in gebreke is gebleven, proberen de franstalige socialisten de Werkgroep Morkhoven echter verder het zwijgen op te leggen. Dat doen zij door het huis waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven is gevestigd, langzaam te laten verkrotten.

De Werkgroep richtte zich enkele maanden geleden nog tot de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis maar stelt vast dat men als Vlaming niets van deze dienst moet verwachten. De Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' valt immers onder de bevoegdheid van Schepen Mady Novalet-Van Vooren (VLD) die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen maar amper 300 stemmen op haar naam kreeg en als Van Vooren niet naar de pijpen danst van de Parti Socialiste die alles te vertellen heeft in Sint-Gillis, dan mag de VLD niet meer 'meedoen'.

Vermoedelijk beperkt deze politieke corruptie zich niet uitsluitend tot Sint-Gillis en moeten Vlamingen of Vlaamse actievoerders minstens halfdood zijn vooraléér op de Diensten 'Vlaamse Aangelegenheden' van de Brusselse gemeenten te kunnen rekenen...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


Open Deur dagen

Het huis in de Faiderstraat te Brussel alwaar de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, zal de Brusselse toerist wel interesseren. Het huis werd namelijk in 1882 in opdracht van Graaf Eugène Goblet d'Alviella die ondermeer rector was van de Vrije Universiteit Brussel, volgens de plannen van de bekende Belgische architect Van Rysselberghe gebouwd. De gevel van het historische huis werd door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd.

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Werkgroep Morkhoven organiseren de Stichting Prinses de Croÿ en de vzw Werkgroep een reeks open-deur-dagen.

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------

Foto's: Jan Peeters (Sp.a), Laurette Onkelinx-Di Rupo (PS), Mady Novalet-Van Vooren (VLD)

12:11 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (12) |  Facebook |

01/07/2007

Dossier des rapts parentaux: Ministre Louis Michel


13/07/2004  - Dossier des rapts parentaux: Ministre Louis Michel

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Louis Michel dément formellement l'information du quotidien Het Laatste Nieuws d'aujourd'hui selon laquelle il délaisserait les dossiers concernant des enfants victimes de rapts parentaux. L'association SOS Rapt Parentaux, avec qui il existe une longue et bonne coopération, nie aussi les propos qui lui sont attribués dans l'article en question.

Ainsi, un cas particulièrement délicat et qui durait depuis déjà 4 années devrait connaître un dénouement heureux dans les jours qui viennent. A la demande de la maman concernée, les détails de ce dossier ne seront pas rendus publics. Cette manière de procéder, dans laquelle la discrétion nécessaire est prise en compte dans l'intérêt du parent et de l'enfant, constitue au demeurant une pratique habituelle.

Si ce dossier devait connaître - comme beaucoup d'autres - une issue positive, ce sera grâce au suivi journalier de ces affaires délicates par le Ministre et par son administration. Cette administration a au demeurant justement vu son service "rapts parentaux" être sensiblement renforcé sur initiative du Ministre Michel. Le Ministre Michel n'hésite d'ailleurs jamais à placer des dossiers individuels épineux en haut de l'agenda lors des entretiens biltatéraux qu'il peut avoir avec des collègues d'autres pays.

Parmi les résultats concrets qui ont été obtenus ces derniers mois, on pourra notamment citer la venue du Maroc en Belgique de Sajida, le retour d'Iran de Yasmine et Sarah, le séjour en Belgique de David depuis le Pakistan, les retrouvailles de Aide et Vetton avec leur maman à Pristina puis en Belgique, la visite que Mani a pu recevoir de sa maman à Téhéran il y a quelques jours, la présence en Belgique pour l'instant de Philippe, Emmanuel et Gabriel, venus du Mexique, etc.

Le Ministre Michel est évidemment bien conscient de l'existence de nombreux dossiers non-résolus. Mais, si tel est le cas, ce n'est certainement pas en raison d'un quelconque laxisme ou d'un désintérêt. Nombres des dossiers concernés sont ainsi particulièrement difficiles en raison du rôle important qu'y jouent des facteurs juridiques, culturels ou émotionnel.

http://diplobel.fgov.be/fr/press/homedetails.asp?TEXTID=2...

12:36 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |