31/07/2007

Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'


Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'

Image Hosted by ImageShack.us

De Brusselse overheden laten het huis met geklasseerde voorgevel in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, langzaam verkrotten.
Nadat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ gedeeltelijk onbewoonbaar werd gemaakt, kwamen de diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis een kijkje nemen. Ook de dienst voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen kwam langs. Zij stelden de zware schade aan het huis vast.
De plaatsvervangende burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) zond tevens een schrijven naar de beheerder-immobiliënrechtenexpert die door de vrederechter was aangesteld om het huis als een 'goede vader des huizes' te beheren en vroeg hem beleefd om iets tegen de aanhoudende waterinfiltratie in het huis te ondernemen. Zoniet zou de gemeente zich verplicht zien om artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen en zelf het nodige te doen.
Tot dan leek alles goed te gaan...
De beheerder beschuldigde het gemeentebestuur van Sint-Gillis echter van 'partijdigheid' en trok zich niets aan van de brief van de burgemeester. Hij liet het huis verder verkrotten. De burgemeester, de diensten Hygiëne en Urbanisme, de dienst Bescherming van Monumenten en Landschappen en het gemeentebestuur van Sint-Gillis reageerden niet. Daardoor kwamen er sinds januari 2007 opnieuw meer dan 600 liters water door het dak gedrupt.
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde een paar malen Françose Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid (Parti Socialiste), maar die vond de zaak blijkbaar niet ernstig genoeg. Ook de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die onder de verantwoordelijkheid valt van Schepen Novalis-Van Vooren (VLD) werd in mei 2007 voor een eerste maal maar zonder resultaat gecontacteerd.
De Werkgroep Morkhoven nam daarop contact op met de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz die zich tot Schepen Van Vooren richtte. Van Vooren antwoordde hem dat Mevrouw Bosmans van de dienst voor Vlaamse Aangelegenheden in juli 2007 aan de dienst Hygiëne had gevraagd om 'het nodige te doen'. De dienst 'Hygiëne' zou daarop naar Prinses de Croÿ hebben geschreven alhoewel de Prinses geen brief blijkt te hebben ontvangen.
Volgens Van Vooren valt het gebouw in de Faiderstraat n° 10 waarvan de gevel geklasseerd werd, 'niet onder haar bevoegdheid'. Het huis maakt met andere woorden geen deel uit van het Patrimonium van Sint-Gillis waarvoor Van Vooren als Schepen van Erfgoed bevoegd is...


Van: Sven Gatz
Verzonden: maandag 30 juli 2007 10:12:05
Aan: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: FW: TER INFORMATIE

Vriendelijke Groeten,

Sven Gatz
Vlaams Volksvertegenwoordiger

-------------------

Van: Magdalena Novalet-Van Vooren [mailto:mnovalet@stgilles.irisnet.be]
Verzonden: dinsdag, juli 2007 12:45
Aan: sabinemathus; david.baele.health.fgov.be; mpayfa.bgm; jgypers.molenbeek; jeugd.etterbeek; kabinet.F.Hariche; coppensrene; joseangeli.forest; cultuur.ukkel; boris.dillies; e.bott.woluwe; sahruil.stgillis; sarah.verhees.elsene; Magdalena Novalet-Van Vooren; els.geeraerts.health.fgov; amclaeys.woluwe; daan.de-moerloose; catherine.cornu.health.fgov; paul.boeckmans; bvangoidtsenhoven; pascaldubois; cdejonghe.woluwe; cultuurbeleid.molenbeek; aloys.rigaut; katrien.broekaert.health; marijke.dejonghe.vlaanderen; vanhengel; kim.strauven; sven.gatz.vlaamsparlement; aelkhannouss.molenbeek; hgryseels.schaarbeek; greet.bonte; kabinet.burgemeester.woluwe1150; brigitte.depauw.cdenv; hmennekens.vanhengel; jjoannes.evere; mdehingvdb.ganshoren; gino.hoebeeck.minfin.fed; jdeblaere.woluwe; Stéphan ie Bosmans; carlos.theus.etterbeek; francois.dedonnea.lachambre; bea.diallo.ixelles; alexander.gillemon; avermeylen; jvandamme.molenbeek; Stéphanie Bosmans; ndheere.anderlecht; pdecabooter.1082berchem; bram.bresseleers.bibliotheek; stefanector; ethel.savelkoul; luckasvandertaelen.forest; jeanlucvanraes; pdufour.ixelles; monique.wylock.belgium.fed; kristien.stessens.health.fgov.be; frank.geets.just.fgov.be; yasminaverbeeck; mmombersschepers.jette; patrick.debouverie; carladejonghe; jean-luc.liens; dietger.geeraert.just.fgov.be; oliviercuvelier; arlette.debacker; j.crucifix.oudergem; ldenys.schaarbeek; gypers; fmiroir.anderlecht; stefan.cornelis.vldbrussel; filip.waghemans.health.fgov.be; b.collard.oudergem; bdespirlet.woluwe; kabosman.vub
Onderwerp: TER INFORMATIE

Geachte Heer Boeykens,

Mevrouw Bosmans heeft mij over uw bezoek gesproken en heeft het nodige gedaan bij onze Dienst Hygiëne.

Ik heb de dienst Hygiëne deze morgen gecontacteerd en deze bevestigt mij schriftelijk te hebben geantwoord aan Mevrouw de Crooey.

Zoals u ziet laat deze zaak ons niet onberoerd, het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op.

Met hoogachting,

Mady NOVALET – VAN VOOREN,
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling.


http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Foto: Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven - Beide actievoerders denken dat de problemen met het huis te maken kunnen hebben met Laurette Onkelinx (Parti Socialiste). Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot vroeg wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx dat het slechts een 'individueel dossier' betrof.

13:48 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

Commentaires

Novalet-Van Vooren Bij nazicht ontdekte ik dat ik reeds op 3 maart 2007 naar VLD-Schepen Van Vooren schreef:

Brief aan het Schepencollege van Sint-Gillis

Brussel, 2.3.2007

Gemeentebestuur Sint-Gillis
t.a.v. Mevrouw Novalet
Lid Schepencollege

Geachte Mevrouw Novalet,

Betreft: 'De gemeente is de regisseur van het Woonbeleid' - Faiderstraat n° 10, 1060 Sint-Gillis

Ik las zopas enkele interessante uitspraken van uw VLD-collega, minister Marino Keulen, Vlaamse minister van Woonbeleid die ik reeds tweemaal tevergeefs heb geschreven in verband met het historisch pand in de Faiderstraat n° 10 dat in 1882 op vraag van Graaf Eugène Goblet d'Alviella door de bekende Gentse architect Van Rysselberghe werd gebouwd.

De voorgevel van het huis werd in 1995 door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd maar het dak van een gedeelte van het gebouw staat op instorten doordat er zo'n 5000 liters water naar binnen drupten zonder dat de advocaat-immobiliënexpert die door de vrederechter van Sint-Gillis twee jaar geleden werd aangesteld om het huis dat de eigendom is van verschillende eigenaars te 'beheren', iets tegen deze waterinfiltratie heeft ondernomen.

Normaal gezien, zou men in dergelijke gevallen naar de vrederechter moeten kunnen stappen maar -zoals gezegd- werd deze syndicus door de vrederechter zelf aangesteld en zopas voor een periode van 5 jaar herbenoemd nadat de eigenares (Prinses J. de Croÿ) van het getroffen appartement het had aangedurfd om, via deze nieuwsgroep, op een wanhopige manier kritiek op deze syndicus te uiten.
Mevrouw de Croÿ is dus volledig geblokkeerd op dit gebied. Zij is dus verplicht geweest om een advocaat ter hand te nemen om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de vrederechter. De rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft enkele weken geleden dan beslist om een gerechtelijke expert aan te stellen.
Op die manier zal het juridische spel van de tegenpartij dat al 5 jaren duurt, dus nog enkele jaren blijven aanslepen.

Het feit dat de syndicus de bijna 30.000 Euro van de eigenaars (60% daarvan is van Mevr. de Croÿ) na zijn herbenoeming van enkele weken geleden gebruikte om de trapzaal te laten schilderen en een minuscuul dakterrasje op te laten fleuren zonder dat er iets tegen de waterinfiltratie werd gedaan en zonder dat er over de herstellingswerken aan het dak werd gesproken, bewijst dat het hier om een doelbewuste tactiek gaat.
Als het juridische spel achter de rug is, zal het achtergedeelte van het appartement van Mevr. de Croÿ waarvan de kamers door de vochtigheid en schimmels en door het naar omlaag komen van grote stukken plafond dienden ontruimd te worden, totaal zijn verkrot (wat volgens mij ook de bedoeling is).
Dat de verkrotting ook niet goed is voor de rest van het gebouw, hoef ik er waarschijnlijk niet bij te zeggen.

De situatie doet een beetje denken aan de manier waarop malafiede immobiliënmaatschappijen bepaalde huizen laten verkrotten omdat men dan appartementsgebouwen kan plaatsen die men tegen Europese woekerprijzen kan verkopen. Vandaar dat ik ook reeds contact heb opgenomen met verschillende Europese instanties en parlementsleden.
Het zal u waarschijnlijk bekend zijn dat de farmaceutische multinationals het gerecht op eenzelfde manier misbruiken om minister Demotte en de Belgische Staat onder druk te zetten en nieuwe peperdure geneesmiddelen op de markt te kunnen brengen. De proceskosten voor de Belgische Staat en dus voor de Belgische burger lopen reeds in de miljoenen.

Als men de door niemand gecontroleerde syndici zou laten begaan, dan hebben de ministers van Woonbeleid en de gemeentebesturen straks niets meer te zeggen over 'hun' Woonbeleid.

Toen de diensten 'Hygiëne' en 'Urbanisme' van de gemeente Sint-Gillis de verkrotting van het appartement van Mevr. de Croÿ persoonlijk kwamen vaststellen en daarbij ook vaststelden dat de aanvraag van de bovenbuur voor de aanleg van een terras op het langzaam instortende dak, reeds 5 jaar geleden verlopen was, schreef de syndicus zelfs een lange intimiderende brief naar de burgemeester van Sint-Gillis waarin hij beweerde dat deze diensten zich 'partijdig' opstelden !

Gelukkig heeft Mevr. Wille, Eerste schepen en waarnemend burgemeester van Sint-Gillis, met een gepast antwoord op dit schrijven gereageerd alhoewel het appartement nu verder staat te verkrotten en er vorige week opnieuw een gedeelte van het plafond met een enorme dreun naar beneden gekomen is nadat er weer 200 liters water naar binnen drupten.

In de hoop dat de gemeente bepaalde initiatieven neemt om de verkrotting van het appartement en de verkrotting van huizen in Sint-Gillis tegen te gaan, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
(http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement)


PS. Copie van deze brief zond ik naar de waarnemende burgemeester en de leden van het Schepencollege van Sint-Gillis.
In bijlage zend ik u een copie van mijn brief dd. 1.3.2007 gericht aan Minister Keulen. Copie van deze brief stuurde ik ook reeds naar uw VLD-collega's Hilde Vautmans (VLD), Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD), minister Vanhengel (VLD) en Jos Claessens (VLD).
Op onze bovenvermelde nieuwsgroep kan u de foto's zien van de toestand waarin een gedeelte van het huis in de Faiderstraat n° 10 zich thans bevindt.

Écrit par : Jan Boeykens | 03/08/2007

Répondre à ce commentaire

'Ongewenste berichten' Bij toeval vond ik het volgende antwoord van de Brusselse volksvertegenwoordiger Sven Gatz in mijn e-mail-map 'ongewenste berichten':

Van: Sven.Gatz.vlaamsparlement.be
Verzonden: vrijdag 3 augustus 2007 16:43:38
Aan: werkgroep_morkhoven
Onderwerp: Vakantie

Ik ben met vakantie en weer bereikbaar op 1 september.


Het klinkt misschien belachelijk maar indien ik dit bericht niet had weergevonden dan had ik gedacht dat Sven Gatz mij niet meer wilde antwoorden.

Heel wat actievoerders hebben te maken met dergelijke politiechnieken die puur bedoeld zijn om mensen tegen elkaar op te zetten en/of het contact tussen twee mensen te verbreken.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Écrit par : Jan Boeykens | 04/08/2007

Répondre à ce commentaire

Onkelinx noemt Vlamingen 'huiszwammen'
Onkelinx heeft zich blijkbaar laten inspireren door de manier waarop haar partij die verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Brussel, bepaalde huizen in Brussel laat verkrotten...

----------------

Gazet van Antwerpen 16/10

Laurette Onkelinx heeft de Vlaamse politici vergeleken met giftige huiszwammen. Ze hollen de Belgische staat uit en tasten het Belgische huis aan, weet Onkelinx. In de tekst die ze aan de journalisten gaf, vergeleek ze alle Vlamingen met zwammen (mérule flamande), maar op het congres zelf zei ze enkel 'mérule'.

In Franstalig België is de uithaal van de PS-politica niet op applaus onthaald. Heel wat waarnemers vinden het verwijt er ver over. Alain Destexhe (MR) merkt op dat ooit andere bevolkingsgroepen met gespuis werden vergeleken (joden, Tutsi's). "Een uitspraak die we eerder uit de mond van Hitler dan van Onkelinx hadden verwacht", aldus Destexhe.

Écrit par : Jan Boeykens | 16/10/2007

Répondre à ce commentaire

Huiszwammen
Terwijl Onkelinx en consoorten de Vlamingen 'huiszwammen' blijven noemen, zijn de Brusselse PS-kopstukken verantwoordelijk voor het feit dat er zoveel Brusselse huizen door huiszwam getroffen worden en komen leeg te staan (wat dan weer een goede zaak is voor de immobiliënmaatschappijen die gouden zaken doen in Brussel).

Ook het zogezegde geklasseerde huis waarin de zetel en het bureel van de Vlaamse vereniging 'Werkgroep Morkhoven' is gevestigd, kon dank zij de laksheid van het Brusselse PS-bestuur dat politiek verantwoordelijk is voor het woonbeleid, jarenlang verkrotten.

Als Vlaming kan men bij de Vlaamse overheid terecht voor een renovatiepremie. Het is echter niet bekend of ook de Brusselse Vlamingen daarvan kunnen genieten.

Men komt voor een renovatiepremie in aanmerking indien men ondermeer de muren, daken of fundering van zijn huis tegen huiszwam wil laten behandelen...

-------

Ontwerp van Vlaamse renovatiepremie


Aansluitend op de eerdere aankondigingen, heeft de Vlaamse minister van Wonen bij de opening van Batibouw op 22 februari jl., de nieuwe renovatiepremie van de Vlaamse overheid bevestigd en daarover meer concrete gegevens vrijgegeven.

Strikt gezien gaat het nog om een ontwerpregeling die door de Vlaamse Regering principieel is goedgekeurd op 19 januari 2007, maar nog niet definitief is. De definitieve goedkeuring wordt verwacht tegen begin maart. De premie zelf zal kunnen aangevraagd worden vanaf 26 maart 2007.
Hoewel nog definitief, staan de krijtlijnen waarbinnen deze premie zal worden verleend zo goed als vast.
Wat zijn de hoofdlijnen van het voorstel van renovatiepremie

1. DOELGROEP

De premie kan toegekend worden aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning renoveert, die geen andere woning bezit en die voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Uitzondering: ook een verhuurder kan de tegemoetkoming verkrijgen als hij/zij een woning na renovatie voor minstens negen jaar ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor.

2. INKOMEN

Er geldt een inkomensgrens van maximum 35.000 euro voor alleenstaanden. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt er een maximum inkomen van 50.000 euro, te verhogen met 2.800 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Voor samenwonenden geldt er een inkomensgrens van 50.000 euro, eventueel te verhogen met 2.800 euro per persoon ten laste. Deze grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Het 'inkomen' gaat om het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager (en zijn of haar partner) van 3 jaar voor de aanvraag (aanvraag 2007 = inkomen 2004). Dat inkomen vindt u terug op de bij uw aanslagbiljet personenbelasting (met betrekking tot het inkomstenjaar in kwestie) gevoegde samenvatting, onderaan rubriek 1: vaststelling van de belastbare inkomsten.
Uitzondering: de inkomensvoorwaarde geldt niet wanneer de woning ter beschikking gesteld wordt van een sociaal verhuurkantoor.

3. WELKE WONINGEN

De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum en in Vlaanderen gelegen zijn. Zowel huizen als appartementen komen in aanmerking.

4. MINIMALE INVESTERING

De aanvrager moet minimaal voor 10.000 euro (exclusief BTW) aan geldige facturen kunnen voorleggen bij zijn of haar aanvraag. Het kan gaan om facturen van geregistreerde aannemers en om aankoopfacturen van materialen, voor zelfbouwers.

5. PREMIEBEDRAG

De premie bedraagt maximaal 30 % van de aanvaarde kostprijs, maar met een plafond van 10.000 euro.
Het juiste bedrag wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende facturen. Deze facturen mogen worden samengeteld om aan het bedrag van de minimale investering van 10.000 euro (exclusief BTW) te komen. Facturen vanaf 1 januari 2006 worden aanvaard. Facturen mogen bij aanvraag maximaal 3 jaar oud zijn.

6. CUMULEERBAARHEID

Er kan door dezelfde aanvrager slechts één renovatiepremie aangevraagd worden voor dezelfde woning binnen het tijdsbestek van 10 jaar.
Als voor dezelfde woning reeds de (bestaande) Verbeterings- en Aanpassingspremie (VAP) is verleend, geldt er een wachttijd van drie jaar.
Ook is geen cumul mogelijk met de vroegere bouw- of renovatiepremie (besluit van de Vlaamse Regering van 23-2-2001) tot 10 jaar na de uitbetaling ervan.

7. AANVRAAG

De aanvraag kan slechts na de werken worden ingediend en moet ook alle facturen bevatten. Wel zal de mogelijkheid worden ingebouwd om voorafgaand advies van Wonen-Vlaanderen aan te vragen.
Het aanvragen van de premie zal vanaf 26 maart 2007 mogelijk zijn.

8. WELKE WERKEN

De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers of, in geval van doe-het-zelvers, met bouwmaterialen waarvoor een factuur kan voorgelegd worden.
In het algemeen moet het gaan om werkzaamheden aan het hoofdgebouw en aanbouw (niet voor losstaande bijgebouwen), die zorgen voor een substantiële verbetering van het bouwonderdeel en die in totaal minstens 10.000 euro(excl. btw) kosten. Het resultaat moet zijn dat de woning structureel gezond en vochtvrij is.

LIJST van WERKZAAMHEDEN

Ondergrondse werkzaamheden: funderingen, waterdicht maken kelders, kelderzwam bestrijden;
Vervanging of verbetering van binnen- en buitenmuren: afbraak en wederopbouw - thermische isolatie buitenmuren - gevelbekleding en bepleistering buitenmuren en binnenmuen - behandeling van optrekkend grondvocht in muren - vernieuwing voegwerk, eventueel met gevelreiniging - behandeling muren tegen huiszwam;
Vernieuwen van draagvloeren en dekvloeren (geheel of gedeeltelijk): afbreken en vervangen draagvloeren, welfsels, balkenlagen, - behandeling tegen huiszwam en insecten - thermische isolatie - vernieuwing dekvloeren ten gevolge van vervanging draagvloeren, of plaatsen van leidingen of isolatie - wegwerken niveauverschillen in vloeren;
Vernieuwen van dak (geheel of gedeeltelijk): afbreken en vervangen dakstructuur - behandeling tegen zwam en insecten - vernieuwen waterdichte bedekking - afvoer hemelwater - aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, - isolatie dakvlak volgens EPB of minimaal 12 cm dik;
Vernieuwen buitenschrijnwerk (geheel of gedeeltelijk): vervanging ramen en buitendeuren, met hoogrendementsbeglazing van max. 1,3 W/m2K - vervanging beglazing van zelfde norm - afwerking ramen maar geen rolluiken;
Vervanging of plaatsing van binnendeuren, met deurblad minstens van 93 cm breed, onder voorwaarde dat alle deuren op de woonverdieping worden vervangen;
Elektriciteitswerken: vernieuwing elektrische huisinstallatie en elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie. Kosten voor aansluiting en de plaatsing van een meetinstallatie zijn erbij begrepen. De conformiteit met AREI (via keuringsattest) is vereist.
Sanitair: vervangen of plaatsen van een badkamer en toilet, wc - plaatsen van een tweede badkamer en tweede toilet op een andere verdieping - vernieuwen of aanbrengen van leidingen voor watertoevoer en afvoer, warmwatertoestel, afwerken van de ruimte, ;
Centrale verwarming: aanbrengen, vervangen of verbeteren van cv-installatie met hoogrendementsketels of met duurzame energiebronnen (warmtepomp, zonneënergie, ) en plaatsing van rookmelder(s);
Herindelings- of uitbreidingswerken van woonvertrekken of sanitaire ruimte (geen beroepslokalen, garages, bergplaatsen, ).
Deze werken komen enkel in aanmerking als de overige renovatiewerken ontoereikend zijn om een functioneel geheel te bekomen. Ook is de voorlegging vereist van de stedenbouwkundige vergunning en de plannen (ereloon architect komt dan mee in aanmerking).

KOMEN NIET IN AANMERKING: werken aan de veranda - plaatsen van van baden of douches met 'gestuwde watertoevoer' - plaatsen van badkamermeubelen en -accessoires - plaatsen van individuele verwarmingstoestellen en kachels - plaatsen van verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen.


http://www.bouwinfo.be/article.php?ID=5556

Écrit par : Jan Boeykens | 19/10/2007

Répondre à ce commentaire

Elio Di Rupo en de 'gewone man' Gezien de socialisten hun voeling met de 'gewone man' al lang verloren hebben en zij een voorbeeld zijn geworden van corruptie, proberen zij nieuwe gronden aan te boren.
Dat doen ze door wat aan hun imago te knutselen.
Het is echter twijfelachtig of de naamsveranderingen, het zoeken naar vrouwelijk schoon en het zich profileren als 'progressieve' gezinspartij veel zal uithalen...

----------------------------------------

"Politiek mag voeling met buitenwereld niet verliezen"


Van de 113 Vlaamse federale verkozenen, zijn er slechts twee met een achtergrond als arbeider.

'Ook de gewone man moet in de regering kunnen zitten', zei PS-voorzitter Elio Di Rupo in de nasleep van het ontslag van zijn staatssecretaris Frédéric Laloux. Di Rupo suggereerde ermee dat Laloux, banketbakker van opleiding, wegens zijn scholing geen eerlijke kans had gekregen van pers en collega-politici.

'Ik heb in de media alvast erg weinig kritische kanttekeningen bij de achtergrond van Laloux gevonden', zegt politicoloog Stefaan Fiers van de K.U.Leuven. 'Vreemd dus dat Di Rupo daar een verklaring in ziet. Mogelijk heeft het in de Wetstraat zelf wél meegespeeld, maar dat kunnen alleen de betrokkenen zelf inschatten.'

Blijft de vaststelling dat het niet voor de hand ligt voor niet-hooggeschoolden om door te groeien naar de federale politiek. Er zijn bijvoorbeeld slechts 2 arbeiders onder de 113 Vlaamse federale gekozen. Is dat een probleem? 'Moet je zwart zijn om de gevolgen van racisme goed te kunnen inschatten en, indien mogelijk, oplossingen aan te bieden?' antwoordt Fiers met een tegenvraag. 'Ons parlement biedt absoluut geen doorsnede van de bevolking, maar dat betekent daarom nog niet dat het de belangen van de hele bevolking minder goed behartigt. Toch vind ik dat er een zeker aantal laaggeschoolden in het parlement moeten zitten, al was het maar om bepaalde bevolkingsgroepen politieke zichtbaarheid te geven. En ik geloof ook wel dat je als hooggeschoolde met een voorsprong begint. Maar politiek is een stiel die je al doende leert en er is geen enkele reden waarom een arbeider die achterstand niet kan inhalen. Vroeger, toen er meer arbeiders het tot Kamerlid schopten, draaide het parlement trouwens zeker niet slechter. Het wetgevend werk was zeker niet van mindere kwaliteit.'

Niet alleen voor arbeiders blijkt het moeilijk om zich waar te maken in de politiek - vraag maar aan manager Peter Leyman (CD&V, ondertussen opgestapt) of professor Christine Van Broeckhoven (SP.A). Dreigen we naar een parlement van beroepspolitici te evolueren? 'Dat is een risico, ja. We moeten opletten dat de politiek de voeling met de wereld buiten de Wetstraat niet verliest', besluit Fiers.

Jef Van Baelen
Knack 21.4.08

Écrit par : Werkgroep Morkhoven | 19/05/2008

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.