30/06/2007

Actie Egmontpaleis: Open brief aan Anja


Actie Egmontpaleis: Open brief aan Anja


Egmont


Brussel, 26.11.2006


Hartelijk dank voor je antwoord Anja.

Heb intussen gemerkt dat ik wat aandachtiger de beginpagina van je website had moeten bekijken waarin het ontstaan en de doelstelling van je groep reeds grotendeels beschreven staat.

De oprichting van je stichting is in ieder geval een prachtig initiatief en het is spijtig dat niet iederéén een beetje verder denkt dan zijn neus lang is.

Als men met institutionele problemen te maken krijgt, mag men er zeker van zijn dat men met zijn problemen niet alleen staat. De meeste mensen blijven zich echter blindstaren op hun eigen probleem terwijl er voldoende mensen zijn die juist hetzelfde hebben meegemaakt en waarmee zij kunnen samenwerken.

Dat je met mensen te maken kreeg die minder eerbare bedoelingen hadden, verbaast mij niet. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat openbare instanties ook zeer gevoelig zijn voor kritiek en soms alle middelen gebruiken om een vereniging waarin actievoerders en burgers-slachtoffers samenwerken, ongeloofwaardig te maken.
Het verbaast mij dan ook niet dat bepaalde overheidsinstanties je hebben gevraagd om al je gegevens van het Internet te halen. We hebben meer dan eens hetzelfde meegemaakt.
Vorig jaar was er zelfs een kamerlid van één van de regeringspartijen die via de lokale radio en televisie opriep om onze website 'met wettelijke middelen van het Internet te halen' terwijl ik dacht dat er in een rechtsstaat een grondwettelijke scheiding der machten bestaat.
De manier waarop men reageert, bewijst in ieder geval dat je goed zit met je acties en dat de overheid zeer verveeld zit met wat je groep doet.
Hou dus rekening met eventuele pesterijen waardoor het soms onmogelijk kan zijn om een bericht op je MSN-groep te publiceren...

Zoals je zegt, is de problematiek waarrond je met je vereniging werkt universeel en houden de problemen in verband met jeugdrecht niet op aan de landsgrenzen.

Wij werken met onze groep en met de Stichting Prinses de Croÿ ondermeer rond kinderen die door één van de ouders naar het buitenland ontvoerd werden. Ook dat is een internationaal probleem waarin zowel de nationale regeringen als de Europese Gemeenschap ernstig te kort schieten. De Conventie van Den Haag inzake ouderontvoeringen werd bijvoorbeeld door alle Europese landen ondertekend maar toch weet men geen oplossing te vinden als er een kind vanuit België of Nederland naar Duitsland wordt ontvoerd. Nationale belangen blijken nog altijd te primeren op Europese kinderrechten als puntje bij paaltje komt.

Vorig jaar waren we met enkele ouders van ontvoerde kinderen nog te gast bij Edward McMillan-Scott, ondervoorzitter van het Europees Parlement, die maar liefst drie advocatenbureau's had gecontacteerd om op Europees gebied rond de problematiek der internationale kinderontvoering te werken. De franse televisiezender ARTE was ter plaatse maar merkwaardig genoeg was er tot nogtoe over deze gebeurtenis geen woord in de pers weer te vinden. Zelfs nadat we een 3-talige perstekst terzake hadden verspreid, kwam er geen reactie.

De vertegenwoordigers van 'SOS Rapts Parentaux', Prinses Jacqueline de Croÿ en ikzelf waren inzake de problematiek der internationale kinderontvoering vorig jaar ook te gast in de Belgische Senaat.
Normaal gezien zou er onder leiding van senaatsvoorzitter A.M. Lizin die de ontmoetingsdag met de parlementsleden van de verschillende politieke partijen organiseerde, een werkgroep rond deze kwestie worden opgericht.
We zouden 'na de verkiezingen van 8.10.2006' uitgenodigd worden voor een volgende ontmoetingsdag maar de parlementaire vacantie duurt blijkbaar langer dan was voorzien.

met vriendelijke groet,

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Foto: 29.3.2006 - SOS Rapts Parentaux/SOS Ouderontvoering - Actie voor het Egmontpaleis te Brussel

20:27 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

13/06/2007

Microsoft en de strijd tegen kindermisbruik


Microsoft.pict_100473

Brussel, 13 juni 2007

Op 8.12.2006 verdwenen er plots meer dan 260 dossierstukken en berichten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ die nauw met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Ook alle foto's verdwenen. In één klap werd daardoor het jarenlange werk teniet gedaan. Pas op 23.10.2006 en na herhaalde klachten bij MSN werden de foto's en documenten waarvan gedacht werd dat zij definitief verloren waren gegaan, grotendeels teruggeplaatst.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' ontoegankelijk te zijn.
Het franstalige MSN Groups Support Team liet verstaan dat zij 'van niets wist en dat de groep vermoedelijk door een technische fout van haar managers niet meer te herstellen was'.
Het nederlandstalige MSN Groups Support Team deelde echter mede dat de groep nog wel degelijk bestond maar door MSN werd afgesloten.
De gebruikersvoorwaarden zouden op 'een ernstige wijze geschonden' zijn en de groepsruimte zou gesloten blijven 'tot dat het onderzoek was afgesloten'. De inhoud van de MSN-groep zou 'in afwachting van de onderzoeksresultaten' door MSN vernietigd worden, aldus het Microsoft-team.
Verdere commentaar wilde het nederlandstalige MSN Groups Support Team niet kwijt en men reageert ook niet op de vragen om welke preciese redenen de gebruikersvoorwaarden werden geschonden en wanneer de groep voor het Internetpubliek -mits een eventuele correctie- kan heropend worden.

De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan het Europese Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'. Dit bericht was gebaseerd op de informatie die in een Roemeense krant verscheen.
In een ander bericht werd over het boek 'Romania: for export only' van Roelie Post, een nederlandse vrouw die voor de Europese Commissie werkte, gesproken. Het boek gaat over de handel in Roemeense adoptiekinderen die weliswaar is stopgezet maar die onder de aanhoudende druk van kinderhandelaars- lobbyisten uit de Verenigde Staten en de Europese Unie dreigt hervat te worden.

Op 19.4.2007 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat al de door Prinses de Croÿ geplaatste foto's (+ al de andere foto's) van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' waren verdwenen. Toen zij boven al de verdwenen foto's van Prinses de Croÿ de vermelding 'Door MSN verwijderd' begon aan te brengen, werd de toegang tot de MSN-groep Werkgroep Morkhoven en tot al de bestaande MSN-nieuwsgroepen plotseling afgesloten. Dat gebeurde door middel van de volgende mededeling: 'Safari ne parvient pas à ouvrir la page “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” car la connexion au serveur “groups.msn.com” a échoué' ('Safari kan de bladzijde “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” niet openen omdat de verbinding met de server “groups.msn.com” mislukte').
Morkhoven kon haar MSN-nieuwsgroep zelfs niet meer via de zoekrobot Google bekijken.

Nadat de Werkgroep Morkhoven een kort persbericht over haar moeilijkheden met Microsoft verspreidde, werd de verbinding met de server “groups.msn.com” hersteld en werd een gedeelte van de verdwenen foto's teruggeplaatst.

Microsoft wil de MSN-nieuwsgroep 'Fondation Princesse de Croy' van Prinses de Croÿ blijkbaar niet heropenen en enkele weken geleden werd er zelfs een poging gedaan om ook de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te sluiten.
Dat gebeurde via een telefonische aanbieding van TELE2 die Belgacom wist te overhalen om de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ van haar cliëntenlijst te schrappen waardoor de internetverbinding gedurende een 10-tal dagen werd onderbroken. Microsoft greep die kans toen aan om een emailtje naar de Werkgroep Morkhoven te sturen waarin zij verwees naar een bericht over kinderhandel dat in 2003 op de MSN-groep werd gepubliceerd. De Werkgroep Morkhoven kreeg 24 uren de tijd om het bericht 'Babies for masturbation' te verwijderen zoniet zou de groep gesloten worden.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens las het Microsoft-berichtje bij toeval tijdens zijn bezoek aan een Internet-café zodat hij met de Werkgroep Morkhoven nog juist op tijd de gepaste maatregelen kon nemen.

Microsoft zegt wel tegen kinderpornografie op het Internet te zijn maar pakt gelijktijdig kinderrechtenactivisten aan die tegen kindermisbruik en kinderhandel strijden...

--------------------

Groupes | Mes groupes | Langue | Aide

FondationPrincessedeCroÿ fondationprincessedecroy@groups.msn.com

Bienvenue werkgroep_morkhoven (animateur adjoint)

Ce groupe n'est pas disponible

Ce groupe a été désactivé à des fins administratives.

Avertissement : Microsoft décline toute responsabilité quant au contenu de ce groupe. Cliquez ici pour obtenir plus d'infos.

MSN - Chaque jour plus proche de vous

--------------------

http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/_whatsnew....

11:23 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

06/06/2007

Enfants disparus/assassinés: Lettre au Roi


AlbertRobotNBN_A1_ALBERT2.MM

Sa Majesté le Roi
Palais Royal
1000 Bruxelles

Anvers, le 20 août 1999

Votre réf.: CK 9903445/MT

Sire,

Je Vous prie d'accepter mes remerciements cordiaux pour la réponse de Votre chef de Cabinet, Monsieur J. van Ypersele.
Celui-ci m'a en effet informé dans sa lettre du 16 août 1999, qu'il avait été chargé de transmettre ma lettre du 21 juillet 1999 à Monsieur M. Verwilghen, Ministre de la Justice.

Nous espérons que le Ministre Verwilghen tiendra compte du contenu de la lettre précitée et qu'il prendra des initiatives concrètes concernant Vos engagements lors des entretiens de la Table Ronde avec les parents d'enfants disparus et/ou assassinés, et qu'il pourra aboutir aux résultats attendus par tous Vos sujets.

N'oublions pas que:
- A l'époque, Vous avez insisté auprès du Ministre de la Justice S. De Clerck pour qu'il surveille qu'aucune piste ne soit négligée, afin que la clarté totale soit faite concernant les enlèvements, les maltraitances et meurtres sur enfants.;
- Vous ne vouliez laisser subsister aucune équivoque en la matière;
- Vous vous êtes engagé sur le plan national auprès des familles des victimes, de continuer le dialogue avec le Ministre de la Justice, les spécialistes dans la matière et les hauts fonctionnaires compétents, concernant les dispositions concrètes déjà prises et encore à prendre dans la lutte contre la pédophilie et la traite humaine, aussi bien chez nous, qu'en Europe et dans le reste du monde;
- Vous insisterez auprès des ministres concernés, pour que tous les moyens soient utilisés pour combattre cette plaie sur le plan national et international, par le prise des dispositions préventives;
- Vous suivrez tous les dossiers concernés en étroite collaboration avec le Ministre de la Justice;
- Vous avez pris l'engagement, lors de la Table Ronde du 18 octobre 1996, de garder le contact avec les familles éprouvés et Vous avez promis de continuer le combat, pour éviter que d'autres enfants ne soient victime de matraitance.

Soyons donc clair: le Groupe Morkhoven - nonobstant l'énorme opposition rencontrée dans son investigation concernant la pédophilie - n'a aucunement l'intention de discréditer Son Altesse Royale, la justice ou le Ministre de la Justice au moyen de lettres ou autres actions.

Comme un grand nombre de parents, qui - pour diverses raisons - ne se retrouvent malheureusement pas dans le Centre Européen pour Enfants disparus ou abusés sexuellement (Child Focus), le groupe Morkhoven constate cependant que la parole n'a pas été tenue pour une grande partie des promesses faites.
Beaucoup de parents sont déçus, ont de l'amertume et se sentent abandonnés. Plus grand chose ne reste de l'énorme espoir qu'ils ont ressenti lors des promesses.
Actuellement personne ne peut se prononcer sur la politique de ministre Verwilghen, certains parents commencent déjà à en douter. L'intérêt de notre pays et des parents de nos enfants n'est certainement pas servi par de pareils sentiments.

En réponse à notre lettre du 11 avril 1999, concernant 'la disparition, l'exploitation et la torture d'enfants', certains membres de la commission spéciale de la chambre 'chargés de l'enquête des rapports concernant la traite des humains' nous informaient à ce moment que juridiquement le gouvernement (concrètement: le Premier Ministre) était obligé de remettre un rapport annuel au Parlement, concernant l'application de la loi dans le cadre de la lutte contre le commerce des humains.
Nous avons pu constater que le premier rapport (et le dernier!) présenté aux membres du parlement était daté d'octobre 1996 !

Le Conseil de Ministres approuvait finalement le 5 février 1999 un deuxième rapport, qui n'était toujours pas présenté au Parlement en date du 21 avril 1999.

Le Gouvernement précédent nous a-t-il encore fait une promesse trompeuse, lorsqu'il prétendait faire 'une affaire de priorité' du commerce des humains ?

En attendant Votre réponse, je Vous prie de croire, Sire, en l'expression de mes sincères salutations.

Jan Boeykens
Verlatstraat 13
2000 Antwerpen
président Groupe Morkhoven

cc: Ministre de la Justice Marc Verwilghen, membres de la chambre, etc.


http://www.droitfondamental.eu/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

15:08 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (10) |  Facebook |

04/06/2007

J.D. Lejeune diende een klacht in tegen Marcel Vervloesem


J.D. Lejeune diende een klacht in tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

lejeune

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft er, dank zij J.D. Lejeune die ontslag neemt bij Child Focus, weer een klacht bijgekregen. Lejeune stapte met een hem door de Werkgroep Morkhoven toegezonden affiche naar de politie.

Op de affiche wordt nogmaals de houding van het Turnhoutse parket aangeklaagd dat al jaren nalaat om een grondig onderzoek te voeren en dat noch de 88.539 kinderen, noch de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort voorkomen, heeft geidentificeerd (wat een echte schande is). Verder zijn er op de affiche enkele foto's van gefolterde kinderen geplaatst die afkomstig zijn van een Nederlands politierapport met foto's van de cd-roms Zandvoort.

Het parket van Turnhout dat de kritiek van de Werkgroep Morkhoven negeert en Justitieminister Onkelinx voor het lapje houdt, spreekt over 'foto's met een kinderpornografisch karakter' en zal de klacht van Lejeune ongetwijfeld gebruiken om Marcel Vervloesem op het proces van 14.9.2005 opnieuw als een 'pedofiel' af te schilderen.Op die manier hoopt zij de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.

J.D. Lejeune maakte enkele dagen geleden nog deel uit van het directiecomité van Child Focus, het Europees centrum voor verdwenen en vermiste kinderen dat na de zaak-Dutroux werd opgericht. Child Focus dat zich graag een 'onafhankelijke vereniging' noemt maar constant samenwerkt met Justitie en politiediensten terwijl het grotendeels van staatssubsidies afhangt, vroeg zich nooit af waarom het parket van Turnhout eigenlijk geen degelijk onderzoek voert in de kinderpornozaak Zandvoort.

De Werkgroep Morkhoven verwacht echter niet dat Child Focus en consoorten, na het vertrek van Lejeune, nu plotseling aandacht zullen besteden aan de Zandvoort-zaak. In augustus 1998 werd RTBF-medewerkster Gina Bernaer die toen samen met RTBF-journalist José Dessart aan een speciale uitzending werkte rond de kinderpornozaak Zandvoort, door speurders van het Centraal Bureau voor Opsporingen immers urenlang en op een intimiderende manier ondervraagd na een 'anoniem telefoontje' bij Child Focus. Tijdens de ondervraging werd de vrouw ervan beticht 'meer af te weten' van de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarrond zij met de Werkgroep Morkhoven onderzoek voerde. Gina Bernaer beklaagde er zich over dat de ondervragers haar 'als een verdachte behandelden'. Kort na de ondervraging kwam zij om in een nachtelijk autoaccident. Zij was maandenlang het slachtoffer geweest van allerlei telefonische pesterijen en ontving verschillende doodsbedreigingen. De Werkgroep Morkhoven neemt aan dat zij vermoord werd.Dit voorval toont duidelijk aan dat er van Child Focus dat zogezegd ook rond kinderpornonetwerken werkt, niets te verwachten valt.

Gezien Child Focus de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt, gaat de Werkgroep opnieuw contact opnemen met de Franstalige kinderrechtencommissaris Claude Lelièvre, waar Lejeune als propagandachef 'Kinderrechten' aan de slag mag gaan.Werkgroep Morkhoven schrijft naar Koningin Paola

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen 3.11.2005

De Werkgroep Morkhoven neemt eerstdaags contact op met Koningin Paola. Hare Majesteit de Koningin is sinds eind maart 2002 Erevoorzitster van Child Focus.

Child Focus werd immers regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven geinformeerd inzake de tienduizenden kinderen en tientallen criminelen die op de cd-roms van het kinderpornowerk Zandvoort voorkomen maar echter nooit geidentificeerd (en in geval van de criminelen) nooit opgespoord werden.

Het parket van Turnhout dat al sinds 1998 zegt deze zaak te 'onderzoeken', start ook geen onderzoek naar de magistraat die een kind misbruikte. De foto van deze magistraat maakt tevens deel uit van het kinderpornomateriaal. Georges Zicot (de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux van valsheid in geschrifte en oplichting werd verdacht maar die geheel werd witgewassen) beweerde in een brief aan het parket van Turnhout dat de magistraat in werkelijkheid een 'eigenaar van een bar te Charleroi' was maar deze informatie bleek niet correct te zijn. De Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat het hier om een persoonlijke afrekening van Georges Zicot met deze man ging. Waarom Georges Zicot zich met zijn valse verklaring in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort (Turnhout) moest mengen, is niet duidelijk. Vermoedelijk kreeg hij opdracht om de magistraat te beschermen. Het is op zijn minst vreemd dat Georges Zicot die in Charleroi werkzaam is, zo goed op de hoogte was van het kinderpornodossier te Turnhout.

Het is niet normaal dat Child Focus, dat zich profileert als 'Europees Centrum voor Sexueel Misbruikte en Vermiste kinderen', deze zaken niet ernstig neemt.

De dagelijkse samenwerking met Justitie en Politie, maakt Child Focus natuurlijk min of meer afhankelijk van deze justitie- en politiediensten maar het gaat de verkeerde kant op als dergelijke samenwerking ten koste gaat van de eigen doelstellingen en van kinderen die blijvend misbruikt worden omdat men de daders niet wil oppakken.Leren bankieren met Child Focus

Image Hosted by ImageShack.us

Child Focus denkt aan de vergeten kinderen en vergeet daarbij ook zichzelf niet.

De vereniging kan rekenen op talrijke grote sponsors (Renault, Belgacom ...) en geld van zowel de Vlaamse als de federale regering.

Omdat Child Focus de kinderrechtenvertegenwoordiger op Europees gebied wil worden, onderhoudt zij goede contacten met de Europese Commissie die via het Daphne II programma de 'projecten' van Child Focus bekostigt.

Dank zij de publiciteitscampagnes die volgens moderne managementstechnieken worden georganiseerd, steekt ook de Belgische burger regelmatig zijn duitje in het zakje van Child Focus.

-------------

Child Focus

"Nos activités se déroulent tant au niveau local que régional et fédéral. En outre, nous voulons renforcer leur dimension européenne car notre ambition est de devenir une fondation européenne en Belgique. Tous les programmes accordent une attention particulière à la diversité culturelle et à la dimension européenne. Nos méthodes de travail sont variées: nous combinons la réflexion de fond, la mise sur pied de nos propres initiatives et l'aide financière en faveur de projets de tiers. Nous proposons un lieu de discussion entre spécialistes et citoyens issus d'horizons divers. Nous travaillons aussi bien à court qu'à long terme".


"Birthed through the mobilization of citizens in 1998, Child Focus has grown into ‘the European Center for Missing and Sexually Exploited Children’, based in Brussels. With its mission to help Europe speak with a single voice on the defense of children’s rights, Child Focusincreases the safety of the environment children grow up in. It currently coordinates operational centers in 15 nations, but will soon cover all of the European Union to solve transnational problems like parental abductions, disappearance of unaccompanied minors and online child pornography".


http://www.droitfondamental.eu/
http://www.childfocus.org
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto's: J.D. Lejeune - Prinses de Croÿ, Marcel Vervloesem en Eddy De Cat (Werkgroep Morkhoven) - Kristine Kloeck, directrice van Child Focus

16:21 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

03/06/2007

Réseau Zandvoort - Zandvoort Network: The U.N., L'ONU, De U.N.O.

v

Zandvoort - The U.N., L'ONU, De U.N.O.

Zandv.fetch


- The U.N. (point 88) asked the CD-roms 'Zandvoort' to the french government and wanted that Interpol investigate them. Since 9 years, belgian justice has the originals of the CD-roms from the pedocriminal network Zandvoort that were found by the Werkgroep Morkhoven but she didn't start an investigation. At the same time, Morkhoven-investigator Marcel Vervloesem was permanently accused.

- l'ONU demandait (point 88) " que le gouvernement français transmette officiellement les cédéroms Zandvoort à Interpol aux fins d'examen ". Les exemplaires originaux de cédéroms du réseau pédocriminel de 'Zandvoort' sont pendant 9 ans aux mains de la justice belge qui ne les investigeait pas. Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven qui trouvait les cédéroms, était continuellement poursuivi par la justice.

- De franse justitie sloot het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort af omdat de kinderen en de ouders van de kinderen (en baby's) de prostitutie 'zelf zouden gewild hebben' en omdat zij niet geloofde in het bestaan van kinderpornonetwerken.
De U.N.O. (punt 88) vroeg daarom
de CD-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort bij de franse regering op en wou dat Interpol de zaak verder onderzocht. Interpol vond 94.000 slachtoffertjes op de CD-roms.
Het gerecht van Turnhout (België) is sinds negen jaar in het bezit van de originelen van deze cd-roms maar voerde geen enkel onderzoek. De -volgens een rapport van de Belgische federale politie- 88.000 slachtoffertjes werden nooit geidentificeerd terwijl de kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en kinderpornohandelaars nooit werden opgespoord.
Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die, in opdracht van de Werkgroep Morkhoven, de CD-roms aan het gerecht van Turnhout en Procureur Bourlet (zaak Dutroux) overhandigde, wordt al wel negen jaar lang gerechtelijk vervolgd wegens ondermeer het 'bezit van kinderporno'.

Pédocriminalité. La France épinglée par l'ONU

Un rapport sur les droits de l'enfant de l'organisation internationale relève les " carences " de la justice française concernant les violences sexuelles sur mineurs.

Urgence, carences de la justice. En des termes certes diplomatiques mais cinglants, l'ONU invite la France à changer d'attitude vis-à-vis de la pédocriminalité. " Le rapporteur tient à recommander à nouveau qu'un organe indépendant mène de toute urgence une enquête sur les carences de la justice (française - NDLR) à l'égard des enfants victimes de sévices sexuels et des personnes essayant de les protéger.

" Ce point 89 du rapport définitif de l'ONU sur les droits de l'enfant (1) résume parfaitement l'opinion de Juan Miguel Petit, rapporteur spécial sur la vente, la prostitution des enfants et la pédopornographie, après la visite qu'il a effectuée en France en novembre 2002.

Au moment où le procès Dutroux nous rappelle que l'inimaginable n'est pas forcément imaginaire, le rapport stigmatise la négation qui prévaut dans les milieux de la justice dès qu'on parle de réseaux pédocriminels: " De nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection des droits de l'enfant, en particulier dans le système judiciaire, continuent de nier l'existence et l'ampleur " des sévices sexuels sur des enfants, et notamment ceux commis " aux fins de production de matériel pornographique " (point 81).
En clair, il s'agit de viols d'enfants, photographiés, filmés et diffusés via Internet.

On découvre, au cours de la lecture des 23 pages du rapport, que la brigade des mineurs de Paris " émet des doutes sur l'existence de réseaux pornographiques ", tout en reconnaissant que " nombre d'adultes sur lesquels elle avait enquêté pour possession et distribution d'images pornographiques avaient des relations sociales très influentes ".
Dans ce contexte, la décision du parquet de Paris de classer sans suite l'affaire du cédérom de Zandvoort (2) choque le rapporteur de l'ONU : "Les autorités françaises ont conclu que (les images du cédérom) dataient des années soixante-dix. Toutefois, certains parents contestent cette conclusion, faisant valoir que certaines des photos contiennent des preuves montrant clairement qu'elles ont été prises récemment.

" Le rapporteur spécial demande (point 88) " que le gouvernement français transmette officiellement le cédérom Zandvoort à Interpol aux fins d'examen ".

Dans de nombreux dossiers dans lesquels des enfants sont victimes de violences sexuelles, " la plupart des juges ne sont guère enclins à entendre les enfants " (point 85), et la France se voit rappeler l'article 12 de la convention des droits de l'enfant, qui assure à tout mineur " la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant ".
Le constat est tel que l'ONU préconise l'affectation " des ressources adéquates à l'appareil judiciaire aux fins de la formation relative aux droits de l'enfant ".
De même, le Conseil de l'ordre des médecins est invité à revoir " de toute urgence ses procédures de façon à soutenir au lieu de condamner les médecins qui font part de leurs soupçons de sévices à enfant " (point 59).

Il n'a pas échappé au rapporteur de l'ONU que ledit Conseil ordinal a poursuivi une centaine de médecins " coupables " d'avoir effectué un signalement assimilé à une " dénonciation calomnieuse ".

La grande discrétion accordée à la publication de ce rapport en France en dit long sur les réticences à remettre en question le dogme qui prévaut dans la majorité des prétoires : l'enfant est, a priori, présumé menteur.

Ce sont les catastrophes judiciaires et humaines qui en découlent qui avait motivé la visite du rapporteur spécial de l'ONU en France, fin 2002.

Serge Garde

(1) Nations unies, Conseil économique et social, commission des Droits de l'homme, soixantième session, rapport E/CN.4/2004/9/Add.1 ; GE.03-16329 (F) 281103 041203.
(2) Le 24 février 2000, l'Humanité avait révélé l'existence d'un cédérom trouvé à Zandvoort (Pays-Bas) contenant 8 000 documents pédocriminels à partir duquel la police hollandaise avait tiré un ichier de 470 portraits d'enfants en danger. Parmi eux, une vingtaine de jeunes Français(es), dont l'identification avait été niée par le parquet de Paris.

08:57 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) |  Facebook |

01/06/2007

Brusselse overheid vervolgt activisten


Overheid laat huis in de Faiderstraat te Sint-Gillis verkrotten om activisten het zwijgen op te leggen

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

De psychiatrie in Vlaanderen wordt door het gerecht en een bepaalde pers (VUM) al jarenlang misbruikt om actievoerders, lastige getuigen en al te kritische burgers het zwijgen op te leggen.
Nadat men Regina Louf probeerde gek te verklaren, was het de beurt aan Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die te veel weet over de doofpotpolitiek inzake de kinderpornozaak Zandvoort en een pedofiliezaak waarbij een Sp.a-gemeenteraadslid van Herentals is betrokken.

Marcel Vervloesem werd op vraag van P. Van der Flaas, Procureur des Konings van het Parket van Turnhout, door Dr. Prof Cosyns onderzocht.
Cosyns stond destijds aan het hoofd van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die onderzoek moest doen naar het isoleercel-schandaal in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde.

De zogezegde onafhankelijke onderzoekscommissie stelde geen onregelmatigheden vast terwijl in het politierapport sprake was van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed en van tal van jongeren die gebroken armen opliepen tengevolge van hun 'behandeling' in de isoleercel.
De zaak werd, niettegenstaande de zwaarwichtige feiten, nooit verder onderzocht alhoewel achteraf bleek dat er van een onafhankelijke onderzoekscommissie geen sprake was geweest. Het parket van Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven wel tot een gerechtelijk geestesonderzoek omdat zij actie bleven voeren.

De toenmalige Minister van Volksgezondheid Hugo Weckx (CD&V) dacht er blijkbaar anders over en nodigde een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uit op zijn kabinet. Hij liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen in Vlaanderen. De directies van de psychiatrische instellingen (Caritas) deden het isoleercelreglement en de verslagen die zij van de isolaties moesten opmaken echter af als 'tijdrovend administratief werk' en de Vlaamse Inspectie Gezondheidszorg kneep welwillend een vriendschappelijk oogje dicht. De situatie bleef dus onveranderd. De directies van de psychiatrische instellingen omzeilden het isoleerreglement daarenboven door voortaan van 'kamerbehandeling' te spreken.

Belangrijk in deze zaak is nog dat de Werkgroep Morkhoven door haar acties rond de kinderkliniek op het spoor kwam van de kinderprostitutie en kinderpornonetwerken. Een aantal jongeren van de instelling bleken namelijk in de jongeren- en kinderporno-industrie terecht te zijn gekomen...

----------------------------------------

En hier volgt er een ander verhaal:

Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen om te achterhalen wie er achter de pesterijen en doodsbedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden, ontving Gina een telefonische waarschuwing waarin haar gezegd werd om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort na het schrijven van een afscheidsbrief kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'.

Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te bereiken in verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van telefoonstoringen te onderbreken. Ook de herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel er met het faxtoestel niets aan de hand was. Pittig detail: de telefoonstoringen die gepaard gingen met een enorme geluidshinder, waren van dezelfde aard als de telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven soms tijdens haar acties ondervond.

----------------------------------------

En ook dit is misschien de moeite waard om te vermelden:

Drie jaar geleden maakte Prinses de Croÿ publiekelijk bekend dat zij de Werkgroep Morkhoven ondersteunde. Enkele dagen na haar verklaring werd haar website www.kindergarten.be bij de Canadese provider 'Bravenet' van het Internet gehaald. 'Bravenet' deelde de Prinses mede dat men een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveilgheid' had gehad. Onderzoek wees uit dat de klacht afkomstig was van een zekere Charly N. die destijds schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant'.

Het gebeurt wel meer dat men actievoerders en kritische burgers op deze manier het zwijgen wil opleggen. In april 2005 deed Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie een oproep om de website (MSN-nieuwsgroep) van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te halen'. Peeters die burgemeester is van Herentals heeft het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. steeds onvoorwaardelijk gesteund alhoewel Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor diens klachten uit 1998 werd vrijgesproken.

Wat die vrijspraak betreft: In België worden zelfs mensen die worden vrijgesproken als criminelen beschouwd. Marcel Vervloesem kreeg via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 namelijk een 'spreekverbod met de pers' opgelegd zodat de Vlaamse pers die hem gedurende 9 jaar lang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, niets hoeft recht te zetten en zich geen vragen hoeft te stellen over het uitblijven van een degelijk onderzoek naar de tienduizenden kinderen en de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.

Men hoeft ook geen woord te zeggen over de 30 processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overhandigde. In de PV's staat beschreven hoe het voornoemde Sp.a-bestuurslid Victor V. die intussen tot bestuurslid van de Herentalse politieraad werd benoemd, zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

De Werkgroep Morkhoven ontvangt geen antwoord op haar brieven aan Justitieminister Onkelinx maar haar medewerkers krijgen wel regelmatig met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen, anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie te maken. Op de nieuwsgroep 'Woonbeleid' kan men lezen op welke manier de Brusselse overheid het huis waarin de zetel van de VZW Werkgroep Morkhoven sinds 2006 gevestigd is, laat verkrotten.
Info: http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/_wha...

----------------------------------------

En dan is er nog dit:

Na maandenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen (Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals,) die vooral toenamen nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters in april 2005 via de radio en televisie opriep om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen', verdwenen op 8.12.2006 alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' van Prinses de Croÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
Een dag na deze verdwijningen vroeg RTBF-journalist José Dessart dan plotseling om zijn steunbetuiging aan Marcel Vervloesem die op de MSN-groep was gepubliceerd, weg te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, bleken ook al de andere steunbetuigingen aan Marcel Vervloesem van haar MSN-groep te zijn verdwenen alhoewel zij daartoe geen opdracht gaf.
Alles wees er op dat Charly N., de man die destijds bij Bravenet een klacht indiende aangaande 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid', opnieuw achter deze zaak zat. Hij verstuurde op 1.12.2006 immers een reeks E-mail-berichten om Marcel Vervloesem, de zogenaamde Witte Comité's en RTBF-journalist José Dessart in discrediet te brengen.
Onderzoek wees uit dat Charly N. ook al in oktober 2003 een klacht bij MSN indiende waarna alle foto's en verschillende berichten van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven verdwenen...

Zowel Prinses de Croÿ als Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden daarbij dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn. Het is immers niet normaal dat er gedurende bijna een jaar lang foto's en berichten van MSN-nieuwsgroepen kunnen weggetoverd worden, het onmogelijk is om nog berichten te publiceren, het onmogelijk is om de groep te bezoeken enz. enz.
MSN antwoordde dat men ernstig werk zou maken van deze zaak.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto's werden op 22.12.2006 grotendeels teruggeplaatst maar de tientallen foto's en teksten die na 8.12.2006 opnieuw op FondationPrincessedeCroy werden gepubliceerd, bleken te zijn verdwenen.

Op 14.3.2007 schreef Prinses de Croÿ een paar artikels over de Europese subsidies aan Child Focus (Daphne-programma) en over het boek 'Roumania: for export only' inzake de zogezegde adoptie van Roemeense kinderen. Op 16.3.2007 bleek haar MSN-groep ontoegankelijk te zijn. Het franstalige MSN-groups Support Team wist te vertellen dat de Prinses waarschijnlijk één of andere technische fout maakte waardoor zij haar nieuwsgroep had opgedoekt. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team deelde echter mede dat de groep door Microsoft was gesloten. De prinses zou zich zogenaamd niet aan het gebruikersreglement hebben gehouden. Men zei ook dat er een 'ernstig onderzoek was geöpend en dat in afwachting van de resultaten van dit onderzoek, de inhoud van de nieuwsgroep zou vernietigd worden'. Doordat Microsoft het normaal vindt dat een MSN-groep tengevolge van een klacht zonder enige waarschuwing of verdere uitleg wordt gesloten, dreigen er duizenden archiefstukken verloren te gaan.

In mei 2007 bleek de Werkgroep Morkhoven door Belgacom van het Internet te zijn afgesloten. Een dag nadien las Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens toevallig een pas binnengekomen emailtje van Microsoft in een Internetcafé. Daarin gaf Microsoft de Werkgroep Morkhoven 24 uren de tijd om een berichtje over kinderhandel vanuit Oost-Europa dat reeds in 2003 werd geplaatst, te verwijderen. Zoniet zou de groep gesloten worden...
Microsoft treft blijkbaar niet alleen censuurmaatregelen als de Chinese leiders erom vragen...

De documenten van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy zijn zelfs niet meer via Google ('cache') te raadplegen.

Voor meer info:
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ

----------------------------------------

Aperitiefje:

Op 20.2.2007, kreeg Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een telefoon van Alain Fauvage uit Schaarbeek die met de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ al jarenlang strijd voert tegen het bestaan van kinderpornonetwerken. Alain Fauvage zei dat er twee politieagenten bij hem thuis waren komen aanbellen die hem gedwongen hadden ('ofwel gaat u vrijwillig mee ofwel zullen we andere middelen moeten gebruiken') om zich naar de psychiatrische afdeling van Saint-Luc te Brussel te laten voeren. Aan het collocatieverzoek van de rechter van Mons werd gelukkig geen gevolg gegeven omdat één der hoofdgeneesheren stelde dat de wettelijke procedure niet gerespecteerd werd (zie het bericht van 21.2.2007 op deze blog).


- Slachtoffers Justitie: http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
- Persvrijheid: http://persvrijheid.skynetblogs.be/
- MSN-groepen: http://msn-groepen.skynetblogs.be/
- Psychiatrie: http://www.google.be/search?q=psychiatrie&hl=fr&start=90&...
- Klachten psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+klachten&...
- Misbruiken psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+misbruike...
- Antipsychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=antipsychiatrie&btnG=...
- Isoleercellen: http://www.google.be/search?hl=fr&q=isoleercellen&btnG=Re...
- Psychiatrische dwangbehandeling: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+dwangbeha...
- Psychiatrie - Holocaust: http://www.google.be/search?q=psychiatrie+Holocaust&hl=fr...

------

De Werkgroep Morkhoven werkt nog altijd rond psychiatrie en neemt regelmatig contact op met de Vlaamse Minister van Volksgezondheid Inge Vervotte om de misbruiken in de Vlaamse psychiatrische instellingen te melden.

Amnesty International zegt wel dat psychiatrie voor politieke doeleinden wordt misbruikt zoals 'het zonder psychiatrische gronden opsluiten in een psychiatrische inrichting en het toedienen van drugs aan oppositieleden, het gebruik van gevangenen voor psychologisch onderzoek, het gebruik van psychologische middelen om gevangenen onder druk te zetten en het onderzoeken van gevangenen om te zien of zij in staat zijn marteling te ondergaan' maar verwijst daarbij het liefst naar communistische of ex-communistische regimes. Naast de voormalige Sovjet-Unie, Roemenië en andere Oost-Europese staten, komt vooral China (alwaar het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica/Johnson& Johnson een bloeiende vesting heeft) ter sprake...

12:10 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |