13/06/2007

Microsoft en de strijd tegen kindermisbruik


Microsoft.pict_100473

Brussel, 13 juni 2007

Op 8.12.2006 verdwenen er plots meer dan 260 dossierstukken en berichten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ die nauw met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Ook alle foto's verdwenen. In één klap werd daardoor het jarenlange werk teniet gedaan. Pas op 23.10.2006 en na herhaalde klachten bij MSN werden de foto's en documenten waarvan gedacht werd dat zij definitief verloren waren gegaan, grotendeels teruggeplaatst.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' ontoegankelijk te zijn.
Het franstalige MSN Groups Support Team liet verstaan dat zij 'van niets wist en dat de groep vermoedelijk door een technische fout van haar managers niet meer te herstellen was'.
Het nederlandstalige MSN Groups Support Team deelde echter mede dat de groep nog wel degelijk bestond maar door MSN werd afgesloten.
De gebruikersvoorwaarden zouden op 'een ernstige wijze geschonden' zijn en de groepsruimte zou gesloten blijven 'tot dat het onderzoek was afgesloten'. De inhoud van de MSN-groep zou 'in afwachting van de onderzoeksresultaten' door MSN vernietigd worden, aldus het Microsoft-team.
Verdere commentaar wilde het nederlandstalige MSN Groups Support Team niet kwijt en men reageert ook niet op de vragen om welke preciese redenen de gebruikersvoorwaarden werden geschonden en wanneer de groep voor het Internetpubliek -mits een eventuele correctie- kan heropend worden.

De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan het Europese Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'. Dit bericht was gebaseerd op de informatie die in een Roemeense krant verscheen.
In een ander bericht werd over het boek 'Romania: for export only' van Roelie Post, een nederlandse vrouw die voor de Europese Commissie werkte, gesproken. Het boek gaat over de handel in Roemeense adoptiekinderen die weliswaar is stopgezet maar die onder de aanhoudende druk van kinderhandelaars- lobbyisten uit de Verenigde Staten en de Europese Unie dreigt hervat te worden.

Op 19.4.2007 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat al de door Prinses de Croÿ geplaatste foto's (+ al de andere foto's) van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' waren verdwenen. Toen zij boven al de verdwenen foto's van Prinses de Croÿ de vermelding 'Door MSN verwijderd' begon aan te brengen, werd de toegang tot de MSN-groep Werkgroep Morkhoven en tot al de bestaande MSN-nieuwsgroepen plotseling afgesloten. Dat gebeurde door middel van de volgende mededeling: 'Safari ne parvient pas à ouvrir la page “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” car la connexion au serveur “groups.msn.com” a échoué' ('Safari kan de bladzijde “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” niet openen omdat de verbinding met de server “groups.msn.com” mislukte').
Morkhoven kon haar MSN-nieuwsgroep zelfs niet meer via de zoekrobot Google bekijken.

Nadat de Werkgroep Morkhoven een kort persbericht over haar moeilijkheden met Microsoft verspreidde, werd de verbinding met de server “groups.msn.com” hersteld en werd een gedeelte van de verdwenen foto's teruggeplaatst.

Microsoft wil de MSN-nieuwsgroep 'Fondation Princesse de Croy' van Prinses de Croÿ blijkbaar niet heropenen en enkele weken geleden werd er zelfs een poging gedaan om ook de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te sluiten.
Dat gebeurde via een telefonische aanbieding van TELE2 die Belgacom wist te overhalen om de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ van haar cliëntenlijst te schrappen waardoor de internetverbinding gedurende een 10-tal dagen werd onderbroken. Microsoft greep die kans toen aan om een emailtje naar de Werkgroep Morkhoven te sturen waarin zij verwees naar een bericht over kinderhandel dat in 2003 op de MSN-groep werd gepubliceerd. De Werkgroep Morkhoven kreeg 24 uren de tijd om het bericht 'Babies for masturbation' te verwijderen zoniet zou de groep gesloten worden.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens las het Microsoft-berichtje bij toeval tijdens zijn bezoek aan een Internet-café zodat hij met de Werkgroep Morkhoven nog juist op tijd de gepaste maatregelen kon nemen.

Microsoft zegt wel tegen kinderpornografie op het Internet te zijn maar pakt gelijktijdig kinderrechtenactivisten aan die tegen kindermisbruik en kinderhandel strijden...

--------------------

Groupes | Mes groupes | Langue | Aide

FondationPrincessedeCroÿ fondationprincessedecroy@groups.msn.com

Bienvenue werkgroep_morkhoven (animateur adjoint)

Ce groupe n'est pas disponible

Ce groupe a été désactivé à des fins administratives.

Avertissement : Microsoft décline toute responsabilité quant au contenu de ce groupe. Cliquez ici pour obtenir plus d'infos.

MSN - Chaque jour plus proche de vous

--------------------

http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/_whatsnew....

11:23 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook |

Commentaires

Microsoft houdt MSN-groep gesloten
De MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' wordt door Microsoft na een bericht over de Europese subsidies aan Child Focus en het kinderadoptieprogramma in Roemenië, nog altijd voor het publiek gesloten gehouden.

De duizenden archiefstukken van deze groep die op enkele jaren tijd 86.000 bezoekers telde, werden waarschijnlijk vernietigd.

Het franstalige MSN Groups Support Team van Microsoft dat eerst beweerde dat de groep door 'een technische fout van de groepsmanager' vermoedelijk was vernietigd zodat er niets meer aan te doen was en het Nederlandstalige MSN Groups Support Team dat van een 'onderzoek' sprak, wensen terzake geen enkele verklaring af te leggen.

Microsoft censureert niet alleen in overleg met de Chinese overheid...

Écrit par : Jan Boeykens | 28/10/2007

Répondre à ce commentaire

Commissie voor de Justitie (Senaat) België: doofpot justitie - 'rechten van de verdachte'

---------- Forwarded message ----------
From: Werkgroep Morkhoven
Date: 5 jun. 2008
Subject: België: doofpot Justitie - 'rechten van de verdachte'
To: guy.swennen, patrik.vankrunkelsven.be, crombe.senators.senate.be, s.themont, christophe-collignon.be, alaincourtois, hugo.coveliers.be, christinedefraigne.be, lambert.senators.senate.be, geert.lambert, philippe-mahoux.be, carine.russo, helgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghe.senaat.cdenv.be, pvddriessche, iankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfa.parlbru.irisnet, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard, jose.daras, debethune.senators.senate.be, delperee, destexhe, josy.dubie, kapompole.senators.senate.be, nahima.lanjri, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paul.jpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senators, joris.vanhauthem, elke.tindemans, vanlerberghe, andre.vannieuwkerke, marcverwilghen.be, paulwille


Aan de leden van Commissie voor de Justitie in de Senaat

Brussel, 5.6.2008 - Gisteren publiceerde de Werkgroep Morkhoven haar brief aan justitieminister Vandeurzen en voerde zij een actie in verband met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois die het enerzijds op een groteske manier over de 'fundamenten van de rechtstaat' en de 'onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter' heeft maar die anderzijds een verdachte zelfs nog geen inzage en copijrecht verleent in zijn dossier.

Kort daarop kreeg Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven een telefoontje van de magistraat die hem al maandenlang anoniem opbelt.

De magistraat-informant vroeg hem woedend 'hoe lang dat spelletje nog zal duren' waarop Marcel Vervloesem die zich door dergelijk gespuis niet laat intimideren, hem kortweg antwoordde dat dit zal blijven duren tot dat er klaarheid komt in de (doofpot)zaak Zandvoort en de valse beschuldigingen die men tegen hem organiseerde.

De man die altijd even moet slikken als hij een 'bloedrechter' wordt genoemd, zei Marcel Vervloesem vervolgens dat hij op de inzage en kopijname van zijn dossier in geen geval moet rekenen. Volgens hem betreft het een 'administratief dossier'.
Een dossier waarin men echter alles wegmoffelt wat van belang is voor de verdachte in een rechtszaak, kan men nog moeilijk een 'administratief dossier' noemen. Dat is eerder iets voor de
Staatsveiligheid die in België haar eigen gang mag gaan en dus gewoon samenwerkt met de zogenaamde onafhankelijke rechtsmacht.
Het doet ook sterk denken aan het dossier Dutroux-bis waarin alle zaken die belangrijk waren voor het proces Dutroux werden weggestoken en dat vervolgens in de prullemand verdween.

De Belgische gerechtshoven werken trouwens al jaren met aparte dossiertjes in eenzelfde rechtszaak omdat dit de gemakkelijkste manier is om de compromiterende gegevens voor justitie, het bewijsmateriaal waarmee men geen rekening wil houden, en de ontlastende stukken van de verdachte, weg te stoppen.

Doordat deze praktijken door de minister van justitie gedoogd worden, beschouwt de magistratuur dit als een verworven recht.

Dat de rechten van de verdachte daarmee systematisch geschonden worden en dit in strijd is met het internationale recht en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, daar veegt de Belgische magistratuur dik haar voeten aan.
Een veroordeling meer of minder van de Belgische Staat door het
Europese Hof van Justitie kan immers geen kwaad zolang men dit repressiesysteem en de willekeurige veroordelingen die ermee gepaard gaan maar kan handhaven.

In Nederland vraagt men zich af waarom er zoveel gevangenen zijn in België en waarom de Belgische minister van justitie onlangs gevangenissen kwam zoeken in Nederland. Maar wie de situatie in België kent, weet beter.

Moest het van de Belgische magistratuur hebben afgehangen, dan waren de rechten van de verdachte op Europees gebied (want in België zijn die rechten zogoed als onbestaande) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens al lang afgeschaft geweest.

Het wordt dan ook tijd dat de 'hervorming' van de Belgische justitie die door de Belgische politici en door de gewezen Premier Verhofstadt reeds vanaf 1992 wordt gepredikt maar die tot een verzieking van het Belgische rechtssysteem leidde, eens door Europese grondwetspecialisten wordt geanalyseerd.

---------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/


De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


Hoge Raad voor de Justitie:

Écrit par : werkgroep Morkhoven | 05/06/2008

Répondre à ce commentaire

Kinderporno Australië In Australië worden kinderpornoproducenten en kinderpornoconsumenten opgespoord en vervolgd.
In België worden ze met alle middelen beschermd en laat men geloven dat het enkel om geisoleerde criminelen zoals Marc Dutroux gaat.

---------------------------------------

Arrestaties wegens kinderporno in Australië
In Australië zijn 70 mensen gearresteerd in het kader van een grootschalige politieactie ter bestrijding van kinderporno op het internet. Dat meldt de politie.

De operatie ging uit van Interpol en bestrijkt 170 landen. Ze ging van start nadat een hacker 99 pornografische foto's van kinderen op een Europese website plaatste. De onderzoekers wisten de IP-adressen van 2.800 Australische computers te verzamelen. De identiteit van de computereigenaars kon in de loop van zes maanden worden vastgesteld. Volgens een woordvoerder van de federale politie van Australië zullen meer arrestaties volgen. (afp/sps)
De Morgen, 5/06/08

Écrit par : Werkgroep Morkhoven | 10/06/2008

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.