04/06/2007

J.D. Lejeune diende een klacht in tegen Marcel Vervloesem


J.D. Lejeune diende een klacht in tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

lejeune

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft er, dank zij J.D. Lejeune die ontslag neemt bij Child Focus, weer een klacht bijgekregen. Lejeune stapte met een hem door de Werkgroep Morkhoven toegezonden affiche naar de politie.

Op de affiche wordt nogmaals de houding van het Turnhoutse parket aangeklaagd dat al jaren nalaat om een grondig onderzoek te voeren en dat noch de 88.539 kinderen, noch de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort voorkomen, heeft geidentificeerd (wat een echte schande is). Verder zijn er op de affiche enkele foto's van gefolterde kinderen geplaatst die afkomstig zijn van een Nederlands politierapport met foto's van de cd-roms Zandvoort.

Het parket van Turnhout dat de kritiek van de Werkgroep Morkhoven negeert en Justitieminister Onkelinx voor het lapje houdt, spreekt over 'foto's met een kinderpornografisch karakter' en zal de klacht van Lejeune ongetwijfeld gebruiken om Marcel Vervloesem op het proces van 14.9.2005 opnieuw als een 'pedofiel' af te schilderen.Op die manier hoopt zij de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.

J.D. Lejeune maakte enkele dagen geleden nog deel uit van het directiecomité van Child Focus, het Europees centrum voor verdwenen en vermiste kinderen dat na de zaak-Dutroux werd opgericht. Child Focus dat zich graag een 'onafhankelijke vereniging' noemt maar constant samenwerkt met Justitie en politiediensten terwijl het grotendeels van staatssubsidies afhangt, vroeg zich nooit af waarom het parket van Turnhout eigenlijk geen degelijk onderzoek voert in de kinderpornozaak Zandvoort.

De Werkgroep Morkhoven verwacht echter niet dat Child Focus en consoorten, na het vertrek van Lejeune, nu plotseling aandacht zullen besteden aan de Zandvoort-zaak. In augustus 1998 werd RTBF-medewerkster Gina Bernaer die toen samen met RTBF-journalist José Dessart aan een speciale uitzending werkte rond de kinderpornozaak Zandvoort, door speurders van het Centraal Bureau voor Opsporingen immers urenlang en op een intimiderende manier ondervraagd na een 'anoniem telefoontje' bij Child Focus. Tijdens de ondervraging werd de vrouw ervan beticht 'meer af te weten' van de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarrond zij met de Werkgroep Morkhoven onderzoek voerde. Gina Bernaer beklaagde er zich over dat de ondervragers haar 'als een verdachte behandelden'. Kort na de ondervraging kwam zij om in een nachtelijk autoaccident. Zij was maandenlang het slachtoffer geweest van allerlei telefonische pesterijen en ontving verschillende doodsbedreigingen. De Werkgroep Morkhoven neemt aan dat zij vermoord werd.Dit voorval toont duidelijk aan dat er van Child Focus dat zogezegd ook rond kinderpornonetwerken werkt, niets te verwachten valt.

Gezien Child Focus de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt, gaat de Werkgroep opnieuw contact opnemen met de Franstalige kinderrechtencommissaris Claude Lelièvre, waar Lejeune als propagandachef 'Kinderrechten' aan de slag mag gaan.Werkgroep Morkhoven schrijft naar Koningin Paola

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen 3.11.2005

De Werkgroep Morkhoven neemt eerstdaags contact op met Koningin Paola. Hare Majesteit de Koningin is sinds eind maart 2002 Erevoorzitster van Child Focus.

Child Focus werd immers regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven geinformeerd inzake de tienduizenden kinderen en tientallen criminelen die op de cd-roms van het kinderpornowerk Zandvoort voorkomen maar echter nooit geidentificeerd (en in geval van de criminelen) nooit opgespoord werden.

Het parket van Turnhout dat al sinds 1998 zegt deze zaak te 'onderzoeken', start ook geen onderzoek naar de magistraat die een kind misbruikte. De foto van deze magistraat maakt tevens deel uit van het kinderpornomateriaal. Georges Zicot (de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux van valsheid in geschrifte en oplichting werd verdacht maar die geheel werd witgewassen) beweerde in een brief aan het parket van Turnhout dat de magistraat in werkelijkheid een 'eigenaar van een bar te Charleroi' was maar deze informatie bleek niet correct te zijn. De Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat het hier om een persoonlijke afrekening van Georges Zicot met deze man ging. Waarom Georges Zicot zich met zijn valse verklaring in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort (Turnhout) moest mengen, is niet duidelijk. Vermoedelijk kreeg hij opdracht om de magistraat te beschermen. Het is op zijn minst vreemd dat Georges Zicot die in Charleroi werkzaam is, zo goed op de hoogte was van het kinderpornodossier te Turnhout.

Het is niet normaal dat Child Focus, dat zich profileert als 'Europees Centrum voor Sexueel Misbruikte en Vermiste kinderen', deze zaken niet ernstig neemt.

De dagelijkse samenwerking met Justitie en Politie, maakt Child Focus natuurlijk min of meer afhankelijk van deze justitie- en politiediensten maar het gaat de verkeerde kant op als dergelijke samenwerking ten koste gaat van de eigen doelstellingen en van kinderen die blijvend misbruikt worden omdat men de daders niet wil oppakken.Leren bankieren met Child Focus

Image Hosted by ImageShack.us

Child Focus denkt aan de vergeten kinderen en vergeet daarbij ook zichzelf niet.

De vereniging kan rekenen op talrijke grote sponsors (Renault, Belgacom ...) en geld van zowel de Vlaamse als de federale regering.

Omdat Child Focus de kinderrechtenvertegenwoordiger op Europees gebied wil worden, onderhoudt zij goede contacten met de Europese Commissie die via het Daphne II programma de 'projecten' van Child Focus bekostigt.

Dank zij de publiciteitscampagnes die volgens moderne managementstechnieken worden georganiseerd, steekt ook de Belgische burger regelmatig zijn duitje in het zakje van Child Focus.

-------------

Child Focus

"Nos activités se déroulent tant au niveau local que régional et fédéral. En outre, nous voulons renforcer leur dimension européenne car notre ambition est de devenir une fondation européenne en Belgique. Tous les programmes accordent une attention particulière à la diversité culturelle et à la dimension européenne. Nos méthodes de travail sont variées: nous combinons la réflexion de fond, la mise sur pied de nos propres initiatives et l'aide financière en faveur de projets de tiers. Nous proposons un lieu de discussion entre spécialistes et citoyens issus d'horizons divers. Nous travaillons aussi bien à court qu'à long terme".


"Birthed through the mobilization of citizens in 1998, Child Focus has grown into ‘the European Center for Missing and Sexually Exploited Children’, based in Brussels. With its mission to help Europe speak with a single voice on the defense of children’s rights, Child Focusincreases the safety of the environment children grow up in. It currently coordinates operational centers in 15 nations, but will soon cover all of the European Union to solve transnational problems like parental abductions, disappearance of unaccompanied minors and online child pornography".


http://www.droitfondamental.eu/
http://www.childfocus.org
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto's: J.D. Lejeune - Prinses de Croÿ, Marcel Vervloesem en Eddy De Cat (Werkgroep Morkhoven) - Kristine Kloeck, directrice van Child Focus

16:21 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

Forum Vervloesem (2)
IS ONZE OVERHEID IN STAAT TOT MOORD? ZO JA, HOE GAAT DAT DAN?

door Micha Kat
Zowel van het front-Vaatstra als van het font-Holloway dezer dagen interessant nieuws. Marianne Vaatstra zou alsnog vermoord zijn door een psychopatische asielzoeker uit het nabijgelegen AZC Kollum, maar die informatie moest natuurlijk ‘onder de pet worden gehouden’. En Nathalie Holloway, daarvan ‘wordt nu gezegd’ dat het onderzoek aan alle kanten is gemanipuleeerd en tegengewerkt, net als in de zaak-Vaatstra trouwens. Wat is hier aan de hand? Dat is vrij simpel: overheden hebben een direct eigenbelang bij het verhinderen van een oplossing van deze moorden. Wat is dat eigenbelang dan? Inzake Vaatstra zou het dan gaan om het uitschakelen van alles wat een bedreiging kan vormen voor de multiculturele knuffel-samenleving. Een asielzoeker die een psychpatische moordenaar blijkt te zijn valt zeker in die categorie ‘bedreigingen’ en moet dus worden ‘weggewerkt’ net zoals Ayaan Hirsi Ali, ook een bedreiging voor de multiculturele samenleving, werd ‘weggewerkt’ via een complot waarover nog altijd ruzie wordt gemaakt. Bij Nathalie Holloway heeft de staat ook een motief een oplossing tegen te werken: de betrokkenheid van de familie Van der Sloot met pa als lid van de rechterlijke macht. Insiders weten al lang dat de Antillen een verbanningsoord zijn voor de grootste sexual perverts van de rechterlijke macht zoals Cor Merx ,nota bene ooit de hoogste man van van het OM op de Bovenwindse Eilanden en ook de wegens kinderporno veroordeelde vice-president van Maastricht Fokke Fernhout vond er emplooi net als de prostituant Ernst Wesselius. Het zal klimaat wel zijn daar, maar een moord in de directe omgeving van een lid van de rechterlijke macht, daar hebben we met z’n allen natuurlijk geen zin in, het is al aardig genoeg dat de heren juristen zich op de eilanden mogen overgeven aan seksuele orgieen en kindermisbruik (wat doen Joris Demmink en Joost Tonino eigenlijk nog in Den Haag?), maar moorden…. En dus sleept het onderzoek zich voort en voort tot we er niets meer van willen weten. Maar laten we de mogelijke rol van de overheid bij een aantal andere moorden eens wat nader bekijken.

Stel: een overheid wil iemand uit de weg ruimen. Dan hebben we het dus niet over zaken als Vaatstra en Holloway waarbij de overheid om andere redenen betrokken raakt, maar echt over zaken waarin de overheid het initiatief zou hebben kunnen nemen. Dan zijn er grofweg twee benaderingen, zo leert ons de contemporaine geschiedenis.

1. Het ‘inhuren’ van een ‘gek’ die natuurlijk ‘geheel en al in zijn eentje’ opereert. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
-Pim Fortuyn. Motief overheid: Fortyun stond op het punt een einde te maken aan de macht van de gevestigde orde.
-Theo van Gogh. Motief overheid: Van Gogh werd een te grote bedreiging voor de multiculturele samenleving.
-Louis Seveke. Motief overheid: Seveke wist te veel over geheime operaties en andere zaken die niet naar buiten mogen komen.
Beroemde buitenlandse voorbeelden van dit type ‘overheidsmoord’ zijn John F. Kennedy en Olaf Palme. Kenmerkend voor deze categorie is dat de ‘daders’ vaak hun mond houden, ook tijdens de processen (of louter waanzin uitkramen zoals Mohammed B.), hetgeen eens te meer aangeeft dat ze zouden hebben geopereerd in opdracht van hogerhand.

2. Het ensceneren van een ‘ongeluk’. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
-Maarten van Traa. Motief overheid: Van Traa wist te veel over de betrokkenheid van hoge ambtenaren bij de import van drugs en de wijze waarop ze daarmee hun eigen zakken vulden.
-Dirk van Binsbergen. Motief overheid: de vormalige advocaat van Rene Lancee wist te veel over de misdadige werkwijze van het OM en de manipulatie van procesdossiers, iets wat later een ‘rechterlijke dwaling’ is gaan heten maar in feite pure manipulatie is. Na maanden spoorloos te zijn geweest werd hij zijn auto opgedregd uit het Van Starkenborghkanaal.
Het beroemdste buitenlandse voorbeeld van dit type ‘overheidsmoord’ is het ‘ongeluk’ van Lady Di.

3. Een derde categorie zaken waarbij de overheid betrokken is bij moord is de eerder genoemde categorie waarin de overheid een direct eigen belang heeft de zaak onopgelost te laten omdat er ofwel grote politieke belangen spelen zoals bij Vaatstra ofwel ambtenaren zelf rechtstreeks bij de moord betrokken zijn zoals mogelijk het geval is bij Joram en Paul van der Sloot. Hier is de casus classicus de affaire-Dutroux in Belgie.

Het interessante is dat het beschrijven van de Staat als ‘moordenaar in vredestijd’ in feite een taboe oplevert, maar dat niemand enige twijfel heeft aan de moordadige capaciteiten van de Staat als het een oorlog betreft of het creeeren van een casus belli. Het staat toch wel vast dat tal van landen hun eigen burgers en soldaten hebben afgeslacht om een excuus te verkrijgen een oorlog te beginnen. Pearl Harbor waarbij meer dan 2000 Amerikanen om het leven kwamen werd bewust door de VS ‘gecreerd’ en er zijn mensen die hetzelfde beweren over ‘9-11?.


Moorden die niet opgelost mogen worden
Gepubliceerd door Micha Kat 13 juni, 2007 in Rechterlijke macht.

Écrit par : Yves | 29/09/2008

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.