31/05/2007

Child Focus: 'Un Grido per i bambini scomparsi a Bruxelles'


Child Focus: 'Un Grido per i bambini scomparsi a Bruxelles'

Balonnen Child FocusCirca 300 persone, secondo le cifre della polizia, hanno lanciato venerdì alle 17h15 un grido collettivo davanti alla stazione centrale di Bruxelles, nell’occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi. Circa 3.000 palloncini di Child Focus sono stati lanciati sulla piazza. Una fotografia aerea, presa dall’elicottero della polizia federale,ha immortalato l’evento- Le persone potevano intrattenersi a gridare in un cabina messa di fronte alla stazione centrale venerdì dopo le 10h00 del mattino. (NLE)

La Dernière Heure, 25.5.2007 18:12 - © Belga - Bruxelles 25.5.2007Pornografia infantile - Camera - 3e sessione della 51e legislatura 2004

Domanda di Mme Zoé Genot al viceprimo ministro e ministro della Giustizia su "il seguito del rapporto presentato alla Giustizia dei CD-Rom di pornografia infantile" (n° 7387)

---------------------

Zoé Genot (ECOLO): Signor presidente, si tratta di un dossier relativamente vecchio poiché del 2001, nell’occasione delle inchieste nei casi di pedopornografia, 21 cd-rom sarebbero stati consegnati al procuratore Bourlet e trasmessi in seguito alla Giustizia di Turnhout.
Questi contengono dozzine di migliaia di immagini di pedopornografia di diversi tipi, delle foto di bambini e di adulti. Diverse persone si domandano che fine hanno fatto questi cd-rom e vogliono essere sicuri che queste immagini abbiano una giusta inchiesta, comunicata agli organismi internazionali che si prendano in carico di confrontarli e riunirli – per esempio la base dati di Lione dell'Interpool, - per mettere di incrociare i dati, vedere se dei nuovi bambini possono essere identificati o se si tratta di foto vecchie,in altri contesti. Questo scambio di informazioni sono molto importanti.
Nell’occasione di una domanda scritta che io vi ho inviato precedentemente, voi mi diceste che questo dossier doveva essere esaminato dalla Procura di Turnhout e che questo caso sarebbe stato trattato prima dell’udienza del 10 marzo 2004. Al momento di questa famosa udienza, sembrerebbe che il procuratore abbi detto che lui non aveva ancora visionato questi cd-rom. E’ questa la ragione per cui mi permetto di insistere: dove sono questi cd-rom, che cosa ci resta allora da fare?

--------

Laurette Onkelinx, ministro: Signor presidente, cara collega, io ho domandato spiegazioni su questo dossier al procuratore del Re di Turnhout. Lui conferma che il dossier incriminato concernente i cd-rom è stato ben visionato dalla sua Procura e che le responsabilità penali sono già state avviate contro il colpevole. Questo caso è tutt’ora in corso davanti al tribunale penale di Turnhout.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Si tratta del caso dell’associazione Morkhoven. Il solo processo in corso attualmente è il processo contro Marcel Vervloesem, cioè colui che ha consegnato alla giustizia i cd-rom. Oltre a questa istruttoria che deciderà se questa persona è colpevole o no, io spero che si avrà un veritiero spoglio di questi ormai famosi cd: si devono esaminare le immagini una per una, identificare gli adulti trovati sopra e dare questi dati all’ Interpool.
Il fatto che non si arriva ad ottenere una risposta sullo spoglio di questi , allorchè erano disponibili dopo il 2001, non è certo il modo di rassicurare le persone che sono particolarmente sensibili a queste domande . Al contrario questo è il sistema di mettere in allarme le persone e nutrire la loro immaginazione con fantasticherie differenti. Io spero dunque che sarà possibile ottenere una risposta più precisa nel prossimo futuro.

--------

Laurette Onkelinx, ministro: Voi sapete che, per i dossier individuali, noi non possiamo dare una risposta precisa.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Io non ho chiesto nulla sui dossiers individuali. IO ho domandato che fine hanno fatto 20 cd-rom, che sono nelle mani della Giustizia dal 2001.

--------

Laurette Onkelinx, ministro: E’ bene ciò che dico: è un dossier ben preciso.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Come sono stato visionati questi cd-rom ? I dati,le immagini sono state trasmesse all’ Interpool? C’è un sovrapporsi di dati tra le differenti giustizie. Io non vedo assolutamente in che modo le mie domande possano essere destinate solo all’esame di un dossier individuale.

--------

L'incidente è chiuso


http://www.associazioneprometeo.org
http://www.blogantipedofilia.splinder.com
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/bien...

05:50 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

24/05/2007

Aanslagen op actievoerder: Brief Minister Dewael


De aanslagen op Marcel Vervloesem - brief aan Minister Dewael

180406-dewaelIn 2005 riep het Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'. Sindsdien is er heel wat gebeurd.

Enkele maanden geleden verdwenen er na de publicatie van een brief van de RTBF-journalist José Dessart waarin hij de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem ondersteunde, zowat 300 documenten van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy'. Die werden na het aandringen van de Werkgroep Morkhoven bij het MSN-groups Support Team na een tiental dagen grotendeels teruggeplaatst.
Enkele weken later werden de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' na de klacht van een zekere Piet L. die in de vermelding 'Piet L.' een ontoelaatbaar gebruik van zijn naam en een schending van zijn privacy zag, door Belgacom Skynet van het Internet gehaald. Zij werden na protest van de Werkgroep Morkhoven na een tiental dagen teruggeplaatst.
Een paar maanden nadien sloot Microsoft na de publicatie van twee artikeltjes over Child Focus, de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy die intussen al meer dan 86.000 bezoekers telde. Het franstalige MSN-groups Support Team zei dat het van niets wist en deelde mede dat de MSN-groep waarschijnlijk door een technische fout van de groepsmanager definitief verloren was gegaan. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team zei dan weer dat men de groep gesloten had omdat de gebruikersvoorwaarden op de één of andere manier niet gerespecteerd waren. Men zei tevens dat er één of ander onderzoek was gestart en dat de inhoud van de groep waaraan jarenlang gewerkt werd, compleet vernietigd zou worden.
Op 16 mei 2007 kreeg de Werkgroep Morkhoven geen toegang meer tot het Internet nadat TELE2 daartoe een verzoek bij Belgacom zou gedaan hebben. Een dag later stuurde Microsoft een email-berichtje naar de Werkgroep Morkhoven waarin gevraagd werd om een artikel rond kinderpornonetwerken dat reeds in 2003 op de MSN-nieuwsgroep 'WerkgroepMorkhoven' gepubliceerd was, 'binnen de 24 uren' te verwijderen, zoniet zou de nieuwsgroep gesloten worden. Door puur toeval las één van de managers van de nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' het berichtje in een Internet-café zodat hij nog juist op tijd maatregelen kon nemen.
Alsof het bijna op voorhand gepland was, werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in de nacht van 20 op 21 mei 2007 dan opnieuw het slachtoffer van een aanslag.

De Werkgroep Morkhoven heeft er nu stilaan genoeg van dat er alleen maar gerechtelijke onderzoeken worden gevoerd als onverbeterbare criminelen via de Vlaamse kranten beweren dat zij door Marcel Vervloesem 'verkracht of gefolterd' werden. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke criminelen op strafvermindering kunnen rekenen als zij zich laten gebruiken om bepaalde actiegroepen mee het zwijgen op te leggen. Zowel Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) als de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) werden door de Werkgroep Morkhoven terzake gecontacteerd.

Er was ook goed nieuws. Gisteren, 23.5.2007, zorgde Belgacom ervoor dat de Werkgroep Morkhoven na 7 dagen terug toegang kreeg tot het Internet...


Brussel, 22 mei 2007

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
Wetstraat 2
1000 Brussel


Geachte Heer Dewael,

Betreft: De aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem

Gezien u aan het hoofd staat van de Belgische politiediensten en u bevoegd bent voor de binnenlandse veiligheid en openbare orde, zend ik u in bijlage een copie van mijn aangetekend schrijven dd. 21 mei 2007 gericht aan Justitieminister Onkelinx in verband met de recente aanslagen op Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

Enkele weken geleden werd het huis van Marcel Vervloesem om drie uur 's nachts met een baksteen en met eieren bekogeld. Het raam bleef toen gelukkig gespaard omdat de baksteen op het raamkozijn afschampte. 

Op 19 mei jl. en opnieuw om 3 uur 's nachts, werd het huis van Marcel Vervloesem opnieuw bekogeld.  Deze keer kwamen er zware straatstenen bij  te pas.  Het vensterglas van het schuifraam dat 2,5 meter op 2,5 meter meet en 1,5 cm dik is, viel daarbij in tientallen stukken.  Die kwamen, tesamen met de kasseien, op de sofa terecht alwaar Marcel Vervloesem na zijn zware operatie gewoonlijk overnacht.

Bij de aanslagen is vermoedelijk een zekere Winnie V.S. betrokken alhoewel er volgens de eerste vaststellingen van de politie van Herentals meerdere criminelen aan de jongste aanslag deelnamen.

Winnie V.S. was bij de eerste aanslag uit de gesloten instelling te Mol ontsnapt terwijl hij thans sinds enkele dagen op vrije voeten is gesteld.

Winnie V.S. is een minderjarige die deel uitmaakt van een criminele jongerenbende die bij de genaamde Eddy B. uit Marcel Vervloesem's wijk, wel eens bijéénkomt om drugs te verhandelen of sexfilms waarbij minderjarigen zijn betrokken, op videoband te laten opnemen.  Hij werd ondermeer vanwege een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstelling te Mol geplaatst van waaruit hij gedurende de laatste jaren meermaals kon ontsnappen.  Na die ontsnappingen voerde de Herentalse politie om één of andere duistere reden, telkens een huiszoeking zonder huiszoekingsbevel bij Marcel Vervloesem uit.

Zoals u weet, maken de criminelen die Marcel Vervloesem al gedurende jarenlang aanklagen en daarbij op de steun van de Vlaamse pers kunnen rekenen die hen omschrijft als 'zwakbegaafde slachtoffers van de laffe kindermisbruiker Marcel Vervloesem', bijna allemaal deel uit van geörganiseerde bendes en zijn zij regelmatig wegens diefstallen, inbraken, drugsgebruik, zedendelicten en roofovervallen herhaaldelijke malen achter de tralies beland.

Sinds Marcel Vervloesem voor hun 9 jaar oude klachten werd vrijgesproken, blijken deze jongeren het 'recht' in eigen handen te nemen en hun heil in geweld te zoeken.  Zij kunnen daarbij op de morele steun van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) rekenen die in 2005 via een petitieactie en mediacampagne Marcel Vervloesem uit zijn huurwoning en uit de Morkhovense wijk probeerden te laten zetten. Jan Peeters deed daarbij zelfs een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen' van het Internet te verwijderen.

Ik ben er als voorzitter van de VZW Werkgroep Morkhoven al lang van overtuigd dat allerhande criminelen en criminele jongeren al jarenlang doelbewust door bepaalde politici en overheidsdiensten worden gebruikt om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden opgespoord.

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn bepaalde politietechnieken zoals provocatie bij wet echter verboden en ik vermoed dat dit ook geldt voor het systematisch inzetten van criminelen tegenover actievoerders.

Het zou echter kunnen dat het systematisch gebruiken van criminelen en criminele jongeren om actievoerders en actiegroepen het zwijgen op te leggen, een wettelijk middel is dat door middel van de Belgische wetgeving geregeld wordt.

Kan u mij soms een copie van deze wetgeving bezorgen a.u.b. ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 

12:35 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (22) |  Facebook |

23/05/2007

Federale ombudsman: Klacht Minister Onkelinx 'onontvankelijk'

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.us


Vroeger kon men bij de federale ombudsman terecht als een minister of zijn administratie naliet om binnen de voorgeschreven termijn van 2 of 3 maanden te antwoorden op iemands brief maar die periode is definitief voorbij.
Een minister of administratie hoeft vandaag niet alleen niet meer te antwoorden binnen een bepaalde termijn maar hoeft zelfs niet meer te antwoorden, ook al gaat het om een dossier dat onder de politieke bevoegdheid van de betreffende minister en zijn administratie valt.
'Administratieve veréénvoudiging' noemen ze dat.

Minister Onkelinx (Parti Socialiste) zal dus ook de aangetekende brief met rode antwoordkaart van de Werkgroep Morkhoven in verband met de aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem en de dossiers waarin zij als minister ernstig in gebreke is gebleven, niet beäntwoorden. Brieven beäntwoorden ligt deze minister die graag veel politieke show verkoopt, trouwens niet.
Toch is een aangetekend schrijven naar Onkelinx geen weggesmeten geld want het bewijst nogmaals dat zij als minister van bepaalde feiten op de hoogte werd gesteld maar naliet om haar politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.

Merk op hoe de medewerkster van de Federale ombudsdienst draait en keert en hoe zij de 'onafhankelijkheid en onpartijdigheid' van de minister aanwendt om de ingediende klacht 'onontvankelijk' te kunnen verklaren. Zij maakt zelfs het verwijt dat men via de Federale Ombudsdienst de minister 'wil dwingen om druk uit te oefenen op het gerecht' terwijl de klacht ondermeer gaat over het feit dat de minister geen parlementaire vragen en brieven in verband met de 88.000 slachtoffers en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort wenst te beäntwoorden...

----------

De heer Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Brussel 11 april 2007

Betreft: Uw bericht van 29 maart 2007 over het uitblijven van een antwoord van de minister van justitie - Ontontvankelijkheid

Geachte Heer,

Uw mail met een klacht over de minister van justitie wegens het uitblijven van een antwoord op diverse door u gemaakte opmerkingen heb ik goed ontvangen.

De Federale ombudsman is bevoegd voor het onderzoek van klachten over de werking van federale administraties en dat op voorwaarde dat verzoeker zelf eerst stappen heeft ondernomen en dat de betrokken administratie niet over een eigen ombudsdienst beschikt.De Federale ombudsman kan niet tussenkomen bij een minister teneinde aan te dringen op een uitvoeriger en/of anders luidend antwoord van deze minister op een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers gestelde vraag. Hij kan evenmin tussenkomen teneinde de minister van justitie aan te sporen om druk uit te oefenen op het parket in een concreet dossier. Dergelijk optreden zou immers zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid in het gedrang brengen.

Ik ben dan ook verplicht om deze klacht onontvankelijk te verklaren en dit klachtendossier af te sluiten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Federale ombudsman

Valentine Vanlangendonck
Auditeur
De federale ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel


De: Jan Boeykens
Date: 29 mars 2007
À: email@federaalombudsman.be
Objet: Klacht Minister Onkelinx

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Minister Onkelinx

Ik wens bij deze een klacht in te dienen tegen de handelswijze van Justitieminister Onkelinx.

De minister wenst namelijk niet te antwoorden op de vragen die ik haar stel.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com

PS. In bijlage zend ik u de afschriften van mijn brieven dd. 13.4.2005 en 14.3.2007 die ik aan minister Onkelinx richtte.


Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Brief bleef onbeäntwoord


De: Jan Boeykens
Date: 14 mars 2007
À: info@laurette-onkelinx.be
Objet: zedelijk gedrag

Brussel, 13.3.2007

Justitieminister Onkelinx

Excellentie,

Betreft: attest zedelijk gedrag

In de Gazet van Antwerpen van 23.2.2007 stond te lezen dat U een wetsontwerp klaar hebt dat moet vermijden dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan zedenfeiten met minderjarigen nog met kinderen kunnen werken zonder dat hun verleden bekend is. Het ontwerp voorziet in een wettelijke basis om de politie bijkomend onderzoek te laten uitvoeren naar al wie in zedendossiers vernoemd wordt.

Dat is een goed initiatief alhoewel Uw wetsvoorstel toch met de nodige voorzichtigheid moet bekeken worden.

Anderzijds wacht ik nog altijd op Uw antwoord inzake de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoë Genot die U vroeg in hoeverre het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort gevorderd is. U deelde Mevrouw Genot mede dat de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' betrof terwijl het volgens een rapport van de federale politie om 88.000 daadwerkelijke slachtoffers gaat.

Zoals U reeds weet, werd geen enkel slachtoffer dat op dit kinderpornomateriaal voorkomt door het gerecht van Turnhout geidentificeerd. De talrijke kindermisbruikers en de kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd.
Men zou bijna zelfs kunnen stellen dat zij dank zij Uw stilzwijgen en de laksheid van de gerechtelijke overheid, gewoon kunnen doorgaan met slachtoffers te maken.

Verder is er nog het dossier inzake het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die gedurende de voorbije jaren als OCMW-bestuurslid medeverantwoordelijk was voor Jeugdzaken.

Zoals U reeds weet, bestaan er over deze man een 30-tal processen-verbaals over zedenfeiten met minderjarigen die nooit werden onderzocht en -zoals U weet- overhandigde ik op 23.10.2006 een copie van deze processen-verbaals aan de Antwerpse Procureur-generaal Christine Dekkers.

Bij mijn weten, wordt er echter geen gerechtelijk onderzoek gevoerd in deze zaak en sinds 2.1.2007 maakt Victor V. die intussen tot gemeenteraadslid werd verkozen, deel uit van de Herentalse politieraad.

In afwachting van Uw antwoord en in de hoop dat U met de PS een aantal deontologische regels voor politici opstelt, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Deze brief bleef onbeäntwoord

21:17 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

20/05/2007

'Babies for masturbation'

'Babies for masturbation'

Microsoft.pict_100473

Omdat het bestaan van kinderpornonetwerken door de Belgische overheid en Justitie altijd werd ontkend en er nooit onderzoek werd gevoerd naar de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan Justitie overhandigde, publiceerde de Werkgroep morkhoven in 2003 een lijst van babies en kinderen die voor prostitutiedoeleinden verkocht werden.

Daar kwam toen geen reactie op.

Op 16 mei 2007 sloot Belgacom de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven die op dat ogenblik een Internetactie rond het Woonbeleid in het Brusselse en het kinderpornonetwerk Zandvoort voerde, plotseling af.
Een dag later stuurde Microsoft een mailtje naar de managers van de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven waarin stond dat men 24 uren de tijd had om het voornoemde berichtje uit 2003 te verwijderen, zoniet zou de MSN-groep (zoals dat enkele maanden voordien zonder enige waarschuwing met de MSN-nieuwsgroep van Prinses de Croÿ gebeurde) gesloten worden.
Gezien de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven op dat ogenblik was afgesloten en de Werkgroep haar mailtjes niet regelmatig bekeek, had de Werkgroep Morkhoven -normaal gezien- niet tijdig kunnen reageren op dit verzoek van Microsoft.
Jan Boeykens las het emailberichtje van Microsoft gelukkig bij toeval tijdens zijn bezoek aan een Internetcafé en wist op die manier de sluiting van de Morkhoven-MSN-groep te voorkomen...

Was het soms de bedoeling om de kritiek van de Werkgroep Morkhoven op de doofpotpolitiek van Justitieminister Onkelinx en de Vlaamse socialisten aangaande de kinderpornozaak Zandvoort, nog voor de verkiezingen van 10 juni 2007 van het Internet te verwijderen ?


Van: MSN Groups Customer Support

Verzonden: woensdag 16 mei 2007 20:58:11
Aan: issakaba@kindergarten.be
Cc: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Managers,

We have been informed of a Code of Conduct violation within your WerkgroepMorkhoven group, located at http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven. You have 24 hours to remove the inappropriate materials posted at the following link:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/masturbationofbabies.msnw

If you remove the said materials, your group will be again in compliance of the MSN Code of Conduct, and will remain open for your access. Otherwise, we will be forced to close down your group. We hope you could bring it into compliance as soon as possible.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer Support

---------------------------------

--- Original Message ---
From : "werkgroep morkhoven"
Sent : Thursday, May 17, 2007 5:55:58 PM UTC
To : "msngroups_abuse@css.one.microsoft.com"
Subject : RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Dear Sir,

We will remove the article.

At the other hand, we have some serious questions about Microsoft's censoring-politic (not only in China but also in the European countries).

The article was published in 2003 and was just a complaint against belgian justice that is doing nothing against this kind of organised child abuse.

Can Microsoft not sustain the fight of pedophile networks ?

Jan Boeykens
President Werkgroep Morkhoven

---------------------------------

Van: MSN Groups Customer Support

Verzonden: vrijdag 18 mei 2007 1:24:53
Aan: "werkgroep morkhoven"
RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Jan,

Thank you for writing to MSN Groups.

We apologize for the inconvenience you have experienced.

We have forwarded this mail to our product team for further evaluation.

Thank you for using MSN Groups.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer Support

20:33 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

14/05/2007

Carine Russo, sur la liste Ecolo


Carine Russo fait route avec Ecolo

CarineRusso.large_76851

La maman de Mélissa figure à l'avant-dernière place sur la liste Ecolo au Sénat. Un choix du coeur. Carine Russo vote pour les verts depuis qu'elle a l'âge de voter.

portrait de candidat

Ecolo a contacté Carine Russo au début du mois d'avril pour lui demander de figurer sur la liste du Sénat. La maman de Mélissa n'a pas répondu tout de suite. Elle avait prévu de partir en vacances durant les quinze premiers jours du mois et ne voulait pas perturber son séjour. Mais elle n'a pas hésité très longtemps. "Nous étions dans le sud de l'Italie, avec des amis, explique-t-elle. Là, nous avons été confrontés à la pauvreté, au chômage. Et puis, quel étrange climat. Alors qu'en Belgique, on se croyait comme en été, en Italie, il faisait mauvais, la nature avait un mois de retard. L'inquiétude environnementale portée depuis si longtemps par Ecolo, nous la vivions concrètement. A mon retour, j'ai dit oui."

Carine Russo n'a pas dû se faire violence. Ecolo, c'est comme un choix du coeur. "La première fois que j'ai pu voter, en 1982, j'ai accordé ma voix à Ecolo. A l'époque, je rentrais dans la vie adulte. Je venais de me marier, je voulais des enfants. Je trouvais que le projet politique d'Ecolo correspondait aux rêves que j'avais. Mes rêves ont été brisés en 1995. Mais j'ai continué à voter pour Ecolo."

Une page se tourne

Le compagnonnage avec les verts ne date pas d'ailleurs d'hier. En 1999 déjà, Carine Russo avait apporté son soutien aux listes Écolo. Mais de l'extérieur. Elle n'avait pas voulu s'engager plus activement à l'époque. "Écolo m'avait proposé une place sur ses listes. Mais j'estimais que j'avais encore d'autres choses à faire par rapport à notre propre parcours judiciaro-médiatique." En 2003, elle n'avait cependant pas réédité l'expérience. "Nous étions à un an du procès Dutroux. C'était une période très difficile. Nous voulions nous concentrer sur le dossier."

Pour Carine Russo, son engagement, actif aujourd'hui, au service d'Écolo est une façon de tourner une page. "Je renonce en quelque sorte à vouloir changer les choses sans les structures. Les structures existent, on n'y échappe pas. Et cela, je l'ai accepté. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut renoncer à vouloir les changer, à les rendre plus démocratiques. En ce sens, je prolonge mon combat. On peut donc dire que ma réflexion a évolué. Mais une rupture brutale, cela non. C'est impossible après tout ce que j'ai vécu. "

Carine Russo part à l'aventure. Placée à l'avant-dernière place juste devant Jacky Morael, elle est incapable de dire si elle sera élue ou non. "Ce serait assez inespéré, dit-elle simplement. La quatorzième place n'est en principe pas une place éligible. Ce n'est pas pour cela que je suis là de toute façon. Je ne voulais pas une place de combat sur la liste. Je suis une candidate d'ouverture, indépendante, qui souhaite aider Ecolo à faire avancer son projet." Carine Russo ne fera d'ailleurs pas la campagne en professionnelle de la politique. Elle ne va pas bouleverser sa vie. "Ma campagne à moi, c'est mon engagement."

Jusqu'au bout de l'aventure

Carine Russo concède qu'elle n'a pas d'expertise politique particulière et qu'elle se soucie assez peu des stratégies de parti, des hypothèses d'alliance. "Mon seul bagage politique, c'est mon vécu." Elle avoue n'avoir pas une connaissance approfondie du programme d'Ecolo. "J'ai parcouru ce programme naturellement, dit-elle. Il y a là de bonnes idées. Mais quand on m'interpelle sur un thème environnemental, je renvoie la question vers les experts du parti. Cela fait 25 ans qu'Ecolo traite de ce domaine. Sur l'environnement, on peut leur faire confiance."

La candidate ne refusera cependant pas une place au Sénat si les électeurs la plébiscitent. "J'irai au bout de l'aventure." Qu'y ferait-t-elle ? Elle dit vouloir s'intéresser aux thématiques sociales. La situation des sans papiers en particulier. Et tout ce qui touche les jeunes, leur avenir, leurs conditions d'existence, leurs difficultés. "Il y a tellement de désarroi dans la jeunesse. Cela me brise le coeur."

Et si Carine Russo n'est pas élue, poursuivra-t-elle son compagnonnage avec Ecolo ou y mettra-t-elle fin ? "On verra, lâche-t-elle . Depuis 1995, je ne suis plus capable d'élaborer des projets sur le long terme."

vincent rocour - La Libre Belgique, 11/05/2007

11:18 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

08/05/2007

13-jarig Brussels meisje vermist


Nog geen affiches voor vermiste Laura

Laura8.5.07.070508_verdwijning 001_0001

Sint-Agatha-Berchem - De 13-jarige Laura Wautier uit Sint-Agatha-Berchem is sinds vorige donderdag vermist. Het gerecht denkt dat ze thuis is weggelopen en wacht zeker tot woensdag om affiches te verspreiden van het verdwenen meisje. De familie van Laura begrijpt niet waarom.

Om 8 uur 's avons werd Laura nog gezien bij een vriendin. Maar sindsdien is ze spoorloos. "Het enige dat ik vraag, is dat ze ons belt om ons gerust te stellen," zegt de moeder van Laura. "Ik ben radeloos."

Het parket denkt dat Laura van huis is weggelopen. Toch begrijpt de familie niet waarom er nog geen foto's zijn verspreid.

"Ze willen liefst zo lang mogelijk wachten. Maar wachten we op? Een kind van 13 jaar loopt alleen op straat rond. Ze kent de stad niet genoeg om bij mensen te blijven slapen," zegt de wanhopige moeder.

© tvbrussel Brussel Nieuws, dinsdag 8 mei 2007

19:39 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

04/05/2007

Annick Van Uytsel


Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden

FietsAnnick.avb030507-4Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden en zoals iedere burger en politicus hoopt de Werkgroep Morkhoven dat de moordenaar zo snel mogelijk zal gevonden en veroordeeld worden.

Toch blijft de Werkgroep Morkhoven de Belgische politici ook zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel gebruikte om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen.

Hoe gaan Child Focus, Justitieminister Onkelinx en de Belgische politici die allen op de hoogte waren van deze feiten, reageren indien vandaag of morgen moest blijken dat een ontvoerder of moordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk voorkomen ?

Het wordt dan ook hoogtijd dat Premier Verhofstadt en Justitieminister Onkelinx hun politieke verantwoordelijkheid terzake opnemen.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

15:10 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |