24/05/2007

Aanslagen op actievoerder: Brief Minister Dewael


De aanslagen op Marcel Vervloesem - brief aan Minister Dewael

180406-dewaelIn 2005 riep het Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'. Sindsdien is er heel wat gebeurd.

Enkele maanden geleden verdwenen er na de publicatie van een brief van de RTBF-journalist José Dessart waarin hij de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem ondersteunde, zowat 300 documenten van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy'. Die werden na het aandringen van de Werkgroep Morkhoven bij het MSN-groups Support Team na een tiental dagen grotendeels teruggeplaatst.
Enkele weken later werden de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' na de klacht van een zekere Piet L. die in de vermelding 'Piet L.' een ontoelaatbaar gebruik van zijn naam en een schending van zijn privacy zag, door Belgacom Skynet van het Internet gehaald. Zij werden na protest van de Werkgroep Morkhoven na een tiental dagen teruggeplaatst.
Een paar maanden nadien sloot Microsoft na de publicatie van twee artikeltjes over Child Focus, de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy die intussen al meer dan 86.000 bezoekers telde. Het franstalige MSN-groups Support Team zei dat het van niets wist en deelde mede dat de MSN-groep waarschijnlijk door een technische fout van de groepsmanager definitief verloren was gegaan. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team zei dan weer dat men de groep gesloten had omdat de gebruikersvoorwaarden op de één of andere manier niet gerespecteerd waren. Men zei tevens dat er één of ander onderzoek was gestart en dat de inhoud van de groep waaraan jarenlang gewerkt werd, compleet vernietigd zou worden.
Op 16 mei 2007 kreeg de Werkgroep Morkhoven geen toegang meer tot het Internet nadat TELE2 daartoe een verzoek bij Belgacom zou gedaan hebben. Een dag later stuurde Microsoft een email-berichtje naar de Werkgroep Morkhoven waarin gevraagd werd om een artikel rond kinderpornonetwerken dat reeds in 2003 op de MSN-nieuwsgroep 'WerkgroepMorkhoven' gepubliceerd was, 'binnen de 24 uren' te verwijderen, zoniet zou de nieuwsgroep gesloten worden. Door puur toeval las één van de managers van de nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' het berichtje in een Internet-café zodat hij nog juist op tijd maatregelen kon nemen.
Alsof het bijna op voorhand gepland was, werd de zwaar zieke Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in de nacht van 20 op 21 mei 2007 dan opnieuw het slachtoffer van een aanslag.

De Werkgroep Morkhoven heeft er nu stilaan genoeg van dat er alleen maar gerechtelijke onderzoeken worden gevoerd als onverbeterbare criminelen via de Vlaamse kranten beweren dat zij door Marcel Vervloesem 'verkracht of gefolterd' werden. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke criminelen op strafvermindering kunnen rekenen als zij zich laten gebruiken om bepaalde actiegroepen mee het zwijgen op te leggen. Zowel Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) als de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) werden door de Werkgroep Morkhoven terzake gecontacteerd.

Er was ook goed nieuws. Gisteren, 23.5.2007, zorgde Belgacom ervoor dat de Werkgroep Morkhoven na 7 dagen terug toegang kreeg tot het Internet...


Brussel, 22 mei 2007

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
Wetstraat 2
1000 Brussel


Geachte Heer Dewael,

Betreft: De aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem

Gezien u aan het hoofd staat van de Belgische politiediensten en u bevoegd bent voor de binnenlandse veiligheid en openbare orde, zend ik u in bijlage een copie van mijn aangetekend schrijven dd. 21 mei 2007 gericht aan Justitieminister Onkelinx in verband met de recente aanslagen op Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

Enkele weken geleden werd het huis van Marcel Vervloesem om drie uur 's nachts met een baksteen en met eieren bekogeld. Het raam bleef toen gelukkig gespaard omdat de baksteen op het raamkozijn afschampte. 

Op 19 mei jl. en opnieuw om 3 uur 's nachts, werd het huis van Marcel Vervloesem opnieuw bekogeld.  Deze keer kwamen er zware straatstenen bij  te pas.  Het vensterglas van het schuifraam dat 2,5 meter op 2,5 meter meet en 1,5 cm dik is, viel daarbij in tientallen stukken.  Die kwamen, tesamen met de kasseien, op de sofa terecht alwaar Marcel Vervloesem na zijn zware operatie gewoonlijk overnacht.

Bij de aanslagen is vermoedelijk een zekere Winnie V.S. betrokken alhoewel er volgens de eerste vaststellingen van de politie van Herentals meerdere criminelen aan de jongste aanslag deelnamen.

Winnie V.S. was bij de eerste aanslag uit de gesloten instelling te Mol ontsnapt terwijl hij thans sinds enkele dagen op vrije voeten is gesteld.

Winnie V.S. is een minderjarige die deel uitmaakt van een criminele jongerenbende die bij de genaamde Eddy B. uit Marcel Vervloesem's wijk, wel eens bijéénkomt om drugs te verhandelen of sexfilms waarbij minderjarigen zijn betrokken, op videoband te laten opnemen.  Hij werd ondermeer vanwege een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstelling te Mol geplaatst van waaruit hij gedurende de laatste jaren meermaals kon ontsnappen.  Na die ontsnappingen voerde de Herentalse politie om één of andere duistere reden, telkens een huiszoeking zonder huiszoekingsbevel bij Marcel Vervloesem uit.

Zoals u weet, maken de criminelen die Marcel Vervloesem al gedurende jarenlang aanklagen en daarbij op de steun van de Vlaamse pers kunnen rekenen die hen omschrijft als 'zwakbegaafde slachtoffers van de laffe kindermisbruiker Marcel Vervloesem', bijna allemaal deel uit van geörganiseerde bendes en zijn zij regelmatig wegens diefstallen, inbraken, drugsgebruik, zedendelicten en roofovervallen herhaaldelijke malen achter de tralies beland.

Sinds Marcel Vervloesem voor hun 9 jaar oude klachten werd vrijgesproken, blijken deze jongeren het 'recht' in eigen handen te nemen en hun heil in geweld te zoeken.  Zij kunnen daarbij op de morele steun van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) rekenen die in 2005 via een petitieactie en mediacampagne Marcel Vervloesem uit zijn huurwoning en uit de Morkhovense wijk probeerden te laten zetten. Jan Peeters deed daarbij zelfs een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen' van het Internet te verwijderen.

Ik ben er als voorzitter van de VZW Werkgroep Morkhoven al lang van overtuigd dat allerhande criminelen en criminele jongeren al jarenlang doelbewust door bepaalde politici en overheidsdiensten worden gebruikt om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden opgespoord.

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn bepaalde politietechnieken zoals provocatie bij wet echter verboden en ik vermoed dat dit ook geldt voor het systematisch inzetten van criminelen tegenover actievoerders.

Het zou echter kunnen dat het systematisch gebruiken van criminelen en criminele jongeren om actievoerders en actiegroepen het zwijgen op te leggen, een wettelijk middel is dat door middel van de Belgische wetgeving geregeld wordt.

Kan u mij soms een copie van deze wetgeving bezorgen a.u.b. ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)
 

12:35 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (22) |  Facebook |

Commentaires

Problemen Skynet Brussel, 24.5.2007


Belgacom Skynet
http://www.skynet.be/index.html?l2=contact&l3=eptica&a=form


Geachte Heer,

We ondervinden reeds enkele weken lang problemen met onze skynetgroepen 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie'.

Enkele maanden geleden werden deze groepen na een onozele klacht van een zekere Piet L. die vond dat met de vermelding 'Piet L.' zijn naam op een ongevraagde manier werd vermeld en zijn privacy werd geschonden, door de Belgacom Skynet-diensten bijna gesloten.

Gisteren werd onze Internetlijn door Belgacom nog terug heropend nadat we zogenaamd op vraag van TELE2 gedurende 7 dagen gewoon van de cliëntenlijst van Belgacom waren geschrapt.

Vandaag krijgen we het volgende bericht als we op onze skynetblogs willen werken:
'Trop de redirections sont survenues en tentant d’ouvrir “http://passport.skynet.be/blank.html?l1=communication&l2=skypassv2&a=killsession&sp1=GFBd”. Ceci peut se produire lorsque vous ouvrez une page qui est redirigée vers une autre page laquelle se redirige à son tour vers la page originale.'

Kunnen de problemen met de blogs te maken hebben met het feit dat we daarin de laksheid van de overheid inzake de bestrijding van kindermisbruik en kinderpornonetwerken aanklagen ?

In de hoop dat dit probleem snel wordt opgelost en in de toekomst kan vermeden worden, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

--------------------------------------------------

Belgacom Skynet Accueil
Jeudi 24 mai, 2007

Votre mail a bien été transmis. Notre service clientèle traitera votre demande dans les meilleurs délais (pendant les heures de bureau)

Écrit par : Raf Vermassen | 24/05/2007

Répondre à ce commentaire

Cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort
Minister Patrick Dewael (VLD) heeft de gewoonte niet te antwoorden op brieven. Vooral als het om misbruikte kinderen gaat waarvan de politie een rapport opstelde, zwijgt Dewael als een graf. Dat behoort vermoedelijk tot de 'Nieuwe Politieke Cultuur' waarmee Premier Verhofstadt (VLD) destijds uitpakte...

-------------

Cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort
Van: Princesse de Croÿ (sos@kindergarten.be)
Verzonden: donderdag 9 september 2004 11:32:48
Aan: cab.affint@mibz.fgov.be
De Heer Patrick Dewael
Minister van Binnnenlandse Zaken

Excellentie,

Betreft: de 88.539 foto's op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort

Als minister van Binnenlandse Zaken bent u ondermeer verantwoordelijk voor de werking van de politiediensten (federale politie).

In bijlage zend ik U dan ook een kopie van mijn brief gericht aan de federale politie.

Terwijl men steeds sprak over 'enkele honderden foto's van kinderen' op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort, blijkt het in werkelijkheid te gaan om 88.539 foto's van 88.539 verschillende kinderen. Liefst 70% van deze foto's is van duidelijk pornografische aard. In tegenstelling tot wat werd beweerd, gaat het hier niet om 'oude foto's'.

Gezien het gerecht van Turnhout niets deed om de tientallen kinderen op de cd-roms op te sporen en de 88.539 kinderen (waaronder baby's) te identificeren, neem ik aan dat U uw ambtgenoot Justitieminister Onkelinx in deze zaak zal contacteren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

--------------------------------

De: sos@kindergarten.be
Objet: De 88.539 foto's van de cd-roms Zandvoort
Date: 9 septembre 2004 11:13:10 GMT+02:00
À: s.kwanten@aigpol.be, m.leblanc@aigpol.be, a.schottey@aigpol.be, d.cremer@aigpol.be, d.welvaert@aigpol.be, n.fouyn@aigpol.be, antwerpen@aigpol.be, g.cockx@aigpol.be
Cc: j.verlaecke@aigpol.be, j.brems@aigpol.be, r.dhuy@aigpol.be, r.vanderelst@aigpol.be, j.pauwels@aigpol.be, e.adam@aigpol.be, j.dessart@aigpol.be, mons@aigpol.be, f.debrock@aigpol.be, et 10 plus...

Cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort: 88.539 verschillende foto's van 88.539 verschillende kinderen

Aan de leden van de Federale Politie

Geachte Heer, Mevrouw,

Betreft: cd-roms kinderpornonetwerk Zandvoort

Terwijl de Belgische justitie en federale politie het inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort steeds over een paar honderd kinderpornofoto's hadden (en wij voorzichtigheidshalve ook over 'enkele honderden foto's' spraken), blijkt uit het proces-verbaal dat de Werkgroep Morkhoven zopas wist te bemachtigen dat op de cd-roms in werkelijkheid 88.539 kinderpornofoto's staan.

Het gaat dus in werkelijkheid om 88.539 verschillende foto's van 88.539 verschillende kinderen !

In het totaal zijn er dan nog 5.526 beelden of foto's van kinderen waarvan men kan zeggen dat zij meerdere malen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk voorkomen.

Liefst 70 % van de 88.539 beelden zijn 'duidelijk van kinderpornografische aard' en zijn dus een inbreuk op artikel 383 bis van het strafwetboek.

Er zijn 30 % twijfelgevallen.

Terwijl de Belgische en Nederlandse justitie steeds herhaalden dat het enkel om 'zeer oude foto's gaat' en zij geen onderzoek wilden voeren, werden de meeste foto's tussen 1995 t.e.m. 2000 op de gegevensdragers geplaatst.

Om exact te zijn:
1995: 676 foto's
1996: 32.000 foto's
1997: 21.923 foto's
1998: 11.736 foto's
1999: 11.273 foto's
2000: 4.309 foto's

Uit het document met PVnummer 1004.70/03 dd. 23.12.2003 afkomstig van Yves Goethals, hoofdinspecteur-officier van de gerechtelijke politie, hulpofficier van de Procureur des Konings bij de federale politie te Etterbeek, blijkt dat Procureur Bourlet geen enkel voornemen had om Morkhoven-voorzitter Marcel Vervloesem te vervolgen.

Zoals men weet, liet Vervloesem de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort enkele jaren geleden voor onderzoek aan Procureur Bourlet overmaken. Marcel Vervloesem werd terzake ook verschillende malen gehoord door Procureur Bourlet maar deze laatste mocht zijn onderzoek in deze zaak niet verder zetten van de Luikse Procureur-Generaal An Thily (zaak Dutroux). Volgens de Luikse Procureur-Generaal die zich verzet tegen onderzoeken naar kinderpornonetwerken, bestaan er geen netwerken.

Procureur Bourlet moest de cd-roms met de 88.539 kinderpornofoto's aan het gerecht van Turnhout afgeven dat geen onderzoek voert in deze zaak maar Morkhoven-voorzitter Marcel Vervloesem en de aktivisten van de Werkgroep Morkhoven al jarenlang gerechtelijk vervolgt in de hoop van hen op die manier het zwijgen op te leggen.
Het gerecht van Turnhout maakte van deze gelegenheid dan ook gretig gebruik om Marcel Vervloesem te dagvaarden voor het 'bezit en de verspreiding van kinderporno'.

De Nederlandse justitie van haar kant zei het onderzoek naar de foto's en de andere gegevens op de cd-roms te hebben afgesloten omdat 'de feiten verjaard zijn'.

De Werkgroep Morkhoven neemt nu opnieuw contact op met de leden van de commissie verzoekschriften van het Europees Parlement die de petitie van de Werkgroep Morkhoven omtrent de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort, de systematische gerechtelijke vervolging van de Morkhoven-aktivisten en de corruptie binnen politie en justitiediensten onlangs goedkeurde.

Voor meer informatie betreft de 88.539 kinderpornofoto's op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort: 04 728 444 07 (indien zou blijken dat deze telefoonlijn geblokkeerd wordt: 02 537 49 97).

Kopie: Europees parlement, Justitieminister Onkelinx, Minister Dewael, pers, politici,

Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven
www.kindergarten.be - www.morkhoven.org - http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

Écrit par : Jan Boeykens | 25/11/2007

Répondre à ce commentaire

Justitie reageert DE BELGISCHE JUSTITIE REAGEERT:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Connection: close
Date: Thu, 13 Dec 2007 12:13:12 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
Srv:GRPWBA02
P3P:CP="BUS CUR CONo FIN IVDo ONL OUR PHY SAMo TELo"
X-Powered-By: ASP.NET
Set-Cookie: MC1=V=2&GUID=1925696D81E14B6A9EA69D8001525B2D; domain=.msn.com; expires=Sat, 04-Oct-2003 00:00:00 GMT; path=/

Écrit par : Werkgroep Morkhoven | 13/12/2007

Répondre à ce commentaire

Dewael antwoordt niet Minister Dewael (Open VLD) werd op 22 mei 2007 door de vzw Werkgroep Morkhoven schriftelijk gecontacteerd in verband met de aanslag op Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Midden in de nacht werden er namelijk een paar zware bakstenen door het raam van Marcel Vervloesem gegooid.

De minister (of zijn kabinetsmedewerker) reageerde echter niet eens op de brief en er werd geen onderzoek ingesteld. De aanslag was nochthans ernstig te nemen omdat de toen zwaar zieke Vervloesem in een zetel vlak achter het raam lag te slapen.

Maar ja, de minister neemt misschien alleen de zogezegde terreurdreigingen ernstig die hem de gelegenheid bieden om zijn Veiligheidsplan uit te voeren en supergevangenissen te bouwen.

Het is wel zo dat, dank zij het stilzwijgen van de minister en de plaatselijke overheden, van nu af aan iederéén die dat wil ramen mag gaan insmijten bij Marcel Vervloesem.

Écrit par : Leentje | 15/01/2008

Répondre à ce commentaire

Positieve beeldvorming Om haar geloofwaardigheid in het buitenland niet te verliezen, heeft de Belgische regering zopas een konijn uit haar hoed getoverd.

Dat konijn heet 'positieve beeldvorming'.

De vzw Werkgroep Morkhoven verstuurde daarover vandaag het volgende bericht:

Van: werkgroep morkhoven
Verzonden: dinsdag 15 januari 2008


België: positieve beeldvorming en Internetcensuur

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zegt dat hij het imago van België (en van zijn eigen persoontje) in het buitenland wil verbeteren. Hij wil met zijn campagne vooral de ambassadeurs van de andere landen bewerken.

De Belgische regering kan haar imago echter enkel verbeteren als zij:

- ervoor zorgt dat kinderen niet langer in gesloten asielcentra worden opgesloten
- ervoor zorgt dat vluchtelingen en asielzoekers op een menswaardige manier worden behandeld
- werk maakt van een echt gevangenisbeleid waarbij de gevangenen en hun familie op een menswaardige manier worden behandeld
- meer aandacht besteedt aan zieke gevangenen en psychiatrische patiënten
- daklozen op een menswaardige manier opvangt
- een werkelijk jeugdbeleid voert- ophoudt met te klungelen en werk maakt van een echte staatshervorming waarbij de verschillende gemeenschappen op een gelijke manier behandeld worden
- niet langer toestaat dat haar ministers (zoals ex-justitieminister Laurette Onkelinx heeft gedaan) de Vlamingen voor 'seperatisten' en 'mérules' uitmaken
- ervoor zorgt dat de Vlamingen niet langer meer geprovoceerd worden en als tweederangsburgers worden gezien
- het belang van de gemeenschap en niet het politiek eigenbelang vooropstelt
- ophoudt met 'terreurdreigingen' te organiseren die moeten dienen om het Nationaal Veiligheidsplan uit te voeren, bijzondere politiemethoden te introduceren, verenigingen te verbieden, het internet te controleren en zogezegde supergevangenissen voor de 'allergevaarlijksten' te bouwen
- minderjarigen niet misbruikt om politieinformant te spelen
- respect betuigt voor parlementsleden die vragen over het beleid (o.a. over het zogezegde anti-terreurbeleid) durven stellen
- ervoor zorgt dat de kinderpornonetwerken en niet de kinderpornobestrijders worden aangepakt
- geen schijnprocessen laat voeren tegen verenigingen en actiegroepen die zij monddood wil maken of bij wet wil laten verbieden
- het Comité P en I toelaat om klachten over de politie en Staatsveiligheid te onderzoeken
- de Hoge Raad voor de Justitie toelaat om de werking van justitie werkelijk te verbeteren
- justitie toegankelijker en menselijker maakt
- eerbied heeft voor de kiezer
- werk maakt van de wanpraktijken bij Elektrabel alwaar in 2007 meer dan 5000 klachten in verband met facturen werden genoteerd
- geen idiote publiciteitscampagnes meer voert die alleen maar bedoeld zijn om aan positieve beeldvorming te doen...


De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ worden sinds enkele dagen opnieuw door de 'anti-terreur'-specialisten van de federale politie geobserveerd. Het publiceren van artikels wordt op alle mogelijke manieren bemoeilijkt en commentaar leveren op wat er momenteel in de Belgische gevangenissen leeft, is bijna compleet onmogelijk.De vzw Werkgroep Morkhoven werkte destijds ook rond gedetineerden en de Vlaamse zieke gevangenen in Doornik. Het is dus normaal dat zij ook aandacht besteedt aan de gesloten asielcentra en de gevangenissen.
Dit wordt door politici zoals de ministers De Gucht (Open VLD) en Patrick Dewael (Open VLD) die alleen maar rond hun imago en het imago van België in het buitenland willen werken, helaas niet op prijs gesteld.

-----------------------------------------------------------

'Positieve beeldvorming' als middel om minder positieve zaken dicht te dekken

Je bericht 'positieve beeldvorming' is verzonden naar onderstaande ontvanger(s): antwerpens-p-a.be; antwerps.pershuis; arensgilberte; arie.rijneveldtros.nl; astrid.rubbenssteunpunt.be; avanlanckereuroparl.eu; baliewel-zijn; bart.somersvlaamsparlement; bewaarheid; binnenlandstandaard.be; brievenvolkskrant.nl; infobrigittegrouwels; bsrmaatschappelijkwerkoss.nl; bstaeseuroparl.eu; carmen.balboa; caroline.gennezs-p-a.be; cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl; celleirs; childpornographyfedpol.be; chris.denijsvrt.be; claude.eerdekenslachambre.be; comitep.be; contactafp; contactgpj.be; daan.schalckdekamer.be, fthielemans.europarl.eu.int, george Zoeklicht, justitiehuis.oudenaardejust.fgov.be, justitiehuis.tongerenjust.fgov.be, justitiehuis.veurnejust.fgov.be, lezersredacteurpzc.nl, Ligue Droits Homme, Ligue Droits Homme, Ligue Droits Homme, Patrick.dewaelibz.fgov.be, radioalkmaarlokaal.nl, radiotos.be, raf.hoeckmans, redactie.dngpersgroep.be, redactie.elsevierebi.nl, redactie.hlnpersgroep.be, redactie.secretariaatbndestem.nl, redactieantwerpen1.be, redactieantwerpenapart.be, redactieatv.be, redactiebelga.be, redactiecreatieve-pers.be, redactiegazetvanturnhout.be, redactiemaks.be, redactienu.nl, redactieparool.nl, redactiertv.be, redactiespitsnet.nl, redactietelegraaf.nl, redactietrouw.nl, redactieuitpers.be, redactievolkskrant.nl, redactieantwerpenradio2.be, redactieantwerpenvum.be, redactie-itelegraaf.nl, redactionlactualite.com, redactionnouvelobs.com, redactionrtl.be, issakaba, redactie.volkskrant.nl, yves_goossen, afsterk, akramhassan, algemeen.fnv-kiem.nl , azadyweb, dangakan, gemeente.waddinxveen.nl , goran, gvrijn1, gvschijndel, haminonazar, harrton.xs4all.nl, harryvanbommel.sp.nl, i.chandoe.denhaag.nl, info.defabel.nl, info.halwest.nl, info.lokaalmondiaal.net, info.vluchtelingenorganisaties.nl , info.zemzem.org, info.zmv-vrouwenonline.nl, ivcnijme.hetnet.nl, jakkouh.stmeander.nl, jasper.van.schijndel, khamiskhalaf, lorette.anders.fnv.nl, naska2525, nihat_eli.netkurd, noer_hama, o.n.bahadoersing.hro.nl , paulvanschijndel2005, ramks72, redactie.vc.whk.wegener.nl, redactie.kerkindenhaag.nl, rojev.netkurd, s.baldewsingh.denhaag.nl, s.van.dal.leidschendam-voorburg.nl, swimmer_good50, ton.ewijk, ttluc.hetnet.nl, vwrijswijk..nl- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/- http://www.google.be/search?hl=fr&q=gevangenissen+problemen&btnG=Recherche+Google&meta=


Écrit par : Leentje | 15/01/2008

Répondre à ce commentaire

Kanker In de nieuwsbrief van de Werkgroep Morkhoven staat dat de bloedanalyze die van Marcel Vervloesem werd afgenomen op het moment dat hij een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout voerde, uitwees dat hij kanker had.

De geneesheren van justitie hielden daar echter geen rekening mee.

Vandaar dat Vervloesem die hartpatiënt en zwaar suikerziek is, vorig jaar wegens kanker moest geopereerd worden.

Ik denk dat men Vervloesem gewoon uit de weg wil ruimen om de kinderpornozaak Zandvoort en andere kindermisbruiken in de doofpot te kunnen stoppen.

De Belgische maffia waarin heel wat politici zijn weer te vinden, doet het nog niet zo slecht op europees gebied!

Écrit par : Jef Aerts | 07/06/2008

Répondre à ce commentaire

Doofpotoperatie kinderpornozaak Zandvoort: Nederlandse Tweede Kamer
Terwijl de Belgische justitieminister en het Belgische Koningshuis het stilzwijgen blijven bewaren omtrent de aangetekende brief van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin hen werd medegedeeld dat het kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan justitie had laten overmaken, op het hof van beroep van Antwerpen verdween, antwoordde de CDA-groep in de Nederlandse Kamer correct.
Het betreft hier weliswaar enkel maar een automatisch antwoord maar de brief kreeg in ieder geval toch al een dossiernummer mee...

--------------------------

CDA Ontvangstbevestiging
Van: CDA Publieksvoorlichting (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl)
Verzonden: vrijdag 27 juni 2008 10:20:00
Aan: Yves Goossen


Geachte heer Goossen,

We hebben uw mail van 6/27/08 met het onderwerp Kindermisbruik: België hoopt actievoerder te liquideren in goede orde ontvangen. Uw mail is geregistreerd onder nummer 109141.

Ons streven is om zo snel mogelijk op uw mail te reageren. Toch kan het enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld omdat we moeten wachten op de resultaten van een debat of vanwege de hoeveelheid ontvangen mailberichten.

Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail. Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar ook voor meegezonden artikelen, foto’s, beschouwingen, links naar een website en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

P.S. Kijk ook eens op onze website: www.cda.nl


Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws. Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Écrit par : Werkgroep Morkhoven | 29/06/2008

Répondre à ce commentaire

Problemen Skynet: Morgen hoorzitting in Den Haag - Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynetblogs
From: Werkgroep Morkhoven
To: redactietelegraaf.nl; redactietrouw.nl; redactievolkskrant.nl; redactienu.nl; redactieparool.nl; redactie-itelegraaf.nl; nrc.nl; ria.jaarsmatip.nl; janmarijnissen.nl; jstrolenberg; lezersredacteurpzc.nl; vlugttros.nl; voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl; ibirgit.jansentros.nl; vluchtelingenorganisaties.nl; ivcnijme.nl; algemeenlinksprotest.nl; alkroonpzc.nl; ali.van.der.kolktros.nl; arie.rijneveldtros.nl; bsrmaatschappelijkwerkoss.nl, leclea.be; patricia.vandersmissen; carine.tkint; controverserll.be; michel.bouffiaux; europol.eu.int; gvaredactie; kinderrechtenvlaamsparlement.be; kinderrechtenhuis.vzw; krw.koepelkinderrechtswinkel.be; andre.denysvlaamsparlement.be; philippe.truytspersgroep.be; patrick.dewaelibz.fgov.be; gvanholenfreemetro.be; geert.versnickdekamer.be; genecode; gdespiegelaereknack.be; dezondag.antstreekkrant.be; schepen.guy.paulisherentals.be; silvan.declerqibz.fgov.be; schepen.kris.peetersherentals.be; schepen.roger.van.nuffelherentals.be; hoofdredactiedemorgen.be; fractie.cdenvvlaamsparlement.be; fbrepoelseuroparl.eu.int; klachtenvlaamseombudsdienst.be; kabinet.letermevlaanderen.be; koen.tsijendekamer.be; krw.bruggekinderrechtswinkel.be; kabinet.vandenbrouckevlaanderen.be; justitieel.welzijnswerk; jef.geboerskinderrechtencoalitie.be
cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl; jmdedecker.com; jos.bouverouxvrt.be; binnenlandstandaard.be; antwerpenbelga.be; radionieuwsvrt.be; redactiebelga.be; redactie.dngpersgroep.be
Subject: Kinderpornozaak Zandvoort: hoorzitting in Den Haag dd. 4 juli 2008
Date: Thu, 3 Jul 2008

Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynetblogs

Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.

---------------------------------------


Geachte Heer,

Vandaag probeerde ik in te loggen op mijn skynetblog 'Doofpot Justitie' maar dat bleek niet te gaan.

Tot mijn verwondering las ik dat mij domeinnaam 'niet meer geldig' was.

In het verleden had ik ook problemen met een aantal skynetblogs doordat iemand een klacht omtrent het 'schenden van zijn privacy' bij Skynet had ingediend.
Met het 'schenden van de privacy' werd de opgave van de initialen Marc C. bedoeld.
Skynet nam deze klacht toen ernstig en sloot de skynetblog 'Doofpot justitie' zonder dat ik het wist.
Toen ik protest aantekende over deze gang van zaken en mij bereid verklaarde om de initialen Marc C. te vervangen door Piet L., besloot skynet de blog opnieuw te openen.
Gelukkig kwam er geen Piet L. opdagen die zich bij Skynet beklaagde over het feit dat ik zijn 'privacy schond' en sindsdien waren er geen problemen meer met onze skynetblog. Ik was met de Werkgroep Morkhoven zeer tevreden over de skynetblogs.

Enkele dagen geleden werd onze server na het plaatsen van een franstalig artikel waarin Dr. Psychiater Cosyns werd genoemd, plotseling geblokkeerd.

Door bij vrienden te gaan werken, konden we ons opnieuw inloggen en een artikel plaatsen op 'Doofpot Justitie' waarin ondermeer stond dat Marcel Vervloesem van onze vereniging op 4 juli 2008 was uitgenodigd op een hoorzitting rond de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort in Den Haag.
Dat was natuurlijk slechts nieuws voor de Belgische justitie en de Belgische overheid omdat die juist al het mogelijke heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.
Zij vervolgde Marcel Vervloesem daarbij niet alleen 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' maar veroordeelde hem op basis van de verhalen van enkele betaalde criminelen die regelmatig wegens diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, oplichtingen en zedenfeiten achter de tralies zaten.

In ons artikel op Doofpot Justitie spraken we ook over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan de Koning bezorgde.
De Koning liet deze cd-roms destijds door Tony Van Parys (CD&V) die toen justitieminister was, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.
Enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack, aanklager van Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, openbaar bekennen dat de cd-roms van de Koning spoorloos verdwenen waren.
De diefstal werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd zonder dat het tot een onderzoek kwam.

Dit is niet de eerste diefstal in het dossier Vervloesem die daardoor op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld zonder dat het hof van cassatie dit als een procedurefout zag.

Ik neem aan dat de plotse problemen met onze skynetblogs ook het gevolg zijn van het feit dat we zowel de Koning zelf als justitieminister Van Deurzen (CD&V) per aangetekende brief met een rode antwoordkaart inzake de gestolen cd-roms op de hoogte brachten zonder dat we een antwoord ontvingen.
Ook het feit dat we Tony Van Parys, de kabinetschef van de Koning en de leden van de Commissie Justitie van de Senaat terzake schreven, zal wel hebben meegespeeld.
En dan is er die hoorzitting in Nederland natuurlijk die morgen zal plaats hebben.

Ik weet dat de skynetblogs publiciteit maken voor Child Focus dat van al de voorgaande zaken op de hoogte werd gebracht maar dat geen enkel initiatief nam om de zaken op te lossen maar ook dat vind ik geen reden om de publicaties op onze skynetblogs te boycotten.

In de hoop dat Skynet ons zo snel mogelijk opnieuw gebruik laat maken van onze domeinnaam, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

---------------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

Contacteer skynet:

Écrit par : Jan Boeykens | 03/07/2008

Répondre à ce commentaire

Hoorzitting in Den Haag - problemen met skynet
Vandaag hoorzitting rond kinderpornozaak Zandvoort in Den Haag - De Belgische minister van justitie en de Vorst zwijgen over de gestolen cd-roms met kinderporno en de Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynet-blogs - Aktie 'Red Marcel Vervloesem/Sauvez Marcel Vervloesem/Save Marcel Vervloesem'

Brussel, 4 juli 2008

Skynet-Klantendienst

Geachte Heer,

Betreft: problemen met onze skynet-blogs

Zoals ik u gisteren mededeelde, kregen we gisteren plotseling problemen met onze skynetblog Doofpot Justitie doordat onze gebruikersnaam die we al jaren zonder problemen gebruiken, 'niet meer geldig' bleek.

Dat was opvallend omdat we enkele dagen voordien ook al problemen hadden met onze server ten gevolge van de publicatie van een franstalig artikel inzake de kinderpornozaak Zandvoort dat we van onze collega, Prinses Jacqueline de Croÿ, hadden overgenomen.

Vandaag neemt onze medewerker Marcel Vervloesem die 10 jaar lang door de Vlaamse pers aan de schandpaal werd genageld en die tenslotte op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (de verdwijningen en diefstallen van dossierstukken uit zijn dossier werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd), deel aan een hearing rond de kinderpornozaak Zandvoort op het justitiepaleis in Den Haag. U vindt een kopie van de uitnodiging van Marcel Vervloesem in bijlage.

Maar, zoals ik reeds schreef, zijn deze zaken en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte spoorloos verdwenen zijn, nog geen voldoende reden om het ons opnieuw moeilijk te gaan maken. Het belangrijkste immers is dat er een aantal zaken opgelost geraken en de autoriteiten gaan uitzoeken wat er precies verkeerd is gegaan.

In de hoop dat onze domeinnaam opnieuw op een normale wijze kan gebruikt worden en onze tevredenheid over het functioneren van de skynetblogs niet om één of andere onbekende reden om zeep wordt geholpen, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

----------------------------------

Den Haag, 23 mei 2008

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Ter attentie van de heer Marcel Vervloesem
Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
België

Geachte Heer Vervloesem,

Betreft: Bezwaarschrift

Bij brief van 11 oktober 2007 heeft u tijdig bezwaar ingesteld tegen bovengenoemde beslissing van het parket Haarlem van 28 september 2007.

Voordat op uw bezwaarschrift zal worden beslist, stel ik u in gelegenheid om conform artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht, te worden gehoord.

Op bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid wil gebruik maken. Tevens kunt u op het bij deze brief gevoegde formulier vermelden op welke dagen u in de periode van 24 juni 2008 - 5 juli 2008 verhinderd bent.

Indien u heeft aangegeven dat u gehoord wilt worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het horen plaatsvindt.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman/vrouw.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken

-------------------------------------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form
Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send
Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).


AKTIE/ACTION 'RED MARCEL VERVLOESEM' - 'SAUVEZ MARCEL VERVLOESEM' - 'SAVE MARCEL VERVLOESEM'

Zoals te verwachten was, liet het hof van cassatie in haar nauwelijks gemotiveerd vonnis van 24.6.2008 weten dat zij geen enkele procedurefout vond in de zaak Vervloesem.
Dank zij de beslissing van het hof van cassatie kan iedere Belgische aktievoerder dus louter op basis van enkele roddels uit criminele milieus voor 'folteringen en verkrachtingen' worden vervolgd, kan iedere Belg door buren of familieleden op basis van zaken die zogezegd 20 jaar geleden gebeurd zijn en waarvan geen enkel bewijs bestaat (of men zou niet op DNA-onderzochte bamboostokjes een 'bewijs' moeten noemen) worden aangeklaagd, hoeven rechters geen onpartijdig onderzoek te voeren naar dergelijke roddels, kunnen zij dergelijk proces gebruiken om de door de aktievoerder aangekaarte zaken in de doofpot te stoppen, kunnen rechters met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie dossierstukken en getuigenissen uit het strafdossier van de aktievoerder doen verdwijnen, kunnen zij deze met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie wegsteken in een zogenoemd administratief dossier waarin de advocaten van de aktievoerder geen inzage krijgen, kan iedere aktievoerder en burger die kinderpornomateriaal voor onderzoek aan justitie overmaakt voor het 'bezit van kinderporno' worden vervolgd, kan kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan justitie wordt overgedragen zomaar spoorloos verdwijnen zonder dat de Koning reageert en de minister van justitie zijn verantwoordelijkheid opneemt, maken de Belgische Premier, Koning en justitieminister die steeds schriftelijk herhaalden dat zij de georganiseeerde kindermisbruiken een 'halt zouden toeroepen' zich definitief ongeloofwaardig en brengen zij ook de Europese politiek op dit vlak in discrediet, heeft een verdachte geen enkele rechten in België, kan een aktievoerder 10 jaar lang via de pers aan de schandpaal worden genageld, kan dergelijke gerechtelijke perscampagne worden aangewend om de aktievoerder een spreekverbod in de senaat op te leggen, kunnen aktievoerders zonder meer in de Belgische gevangenissen opgesloten en mishandeld worden, distancieert de Belgische Staat zich voor goed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat zij mede heeft ondertekend, kan men een aktievoerder via een vonnis een spreekverbod met de pers opleggen, kunnen er politieke processen tegen aktievoerders worden gevoerd waarbij men hen door middel van psychiaters die tegenstanders waren tijdens vroegere acties 'gek' laat verklaren, kan men rechters aanstellen die ook al vroeger uitspraken hebben gedaan in zaken waarrond akties werden gevoerd wat een onafhankelijke rechtsspraak uitsluit, hoeven deze rechters geen rekening te houden met de conclusies van de advocaten van de aktievoerder, kunnen deze rechters de medische attesten die aantonen dat de aktievoerder de hem ten laste gelegde feiten niet kan hebben gepleegd naast zich neerleggen, kunnen Belgische aktievoerders waarvan justitie weet dat zij zwaar ziek zijn geworden door hun jarenlange pesterijen door middel van rechteloze processen geliquideerd worden, is een bamboostokje in iemands huis dat zelfs niet eens op DNA-sporen wordt onderzocht een voldoende bewijs voor 'foltering en verkrachting', kunnen aktievoerders voortaan tegen betaling aangeklaagd worden, kan een openbare aanklager in een rechtszaak bevelen dat alleen de verdachte voor een leugendetectortest opgeroepen wordt en de weinig geloofwaardige aanklagers uit een crimineel milieu ongemoeid gelaten worden, kunnen de wegens inbraken en gewapende roofovervallen in jeugdinstellingen opgesloten jongeren door politieofficieren onder druk worden gezet om belastende verklaringen af te leggen, kunnen kindermisbruikende jeugdmagistraten voortaan door gerechtelijke inspecteurs beschermd worden, maakt iemand die de klachten tegen een aktievoerder organiseert en die zelf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde een serieuze kans om politiek benoemd te worden en zich met jeugdzaken en justitie binnen het OCMW-bestuur te mogen bezig houden, maken dergelijke figuren een ernstige kans om zelfs in de stedelijke politieraad te worden opgenomen, enzoverder, enzoverder...

De vzw Werkgroep Morkhoven legt zich echter niet bij een dergelijke beslissing van het hof van cassatie neer en startte een europese en internationale aktie om de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aan te klagen. Het feit dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, met een schriftelijke verklaring de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort moest beschermen en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning werden overmaakt, op het hof van beroep te Antwerpen werden gestolen, zegt immers meer dan genoeg.
Het is geen toeval dat ook RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, enkele maanden nadat zij door de hoogste Belgische magistratuur gedurenden drie uur lang op een intimiderende wijze over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald verhoord werd, door middel van een autoaccident uit de weg werd geruimd. Kort voor haar dood ontving zij nog verschillende doodsbedreigingen waarin zij aangemaand werd om met haar onderzoek te stoppen en kreeg zij het aan de stok met een... magistraat.

Alleen door middel van europese en internationale akties kunnen de doofpotpolitiek in België (waar er dus cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal verdwenen en justitieminister Onkelinx de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' noemde terwijl de Antwerpse advocaat-generaal Marc Tack over een 'zeepbel' sprak) en Frankrijk (waar de kinderpornozaak Zandvoort als een 'non lieu' in het dossier van één der 88.000 slachtoffers wordt afgedaan) doorbroken worden.

De Belgische justitie die Marcel Vervloesem alleen maar ten koste van alles het zwijgen wilde opleggen zonder uit te zoeken of de klachten tegen hem wel geloofwaardig en gegrond waren, wil hem vermoedelijk zo snel mogelijk aanhouden en opsluiten, in de hoop dat hij nog voor er europese en internationale vragen aan de Belgische regering worden gesteld en de zaak voor het Hof van Straatsburg komt, tengevolge van zijn hongerstaking en slechte gezondheid in de Belgische gevangenis sterft. Doordat het niet alleen een doofpotoperatie betreft maar ook het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens door de liquidatie van de aktievoerder op elk gebied wordt geschonden, zou men dit gerust een moord kunnen noemen.
Elke steun aan de europese en internationaal aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven, is dan ook van harte welkom.

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Écrit par : Werkgroep Morkhoven | 04/07/2008

Répondre à ce commentaire

Minister Van Quickenborne
Microsoft wist de mailbox werkgroep_morkhoven@hotmail.com van de vzw Werkgroep Morkhoven die sinds 14 maart 2008 gesloten is, nog altijd niet te heropenen.

De akties van de Werkgroep Morkhoven tegen kindermisbruiken en het uit de weg ruimen van haar aktievoerders gaat echter verder. Daar kan zelfs Microsoft geen stokje voor steken !


Van: werkgroepmorkhoven
Aan: redactietelegraaf.nl, redactietrouw.nl, redactievolkskrant.nl, redactienu.nl, redactieparool.nl, redactie-itelegraaf.nl, nrc@nrc.nl, vlugttros.nl, voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl, ibirgit.jansentros.nl, vluchtelingenorganisaties.nl, cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement.be, senatormarcverwilghen.be, paulwille, antwerpenbelga.be, antwerpenpvda.be, antwerps.pershuis, arensgilberte, ries.baeteneuroparl, bart.aertspersgroep.be, cberxcdenv.be, childpornographyfedpol.be, chris.denijsvrt.be, hugocoveliers.be, christinedefraigne.be, lambertsenators.be, geert.lambert, phmswing.be, carine.russoecolo.be, senaathelgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghesenaat.cdenv.be, pvdd2206, ankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfaparlbrube, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard.be, jose.darasecolo.be, debethunesenators.be, delperee, destexhe.be, josy.dubieecolo.be, kapompolesenators.be, nahimalanjrisenaat.cdenv.be, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paujpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senate.be
Datum: 8 jul. 2008
Onderwerp: Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren


Brussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werd overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Écrit par : Werkgroep Morkhoven | 08/07/2008

Répondre à ce commentaire

Kardinaal Danneels: Doofpotoperatie kindermisbruik
Van: johan.bonny
Aan: werkgroepmorkhoven
Datum: 12 jul. 2008
Onderwerp: Re: Kardinaal Danneels: Doofpotoperatie kindermisbruik


I'm not in Rome from 30 June till 13 July. My reply may be delayed. Kind greetings.
Je serai absent de Rome du 30 juin au 13 juillet. Ma réponse peut tarder à arriver. Bien à vous.
Ik ben afwezig uit Rome van 30 juni tot 13 juli. Mijn antwoord kan even uitblijven. Beste groeten.

Johan Bonny

Écrit par : Werkgroep Morkhoven | 13/07/2008

Répondre à ce commentaire

Commissie Senaat: Brief ('De Senaat luistert... en reageert!')
Brussel, 1 augustus 2008

SENAAT - Dienst communicatie
Paleis der Natie
Natieplein 1
1009 Brussel


Aan de leden van de Commissie Justitie in de Senaat


Geachte parlementsleden,


Betreft: verdwijning van dossierstukken en onderzoeksmateriaal uit gerechtelijke dossiers - cd-roms Zandvoort


Ik schreef jullie al verschillende keren, maar helaas tevergeefs, in verband met de verdwijning van de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen.

Deze cd-roms werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven naar de Koning (Koningshuis) gestuurd en de Koning liet de cd-roms, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek overmaken aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers.

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat -naast de tal van ontlastende getuigenissen en bewijsstukken in zijn dossier- ook de voornoemde cd-roms waren verdwenen. De verdwijning ervan werd door de Hoge Raad voor de Justitie die alleen maar zaken kan vaststellen en verder geen enkele bevoegdheid heeft gekregen, bevestigd.

Een maand geleden schreef ik hierover een aangetekende brief naar de Koning(shuis) en de minister van justitie die er blijkbaar een doofpotpolitiek wensen op na te houden.

Gezien het bestuur van ons land er niet op zal verbeteren indien dergelijke zaken in de doofpot verdwijnen, reken ik op uw tussenkomst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

--------------------------------------------

Dank u!

Wij danken u voor uw bezoek aan onze WWW site, Boeykens.

Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

---------

De Senaat luistert... en reageert!

Interactieve communicatie is voor de Senaat geen hol begrip. De Senaat en de senatoren willen met u een echte dialoog aangaan. Weten wat u denkt en wat u wilt.
Informatie kreeg u misschien al genoeg. Om uw mening werd u zelden gevraagd. Toch is goede communicatie veel meer dan eenrichtings-informatie. Goede communicatie veronderstelt met elkaar praten, naar elkaar luisteren en antwoorden op elkaars vragen, opmerkingen en kritiek.
Daarom doet de Senaat u het volgende voorstel. U stuurt ons via het onderstaande formulier uw vragen, opmerkingen en kritiek over wat de Senaat of de senatoren doen of ook niet doen. Wij zorgen voor het antwoord. Of leggen het probleem voor aan een senator, een politieke fractie of zelfs een commissie. Wenst u een antwoord, zend ons dan graag een ondertekende tekst met vermelding van uw naam en e-mailadres. Geef ons ook wat tijd om te reageren.
Sommige gestelde vragen en opmerkingen publiceren wij in het tijdschrift van de Senaat en op onze website. Zo ziet u meteen dat wat u inbrengt, ook iets opbrengt.


Uw vragen, kritiek, opmerkingen en/of suggesties.

Écrit par : Morkhoven | 01/08/2008

Répondre à ce commentaire

Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: Petitie-Pétition-Petition
Gezien:

- het gemediatiseerde proces tegen Marcel Vervloesem dat op een aantal valse klachten gebaseerd was enkel diende om Marcel Vervloesem het zwijgen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort met de 88.539 slachtoffertjes op te leggen
- men Marcel Vervloesem daarvoor 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' afschilderde
- men hem zijn gezondheid ontnam (hartpatiënt, suikerziek, kanker die men in de gevangenis van Turnhout destijds vaststelde maar niet opvolgde)
- men hem, zonder rekening te houden met zijn kritieke gezondheidstoestand, opnieuw in de gevangenis wil opsluiten
- men weet dat hij in de gevangenis zal overlijden, zeker als hij daar met een dorst- en hongerstaking begint omdat hij vindt dat hij voldoende heeft kunnen bewijzen dat hij onschuldig is
- justitieminister Jo Vandeurzen van al deze feiten op de hoogte is maar niets ondernam tegen de diefstallen van ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem
- justitieminister Vandeurzen zelfs niet reageert op de verdwijning van de cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd bevestigd enz.

kan men gerust spreken van een vooraf beraamde moord.

Ik verzoek dan ook iederéén om Marcel Vervloesem te ondersteunen en nationale en internationale mensenrechtenorganisaties aan te schrijven om de moord op aktievoerder Marcel Vervloesem te voorkomen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com


Onderteken de petitie:
Signez la pétition:
Sign the petition:

Écrit par : Morkhoven | 17/08/2008

Répondre à ce commentaire

Petitie geblokkeerd De Belgische Staatsveiligheid is weer bijzonder aktief heb ik de indruk. Dat komt omdat we in een land leven waarin lastige aktievoerders zoals Marcel Vervloesem eerst 10 jaar lang door de 'vrije pers' worden afgemaakt om daarna door justitie in de grootst mogelijk stilte opgeruimd te worden.

Verschillende mensen beklaagden er zich al over dat ze onze petitie niet konden ondertekenen en dat ook hun mails naar de Werkgroep Morkhoven werden geblokkeerd.

Ook de dochter van Marcel Vervloesem (die niets met de Werkgroep Morkhoven te maken heeft) werd verhinderd om de petitie te ondertekenen en ons een mailtje toe te zenden.

Zopas kregen we dan nog het volgende berichtje:

From: xxxxx
To: Yves Goossen
Subject: problemen
Date: Fri, 22 Aug 2008

Yves,

Blijkbaar zijn er problemen met al je links en e-mailadressen in het laatste bericht dat je me zond over Marcels hongerstaking. Mijn beveiligingssystemen laten niets door. Computercriminaliteit? Zodus mail ik je gewoon op je adres om te zeggen dat ik de petitie onderteken. Ik zal ze aan anderen doorgeven.

Groetjes,
Jan

Écrit par : Yves Goossen | 23/08/2008

Répondre à ce commentaire

'Onder paars zijn de mensen hun vertrouwen in de justitie compleet kwijtgeraakt'
De CD&V (Christen Democraten) is blijkbaar vergeten dat het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 10 jaar geleden werd opgestart. Toen was er nog geen paarse regering.

Zij vergeet ook dat zij dank zij de jarenlange politieke benoemingen, haar macht over justitie bleef uitoefenen.
Het zal dus wel geen toeval zijn dat de Werkgroep Morkhoven vooral door CD&V benoemde magistraten werd gecriminaliseerd en dat de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort vooral onder het gezag van CD&V benoemde magistraten verdwenen zijn.

Nu de CD&V opnieuw een justitieminister heeft, kan zij haar begonnen werk (het uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem en het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort) eindelijk afmaken.

-------------------------------

Persberichten

Veiligheid - justitie Federaal

SOS justitie
20.4.2007

In de schaduw van het Brussels Justitiepaleis hebben Tony Van Parys, Pieter De Crem en Jo Vandeurzen vrijdagvoormiddag het SOS plan Justitie uit de doeken gedaan. Een reddingsactie zonder helikopter maar wel met zes duidelijke aandachtspunten:

1) Een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit met 1.500 cellen
2) Rechtszaken moeten binnen het jaar zijn uitgesproken
3) Er zijn objectieve productiviteitsnormen voor magistraten en gerechtelijk personeel nodig
4) Criminaliteit moet snel worden aangepakt
5) Een noodbudget van 1 miljard euro moet worden voorzien
6) Een regeringscommissaris voor justitie moet alles in goede banen leiden

“Onder paars zijn de mensen hun vertrouwen in de justitie compleet kwijtgeraakt. Straffen moeten nu eenmaal worden uitgevoerd. Het SOS Justitie plan is geen vorm van filosofie of gezaag, we hebben bewust gekozen voor een zeer concrete invulling. Er is al genoeg onderzoek verricht, nu is het tijd voor actie.”, aldus justitiespecialist Van Parys. Daarmee wil CD&V een vervolg breien aan de geslaagde hervormingsgolf die via het Octopusakkoord bereikt werd. Voorzitter Vandeurzen maakt duidelijk dat het hier niet om loze verkiezingsbeloftes gaat: “De justitiehervorming wordt een breekpunt tijdens de regeringsvorming. Als er geen capaciteits- en budgetverhoging komt, moeten ze ons niet aan de onderhandelingstafel verwachten.”
Dit plan vraagt actie!

Bron van het persbericht:

Écrit par : Boeykens | 03/09/2008

Répondre à ce commentaire

Marcel Vervloesem naar de gevangenis
Marcel Vervloesem begint honger- en dorststaking in de gevangenis van Turnhout: geen bezoekrecht


Van: Jan Boeykens
Aan: Stefaan Van Hecke (Groen)
Cc: redactie.volkskrant.nl, redactie.trouw.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.belga.be, radionieuws.vrt.be, redactie.nu.nl, redactie.parool.nl, Redactie Het Vrije Volk, rbaeten.europarl.eu.int, Kamal Afettat, gilbertearens, antwerp.progresslaw.net, christel breugelmans, burgemeester.sint-truiden.be, Russo Carine, cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl, dignite.yahoogroupes.fr, drsmkat, dentisterie_sociale, elke.tindemans, fbrepoels.europarl.eu.int, zoe.genot.ecolo.be, hugo.coveliers.be, hoofdredactie.demorgen.be, vluchtelingenorganisaties.nl, laurette-onkelinx.be, kerkenwereld.be, journal.lesoir.be, kleintje.stelling.nl, kinderrechten.vlaamsparlement.be, kinderrechtenhuis.vzw, , nato-delegationen.brussel.foreign.ministry.se, Roelie Post, Ruf Nachtergaele, terzake.canvas.be, uae-embassy, voorlichtingrechtbank.sgrarr.drp.minjus.nl, hilbrand westra, ant.minbuza.nl, vnemb.brussels, willy.van.impe1, verbeke.lawfirm, frederic.bonher, issakaba, ministerq.be, csj.be, federaalombudsman.be, voorzitter.cdenv.be, cabinet.mod.mil.be, chris.nestor.vlaamsparlement.be, secretariaat.aartsbisdom.kerknet.be, secr.colpg.just.fgov.be, secretariat.iranembassy.be, secr.cass.just.fgov.be, euro-ombudsman.europarl.eu.int, laruelle.fgov.be, paul.magnette..fgov.be, Anne.martens.vlaanderen.be, pim.vanwalleghem.premier.fed.be, wathelet.fed.be, kabinet.peeters.vlaanderen.be, kabinet.keulen.vlaanderen.be
Datum: 5 sep. 2008 09:33
Onderwerp: Re: Bezoekrecht Marcel Vervloesem

Geachte Heer Van Hecke,

Marcel zal vandaag rond 13u.30 de gevangenis van Turnhout binnenstappen alwaar hij met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker onmiddellijk aan een dorst- en hongerstaking zal beginnen waarbij hij iedere medicatie en medische behandeling zal weigeren.

Zoals u hebt gelezen heeft de Italiaanse arts die hem in de gevangenis wilde opzoeken nog altijd geen antwoord gekregen op zijn brieven aan minister van justitie Jo Vandeurzen (zie foto) en de directeur van de gevangenis te Turnhout.

Ook de aangetekende brieven van Prinses de Croÿ, ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven, en mezelf aan minister Vandeurzen, het Koninklijk Paleis en de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge, bleven onbeantwoord.

Dat lijkt er op te wijzen dat men het bezoekrecht van Marcel niet wil respecteren en dat men liever geen getuigen wenst als hij in de gevangenis moest overlijden.

In de hoop u daarmee voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België
Erkenningsnr. 443.439.55
werkgroepmorkhoven@gmail.com
Tel: 0032 (0)2 537 49 97

PS. Sorry voor het doorzenden van dit antwoord maar het kan wel eenseen kwestie van leven of dood zijn.

---------------------------------

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto: Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd...

Écrit par : Jan Boeykens | 05/09/2008

Répondre à ce commentaire

Moorden die niet mogen opgelost worden IS ONZE OVERHEID IN STAAT TOT MOORD? ZO JA, HOE GAAT DAT DAN?

door Micha Kat

Zowel van het front-Vaatstra als van het font-Holloway dezer dagen interessant nieuws. Marianne Vaatstra zou alsnog vermoord zijn door een psychopatische asielzoeker uit het nabijgelegen AZC Kollum, maar die informatie moest natuurlijk ‘onder de pet worden gehouden’. En Nathalie Holloway, daarvan ‘wordt nu gezegd’ dat het onderzoek aan alle kanten is gemanipuleeerd en tegengewerkt, net als in de zaak-Vaatstra trouwens. Wat is hier aan de hand? Dat is vrij simpel: overheden hebben een direct eigenbelang bij het verhinderen van een oplossing van deze moorden. Wat is dat eigenbelang dan? Inzake Vaatstra zou het dan gaan om het uitschakelen van alles wat een bedreiging kan vormen voor de multiculturele knuffel-samenleving. Een asielzoeker die een psychpatische moordenaar blijkt te zijn valt zeker in die categorie ‘bedreigingen’ en moet dus worden ‘weggewerkt’ net zoals Ayaan Hirsi Ali, ook een bedreiging voor de multiculturele samenleving, werd ‘weggewerkt’ via een complot waarover nog altijd ruzie wordt gemaakt. Bij Nathalie Holloway heeft de staat ook een motief een oplossing tegen te werken: de betrokkenheid van de familie Van der Sloot met pa als lid van de rechterlijke macht. Insiders weten al lang dat de Antillen een verbanningsoord zijn voor de grootste sexual perverts van de rechterlijke macht zoals Cor Merx ,nota bene ooit de hoogste man van van het OM op de Bovenwindse Eilanden en ook de wegens kinderporno veroordeelde vice-president van Maastricht Fokke Fernhout vond er emplooi net als de prostituant Ernst Wesselius. Het zal klimaat wel zijn daar, maar een moord in de directe omgeving van een lid van de rechterlijke macht, daar hebben we met z’n allen natuurlijk geen zin in, het is al aardig genoeg dat de heren juristen zich op de eilanden mogen overgeven aan seksuele orgieen en kindermisbruik (wat doen Joris Demmink en Joost Tonino eigenlijk nog in Den Haag?), maar moorden…. En dus sleept het onderzoek zich voort en voort tot we er niets meer van willen weten. Maar laten we de mogelijke rol van de overheid bij een aantal andere moorden eens wat nader bekijken.

Stel: een overheid wil iemand uit de weg ruimen. Dan hebben we het dus niet over zaken als Vaatstra en Holloway waarbij de overheid om andere redenen betrokken raakt, maar echt over zaken waarin de overheid het initiatief zou hebben kunnen nemen. Dan zijn er grofweg twee benaderingen, zo leert ons de contemporaine geschiedenis.

1. Het ‘inhuren’ van een ‘gek’ die natuurlijk ‘geheel en al in zijn eentje’ opereert. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
-Pim Fortuyn. Motief overheid: Fortyun stond op het punt een einde te maken aan de macht van de gevestigde orde.
-Theo van Gogh. Motief overheid: Van Gogh werd een te grote bedreiging voor de multiculturele samenleving.
-Louis Seveke. Motief overheid: Seveke wist te veel over geheime operaties en andere zaken die niet naar buiten mogen komen.
Beroemde buitenlandse voorbeelden van dit type ‘overheidsmoord’ zijn John F. Kennedy en Olaf Palme. Kenmerkend voor deze categorie is dat de ‘daders’ vaak hun mond houden, ook tijdens de processen (of louter waanzin uitkramen zoals Mohammed B.), hetgeen eens te meer aangeeft dat ze zouden hebben geopereerd in opdracht van hogerhand.

2. Het ensceneren van een ‘ongeluk’. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
-Maarten van Traa. Motief overheid: Van Traa wist te veel over de betrokkenheid van hoge ambtenaren bij de import van drugs en de wijze waarop ze daarmee hun eigen zakken vulden.
-Dirk van Binsbergen. Motief overheid: de vormalige advocaat van Rene Lancee wist te veel over de misdadige werkwijze van het OM en de manipulatie van procesdossiers, iets wat later een ‘rechterlijke dwaling’ is gaan heten maar in feite pure manipulatie is. Na maanden spoorloos te zijn geweest werd hij zijn auto opgedregd uit het Van Starkenborghkanaal.
Het beroemdste buitenlandse voorbeeld van dit type ‘overheidsmoord’ is het ‘ongeluk’ van Lady Di.

3. Een derde categorie zaken waarbij de overheid betrokken is bij moord is de eerder genoemde categorie waarin de overheid een direct eigen belang heeft de zaak onopgelost te laten omdat er ofwel grote politieke belangen spelen zoals bij Vaatstra ofwel ambtenaren zelf rechtstreeks bij de moord betrokken zijn zoals mogelijk het geval is bij Joram en Paul van der Sloot. Hier is de casus classicus de affaire-Dutroux in Belgie.

Het interessante is dat het beschrijven van de Staat als ‘moordenaar in vredestijd’ in feite een taboe oplevert, maar dat niemand enige twijfel heeft aan de moordadige capaciteiten van de Staat als het een oorlog betreft of het creeeren van een casus belli. Het staat toch wel vast dat tal van landen hun eigen burgers en soldaten hebben afgeslacht om een excuus te verkrijgen een oorlog te beginnen. Pearl Harbor waarbij meer dan 2000 Amerikanen om het leven kwamen werd bewust door de VS ‘gecreerd’ en er zijn mensen die hetzelfde beweren over ‘9-11.

Bron:

Écrit par : Morkhoven | 08/09/2008

Répondre à ce commentaire

Forum Vervloesem (1) 61
Jan Boeykens op:

14 september , 2008 om 3:37 pm
Aan ‘Victor Vermeiren’:

Waarom zwijg je over de 30 processen-verbaals in verband met de zedenfeiten op kinderen en minderjarigen die er van je bestaan (comment 7) en verwijs je altijd naar je zogezegde pedofiele halfbroer ?

Hier is nog een berichtje dat je vriendje Ladi K. naar mij stuurde als reactie op de publicatie van de 30 processen-verbaals.
Je kan Ladi K. misschien tot kabinetsmedewerker aanstellen als je tot schepen van cultuur van de Stad Herentals benoemd bent.

---

Van: Ladi
Aan: laruelle.fgov.be, kabinet.keulen.vlaanderen.be,
laurette-onkelinx.be, kabinet.peeters.vlaanderen.be,
patrick.huion.minsoc.fed.be, cabinet.mod.mil.be,
paul.magnette.fgov.be, ministerq.be,
pim.vanwalleghem.premier.fed.be, sec.delizee@minsoc.fed.be,
info@wathelet.fed.be, secretariaat.aartsbisdom@kerknet.be,
federaalombudsman.be, secr.cass.just.fgov.be,
sonia.claes.just.fgov.be, csj.be, herman.van.rompuy, voorzitter.cdenv.be
Cc: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 13 sep. 2008 23:56

Geachte

Ik begrijp niet dat jullie dit allemaal zo maar toe laten wat de heren van de werkgroep morkhoven en Marcel Vervloesem publiceren en schrijven naar iedereen en dat hij in honger en dorststaking gaat om zijn vrijlating af te dreigen terwijl hij toch veroordeeld is voor ernstige feiten Vervloesem staat ook overal bekend voor zijn groot lawaai en zijn leugens ze schrijven ook dat hij bijna niet meer kan zien maar hij kan dan nog wel brieven schrijven die volgens mij van de heer Boeykens komen

Dat ze zo maar iedereen mogen beschuldigen en verwijten naar hun hoofd gooien als ik tegen een politieagent zo iets zou zeggen werd ik
aangeklaagd voor het beledigen van een ambtenaar

Ik volg deze zaak al jaren omdat ik er ook in betrokken ben en heb ook al alle namen gekregen die je maar kunt denken kunnen jullie die nu niet het zwijgen opleggen of word ik verplicht klacht neer te leggen voor het vals beschuldigen door die heren

Hij is veroordeeld en moet zijn straf maar uitzitten en als hij niet wilt eten of drinken dat is zijn zaak er is bij mijn weten geen mens die hem dat heeft opgelegd dat is maar juist om te provoceren

Nu Marcel Vervloesem in de gevangenis zit en weer met een hongerstaking begint met de hoop vroeger te worden ontslagen en zo weer zijn straf te ontlopen

Zowel Vervloesem als de heren van de werkgroep morkhoven en dan vooral de zoals ze het noemen de voorzitter Boeykens spreken hier over een complot en een bende marginalen ze hebben het hier ook over cd-rom’s van de kinderpornozaak Zandvoort (dat ze gebruiken om de rest te kunnen minimaliseren ) maar dat staat los van de feiten waar hij nu voor veroordeeld is

Als ik zelf voor een werkgroep tegen pedofielen zou werken zou ik zeker mijn handen thuis houden

AUB doen jullie er toch maar wat aan

Dank bij voorbaat

Mvg Kiekens Ladi

----------------------------------------

PS.
Men zal hier en daar terecht opmerken: 'Wat een idioten!'
Maar het is wel op basis van de verklaringen van deze idioten dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem tien jaar lang vervolgde. Het is op basis van de verklaringen van deze idioten dat Marcel Vervloesem gedurende 10 jaar door de Vlaamse pers (die geen enkel niveau heeft) als een zogezegde kindermisbruiker en 'zelfverklaarde pedojager' door het slijk werd gesleurd. Men heeft het altijd over Marcel Vervloesem gehad maar over Victor V. die met zijn 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten op kinderen en minderjarigen tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, zwijgt men.
Zelfs een klein kind kan merken dat deze zaak niet klopt. Maar de redacties van de 50 Belgische en Nederlandse kranten die op 3.9.2008 het berichtje van de persagentschappen Belga en ANP over de 'zelfverklaarde pedojager' overnamen, hadden niets door. 'Professionele journalistiek' noemen ze dat tegenwoordig !

Écrit par : Jan Boeykens | 14/09/2008

Répondre à ce commentaire

Gevangenisdirectie Brugge liegt en bedriegt om het potje van Vandeurzen en justitie in de kinderpornozaak Zandvoort gedekt te houden
Van: eric.ingrid@home.nl
Aan: Jan en Jagueline
Datum: 24 sep. 2008 16:35

Hoi Jan van je laatste bericht word ik heel akelig en stil, mijn haren staan rechtop mijn armen.Ze stellen een onderzoek in nou je weet nu al wat daaruit gaat komen......Trouwens nog even over het telefoongesprek van Eric met Brugge, Hij werdt een paar keer doorverbonden en ze moesten het uitzoeken, WAT uitzoeken, Marcel schreef ons al in zijn brief wat we moesten doen voor een bezoekje en die zou ons nu nog niet op zijn bezoeklijst hebben gezet? Laat me niet lachen ik word er tuureluurs van maar ja schijnbaar vechten we voor hoepelepoep?

Groetjes Ingrid

------------------------

Beste Ingrid,

Dokter Gagliardi heeft na een maand ook nog altijd geen toelating gekregen om Marcel te bezoeken.

Hij heeft alle mogelijke instanties geschreven (directeurs
gevangenissen Turnhout en Brugge, justitieminister Vandeurzen, de directeur van het Bestuur vor Strafuitvoering,) en hij heeft alle nodige documenten verstuurd en ingevuld.

Men wil hem absoluut buitenhouden omdat men besloten heeft om Marcel in stilte en zonder pottenkijkers te laten overlijden. Dat is voor Vandeurzen en justitie de enige manier om de kinderpornozaak Zandvoort waarnaar men geen onderzoek voerde, definitief in de doofpot het kunnen steken.
Dat is ook de enige manier voor Vandeurzen om te verbergen dat hij de kindermisbruikers uit de zaak Zandvoort en de dieven van de dossierstukken en kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen beschermd heeft en hij op de hoogte was van het feit dat Marcel onschuldig werd opgesloten.

Ik vernam dat ook Danny die van kleinsaf aan bij Marcel opgegroeid is en zijn vrouw geen toelating krijgen om Marcel te bezoeken. Zij hebben reeds twee weken geleden al hun documenten correct ingevuld en verzonden.

Ik vermoed dat de post van Marcel nog steeds wordt achtergehouden.

Als men deze zaak goed gevolgd heeft, dan ziet men hoe nauw de banden
zijn tussen de democratische politici en de maffia in België.

Morgen heb ik opnieuw een afspraak met de europese parlementsleden.

Maar ik daarover helaas niets meer kwijt omdat ik weet dat onze mails, telefoons en post worden onderschept. Maar ja, volgens onze vriend Ruf zal dat wel met een 'communicatiestoornis' hebben te maken.

Groeten,

Yves

Écrit par : Yves | 24/09/2008

Répondre à ce commentaire

Afscheidsbrieven
Omdat men zou weten wie er verantwoordelijk is voor de dood van Marcel Vervloesem indien deze eerstdaags in de gevangenis van Brugge of in het Sint-Jansziekenhuis te Brugge zou overlijden, schreef ik een paar brieven naar Sibylle Haesebrouck, directrice van de gevangenis van Brugge...Brief aan Sibylle Haesebrouck, directrice van de gevangenis van Brugge

Gevangenis Brugge
t.a.v. Mevrouw Haesebrouck

Brussel, 24 september 2008

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: doofpotpolitiek kinderpornozaak Zandvoort - Ouders van Nederlandse slachtoffers sexueel misbruik mogen Marcel Vervloesem niet bezoeken

Vandaag kreeg ik opnieuw een telefoontje van Erik en Ingrid Riksen, de ouders van de Nederlandse slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel Vervloesem jarenlang geholpen werden en die in hun schriftelijke verklaringen tegenover de Belgische justitie daarvan ook voortdurend getuigden zonder dat de rechters van de correctionele rechtbank te Turnhout en van het Hof van Beroep te Antwerpen daar vanzelfsprekend rekening mee hielden (dat kwam omdat die het te druk hadden met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende dossierstukken opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning hen voor onderzoek had laten overmaken).

De heer en mevrouw Riksen die begrepen hebben dat men Marcel enkel veroordeelde om hem in de gevangenis te laten overlijden, wisten mij te melden dat hun bezoekaanvraag nog altijd niet geregeld is.
Zij telefoneerden vandaag opnieuw naar de gevangenis waar men hen mededeelde dat Marcel Vervloesem 'te moe was' om hun schriftelijke aanvraag naar de directeur te zenden en dat men 'vrijdag maar eens moest terugbellen als men niet in staking was'.

De heer en mevrouw Riksen zonden hun schriftelijke vraag tot bezoek, tesamen met een afschrift van hun identiteitskaart, op 12 september 2008 naar Marcel Vervloesem.
Op 15 september 2008 kwamen zij na 150 kilometer rijden in Brugge aan en de heer Riksen liet zich in de gevangenis van Brugge toen voor een bezoek aan Marcel Vervloesem inschrijven (vanaf de inschrijving is de bezoekregeling geregeld). Hij kreeg te horen dat het 'nog vijf dagen zou duren' en hij 'op vrijdag 19 september 2008 naar de gevangenis moest bellen'.
De heer Riksen belde op vrijdag 19.9.2008 dus naar de gevangenis van Brugge en vernam dat men 'in staking was' en dat hij 'de volgende dag maar eens moest terugbellen'.
Zaterdag 20.9.2008, zei men de heer Riksen dat men op 'maandag 23.9.2008 maar moest terugbellen'.
Vandaag, 24.9.2008, kreeg de heer Riksen dus te horen dat hij op vrijdag 27.9.2008 'maar eens moest terugbellen als men niet in staking was' en 'dat Marcel Vervloesem te vermoeid was om zijn aanvraag naar de directeur te zenden'.

Het is dan ook merkwaardig dat u ons op zondag 21.9.2008 (op een stakingsdag nog wel) een mail stuurde waarin u ons plotseling de toelating gaf om Marcel Vervloesem te bezoeken. Uit uw mail blijkt immers dat u de toelatingen tot het bezoek van Marcel Vervloesem onmiddellijk kan geven als het nodig is en dat heel die kinderachtige comedie rond het bezoekrecht niets met stakingen of de 'vermoeidheid van Marcel Vervloesem' te maken heeft.
U bent toevallig ook diegene die, na 16 dagen aandringen onzentwege, besliste om Marcel Vervloesem die u daarvoor speciaal naar 'Het Bad' in de gevangenis van Brugge liet roepen, zijn schrijfmachine te bezorgen.
U was toevallig ook weer de persoon die, er na 16 dagen, plotseling voor kon zorgen dat Marcel Vervloesem min of meer zijn brieven ontving.
U bent met andere woorden diegene die over al deze zaken beslist.

Zoals ik u gisteren ook schreef (zie kopie van deze brief in bijlage), wacht ook de italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi nu al sinds zijn bezoekaanvraag die hij een maand geleden schriftelijk indiende, op uw toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.

Het kan misschien zijn dat u van justitieminister Vandeurzen die natuurlijk erg verveeld zit met het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen Marcel Vervloesem, de door hem dichtgedekte diefstallen op de gerechtshoven enzovoorts...
rechtstreeks de opdracht hebt gekregen om Marcel Vervloesem, voor hij in coma geraakt en misschien overlijdt of hersenschade oploopt, volledig van de buitenwereld af te zonderen maar u vergeet dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat er in de gevangenis van Brugge gebeurt.

U zal dus, tesamen met justitieminister Vandeurzen die ongetwijfeld ook ten allen koste wil voorkomen dat het College van procureurs-generaal in Den Haag een rapport opmaakt van de hoorzitting rond de kinderpornozaak Zandvoort waarop Marcel Vervloesem zes weken geleden werd uitgenodigd, ten volle verantwoordelijk gesteld worden als het slecht afloopt met Marcel Vervloesem.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

----------------------

From: Jan Boeykens
Date: 23 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - gevangenis Brugge
To: sibylle.haesebrouck@just.fgov.be

Gevangenis Brugge

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven

Hartelijk dank voor de toelating van het bezoek zodat we Marcel na de wekenlange durende problemen met het bezoekregeling, eindelijk in de gevangenis van Brugge konden gaan bezoeken.

Gelukkig was Marcel nog bij kennis want -zoals u weet (en zoals het parket-generaal van Antwerpen en ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister Deleuze die van deze zaak perfect op de hoogte zijn, weten)- dreigt Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 19e dorst- en hongerstakingsdag begint, in een diabetische coma terecht te komen van waaruit hij vanwege zijn hartproblemen niet meer levend zal uitgeraken.

Het is misschien daarop dat men juist rekent nu dat het College van procureurs-generaal in Den Haag die Marcel een zestal weken voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitnodigde aan een uitgebreid verslag werkt waarvan zij een copie aan Marcel beloofde te zenden.

Ik hou eraan om u er mede van in kennis te stellen dat Marcel zijn dorst- en hongerstaking in de gevangenis begon omdat:
- de kinderpornozaak Zandvoort, nadat hij alle materiaal in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan justitie had overgemaakt, nooit werd onderzocht
- de -volgens een politierapport- 88.539 kinderen (en zelfs baby's) nooit geidentificeerd werden
- de kinderpornoproducenten en kinderverkrachterrs + folteraars in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden
- men hem via enkele gefantaseerde klachtjes van zijn halfbroer en zijn vriendjes uit de wijk, wel jarenlang zonder enig bewijsmiddel en zonder onderzoek naar de bewijzen en getuigenissen ter zijner ontlasting, als 'kindermisbruiker' liet vervolgen terwijl er tegen de halfbroer, die inmiddels tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan
- men hem voor het 'bezit van kinderporno' liet vervolgen terwijl het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort aan justitie was overgemaakt
- men hem, nadat de klachtjes aan geloofwaardigheid begonnen te verliezen, in 2005 opnieuw van 'verkrachtingen en folteringen' liet beschuldigen en men hem daarvoor toen direct liet opsluiten terwijl er niet eens een DNA-onderzoek van de bamboestokjes (het enigste zogezegde bewijsmateriaal) was gebeurd en de medische experten bevestigden dat hij ten tijde van deze zogezegde verkrachtingen tengevolge van zijn zware suikerziekte inderdaad impotent was
- men op het gerechtshof van Turnhout alle ontlastende documenten uit zijn dossier deed verdwijnen, wat door de Hoge Raad voor de Justitie die 3 keer onderzoek voerde, schriftelijk werd bevestigd
- dat men dit uitsluitend deed om de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak van zijn halfbroer dicht te dekken en hem als zogezegd kindermisbruiker te kunnen veroordelen
- men op het hof van beroep te Antwerpen alwaar hij tot 4 jaar cel werd veroordeeld, de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort deed verdwijnen, wat tevens door de Hoge Raad voor de Justitie werd bevestigd. (De 7 van de in totaal 21 cd-roms, waren in 1998 aan door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys die thans lid is van de senaatscommissie Justitie, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken)
- justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar deze verdwijningen, die niets met de gerechtelijke procedures' te maken hebben, laat voeren waardoor de kindermisbruikers en zij die het onderzoek belemmerden worden beschermd, terwijl hij als zogezegde kindermisbruiker in de gevangenis zou moeten wegkwijnen
- Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie het rapport van het College van procureurs-generaal in Den Haag niet wensen af te wachten en zij er op rekenen dat hij, nog voor dit rapport opgemaakt werd, overleden is
- hij niet wil dat Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie, de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen hem en de gepleegde diefstallen op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout, definitief in de doofpot kunnen stoppen

Verder wens ik u van de volgende zaken op de hoogte te brengen:
- De Italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi die nu al bijna een maand lang zijn best doet om Marcel in de gevangenis te gaan opzoeken, zal een afschrift van zijn identiteitskaart aan Marcel bezorgen zodat zijn bezoek geen probleem meer kan zijn.
- Ook Erik en Ingrid Riksen waarvan de kinderen door Marcel werden geholpen, proberen Marcel reeds een maand lang te bezoeken. Zij zonden een tiental dagen geleden een brief naar Marcel (met in bijlage een copie van hun identiteitskaart) waarin zij hun bezoek aanvroegen.
Zij telefoneerden reeds een 5-tal keren naar de gevangenis van Turnhout maar staan nog steeds niet ingeschreven en kunnen Marcel dus nog altijd niet bezoeken. Waarom krijgen deze mensen geen toelating tot bezoek ? Komt dat misschien omdat zij positief getuigden opzichtens Marcel ? Waarom is justitieminister Vadeurzen daarmee akkoord ?
- In opdracht van Marcel Vervloesem's advocaat Mter Raf Jespers kwamen er twee advocaten op bezoek bij Marcel maar die kregen slecht 5 en 10 minuten spreektijd. Waarom tracht justitie te voorkomen dat Marcel in de gevangenis beroep kan doen op zijn advocaat ? Heeft dit misschien te maken met de hoorzitting in Den Haag, de niet-onderzochte diefstallen, de spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het feit dat Mter Jespers het parket-generaal te Antwerpen per aangetekende brief op de hoogte bracht van het feit dat Marcel tengevolge van zijn hart- en suikerziekte + zijn kanker in de gevangenis van Brugge kan overlijden ? Waarom is justitieminister Vandeurzen daarmee akkoord ?
- Marcel die thans slechts een paar kopjes water drinkt wat onvoldoende is om in geval van een hongerstaking en met een hart-en suikerziekte te overleven, zou alleen maar water krijgen aangeboden dat zo warm is dat het ondrinkbaar is.
- Marcel heeft twee dagen geleden eindelijk zijn schrijfmachine gekregen. Moest men werkelijk wachten totdat hij bijna niet meer in staat is om een brief te schrijven ? Waarom gaf justitie deze opdracht ? Waarom was justitieminister Vandeurzen, die -zoals gezegd- perfect op de hoogte is van dit dossier, daarmee akkoord ?
- Marcel die gisteren gelukkig nog aanspreekbaar was, kan ieder moment in een diabetische coma geraken waar hij niet meer levend uitgeraakt. Waarom nemen justitie en justitieminister Vandeurzen geen gepaste maatregelen (onderzoek van de diefstallen, voorlopige invrijheidsstelling onder electronisch toezicht,) en wachten zij totdat Marcel aan zijn honger- en dorststaking ten onder gaat ?
- Marcel ontvangt nu eindelijk zijn briefwisseling. In wiens opdracht werd zijn briefwisseling in de gevangenis geblokkeerd ?
- Marcel is thans opgesloten in een cel die eigenlijk bedoeld is voor mensen die een besmettelijke ziekte hebben. Er is geen enkele verluchting in zijn cel. Hij heeft geen enkel contact met medegevangenen. Drie keren per dag komt er een verpleegster langs om zijn bloed te controleren (omdat men zijn aders bijna niet meer vindt, staan de armen van Marcel vol blauwe plekken). Marcel verlaat zijn kamer slechts als hij bezoek heeft. Hij wordt dus volledig geisoleerd.
Wie van justitie is er verantwoordelijk voor deze onmenselijke en folterende behandeling. Waarom gaat ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister hiermee akkoord ? Heeft men nog nooit van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gehoord dat door België mede werd ondertekend ?
- Op 8.9.2008 stond de suikerspiegel van Marcel op 460. Op 9.9.2008 ('smorgens) bleek zijn suikerspiegel reeds op 560 te staan en werd er besloten om Marcel naar de gevangenis van Brugge over te brengen. Waarom werd de familie van Marcel daarvan niet ingelicht zodat de schoonzoon van Marcel voor een gesloten gevangenis stond ? Waarom duurde het een hele dag vooraléér Marcel eindelijk per ziekenwagen werd weggevoerd en bleek de ziekenwagen op een bepaald moment zonder hem te zijn vertrokken om dan twee uur later weer terug te komen ?
Waarom schreef Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad dat Marcel dat het ziekenhuis van Turnhout werd overgebracht terwijl Marcel zich daarvan niets herinnert ?
- Hoelang denken de medici dat Marcel die besloten heeft om zijn dorst- en hongerstaking tot het einde te blijven doorzetten, zijn honger- en dorststaking kan volhouden zonder kans op overlijden ?
Waarom reageert justitieminister Vandeurzen niet die, via een speciale briefing, dagelijks van de stand van zaken op de hoogte wordt gehouden ? Waarom neemt de minister geen gepaste maatregelen (onderzoek van dediefstallen, voorlopige invrijheidstelling, onder electronisch toezicht,) terwijl hij in zijn beleidsverklaring justitie stelde dat de 'mens centraal moet staan binnen justitie' ?
- De 3 kleinkinderen van Marcel (waaronder een gehandicapte jongen) worden op school uitgemaakt voor 'Jullie grootvader is een vuile pedofiel' enzoverder. De vader van de kinderen nam reeds contact op met de schooldirecteur. Waarom moeten ook de familie en kleinkinderen van Marcel het slachtoffer worden van de moedwil en onbekwaamheid van het parket-generaal van Antwerpen en justitieminister Vandeurzen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Écrit par : Jan Boeykens | 25/09/2008

Répondre à ce commentaire

Belgische Staat ruimt haar politieke gevangenen uit de weg
Marcel Vervloesem evolueert opnieuw naar een kritieke toestand


Brussel, 21 oktober 2008

Justitie heeft haar hoop om Marcel Vervloesem uit de weg te kunnen ruimen en aldus de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen van documenten en kinderporno-cd-roms in de doofpot te stoppen, nog niet opgegeven.
Vandaag vernam de Werkgroep Morkhoven dat Marcel Vervloesem die nadat hij in de gevangenis van Brugge in coma was geraakt, snel naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht waar dat er geen medische dienst bestaat, er zeer slecht aan toe is.
Zijn benen en voeten die bij zijn aankomst al flink opgezwollen waren, staan nu op barsten en hij heeft nu een onophoudelijke pijn die hem belet om normaal te slapen.
Zijn suikerspiegel is nog altijd niet gestabiliseerd en schommelt van 100 tot 350 (wat levensgevaarlijk is).
Gisteren was zijn suikerspiegel zelfs gedaald tot bijna 72.
Alhoewel de toestand onhoudbaar is geworden, laat men hem opnieuw aan zijn lot over met het gevolg dat hij ook last heeft gekregen van koorts wat er op wijst dat het de slechte richting uitgaat.

Écrit par : Morkhoven | 24/10/2008

Répondre à ce commentaire

Child Focus en Belgische providers kiezen voor Internet-censuur
In de zogezegde 'democratische rechtsstaat' van Child Focus, moet er blijkbaar plaats zijn voor censuur en sociale uitsluiting. Vandaar dat ook de sites van 'Stop Kinderporno' waarop géén namen of adressen van veroordeelde pedofielen te zien zijn, op vraag van Child Focus en justitie, door de Belgische providers werden geblokkeerd.

Er werd (vooraléér men het nieuws bekend maakte) in alle stilte beslist om een DNS blokkade van de "kinderporno jager" in te voeren. Mensen die klant zijn bij grote providers (Telenet en Skynet al zeker) en naar stopkinderporno.nl surften, kregen niets anders dan een pagina met een rood stopteken te zien.

Wie zijn DNS via Telenet & Skynet opvroeg, kreeg de volgende informatie: $ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 84.199.40.99

Wie zijn DNS via andere wegen (OpenDNS, root-servers, ...) opvroeg, kreeg andere resultaten:
$ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 85.25.223.233

Zoals de Belgische Linux-liefhebber Luc Stroobant opmerkt, is dit niet alleen een bijzonder domme manier van blokkeren die kinderachtig simpel te omzeilen is, maar rijst tevens de vraag op welke grond en wie er in de toekomst gaat beslissen wat de Belgische surfer nog mag zien en niet zien.
'In de praktijk blijkt immers dat stopkinderporno.nl al niet meer de "gewraakte" website toont, maar tegenwoordig een aanbod om dit domein over te kopen geeft... en het is ook een verontrustende evolutie om vast te stellen dat er blijkbaar een soort Belgisch internet censuur-systeem bestaat, terwijl daar helemaal geen publiek debat over gevoerd is', aldus Luc Stroobant.

Luc Stroobant vindt ook dat de Belgische justitie en politie-diensten de bal weer zwaar mis slaan omdat zij, in plaats van de bron van het probleem aan te pakken, men simpelweg de site(s) censureert.

Op de discussiefora van de door België geblokkeerde sites van Stop Kinderporno staan er tal van getuigenissen van slachtoffers van sexuele misbruiken. Het lijkt erop of men deze slachtoffers en een aantal kritische stemmen door middel van een Internet-blokkade de mond wil snoeren.
Zoals Luc Stroobant stelt, kan men zich terecht afvragen wie men in de toekomst (alhoewel dergelijke maatregelen ook al in het verleden werden genomen) nog allemaal door middel van een onwettelijke en willekeurige censuur, het zwijgen zal opleggen.

Child Focus dat zich een 'niet-gouvernementele organisatie' noemt, is een modern marketingbedrijf dat vooral als een reclamebord van het Belgische bedrijfsleven en de Belgische overheid bedoeld is.
Het werkt nauw samen met politie en justitie.

Het bedrijf organiseert regelmatig 'projecten' zoals 'Hallo Ouders' (een actie ten voordele van Child Focus, gesteund door Belgacom en ontwikkeld door Skynet) en er wordt samengewerkt met tientallen providers.

Child Focus ontving in 2001 al meer dan 2,5 miljoen Euro aan financiële steun van de bedrijven en de overheid. Ook de gestroomlijnde acties naar het publiek toe brachten geld in het laadje.

Enkele jaren geleden wist Child Focus zich via europese parlementsleden in de europese instellingen te nestelen zodat het nu ook financiële steun van de Europese Unie krijgt.

Deze situatie is wraakroepend omdat heel wat verenigingen die tesamen met de slachtoffers van sexueel misbruik tegen kindermisbruik strijden, zelfs niet de mogelijkheid hebben om zich een deftige computer aan te schaffen en zij door de overheid worden geboycot.

http://www.stroobant.be/internet

Écrit par : Jan Boeykens | 28/04/2009

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.