29/03/2007

Kindermisbruik: de vuile rol van Microsoft

 

Kindermisbruik: de vuile rol van Microsoft

Microsoft.pict_100473Het is duidelijk dat Microsoft een vuile rol heeft gespeeld in het onderdrukken van groepen die tegen kinderhandel en kindermisbruik strijden. De sluiting van de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroÿ' op 16.3.2007 was het voorlopige hoogtepunt van deze Microsoft-politiek.

------

Original Message ----- From:
To: voorlichting@minjus.nl
Cc: marcel.vervloesem@pandora.be
Sent: Thursday, September 23, 2004 12:14 PM
Subject: Kinderpornobestrijding

Ministerie van Justitie Nederland
t.a.v. Mevrouw Annette Sluijter
Publieksvoorlichter

Geachte Mevrouw,

Betreft: kinderpornobestrijding - problemen met MSN

Hartelijk dank voor uw antwoord inzake het feit dat bepaalde anti-kinderpornosites door MSN 'om administratieve redenen' van het internet worden gehaald.

Gezien wij op nationaal vlak maar ook op internationaal vlak belangrijk zijn op gebied van de kinderpornobestrijding en onze vereniging systematisch wordt aangeklaagd (bepaalde dagbladen moedigen het indienen van dergelijke klachten zelfs aan zonder rekening te houden met de journalistieke deontologie), vermoeden wij dat de kinderpornoindustrie en/of bepaalde diensten die de kinderpornoindustrie beschermen, bij onze problemen met MSN betrokken zijn.

Zoals u weet, maakt de geörganiseerde misdaad, waaronder de kinderpornocriminaliteit, intensief gebruik van het internet en beschikt de 'Computer Crime Unit' over onvoldoende personeel en middelen om deze nieuwe vorm van criminaliteit aan te pakken.

In België spelen daar ook nog andere factoren in mee. De politieke bereidheid om kindermisbruik te bestrijden, ontbreekt bijvoorbeeld en het proces Dutroux diende voor een groot deel om de politieke onwil op dit gebied te verhullen.

Na de petitie van de Werkgroep Morkhoven aan de Commissie Petities van het Europees Parlement inzake de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort en de Belgische politiek terzake, maakte de Belgische federale politie via een rapport bekend dat er 88.539 foto's van 88.539 verschillende kinderen (en baby's) op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan en 75% van deze foto's is van 'duidelijk kinderpornografische aard'.
Volgens het rapport dateren de foto's van 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 en 2000.

De Belgische justitie had het steeds over 'enkele honderden verouderde fotootjes' en de daders noch de kinderen werden geïdentificeerd en/of opgespoord.

Ik contacteer dan ook zo snel mogelijk het Nederlandse 'Meldpunt Kinderporno'.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Foto: Bill Gates van Microsoft

17:40 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

28/03/2007

Actievoerders Morkhoven leven in onmenselijke omstandigeheden

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Françoise Dupuis

Ik las dat het Brusselse gewest, binnen het kader van het Europees Fonds 2007-2013, zo'n 115 miljoen Euro gekregen heeft.

Volgens de Brusselse minister-president Charles Piqué (PS) zou dit geld gebruikt worden om de verzwakte buurten op te kalfateren en de sociale, economische ongelijkheden in de Brusselse regio weg te werken (www.bruxelles.irisnet.be).

Ik stel mij echter ernstige vragen bij de goede voornemens van de minister-president.

Sinds dat de zetel van de VZW Werkgroep Morkhoven naar de Faiderstraat N° 10 te Sint-Gillis Brussel is verhuisd, wordt het leven van Prinses de Croÿ en mij immers onmogelijk gemaakt en wordt ook onze gezondheid voortdurend bedreigd.

Doordat de Belgische grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet van toepassing zijn voor ons, vragen Prinses de Croÿ (die ondervoorzitter is van de VZW Werkgroep Morkhoven) en ikzelf ons af of men ons onze burgerrechten misschien heeft ontnomen omdat we deel uitmaken van een vereniging die tegen kindermisbruiken strijdt.

Hoe moet ik anders uitleggen dat ik gedurende de voorbije jaren verplicht was om zo eventjes 6.000 liters water die door het dak in de door mij geplaatste vergaarbakken zijn terechtgekomen, in emmers te scheppen, weg te dragen en weg te gieten zonder dat er door de overheid wordt opgetreden ?

Op 26 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de Dienst Urbanisatie van Sint-Gillis voor een eerste keer langs om de verkrotting van het gebouw waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen werd geklasseerd, vast te stellen.

De heer Lenoir drong bij de syndicus die door de vrederechter van Sint-Gillis als een 'goede vader des huizes' werd aangesteld om het huis dat een gemeenschappelijke eigendom is te beheren, herhaalde malen aan om dringende maatregelen te nemen tegen de waterinfiltratie. De verzoeken van de heer Lenoir werden echter genegeerd en in de plaats daarvan begon de beheerder in een aantal brieven aan Mvr. De Wille, die plaatsvervangende burgemeester is van Sint-Gillis, de gemeentediensten van 'partijdigheid' te beschuldigen.

Op 8 maart jl. kwam de heer Lenoir met de verantwoordelijke van de dienst Urbanisatie van Sint-Gillis een kijkje nemen. Daarbij bleek dat de aanvraag voor het dakterras dat de bovenbuur in de plaats van het gehavende dak wil laten aanleggen en waarvoor hij de goedkeuring van de syndicus kreeg, reeds 5 jaar geleden verlopen is.

Omdat er niets gebeurde en de Vlaamse minister van Woonbeleid, de heer Marino Keulen, in zijn beleidsplan schreef dat de gemeente de 'architect is van het woonbeleid', nam ik contact op met de minister.

Gezien onze gezondheidstoestand reeds ernstig geschaad werd, contacteerde ik ook de Vlaams minister van Volksgezondheid, mevrouw Inge Vervotte.

Beide excellenties antwoordden mij dat mevrouw Françoise Dupuis, de Brusselse staatssecretaris van huisvesting, voor deze zaak bevoegd was.

Op 6 maart jl. schreef ik naar mevrouw Dupuis. Ik kreeg echter geen antwoord op mijn brief.

Gezien het hier om een noodsituatie gaat en het hier om een vraag om hulp van personen in nood betreft waaraan de verantwoordelijke minister geen gevolg wenst te geven, verzoek ik u om mijn klacht zo snel mogelijk te behandelen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzittter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

PS. In bijlage volgt een copie van mijn herinneringsbrief van 26.3.2007 aan Mevrouw Dupuis.
Ik diende reeds een klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen, bij de Europese Ombudsman en bij de Voorzitter van het Europees Parlement.


Brussel, 26.3.2007

Françoise Dupuis
Brusselse staatssecretaris van huisvesting

Geachte Mevrouw,

Betreft: Woonbeleid te Brussel - Recht op een gezonde woning

Mag ik U doen herinneren aan mijn brief van 6.3.2007 waarin ik beroep deed op uw tussenkomst inzake de manier waarop men de woning in de Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis gedeeltelijk laat verkrotten ? De ministers Marino Keulen (Vlaamse minister van Woonbeleid) en Inge Vervotte (Vlaamse minister van Volksgezondheid) deelden mij immers mede dat U verantwoordelijk bent voor het woonbeleid in Brussel.

Vorige week was ik nog eens verplicht om 11 emmers water die ik in verschillende kuipen onder het instortende plafond had opgevangen, weg te dragen en in de badkuip van de badkamer te gaan gieten.
Kort na mijn werkzaamheden had ik weer last van koorts, diaree en buikkrampen. Ik vermoed dat dit het gevolg is van de rondzwevende pollen van de schimmels en champignons die zich in de kamers onder het lekkende dak bevinden want toen ik ziek was geworden door in de inmiddels ontruimde slaapkamer te slapen, doken dezelfde ziekteverschijnselen op.

Op twee jaar tijd heb ik nu bijna 6.000 liters water moeten wegdragen terwijl de vrederechter van Sint-Gillis een syndicus aanstelde die het huis dat een gemeenschappelijk eigendom is, als een 'goede vader des huizes' moest beheren.

Op 15 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de dienst Hygiëne te Sint-Gillis voor de eerste keer langs om de verkrotting van het huis vast te stellen.

Op 26 januari 2007 vroeg de heer Lenoir in zijn brief aan de beheerder om een regenzeil tegen het water op het dak aan te laten brengen en de herstellingen aan het dak zo snel mogelijk te beginnen. De bouwtoelating voor het terras dat de bovenbuur-advocaat wil laten aanleggen is volgens de dienst urbanisatie , immers al 5 jaar geleden (mei 2002) verlopen.

Op 2 februari 2007 schreef de heer Lenoir opnieuw naar de beheerder en vroeg hij opnieuw om een regenzeil op het dak te laten aanbrengen en de dakwerken zo snel mogelijk te laten starten.
De beheerder die inmiddels voor een periode van 5 jaar was herbenoemd, trok zich daar echter niets van aan en liet alleen de trapzaal en een dakterrasje 'decoreren' (kosten 14.324 Euro).

Op 8 maart 2007 kwamen de heer Lenoir en de verantwoordelijke van de Dienst Urbanisme van Sint-Gillis samen langs om de verdere verkrotting van het huis vast te stellen (de beheerder had toen juist de trapzaal laten herschilderen).

Na het bezoek van de Diensten Hygiëne en Urbanisme van Sint-Gillis, schreef de beheerder een brief naar de Mevrouw De Wille, plaatsvervangend burgemeester van Sint-Gillis, waarin hij de gemeentediensten van 'partijdigheid' beschuldigde.

Er volgden nog een aantal brieven van de beheerder aan de burgemeester waarin hij de gemeentediensten verder onder druk zette maar daar bleef het bij.

Zelfs de werken in de trapzaal en de inkomhal zjn nog altijd niet voleindigd terwijl de beheerder mededeelde dat hij nog 9.000 Euro op zijn bankrekening heeft staan...

Volgens de Belgische grondwet en de Europese wetgeving heeft iederéén het recht op een gezonde woning en een goede gezondheid. Ik zou niet weten waarom U als minister die verantwoordelijk is voor het Woonbeleid in Brussel, deze wetten moet laten overtreden.

Gezien deze situatie blijft aanslepen en het huis waarvan de gevel door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd werd, door de partijdigheid van de beheerder verder verkrot terwijl onze gezondheid verder geschaad wordt, verzoek ik nogmaals om uw dringende tussenkomst in deze zaak.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Adres: Jacqueline de Croÿ
t.a.v. Jan Boeykens
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
(issakaba@skynet.be)
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement

PS. In bijlage zend ik U een copie van mijn brief van 6.3.2007

11:22 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

22/03/2007

Abduction in Fiuggi

 

Image Hosted by ImageShack.us

Edward Mc Millan-Scott & Jimmy Carter 

Edward Mc Millan-Scott, Vice-President of the European Parliament, has opened a board of inquiry on the respect of international treaties related to child abduction, to which, the case of Giovanni and Carmen Villa will be submitted.Advised of what has happened to Francesca, compelled to runaway alone from Fiuggi to America at the age of fifteen, the Vice-president highly disapproved.

MISSING & ENDANGERED

5 March 2005

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Giovanni Victor Villa
Date of Birth - 10/24/91

ID Info - NCIC # M-885492123.

Carmen Lydia Villa
Date of Birth - 9/5/95

ID Info - NCIC # M-995532425.

Open on 5 april, 2006, by the Foundation Princess of Croÿ

http://groups.msn.com/abductioninfiuggi/_whatsnew.msnw/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

 

17:29 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

20/03/2007

'Baby's met dubbele paspoorten'


'Baby's met dubbele paspoorten'

Image Hosted by ImageShack.us

De: Jan Boeykens
Objet: 'Baby's met dubbele paspoorten'
Date: 20 mars 2007
À: redactie-i@telegraaf.nl

Geachte Heer,

Ik las het artikel in De Telegraaf van di 6 mrt 2007 'Stop met dubbele pas baby'.

Mijn vraag is: wat doe je bijvoorbeeld met Roemeense baby's wiens nationaliteit en identiteit werd ontnomen en die werden 'omgedoopt' tot bijvoorbeeld Nederlandse kinderen (met een Nederlandse naam en een Nederlandse identiteit) zoals bij heel wat adopties gebeurt ?

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
( werkgroep_morkhoven@hotmail.com )

- 'Stop Export and Abuse of Children': http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
- Fondation Princesse de Croÿ: http://fondationprincessedecroy.over-blog.org


'Stop met dubbele pas baby'
door Job Slok en Menzo Willems

DEN HAAG - CDA en PvdA in de Tweede Kamer willen een einde maken aan de praktijk dat pasgeboren kinderen van ouders met verschillende paspoorten vanzelf worden ingeschreven met een dubbele nationaliteit.

Kamerleden Mirjam Sterk (CDA) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA) leggen de laatste hand aan een initiatiefwet die regelt dat ouders zelf kunnen bepalen dat hun baby alleen het Nederlandse staatsburgerschap krijgt. Dijsselbloem vindt het 'bizar' dat dit nu nog niet kan, zegt hij mede naar aanleiding van de ervaring van het Haagse VVD-raadslid Ibo Gülsen.

De liberaal, die zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit bezit, wil van het Haagse college van burgemeester en wethouders weten waarom zijn pasgeboren dochter Rosa tegen zijn wil automatisch ook de Turkse nationaliteit heeft gekregen.

De liberaal heeft een Turkse vader en een Nederlandse moeder en is in Nederland geboren en getogen. Hij gaf zijn kind onlangs aan bij zijn partijgenoot en wethouder Frits Huffnagel. Nadat beide VVD'ers alle persoonlijke gegevens van de boreling hadden ingevuld in de computer van de gemeentelijk basisadministratie (gba), zagen zij tot hun verbazing dat het kind behalve de Nederlandse, automatisch ook de Turkse nationaliteit krijgt.

"Ik wil dat mijn dochter alleen Nederlandse is, want met de Turkse staat heeft zij niets te maken. Net als haar ouders is zij geboren en getogen in Nederland en daar hoort de Nederlandse nationaliteit bij. Zelf probeer ik ook van de Turkse nationaliteit af te komen, want straks moet ik in Turkije in dienst. En dat wil ik niet, zeker niet omdat ik nu Nederlands volksvertegenwoordiger ben. Ik kan en wil maar aan één grondwet loyaal zijn." Volgens bestuurslid J. Otten van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken krijgt een kind van een Turkse ouder automatisch de Turkse nationaliteit, waar ook ter wereld. "Dat is Turks recht, waar wij geen inbreuk op kunnen maken."

Hij benadrukt dat dit ook geldt voor kinderen die in den vreemde worden geboren uit Nederlandse ouders. Die worden ook vanzelf als Nederlands ingeschreven.

De Telegraaf, di 6 mrt 2007

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

05:36 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Child Focus: Morkhoven interpelleert Voorzitter Europees Parlement


"Aide fictive aux enfants disparus" titelde het Roemeense dagblad "National Jurnalul" van 7 februari 2007

Image Hosted by ImageShack.us

Nadat Prinses de Croÿ naar aanleiding van een artikel in een Roemeense krant een bericht op haar MSN-groep had gepubliceerd waarin er vragen werden gesteld in verband met het feit dat Child Focus voor een project binnen het kader van het programma 'Daphne' van de Europese Unie, namen van Roemeense verenigingen had opgegeven die niet op de hoogte zouden geweest zijn van het project, werd haar MSN-groep door Microsoft zonder pardon gesloten.

In een eerste mededeling beweerde Microsoft van niets af te weten. De inhoud van de MSN-groep was 'door één of andere verkeerde bewerking onherroepelijk was verloren gegaan'.

In een volgende mededeling beweerde Microsoft dat er een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' was geweest en dat men de MSN-groep omwllle van een 'eventueel onderzoek had gesloten'. Microsoft voegde er nog aan toe dat de MSN-groep ontoegankelijk zou blijven 'zolang het onderzoek niet ten einde was en men de inhoud van de MSN-groep niet vernietigd zou hebben'.

Gezien de MSN-groep een paar duizend bladzijden met documenten en foto's bevat die voor het grootste gedeelte met de bestrijding van de kinderpornoindustrie en kinderpornonetwerken te maken hebben, heeft de Werkgroep Morkhoven in een schrijven aan Microsoft nadrukkelijk om de heropening van de MSN-groep gevraagd. De Werkgroep vindt dat het plaatsen van een bericht (dat dan nog gebaseerd is op een artikel in een Roemeens dagblad) geen uitvlucht mag zijn om het waardevolle archiefmateriaal in verband met kinderpornobestrijding waaraan jarenlang werd gewerkt en dat een internationale impact heeft, te vernietigen.

De Werkgroep Morkhoven zal zich echter niet alleen beperken tot klachten bij Microsoft maar is ook van plan om een internationale actie rond deze kwestie te ondernemen.

Enkele maanden geleden verdwenen er, na heel wat problemen die door Microsoft blijkbaar niet konden opgelost worden, enkele honderden documenten en foto's van de voornoemde MSN-groep. Dat gebeurde nadat RTBF-journalist José Dessart zijn steun had toegezegd aan de Werkgroep Morkhoven.

Ook toen liet Microsoft eerst doorschemeren dat het materiaal verloren was gegaan maar na lang aandringen van de Werkgroep Morkhoven werden het grootste gedeelte van de foto's en documenten terug op de MSN-groep geplaatst.

Enkele weken later verdwenen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' dan weer voor een tiental dagen van het internet. Skynet vond dat het 'ongevraagd vermelden' van de voornaam en de eerste letter van de achternaam van een persoon, een 'schending van de privacy' was..

Enkele jaren geleden verklaarde Prinses de Croÿ in het openbaar haar steun aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven. Enkele dagen nadien werd haar website bij de Canadese provider 'Bravenet' na een klacht van de man die ook de voornoemde klacht bij Skynet indiende, van het Internet gehaald. Prinses de Croÿ had de Belgische Staatsveligheid zogenaamd bespottelijk gemaakt...

In 1995, op het moment dat Marcel Vervloesem wegens nieuwe verhalen over 'folteringen' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten alwaar hij aan een hongerstaking was begonnen, riep Sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals en die één van de hoofdaanklagers van Marcel Vervloesem gedurende jaren onvoorwaardelijk steunde, via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te halen'.
En zo kan men nog eventjes doorgaan.

De Werkgroep meent dat op de eerste plaats moet onderzocht worden of de kritiek op Child Focus en de manier waarop de 'Daphne-projecten' door Child Focus worden geörganiseerd, terecht is. Daarvoor dient met geen MSN-groep met een archief van duizenden documenten te vernietigen.

De Werkgroep Morkhoven zal de Voorzitters van het Europese Parlement en de Europese Unie dan ook verzoeken om een onderzoek in deze zaak in te stellen en om uit te zoeken of de Europese subsidies wel op een regelmatige en controleerbare manier besteed worden.
Ook de Europese Ombudsman en de voorzitters van de verschillende parlementaire fracties binnen het Europese Parlement zullen terzake worden gecontacteerd.


Op 13.3.2007 publiceerde Prinses de Croÿ haar artikel over Child Focus in verband met de projecten van het 'Daphne' programma van de Europese Unie. Op 16.3.2007 sloot Microsoft de nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy voor de buitenwereld af...

New Messages
Child Focus & Daphné (CEE) au centre d'u......
Pcesse_de_Croy - 03-13-07

Un signal aux procureurs
'La justice est souvent dans le collimateur. Cette fois, un haut fonctionnaire Van Massenhove s’adresse au Conseil d’Etat, tandis que l’ex-ministre de la Justice Renaat Landuyt lance un signal aux pro...
yves - 03-13-07

Adieu de Marcel
Giovanni, SOS Antiplagio ...
Pcesse_de_Croy - 03-11-07

ROMANIA, FOR EXPORT ONLY ...
Pcesse_de_Croy - 03-09-07

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

02:58 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

19/03/2007

Child Focus et Daphné


"Aide fictive aux enfants disparus" titre le journal roumain "National Jurnalul" du 7 février 2007

Image Hosted by ImageShack.us

Bruxelles, le 12 mars 2007

Aucune des cinq ONG roumaines référées en centre de recherche d’enfants disparus et sexuellement exploités ne travaillait dans le domaine. Quatre d'entre elles ont été inscrites à leur insu, avec falsification de leurs objectifs.

En 2001, avec le soutien bienveillant de Paola, Reine des Belges et de Romano Prodi, Président de la Commission Européenne, Child Focus lança l’annuaire Childoscope, reprenant les ONG qui assistent la population dans le plus grave des problèmes qui dévaste actuellement l’Europe : les enfants victimes d’enlèvement et d'exploitation sexuelle.

L’Union Européenne visait à permettre aux organisations d’accéder à des fonds pour établir des centres en mesure de fournir des informations sur les enfants disparus, ou former le personnel à ces missions, selon Monsieur Prodi. Le programme Daphné, de son département "Justice et Affaires Intérieures" subsidia les partenaires européens de Child Focus pour  rassembler les ONG locales actives en ce domaine, préciser leur structure, leurs modes opératoires, ainsi que leur collaboration avec des autorités locales et les médias.

En Roumanie, la mission fut confiée à Salvati Copiii (Save the Children – Roumanie) qui  en novembre 2001, fut référenciée sur Childoscope avec quatre autres organisations roumaines :

• International Foundation for Child and Family;
• Help and Relief for the Young ;
• Feed the Children – Romania;
• Saint Dumitru, centre de soins aux jeunes.

A Bucarest, les journalistes du National Jurnalul savaient  que ces organisations avaient principalement des objectifs d'aide et de soins aux enfants des rues, d'intégration d'orphelins dans des familles roumaines, d'apport de médicaments, de nourriture et de vêtements à ceux qui en ont besoin, dont à la communauté gitane. Des missions lourdes et essentielles qui n'avaient jamais jusque là, eut les moyens d'intégrer  la recherche d'enfants disparus et sexuellement exploités. Le journal décida d'enquêter pour découvrir si, avec les années et l'aide de la CEE, elles avaient pu étendre leurs activités.

Feed  the Children s'occuperait de disparitions mais seulement d’enfants âgés de 3 à 14 ans,  selon Childoscope ! Carmen Preotesoiu leur téléphona, demandant de l’aide pour la recherche d’un enfant disparu, dans la tranche d’âge admise :- "Nous ne traitons les disparitions d’enfants. Nous ne l'avons jamais fait", lui répondait la secrétaire manifestement irritée.

Elle  rencontra alors Marilena Buttu, directrice Feed  the Children, qui lui raconta avec enthousiasme les accomplissements de ses équipes. Elle était stupéfaite de découvrir que selon la CEE, son activité principale aurait été la recherche d’enfants disparus : "C’est une tâche trop complexe, donc nous ne nous concentrons pas sur ça. Nous n'avons aucune idée comment notre nom est apparu sur cette liste. Nous allons devoir rechercher comment ça a pu arriver!"

La journaliste rencontra en suite Mihail Carp, le directeur exécutif de International Foundation for Child and Family. Il lut la description de son organisation et répondit confus :- "Nous n'avons jamais traité ces cas en aucune façon ! Nous avons envoyé des données Salvati Copiii sur nos activités afin de collaborer avec eux, mais nous n'avons jamais envoyé de données sur la recherche d’enfants disparus. C'est peut-être une erreur".

Le centre Help and Relief for the Young,  qui s’occupe des enfants des rues et Saint Dumitru, centre de soins aux jeunes, eurent la même réaction.  Quand bien même ces organisations méritent une aide de la CEE pour créer une force européenne visant à protéger ces enfants de la pauvreté et de la discrimination, rien n'autorisait de falsifier leurs objectifs, ou de les laisser dans l'ignorance de leur possibilité de solliciter un budget  pour des campagnes de préventions au seins des communautés  qu'elles assistent.

Carmen Preotesoiu rencontra alors Gabriela Alexandrescu, présidente de Salvati Copiii qui répondait de ses activités en matière de recherche d’enfant disparus :- Personne ne nous en a jamais fait la demande. Nous n’agissons que quand nous y sommes invités. Nous ne recevons pas de subsides de l'état pour ces cas.

Or, le bilan financier 2005 de Salvati Copiii fait apparaître que huit pourcent de ses fonds, principalement allouées à la recherche d’enfants disparus, puisque telle serait son activité principale, sont fournis par l’état roumain, selon les journalistes enquêteurs. Ses autres ressources lui viennent de subsides de l’Union Européenne, ainsi que des ambassades du Canada et de Hollande !

A la question de pourquoi en 2001,  cinq organisations, y compris la sienne, ont été incluses dans cet annuaire en dépit du fait qu'aucune n'ont d’activité commune aux objectifs  de base visés par l'Union Européenne, la Présidente de Salvati Copiii a répondu :- N’avez-vous jamais fait une erreur ?

Reste à découvrir le justificatif de Child Focus pour un partenariat avec une organisation n'ayant  pour objectif commun les subsides du Programme Daphné, mais également les justificatifs de la CEE pour le défaut de contrôle de la destination des fonds européens visant aux actions civiles indispensables à la recherche d’enfants disparus et sexuellement exploités.

Jacqueline de Croÿ - 13.3.2007

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/ (En date de 16.3.2007 Microsoft a fermé le MSN-site FondationPrincessedeCroy et dans sa réponse Microsoft a annoncé qu'elle détruirait le contenu du site)

21:09 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

X-Kiss/Zandvoort - L'enquête de Marcel Vervloesem


X-Kiss/Zandvoort - L'enquête de Marcel Vervloesem
par Jacqueline de Croÿ - 24 septembre 2006

Image Hosted by ImageShack.us

Quinze ans après le meurtre de Katrien De Cuyper, son corps est exhumé pour de nouvelles analyses, afin de charger ou décharger Karl Van Rompaey, auteur de lettres anonymes, écrites selon lui pour se rendre intéressant, alors qu'il était âgé de 20 ans.

Marcel Vervloesem, poursuivi pour entrave à la vie privé des producteurs de pédopornographies "non identifiés", démontre que l'adolescente était exploitée par le réseau X-Kiss/Zandvoort, devenu www.X-kiss.be, toujours en pleine activité, sans que la justice belge ne veuille le démanteler.

Un mardi soir, le 17 décembre 1991, Katrien De Cuyper, âgée de 15 ans, avait passé la soirée avec Christophe, son petit ami. Normalement, il l'a raccompagnait à l'arrêt d'autobus de l'avenue de l’Yser, dans les docs d’Anvers, mais pas cette fois là, parce qu'il pleuvait, a-t-il dit. A 22h45, Katrien téléphona du café "Les Routiers", selon le bistrotier. Il ne s'y trouvait pas que des marins et des routiers. Aux étages supérieurs, des chambres sont louées, à l’heure, à la nuit, à la semaine, même au "X-Kiss", un studio de production vidéo de pornographie  d'enfants.

Peut-être croyant à un jeu, peut-être pour plaire à un amoureux, Katrien devint actrice d'un photo feuilleton de pédo- pornographie homosexuelle. Des photomontages devaient lui garantir de ne pas être reconnue. Elle devait apparaître avec un corps d’un garçon, qui lui devait poser séparément, dont avec la fente des fesses maquillée, pour faire croire qu'il avait été sodomisé. Elle était là en train de rire et plaisanter avec un garçon de son âge, dont elle semblait amoureuse. La séance dut être longue, car parfois ils semblent s'ennuyer: lui en levant les yeux au plafond.

Katrien n'arriva jamais chez elle. Elle sera retrouvée nue et étranglée six mois plus tard, dans un autre coin sinistre du port d'Anvers. Alors que les médias avaient répété les détails de la version officielle, trois lettres anonymes furent envoyées aux parents de Katrien et à un journal. L'auteur semble mettre sur papier la rumeur publique, posant la question de ce que faisait une si ravissante bourgeoise de 15 ans, seule la nuit dans le pire des quartiers d'Anvers. Il sous-entend qu'il cherchait une putain dans les docks. Ne trouvant pas ce dont il avait envie, il décida de rentrer chez lui, quand il aurait embarqué Katrien faisant de l'autostop.

Il dit qu'elle avait raté son autobus et téléphoné à ses parents qui lui auraient dit de se débrouiller seule. Il marque sa colère à l'encontre du père, qu'il blâme de ne pas être venu la chercher. Il lui aurait donné un lift jusqu'à l'autoroute et se reproche de ne pas avoir fait un détour pour la conduire jusque chez ses parents. Elle pensait refaire de l'autostop, selon lui. Une suite logique, qui aurait pu la mener jusqu'au lieu où elle a été découverte.

Les deux garçons qui avaient participé au photo feuilleton avec Katrien n'ont jamais parlé. L'enquête policière ne déboucha sur rien, même pas sur le studio pédopornographique au dessus du bar.

Le 4 janvier 1994, Kim et Ken Heyrman, âgés de 8 et 11 ans furent enlevés alors qu’ils allaient jouer au football. Le corps de la petite fille sera retrouvé à l'Asiadok, un bassin du port situé à deux pas du "X-Kiss". Le corps de Ken ne sera jamais retrouvé, mais son blouson sera aussi déposé à l’Asiadok quinze jours après la découverte de sa sœur, et ses gants de football seront glissés dans la boîte aux lettres de sa mère quelques semaines plus tard.

La police n'eut jamais de soupçon sur le X-kiss qui deux ans plus tard,  en 1996, fit faillite  et devint le Gay-Kiss. L'année suivante, Regina Louf, ancienne victime d'un réseau de prostitution d'enfants, témoigna que Katrien était victime de ce même réseau depuis plusieurs années et que sa mort était survenue lors d'une orgie Nihoul.

Norbert De Cuyper affirma qu'il était impossible que sa fille ait travaillé dans un circuit de prostitution, car elle rentrait tous les jours à la maison, mais les photos montrent que Katrien était plus jeune à l'époque du roman-photo, avec un visage plus rond et des cheveux plus court, ce qui fait apparaître que Regina avait raison, sur durée de l'exploitation de l'enfant.

En été 1998, Gerry Ulrich, l’archiviste multimillionnaire de la filière Zandvoort, propriétaire du réseau Apollo, producteur et distributeur de pornographie d'enfants sur Internet, était assassiné en Italie par une de ses victimes : Robert Van Der Plancken à qui il avait promis son héritage et qui avait à son tour intégré le réseau de pédopornographie et commerce d'enfants.

Marcel Vervloesem se rendait chez Ulrich, saisissait les archives de la filière Zandvoort et les apportait à la police. Il s'y trouvait 90.081 victimes de pornographie d'enfants, ainsi que meurtres, viols et tortures. Le "Gay-Kiss" y apparaissait être une succursale des "Studios De Paw" situé à Utrecht, en Hollande et utilisé en son temps par le réseau Temse/Madeira et Gerrie Ulrich. Il s'y trouvait le photo feuilleton de Katrien, donc vendu par Ulrich et Van Der Plancken sur leur site web Apollo. Au parquet d'Anvers, Leen Nuyts répondait que malgré la ressemblance effective, les services hollandais et belges étaient à 95% certains qu'il s'agissait d'un garçon non identifié.

En janvier 2004, un procès-verbal apparut, pour justifier que les photos n'avaient pas été montrées à la famille où aux amies de Katrien du fait "qu'il s'agissait d'un garçon". La Fondation Princesse de Croÿ fit alors effectuer une analyse comparative qui identifia Katrien comme étant ce "garçon". Une analyse complémentaire vient de confirmer les analyses précédentes. De nouvelles photos de Katrien ont permis aux experts d'opérer une reconstruction en trois dimensions de son visage. Une discordance de 15% entre les points de la surface frontale et du reste de la tête confirme le photomontage, et eut l’avantage de permettre de superposer cette surface frontale à la reconstruction du visage de Katrien en 3D, en le faisant pivoter pour mieux calculer les différences. Les films montrent que tout concorde: l'ovale du visage, le nez, la bouche et les sourcils. Cette victime de Zandvoort est incontestablement Katrien De Cuyper.

Paix à l’âme de cet enfant, mais rien n’exclu qu’elle croyait à un jeu et que comprenant la réalité, elle ait signé son arrêt de mort en disant qu’elle révèlerait tout à ses parents. Rien ne peut non plus exclure qu'elle ait été piégée, le rendez-vous donné le jour d'une des orgies de Nihoul.

Plusieurs faits pourraient accréditer les dires de Regina. Son maquereau avait un contact commun avec Robert Van Der Plancken, ainsi qu'une cinquantaine de contacts dans les voisinages directs du Gay-Kiss et des parents de Katrien. Il apparaît aussi avec certains d'entre eux en compagnie d'Ulrich sur une liste de Fidonet: un portail de naturistes, fondé par Wayne Arthur Silsbee, un pédophile américain recherché par le FBI. Il avait ainsi formé une branche "pédo- naturiste", avec des personnes qui trouvent naturel de laisser leurs enfants nus.

Quinze ans après le meurtre, Karl Van Rompaey, impliqué dans une affaire de possession de pédo- pornographie et harcèlement, était trahis par l’ADN de sa salive sur les timbres qui avaient servi à l’envoie des lettres anonymes suite au meurtre de Katrien. Arrêté ce 7 août 2006, il reconnaît les avoir écrites, mais nie toute participation au crime, disant qu'il a voulut se rendre intéressant et il ce que le détecteur de mensonge confirme. Les erreurs judiciaires se succèdent aux dénis de justice depuis la découverte du réseau Zandvoort, surtout en périodes électorales, quand les ministres de la justice veulent faire croire à la qualité de leur travail.

Dix ans après la faillite du X-kiss qui exploita Katrien et les deux garçons du roman-photo, Marcel Vervloesem, l'auteur de cette enquête, est poursuivi pour entrave à la vie privée de ces pourvoyeurs, que les autorités belges prétendent non identifiés, alors qu'Internet présente  www.X-kiss.be. On y trouve deux liens, le premier pour les plus de 18 ans, présentant ses produits pornos prétendument adulte mais avec section adolescents (sexyteen) ; le deuxième pour les moins de 18 ans, www.plopsaland.be, des parcs d'attraction pour enfants, avec des offres d'emploi.

Bravo Madame Onkelinx: un homme qui nie le crime est en prison, un autre est poursuivi pour entrave à la vie privé des producteurs de pédo pornographie, mais le X-Kiss peut faire sa publicité sur Internet, avec un nom de domaine belge (.be) et redirection des lieux où les pédophiles peuvent se trouver des enfants !  Le Werkgroep Morkhoven porte une fois de plus plainte avec constitution de personne lésée, mais combien de fois faut-il porter plainte pour avoir justice, Madame Onkelinkx ?

--------------------------

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

17:22 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Stop Export and Abuse of Children - Petition


Stop Export and Abuse of Children

Image Hosted by ImageShack.us

Delegation of the European Commission to the United Nations
EU-UN related questions
Madam Sarah Curran
Information Officer
222 East 41st Street 20th Floor New York, NY 10017
United States
(delegation-new-york-euinfo@ec.europa.eu)

Brussels, 19th Mars 2007

Dear Madam,

More than 900,000 children each year are victims of abuse or neglect, and research shows that this has far-reaching negative effects on our society. Children and youth who have been abused or neglected are more likely to use alcohol and drugs, fall victim to teen pregnancy and sexually transmitted diseases, suffer from depression and mental illness, be involved with law enforcement, and abuse their own children. And the direct costs to our society for the damage resulting from child abuse and neglect are enormous.

Attempts by Western families to adopt children from poor nations have fuelled a rogue market in young lives.
Overseas adoption is big business, and growing: last year, more than 2,150 Ukrainian children and almost 8,000 Russian children were adopted to foreign countries. Most of those went to the US, where Russia is second only to China as a provider of adoptees and Ukraine ranks sixth. Italy and Spain adopt hundreds of children each year, as do Canadians.

In an industry fuelled by money and the desperation of would-be parents, and complicated by haphazard or non-existent regulations, private agencies and corruption among poorly paid officials, there are countless tales of fraud - babies sold twice to different families, adoption facilitators who have made off with thousands, mothers who were duped into giving up their newborns.

Romania, which 15 years ago had massive media coverage over the state of its orphanages, passed a law in July limiting foreign adoption to a child's grandparents. Last month, France and Romania set up a committee to help 130 French couples already in the process of adopting Romanian orphans.

I'm sure that you share my concern about child maltreatment and adoption, and recognize this as a tragedy that demands european and international leadership.

It's the best response to such an immense and complex issue and I believe is the most effective way to focus the public health and child welfare resources necessary to create a safe, caring, and healthy future for our children.

Sincerely,
/YOUR NAME/
/YOUR ADDRESS/

------------

To sign the petition: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581

Info:
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

15:42 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Babies-for-sale


Babies-for-sale trade faces a global crackdown

Image Hosted by ImageShack.us

Attempts by Western families to adopt children from poor nations have fuelled a rogue market in young lives. But at last action is being taken. Carolyn Wheeler reports from Lviv, Ukraine

The thick stack of photographs pulled from a manila envelope in Maria Chernyk's cupboard explains all she has to say about foreign adoptions. Each year, the director of Lviv's Orphanage No 1 sends a handful of children overseas: most to the United States, many to Italy, some to Germany, France and Canada, one to a Ukrainian couple in Manchester.

She tracks them with this collection of photos: a sweet blond boy with a crossed eye, a slender, solemn-faced girl who needed heart surgery, a little boy so traumatised by his past that he never spoke.

Each family paid dearly for the privilege of being parents, over £15,000 in many cases, to cover travel, agency fees and the demands of dozens of bureaucrats.

Chernyk is a staunch defender of the web of bureaucracy and money that foreign adoption has become: her orphanage is better able to care for the children left behind with donations that include a television, new carpets and medicines. And the children adopted are - judging from the photographs - well cared for far from the run-down orphanage and far from the politics threatening the adoptions of others like them.

'I am in favour of, and will continue to support, international adoption, because I have seen the results,' said Chernyk, whose orphanage is so strapped for resources she had to ask a friend abroad to collect milk powder last year.

Overseas adoption is big business, and growing: last year, more than 2,150 Ukrainian children and almost 8,000 Russian children were adopted to foreign countries. Most of those went to the US, where Russia is second only to China as a provider of adoptees and Ukraine ranks sixth. Italy and Spain adopt hundreds of children each year, as do Canadians. British parents applied to adopt 26 Russian children last year - none from Ukraine, where adoption is on hold over a disagreement over regulations.

China is still a reliable source of girls but eastern European countries are also popular. A child who looks like his or her parents leads to fewer embarrassing questions in the playground or supermarket. It is often faster to get a baby or toddler from abroad and adopting from another culture, particularly a country where adoption records are sealed and poverty is rampant, takes away some of the fear of a birth mother coming knocking.

In an industry fuelled by money and the desperation of would-be parents, and complicated by haphazard or non-existent regulations, private agencies and corruption among poorly paid officials, there are countless tales of fraud - babies sold twice to different families, adoption facilitators who have made off with thousands, mothers who were duped into giving up their newborns.

Some families spend thousands only to go home empty-handed, after finding the child referred to them is ill, or not the right age, or gender, or that the official required to approve an adoption is ill or has been fired. Even in above-board adoption cases, large donations to orphanages are considered mandatory, whether as money or in clothing, food or medical supplies and adoptive parents are counselled to bring gifts for a long list of government officials to help things go smoothly.

'I have to be careful what I say, but an awful lot of $100 bills were floating across tables in Kiev and Odessa. It did appear to open things up and get things moving,' said Brad Parr, a 47-year-old Texan who adopted a two-year-old Ukrainian girl two years ago, after weeks of arguing with officials, weeding through listings and travelling from orphanage to orphanage. 'It worked out we got a great kid but we had to put a lot of pressure on them - you're not going there to be a tourist. You're going to conduct business.'

And the business is lucrative. A decade ago, several doctors and nurses in Lviv were charged with accepting bribes and forging documents, even coercing mothers into giving up their newborns or telling them their babies had died, to allow them to be adopted abroad.

Today, Ukrainian adoption officials won't talk about that case, except to say it was the catalyst for sweeping changes to foreign adoption laws. Families from abroad who could once take babies straight from maternity homes, must now wait for older children who have spent a year listed with the National Adoption Centre's registry, and may not look at any child other than the given referral. Private agencies, which flourish in other countries, are now illegal in Ukraine, though a number operate outside Ukraine to co-ordinate documents and arrange translators.

But baby-selling accusations have popped up in almost every country that permits foreign adoptions. In June, British Children's Minister Margaret Hodge suspended all adoptions from Cambodia over charges of falsified documents, illegal adoption facilitators and the coercion of mothers to hand over their children.

For many young Cambodian orphans, adoption means a much sought-after ticket to prosperity and security but the darker side is widespread reports of unscrupulous brokers buying infants from poverty-stricken parents and selling them, at a huge profit, to Western couples.

More than 2,300 children have been adopted by foreigners in Cambodia in the last six years. The Prime Minister, Hun Sen, suspended all foreign adoptions for a short period four years ago but then lifted the ban, pending legislation regulating the industry.

'It's the worst form of exploitation. The parents are often desperate and will turn a blind eye or simply do not want to know,' said one charity worker in the capital, Phnom Penh. 'This country is without a proper system of law and pretty much everything can be bought: officials, permits, people. The problem is the demand not supply. If we stamp it out here it will go elsewhere.'

Middlemen persuade women in dirt-poor villages to give up their babies for between $20 and $50 or babies are bought directly from orphanages in Cambodia, which has a long tradition of children being sold into prostitution or slavery.

Main Dim, 40, was divorced with five children when she became pregnant by a man who abandoned her. Worried that she would not be able to care for another child, Main Dim agreed to sell her baby for $50. 'He was crying when I let him go. So was I,' she said. Still, she is seen as 'the lucky one' in her village of Laing Kout. Unlike others, she gets $100 a year from the American family and has received dozens of pictures: the boy bundled in ski clothes, in a bath with his blond-haired sister and another Cambodian brother.

'I still miss him, but when I see the pictures I'm happy, because he does have a better life than any I could give him,' she said, showing off a radio given to her by the boy's new family. 'If they offered to give him back, of course, I'd want that. But at least I know he's being taken care of.'

Sou Soam, 64, hopes that's true for her grandson, too, but she has no way of knowing. She sold the day-old boy for $40 after her daughter died in childbirth seven years ago. 'I just want to see how he's grown, what he looks like,' said Sou Soam. 'I had no money and five other grandchildren to care for.'

Most Cambodian parents think they were doing the right thing. Run Chenda, sold by her mother into prostitution aged nine for $80, says children who go to rich foreigners are the lucky ones. 'If I could trade places with any of them, I would,' she said.

In Azerbaijan, six doctors and nurses are now on trial on charges of illegally handing over nearly 200 children to foreigners for adoption. A temporary moratorium has been declared on foreign adoptions in the country until the rules are re-examined.

Romania, which 15 years ago had massive media coverage over the state of its orphanages, passed a law in July limiting foreign adoption to a child's grandparents. Last month, France and Romania set up a committee to help 130 French couples already in the process of adopting Romanian orphans.

In Russia, where tabloids fed on the news that German Chancellor Gerhard Schröder had adopted a Russian child and that actress Angelina Jolie planned to, deputy prosecutor-general Vladimir Kolesnikov said bribery and fraud is still widespread. Last year a man was jailed after selling 558 children over the course of eight years.

'There is trafficking in children in Russia,' said Ekaterina Lakhova, head of the Duma committee on family affairs and a critic of foreign adoption. She points to reports of Russian children being abused in their new families: an American couple in New Jersey were jailed for 10 years for abusing their seven-year-old adopted son, Viktor, who died of hypothermia after being made to sleep in an unheated cellar, and a Colorado woman recently tried to re-sell her Russian daughter on the Internet.

'We are unable to monitor the support of Russian children adopted by foreigners. Russia's jurisdiction does not transcend the borders of our country,' Lakhova said.

In 2000, President Vladimir Putin required all adoption agencies in Russia to obtain certificates, a process that temporarily halted adoptions and left the country with about 90 private agencies, more than half based in America.

But Russia is now about to go further. After a series of committee hearings last week, the Duma is considering a draft law to limit adoptions to countries that have signed a bilateral agreement. This would temporarily halt adoption to Britain and Italy, and entirely end adoptions to Canada and the US. Lakhova estimates some 100 agencies work illegally in Russia.

'It is virtually impossible to bring people abusing these procedures to criminal or administrative responsibility. There is a need to establish state control over the adoption procedure in Russia and to ensure the rights of adopted children abroad.'

As the political debate continues, would-be parents are faced with a long, expensive and uncertain process while orphanage directors worry that a major source of donations will dry up.

'I would tell those politicians [who would block adoptions], then provide these children with a good life,' Chernyk said. 'I am always struggling with people like that. I am used to it. But every time I hear that, I say just try. You just try to come here and take care of these kids, wash them, feed them, clothe them.'

The orphanage, a 30-year-old brick building in a grey suburb, receives state money only for food, medicine, utilities and staff. It's a paltry amount: Employees are paid an average of 400 hryvnya, £40, per month; the budget allows 2,000 hryvnia, or £203, a year for medicine for 120 children, and 130,000 hryvnya, £13,200, for food.

Between 10 and 14 children share a room with two carers, small white beds lined up end to end, and a picture of Jesus with lambs on the wall. Murals, painted by volunteers in the common rooms, break up the monotony and each room is spotlessly clean. An upstairs room boasts a television and a new rug; a playroom is crammed with toys, all courtesy of charities in Ukraine and abroad.

But the hallways are dark, their lightbulbs burnt out with no money to replace them, or turned off to save electricity. The hallway floors and staircases are cold, bare cement. Paint peels and the smell of cabbage wafts through the hallways.

It is an existence of little hope for children caught in a legal limbo: those left here by a parent who has little to no contact, but will not relinquish parental rights. For the few available for adoption, the thought of a family of their own - even one far away that speaks a different lan guage - is an obsession. Gifts left behind by adoptive parents, books, a stack of Canadian flags, are constant reminders. Meanwhile, the children don't know the world outside these walls but they all say: 'I want a mother, I want a father.'

'All kids want a family,' Chernyk said. Adoption advocates, who are also working to make adoption more appealing to local families, say any move to tighten regulations will condemn thousands of children to a life that ends on the street'.

'I feel really sick about what was pronounced there,' said Boris Altschuler of Russias Right of the Child advocacy group. 'We must be grateful that these people save our children, more than 7,000 a year, and give them the happiness of life in a family. We should not be counting the money in their pockets.

Sunday November 21, 2004
Source: http://observer.guardian.co.uk/international/story/

--------------------------

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

13:57 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

18/03/2007

Opnieuw problemen met Microsoft


Image Hosted by ImageShack.us

De MSN-groep FondationPrincessedeCroy werd op 16.3.2007 na een bericht over Child Focus dat gebaseerd was op een artikel in een Roemeense krant, door MSN (Microsoft) gesloten. De franstalige MSN-dienst deelde mede dat zij van niets wist en dat de groep om een onbekende reden op een herroepelijke wijze verloren was gegaan.
De nederlandstalige MSN-dienst liet echter verstaan dat de nieuwsgroep nog wel degelijk bestond maar dat zij wegens een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' gesloten werd.

Volgens de nederlandstalige MSN-dienst zou de 'inhoud van de groep bewaard worden in geval van een eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie maar de groep zou niet meer heropend worden'.
Over welke 'kwestie' het ging, zweeg men.
De dienst voegde er op een uiterst tegenstrijdige manier nog aan toe dat de 'gebruikte opslagruimte op de groep niet meer ter beschikking zou zijn totdat het onderzoek was afgerond en de MSN Groep door MSN volledig verwijderd zou zijn'.

Enkele maanden geleden verdwenen er al eens honderden documenten en foto's van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy nadat er een bericht werd gepubliceerd waarin RTBF-journalist José Dessart zijn steun uitsprak voor Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.
José Dessart werd toen ondermeer via de E-mailcampagne van een zekere Piet S. gedwongen om te vragen of het bericht terug kon verwijderd worden.

Na wekenlang aandringen bij MSN werden de foto's en documenten waarvan men dacht dat zij voorgoed verloren waren gegaan, voor het grootste gedeelte teruggeplaatst.

Enkele weken later dook Piet S. bij Skynet op alwaar hij een klacht indiende omdat hij vond dat met de 'ongevraagde vermelding' van zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam, 'zijn privacy werd geschonden'.
De skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' verdwenen toen gedurende een tiental dagen van het Internet omdat Skynet de klacht gegrond vond.

Piet S. diende enkele jaren geleden ook al een klacht in bij de Canadese provider 'Bravenet' omdat hij vond dat de 'Belgische Staatsveiligheid bespottelijk werd gemaakt'. De website van Prinses de Croÿ werd toen door Bravenet zonder pardon van het Internet verwijderd.

In 2005 was het dan weer de beurt aan Sp.a-kamerlid Jan Peeters die, vlak nadat Marcel Vervloesem vanwege een paar verhalen over 'folteringen met bamboostokjes' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, via de lokale radio en televisie een oproep deed om de MSN-groep van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen van het Internet te halen'. Hij hield daarbij geen rekening met het feit dat er in België nog altijd een zekere persvrijheid bestaat en de Belgische Grondwet over de scheiding der machten spreekt.

In afwachting dat de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy wordt heropend zonder dat het archief waaraan jarenlang werd gewerkt door MSN vernietigd wordt, kan men voor zijn informatie terecht op http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/ .

20:05 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

17/03/2007

The untold story of the Romanian 'orphans'

 

ROMANIA - FOR EXPORT ONLY

Image Hosted by ImageShack.us

The untold story of the Romanian 'orphans' - Roelie Post

Romania needed to reform its child rights policy, as one of the conditions for its future EU Membership. Large ‘orphanages’ were closed and replaced by modern child protection alternatives.

The author kept a diary on her work for the European Commission that aimed to help Romania reform its child protection.

She soon found out that the intercountry adoption system in place was nothing short of a market for children, riddled by corruption. After international criticism this practice was halted temporarily. When redrafting laws, it became clear that in Romania’s reformed child protection there was neither place nor need for intercountry adoptions.

A ferocious lobby that wants to maintain intercountry adoptions stepped out.

The reader is taken along on an eight-year-travel, and will be shown the story of the Romanian ‘orphans’ from a different light, where global politics and private interests compete with the rights of the child.


BUY NOW: 22,90 Euro (272 pages)

THE BOOK IS ALSO FOR SALE AT:
EuroComment Bookshop
rue Stévin 186
Brussels

You can pay through the Internet or you can send an e-mail to: romaniaforexportonly@gmail.com and you will receive the details for bank payments.

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

22:44 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (5) |  Facebook |

MSN-groep na berichten over 'Child Focus' gesloten (3)


Image Hosted by ImageShack.us

Van: jan boeykens
Verzonden: zaterdag 17 maart 2007
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com
Onderwerp:  RE: SRX1031603206ID - Overig

Beste Pascal,

Zoals je weet, hebben we in het verleden reeds tal van problemen ondervonden met onze MSN-groepen en verdwenen er enkele maanden geleden honderden foto's en documenten van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy die pas na enkele weken aandringen, grotendeels werden teruggeplaatst.
De documenten en foto's verdwenen nadat de RTBF-journalist José Dessart zijn steun had betuigd ten opzichte van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en omwille van zijn standpunt door een bepaalde figuur via een E-mailcampagne onder druk werd gezet.
De man die druk uitoefende wist enkele jaren geleden al een website van Prinses de Croÿ van het Internet te laten halen door bij de Canadese provider Bravenet een klacht in te dienen inzake 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid'.

Nadat hij er bijna in geslaagd was om de MSN-groep van Prinses de Croÿ te vernietigen, dook de man weer op bij Skynet alwaar hij wist te bekomen dat de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' bijna van het Internet verdwenen.  De man meende dat de vermelding van 'Piet S.' zonder zijn toelating, een  schending van zijn privacy was.

Als ik daar tegenover de manier neem waarop Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 9 jaar lang door de pers met naam en voornaam werd genoemd en als een 'kindermisbruiker' enzovoorts door het slijk werd gehaald terwijl hij op 15.11.2006 voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken, moet ik toch wel eens even glimlachen.
Ik meen dat ik de privacy van bepaalde personen heel wat meer eerbiedigde dan het gros van de gerechtsjournalisten dat meestal doen.
Op dat gebied hoeft u mij dus geen enkel verwijt te maken.

U antwoordt mij verder dat jullie 'na jullie onderzoek van de MSN Groep FondationPrincessedeCroy tot de conclusie zijn gekomen dat deze in overtreding is met jullie gebruiksvoorwaarden'.
Als dit inderdaad het geval is, waarom laten jullie dit dan niet gewoon weten alvorens de groep achter slot en grendel te zetten ? Of is het misschien jullie bedoeling om deze groep zonder enig verweer te kunnen opdoeken ?

Ik meen voorts te weten dat MSN meestal verwittigt als iemand de gebruiksvoorwaarden niet naleeft en dat de animator meestal wordt medegedeeld over welke overtreding het juist gaat zodat hij zijn informatie eventueel kan bijstellen. Meestal krijgt hij daar enige dagen de tijd voor.

Ik heb trouwens heel wat MSN-groepen bezocht die in overtreding waren met de gebruikersvoorwaarden zonder dat er door MSN tegen opgetreden werd.  Het ging in bepaalde gevallen zelfs om overtredingen die strafrechterlijk kunnen vervolgd worden.
Een onderzoek van enkele journalisten van een bepaalde Nederlandse krant, kwam enkele maanden geleden tot dezelfde vaststelling maar ik heb toen nog mijn best gedaan om MSN te verdedigen.

Wat ik ook zeer vreemd vind in deze kwestie, is dat de MSN-groep afgesloten werd nadat er enkele berichten over Child Focus op verschenen waren die gebaseerd waren op de gegevens van een Roemeense krant en enkele betrouwbare informatiebronnen. Maar ja, voor onderzoeksjournalistiek en dergelijke moet men waarschijnlijk wel niet bij MSN zijn.

Er is nog iets wat mij is opgevallen.
Prinses de Croÿ die klacht indiende bij MSN, ontving vandaag een antwoord van MSN waarin haar gezegd werd dat men 'niet wist' waarom de MSN-groep FondationPrincessedeCroy 'verdwenen' was.
Men liet verstaan dat het verdwijnen van de groep mogelijk door een foute bewerking was veroorzaakt en men voegde er tevens aan toe dat de groep voorgoed opgedoekt was.

Onderzoek wees echter uit dat de MSN-groep nog steeds bestaat maar dat iemand van MSN of iemand anders de groep gewoon achter slot en grendel heeft geplaatst zodat er niemand meer opkan.

Met uw uitleg dat de door u genoemde overtreding 'zo serieus is' dat jullie de 'inhoud van de groep moeten bewaren in geval van eventueel toekomstig onderzoek inzake deze kwestie', bevestigt u mijn waarnemingen.

Zolang u mij niet mededeelt over welke zaak het hier precies gaat, ben ik niet in het minst onder de indruk van uw uitlatingen over een 'eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie'.  Ik heb zelfs de indruk dat u door dergelijke intimidaties en vage beschuldigingen de genoemde MSN-groep zonder protest van het Internet wil halen.
Uw uitdrukking dat het om 'die reden' is dat ik niet in de gelegenheid zal gesteld worden om de groep te heropenen, terwijl u geen enkele reden opgeeft, is voldoende duidelijk op dit vlak.

Uw gezegde 'De opslagruimte die je gebruikt hebt op deze groep zal niet meer tot je beschikking staan totdat het onderzoek is afgerond en de MSN Groep door MSN volledig wordt verwijderd', slaat trouwens helemaal nergens op.

Wat is dit eigenlijk voor onzin !
U spreekt over een 'serieuze overtreding', over een 'eventueel toekomstig onderzoek', over 'geen gelegenheid om de groep te heropenen', over het 'niet meer terbeschikking stellen van de groep tot dat het onderzoek is afgerond' en 'over het ter beschikking stellen nadat de MSN-groep door MSN wordt verwijderd' zonder ook maar iets te zeggen waarover het gaat.
Uw collega doet al even geheimzinnig. Enerzijds beweert hij niet te weten wat er precies gebeurd is maar anderzijds zegt hij met grote stelligheid dat de groep 'niet opnieuw zal heropend worden'.
Wat zijn dit allemaal voor vage beschuldigingen, intimimidaties en tegenstrijdigheden !
Men zou haast gaan geloven dat jullie van bovenaf onder druk worden gezet om deze MSN-groep ten allen koste van het Internet te halen en Prinses de Croÿ het zwijgen op te leggen.

Ik sprak in het begin van deze brief over die duistere figuur die een website liet verwijderen en de Belgische Staatsveiligheid verdedigde alsof hij er zelf werkzaam voor was.
De druk die op jullie wordt uitgeoefend, zou natuurlijk ook wel eens uit een politieke hoek kunnen komen.
Daarbij denk ik terug aan de woorden van Sp.a-kamerlid Jan Peeters die enkele tijd geleden via de radio en televisie liet oproepen om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te halen. Het grondwettelijk beginsel inzake de 'scheiding der machten' geldt blijkbaar niet voor een politicus die iemand die 30 processen-verbaals met zedenfeiten van minderjarigen op zijn naam heeft staan, nog tot lid van een politieraad laat benoemen.

Kunnen jullie zo eerlijk zijn om mij eens op een duidelijke en ongezouten manier te zeggen wat er hier aan de hand is in plaats van enkele vage beschuldigingen te uiten die blijkbaar nergens op slaan ?

In afwachting van uw antwoord en erop rekenend dat jullie de MSN-groep FondationPrincessedeCroy waaraan jarenlang werd gewerkt, niet om de één of andere onbekende reden en in het belang van bepaalde mensen gaan vernietigen, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be)

PS. Deze brief mag je gerust aan de 'onderzoekers' overhandigen en vraag ze ook een copie te maken van al de foto's en documenten op de MSN-groep in plaats van het belangrijkste bewijsmateriaal te doen verdwijnen.

06:47 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (9) |  Facebook |

16/03/2007

MSN-groep na berichten over 'Child Focus' gesloten (2)


Het MSN Groups Support Team van Microsoft deelde in haar brief aan Prinses de Croÿ mede dat haar groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy voorgoed verloren was maar op vrijdag 16.3.2007 te 21.50 u. kon men vaststellen dat de groep nog wel degelijk bestaat maar dat er enkel een slot werd opgeplaatst zodat niemand de groep nog inkan en niemand dus de berichten over Child Focus nog kan lezen....

----------

Start  |   Hotmail  |   MSN Messenger  |   Groepen & Mensen
Groepen

Groepen  |  Mijn groepen  |  Taal  |  Help  

FondationPrincessedeCroÿ Image Hosted by ImageShack.us fondationprincessedecroy@groups.msn.com
Welkom FightingLune (lid)

Terug

Deze groep is niet beschikbaar
Deze groep is niet beschikbaar wegens administratieve doeleinden.
Groepen
Opmerking: Microsoft draagt geen verantwoording voor de inhoud van deze groep. Klik hier voor meer informatie.


MSN Home  |  My MSN  |  Hotmail

Web Search:    Go
Groups
Groups Home  |  My Groups  |  Language  |  Help

FondationPrincessedeCroÿ Image Hosted by ImageShack.us fondationprincessedecroy@groups.msn.com

Back

This Group is Unavailable
This group has been disabled for administrative purposes.
Groups Home

Notice: Microsoft has no responsibility for the content featured in this group. Click here for more info.
Try MSN Internet Software for FREE!
MSN Home  |  My MSN  |  Hotmail  |  Search Feedback  |  Help 
©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.  Legal  Advertise  MSN Privacy

http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/_whatsnew....

23:00 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

MSN-groep na bericht over 'Child Focus' gesloten (1)


Image Hosted by ImageShack.us

Een medewerker van het MSN Groups Support Team van Microsoft heeft zopas medegedeeld dat de MSN-groep FondationPrincessedeCroy voorgoed gesloten is en beweert niet te weten wat er met de groep gebeurd is.

De groep werd echter gesloten nadat er op de groep een bericht verscheen over mogelijke wanpraktijken van het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen 'Child Focus' in verband met de financiering van bepaalde projecten die deel uitmaken van het Daphne programma van de Europese Unie (zie het voorgaande bericht)....

-------------------------

----- Original Message -----
From: MSN Groups Customer Support
To: Pcesse de Croÿ
Sent: Friday, March 16, 2007 6:35 PM
Subject: RE: SRX1031597141ID - Le service ne fonctionne pas

Mme/Mlle de Croÿ,

Merci d’utiliser le service de Support de MSN Groupes. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos services.

Nous regrettons d'apprendre que vous rencontrez des difficultés avec votre groupe http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/. Sachez que nous comprenons l’importance des inconvénients occasionnés et que nous sommes là pour vous aider à les résoudre.

Chaque groupe est supprimé de MSN uniquement après 120 jours d'inactivité si son animateur n'a répondu à aucun message de notification qui lui a été adressé ou si le contenu du groupe contrevient aux règles du Code de conduite. L'animateur d'un groupe peut supprimer celui-ci à tout moment, quelle qu'en soit la raison.

Nous ne pouvons pas déterminer pourquoi le groupe a été supprimé, mais sa suppression est définitive, même si elle est due à une erreur accidentelle de l'animateur.

Nous espérons que vous pourrez trouver ou créer un groupe conforme au Code de conduite qui corresponde à vos besoins.

N'hésitez pas à nous contacter de nouveau si vous désirez plus d'information. Sachez que nous sommes toujours à votre entière disposition.

N’oubliez pas que MSN Groupes dispose d’une aide en ligne exhaustive. Pour plus d'informations sur les fonctions et l'utilisation du service, et pour trouver des réponses à vos questions, cliquez sur le bouton « Aide » disponible en haut de chaque page MSN Groupes.

Sincères salutations,

Rodrigo
Support de MSN Groupes

----------------

--- Original Message ---
From : "Pcesse de Croÿ"
Sent : Friday, March 16, 2007 7:25:39 AM UTC
To : "MSN Groups Customer Support"
Subject : Le service ne fonctionne pas

Bonjour,

Mon groupe est http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/

Je vois qu'il a été désactivé pour des raisons administratives. J'imagine une erreur. Pourriez vous le réactiver.

Jacqueline de Croÿ


Brussel, 16.3.2007 - Wie de MSN-groep FondationPrincessedeCroy wil bezoeken, krijgt het volgende te lezen: 'Ce groupe n'est pas disponible'. 'Ce groupe a été désactivé à des fins administratives.'

De maatregel heeft vermoedelijk te maken met een bericht dat enkele dagen geleden op de nieuwsgroep verscheen. Daarin staat namelijk dat de redactie van een Roemeense krant op 18.1.2007 het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen 'Child Focus' contacteerde. De krant stelde zich vragen over het feit dat Child Focus verschillende Roemeense verenigingen vernoemde in verband met een door het Daphne programma van de Europese Unie gefinancieerd project. De betrokken Roemeense verenigingen werken immers helemaal niet rond kinderverdwijningen en wisten ook niet dat Child Focus hen voor een project had opgegeven.

Op 31.1.2007 antwoordde Child Focus dat enkel Salvati Copiii, de Roemeense vertegenwoordiger van de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen waarvan het secretariaat zich in de kantoren van Child Focus in Brussel (België) bevindt, een kleine subsidie van 1000 Euro vanwege allerlei vertalingswerk had ontvangen.

Op 13.3.2007 publiceerde Prinses de Croÿ haar bericht over deze zaak waarbij zij de titel 'Aide fictive aux enfants disparus' ('Fictieve hulp aan verdwenen kinderen') van het artikel in de Roemeense krant gebruikte.

Het bericht sloeg blijkbaar in als een bom want heel wat Europese verenigingen en Europese parlementsleden stellen zich nu vragen over de wijze waarop de projecten door Daphne goedgekeurd worden.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' niet langer meer toegankelijk te zijn voor het publiek en kregen de bezoekers van de nieuwsgroep in een MSN-boodschap te lezen dat de groep 'niet langer beschikbaar en omwllle van administratieve redenen gedesactiveerd was'.
Het gaat hier dus blijkbaar om de zoveelste censuurmaatregel van de Belgische overheid.

Enkele maanden geleden verdwenen er na de openbare steunbetuiging van de RTBF-journalist José Dessart aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, honderden berichten en foto's van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy.

Er werd toen klacht ingediend bij MSN en het grootste gedeelte van de berichten en foto's werden na enkele weken teruggeplaatst.

Kort nadien verdwenen echter de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' voor een 10-tal dagen van het Internet. Dat gebeurde nadat een zekere Piet S. die enkele jaren geleden reeds de website van de Stichting Prinses de Croÿ na een klacht bij de Canadese provider Bravenet inzake 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid' van het Internet liet halen, er zich bij het Skynet Blogteam over had beklaagd dat zijn 'privacy door de vermelding van zijn naam (Piet S.) geschonden' was.

http://groups.msn.com/FondationPrincesseDeCroy
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

20:33 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

MSN-groep FondationPrincessedeCroy: 'gedesactiveerd'


Image Hosted by ImageShack.us

Wie de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy wil bezoeken, krijgt het volgende te lezen: 'Ce groupe n'est pas disponible'. 'Ce groupe a été désactivé à des fins administratives.'

De maatregel heeft vermoedelijk te maken met een bericht dat enkele dagen geleden op de nieuwsgroep verscheen. Daarin staat namelijk dat de redactie van een Roemeense krant op 18.1.2007 het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen 'Child Focus' contacteerde. De krant stelde zich vragen over het feit dat Child Focus verschillende Roemeense verenigingen vernoemde in verband met een door het Daphne programma van de Europese Unie gefinancieerd project. De betrokken Roemeense verenigingen werken immers helemaal niet rond kinderverdwijningen en wisten ook niet dat Child Focus hen voor een project had opgegeven.

Op 31.1.2007 antwoordde Child Focus dat enkel Salvati Copiii, de Roemeense vertegenwoordiger van de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen waarvan het secretariaat zich in de kantoren van Child Focus in Brussel (België) bevindt, een kleine subsidie van 1000 Euro vanwege allerlei vertalingswerk had ontvangen.

Op 13.3.2007 publiceerde Prinses de Croÿ haar bericht over deze zaak waarbij zij de titel 'Aide fictive aux enfants disparus' ('Fictieve hulp aan verdwenen kinderen') van het artikel in de Roemeense krant gebruikte.

Het bericht sloeg blijkbaar in als een bom want heel wat Europese verenigingen en Europese parlementsleden stellen zich nu vragen over de wijze waarop de projecten door Daphne goedgekeurd worden.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' niet langer meer toegankelijk te zijn voor het publiek en kregen de bezoekers van de nieuwsgroep in een MSN-boodschap te lezen dat de groep 'niet langer beschikbaar en omwllle van administratieve redenen gedesactiveerd was'.
Het gaat hier dus blijkbaar om de zoveelste censuurmaatregel van de Belgische overheid.

Enkele maanden geleden verdwenen er na de openbare steunbetuiging van de RTBF-journalist José Dessart aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, honderden berichten en foto's van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy.

Er werd toen klacht ingediend bij MSN en het grootste gedeelte van de berichten en foto's werden na enkele weken teruggeplaatst.

Kort nadien verdwenen echter de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' voor een 10-tal dagen van het Internet. Dat gebeurde nadat een zekere Piet S. die enkele jaren geleden reeds de website van de Stichting Prinses de Croÿ na een klacht bij de Canadese provider Bravenet inzake 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid' van het Internet liet halen, er zich bij het Skynet Blogteam over had beklaagd dat zijn 'privacy door de vermelding van zijn naam (Piet S.) geschonden' was.

---------------

http://groups.msn.com/FondationPrincesseDeCroy
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

13:12 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

MSN-groep FondationPrincessedeCroy: 'gedesactiveerd' ?


Wie de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy wil bezoeken, krijgt het volgende te lezen:

'Ce groupe n'est pas disponible'. 'Ce groupe a été désactivé à des fins administratives.'

Gaat het hier om een nieuwe censuurmaatregel van de overheid ?

Enkele maanden geleden verdwenen er na de openbare steunbetuiging van de RTBF-journalist José Dessart aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, ook al honderden berichten en foto's van deze nieuwsgroep.

Er werd toen klacht ingediend bij MSN en het grootste gedeelte van de berichten en foto's werd toen teruggeplaatst.

Kort nadien verdwenen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' voor een 10-tal dagen van het Internet.

02:48 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

05/03/2007

Marcel Vervloesem in het ziekenhuis (3)

 

Marcel Vervloesem in het ziekenhuis opgenomen

Brussel, 4.3.2007 - Alhoewel Marcel Vervloesem momenteel herstelt van de zware operatie die hij in het ziekenhuis te Lier moest ondergaan, verkeerde hij een paar dagen geleden in levensgevaar.
Eergisterennacht zakte het suikergehalte van Marcel's bloed om een onverklaarbare reden plotseling naar een absoluut dieptepunt. Marcel had het geluk dat zijn kamergenoot opmerkte dat er iets grondig verkeerd ging en dat die de verpleging alarmeerde.
De dokters stelden urenlang alles in het werk om te vermijden dat Marcel in coma zou geraken wat tot een fatale afloop had kunnen leiden.

Er kwamen gedurende de voorbije dagen ook tal van telefoons binnen van journalisten uit binnen- en buitenland en een aantal programmamakers dacht Marcel al te kunnen filmen en te interviewen. Dit is echter onmogelijk op dit ogenblik.

Marcel zelf ontving tal van herstelwensen en felicitaties voor het werk dat hij de voorbije jaren gedaan heeft. Op de vensterbank van zijn kamer staan ondermeer kaartjes van de vzw Julie & Melissa, verschillende Witte Comité's en Mter Magnée (advocaat Dutroux). Heel wat mensen van het 'eerste uur' laten echter niets van zich horen.
Er kwam bijvoorbeeld geen reactie van Willy Holvoet, Gilberte Arens, José Dessart (RTBF), Douglas De Coninck (De Morgen - Humo), Karine 'tKindt (Witte Comité's), Regina Louf, Patricia Vander Smissen (advocate Regina Louf), Marc Reisinger, Claudia Neves, Serge Garde (l'Humanité), Louis de Jonghe enz.
Dat is merkwaardig gezien het merendeel van deze mensen met geen stokken uit Morkhoven was weg te slaan toen de Werkgroep Morkhoven het kinderpornonetwerk Zandvoort ontdekte. Misschien was het deze mensen enkel om zichzelf + de informatie van de Werkgroep Morkhoven te doen en werd Marcel dus ook niet meer uitgenodigd op het colloqium dat Patricia Vander Smissen enkele maanden geleden rond het kinderpornonetwerk Zandvoort organiseerde.

Alhoewel Marcel zich van deze operatie waarschijnlijk zal herstellen, is zijn gezondheid echter voorgoed gekraakt.
Het gerecht van Turnhout dat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort nooit degelijk wenste te onderzoeken en de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten niet opspoorde, de Vlaamse roddelpers die Marcel gedurende 9 jaar voor een 'kindermisbruiker' liet doorgaan en het Sp.a-bestuur te Herentals dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. met zijn criminele bende jarenlang heeft ondersteund om Marcel het zwijgen op te leggen, zijn daar verantwoordelijk voor.

Wie Marcel en zijn familie wil ondersteunen, kan een kaartje sturen:
Heilig Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24, 2500 Lier

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 St. Gillis - Brussel

Info - contact: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be

12:27 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

03/03/2007

Rapport du Conseil national: les syndics de copropriété

 

France: Rapport du Conseil national de la consommation sur les syndics de copropriété (1)

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Dans le cadre d'un mandat proposé par M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en charge de la consommation, le Conseil national de la consommation a constitué un groupe de travail sur les syndics de copropriété dans l'objectif de:

- I. Donner des suites positives à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats des syndics de copropriété: à ce titre seront particulièrement examinés l'établissement de contrats clairs et précis, la définition détaillée des rémunérations du syndic et le partage des honoraires entre gestion courante et prestations particulières, les conditions de renouvellement du contrat
- II. Améliorer le contrôle de l'exécution des prestations relevant du contrat de mandat
- III. Améliorer les procédures de passation des marchés de travaux et de services pour le compte de la copropriété.

Le groupe s'est réuni six fois, la première réunion a eu lieu le 2 avril 1996, la dernière le 22 novembre 1996. Il a rendu un rapport et un avis communs aux collèges des consommateurs et des professionnels, au Conseil national de la consommation réuni le 10 décembre 1996.

Le présent rapport, qui est commun aux deux collèges, a été établi en collaboration par les deux rapporteurs, Mme Frédérique Rastoll (Confédération générale du logement), pour le collège des consommateurs, et M. Jean Pierre Léonard (Conseil national du commerce), pour celui des professionnels.

La copropriété concerne des millions de logements et recouvre des situations très diverses, de l'immeuble comprenant moins de 10 logements au grand ensemble d'habitation de plus de 1.000 logements. Ce mode de propriété met en relation:

- les copropriétaires dont la collectivité forme le syndicat des copropriétaires, personne morale ;
- le conseil syndical élu par les copropriétaires et chargé de contrôler la gestion du syndic et de l'assister, est l'organe de liaison entre les copropriétaires et le syndic ;
- le syndic mandaté par le syndicat de copropriétaires.

Les textes applicables à la copropriété sont:

- la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le décret du 17 mars 1967 d'application de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
- le décret du 20 juillet 1972 d'application de la loi du 2 janvier 1970.

Par ailleurs, la commission relative à la copropriété élabore des recommandations. La Commission des clauses abusives a aussi émis une recommandation relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété (BOCC du 24 janvier 1996). Ces recommandations n'ont pas de caractére obligatoire, ni pour les copropriétaires ni pour les praticiens.

Les organisations de professionnels membres du Conseil national de la consommation diffusent les recommandations et demandent à leurs adhérents de les appliquer. De leur côté, les organisations de consommateurs les publient dans leurs journaux. Cependant, il convient de noter qu'elles sont mal connues et peu appliquées. Or chacun s'accorde pour dire qu'il y aurait intérêt à ce que ces recommandations soient suivies d'effet.

La pratique ayant révélé de nombreux litiges entre copropriétaires et syndics, le groupe du travail du Conseil national de la consommation est chargé de chercher comment améliorer les relations entre copropriétaires et syndics.

L'amélioration des relations passe par une bonne information et une clarification des relations. Pour cela, le contrat du syndic doit être clair et pouvoir être comparé avec d'autres.

Les deux collèges sont d'accord pour dire qu'il convient d'assurer le respect de la libre concurrence, cette dernière n'intervenant réellement que s'il y a transparence sur les prix et sur les prestations fournies.

Au cours des débats, le collège des professionnels a insisté sur le rappel du principe de la liberté contractuelle, qui permet aux parties de négocier le contrat en tenant compte des caractéristiques propres à la copropriété. Ainsi un contrat type a paru inadapté. Chaque immeuble a ses caractéristiques propres, chaque copropriété doit donc pouvoir demander au syndic des prestations différentes. Le collège des professionnels propose de dégager des principes directeurs qui doivent régir les contrats de syndic.

De son côté, le collège des consommateurs pose le problème de la possibilité réelle des copropriétaires de négocier, du fait d'un manque d'information sur les mécanismes de la copropriété et d'un manque de transparence. En effet, la négociation n'est possible que si les copropriétaires ont les moyens de comparer différents contrats. Ainsi certains membres du collège des consommateurs pensent qu'un contrat type est de nature à clarifier les relations entre le syndicat des copropriétaires et le syndic. D'autres membres du même collège ne sont pas favorables à l'établissement d'un contrat type qui peut entraîner certains risques:

- difficulté d'interprétation due à l'imprécision des termes ;
- réduction de la marge de négociation
- désengagement des copropriétaires.


1. SUITES À DONNER À LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, ÉTABLISSEMENT DE CONTRATS CLAIRS ET PRÉCIS, DÉFINITION DÉTAILLÉE DES RÉMUNÉRATIONS DU SYNDIC, PARTAGE DES HONORAIRES ENTRE GESTION COURANTE ET PRESTATIONS PARTICULIÈRES, CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

Les débats ont conduit le groupe de travail à étudier l'élaboration de clauses, sur la base de la recommandation de la Commission des clauses abusives, qui auraient pu figurer dans les contrats de syndic et ainsi faciliter la comparaison entre les différents contrats de syndics proposés aux copropriétaires. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées en ce qui concerne des contrats types, le groupe de travail a finalement renoncé à cette perspective, mais a souhaité définir des axes de progrès pour la rédaction des clauses qui ont donné lieu à des abus.

1. La démission du syndic

La Commission des clauses abusives a recommandé que la clause qui permet " au syndic de démissionner sans prévoir pour le syndicat des copropriétaires la possibilité de résilier le contrat en cours d'exécution " soit éliminée des contrats proposés par les syndics de copropriété.

Le syndic ou le syndicat peut a tout moment mettre fin au contrat. Dès que l'une des partis use de cette possibilité, il faut éviter que la copropriété ne se trouve en difficulté. Le cas de démission du syndic qui a lieu en assemblée générale pose notamment problème. En effet, en cas d'incident de scance, le syndicat se retrouve sans syndic. Son successeur doit être désigné par l'assemblée générale. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire, notamment chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic.

Dans le souci d'éviter les frais et délais de justice, les deux collèges sont d'accord pour rechercher une solution transitoire au moment d'un changement de syndic.

Ainsi, plusieurs voies ont été envisagées par le groupe:

- introduction d'une disposition réglementaire, obligeant le syndic à convoquer l'assemblée générale appelée à désigner le successeur ;
- en cas de non convocation de l'assemblée générale par le syndic, possibilité pour le président du conseil syndical de la convoquer lui même ;
- possibilité pour le président du conseil syndical d'assurer la fonction de " syndic provisoire ". Toutefois l'attention est attirce sur le fait qu'il n'est pas souhaitable d'étendre les pouvoirs du conseil syndical, du fait de la responsabilité que cette tâche peut engendrer ;
- délai de préavis en cas de démission du syndic. Pendant ce délai, le syndic serait obligé de convoquer l'assemblée générale pour la désignation du nouveau syndic. Dans cette hypothèse, la question est posée de savoir quel délai est nécessaire pour la convocation de l'assemblée générale. En effet, un délai trop bref risque de ne pas laisser un temps suffisant aux copropriétaires pour rechercher des candidats syndics.

Il a été signalé qu'un conseil syndical actif pouvait agir dans un délai de quinze jours. Cependant, toutes les copropriétés n'ont pas de conseil syndical " modèle ", de même, certaines copropriétés ont pu décider de se passer de conseil syndical.

2. Le renouvellement du contrat

La Commission des clauses abusives recommande que soit supprimée la clause qui prévoit ou laisse supposer une reconduction automathique du contrat à la fin du mandat et le mainhen en fonction du syndic au delà de la durée légale sans vote de l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 28 du décret du 17 mars 1967, le contrat de syndic ne peut excéder trois ans, et l'assemblée générale doit renouveler les fonctions du syndic à la majorité de tous les copropriétaires.

Dans la pratique, il est fréquent de rencontrer un contrat qui prévoit que le mandat " prend fin à la prochaine assemblée générale ". Or si cette assemblée générale intervient après le délai imposé par la loi ou par le contrat lui même, le mandat a pris fin et le syndic n'a plus qualité pour représenter le syndicat. La copropriété est alors dépourvue de syndic. Par conséquent, il est nécessaire que la durée du contrat de syndic soit clairement précisée.

Egalement, au cours des débats a été étudiée la distinction entre:
- la désignation du syndic votée à la majorité de tous les copropriétaires ;
- les conditions de la rémunération du syndic et les modalités particulières d'exécution de son mandat votées à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Pour le collège des professionnels, lorsque l'assemblée générale désigne le syndic, les conditions essentielles du contrat ont été préalablement discutées. Mais le collège des consommateurs souligne que, lors du renouvellement du mandat, les conditions du contrat sont rarement rediscutées. Ainsi, le mandat du syndic est renouvelé mais les conditions contractuelles ne changent pas.

Les deux collèges estiment que, lors du renouvellement du mandat, les conditions du contrat doivent étre rediscutées entre les deux parties.

Rapport du Conseil national de la consommation sur les syndics de copropriété:http://sos-net.eu.org/conso/admidata/cca96d.html

13:16 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

01/03/2007

Het woonbeleid van Sint-Gillis - Open Brief aan minister Keulen

 

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis (Brussel) als 'regisseur' van het woonbeleid in Sint-Gillis

Image Hosted by ImageShack.us

De gemeente is de regisseur van het Woonbeleid

'Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen was “het betaalbaar wonen” een belangrijk thema. Alleen al deze vaststelling bewijst dat bij het opstellen van de Vlaamse Wooncode in 1997 de juiste visie ontwikkeld werd om de gemeenten de rol toe te bedelen van regisseur van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse regering engageerde zich in haar regeerakkoord 2004-2009 om de gemeenten op een positieve manier te stimuleren om deze taak echt op te nemen, samen met alle publieke en private actoren. Het blijft immers onverminderd duidelijk dat de inbreng van de gemeente onontbeerlijk is om te kunnen komen tot een reëel antwoord op de lokale woonbehoeften; een antwoord dat tegelijk optimaal afgestemd is op de veelheid aan noden en initiatieven op allerlei andere vlakken (Stedenbeleid, Welzijn, …).'

Minister Marino Keulen, Vlaamse minister voor Woonbeleid


Brussel, 1.3.2007

Minister Marino Keulen - Woonbeleid

Excellentie,

Betreft: Woonbeleid en Immoboliënpraktijken te Brussel

Op 9.11.2006 en 12.2.2007 zond ik U een brief in verband met de langzame verkrotting van het historische huis in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis (Brussel) waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen in 1995 werd geklasseerd.

Een gedeelte van het huis staat op inéénstorten omdat de door de vrederechter aangestelde syndicus gedurende twee jaar lang 'vergat' om de waterinfiltratie doorheen het dak tegen te gaan waardoor er zo'n 5.000 liters water naar binnen druppelden.
De syndicus bleek immers alleen maar aandacht te hebben voor het terras dat de bovenbuur op het dak wilde laten aanleggen en waarvoor de gemeentelijke goedkeuring reeds 5 jaren geleden blijkt te zijn verlopen.

Onlangs kwamen de Diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis en de Dienst Monumenten en Landschappen die de voorgevel van het huis hadden geklasseerd, een kijkje nemen in het huis.

Zij stelden de ernst van de situatie vast maar zeggen niets te kunnen ondernemen omdat de syndicus in het juridische steekspel dat al vijf jaren duurt, door de vrederechter van Sint-Gillis voor een periode van 5 jaar herbenoemd werd.
De syndicus maakte van zijn herbenoeming trouwens metéén gebruik om ten belope van een bedrag van ongeveer 30.000 Euro (waarvan 60% van de eigenares van het verkrottende appartement) de trapzaal te laten schilderen en een miniscuul dakterrasje te decoreren zonder dat er 1 Euro aan de herstelling van het dak werd gespendeerd.
Men laat een gedeelte van het huis dus zonder meer verkrotten terwijl het gemeentebestuur van Sint-Gillis rustig blijft toezien omdat zij zogenaamd niets kan doen.

De afgelopen week kwamen er nog eens 200 liters water naar binnengedruppeld terwijl er 50 kilogram plaaster van het reeds zwaar gehavende plafond met een enorme klap naar beneden stortte.
Het plaasteren gevaarte kwam juist op de plaats terecht waar ik normaal sta om het water in emmers te scheppen en weg te brengen.
Een harde plastieken kuip die het water moest opvangen bleek in splinters uit elkaar te zijn gevlogen terwijl het kinderzwembad dat er staat, als door een bijl doorkerfd werd.

Uw uitspraak dat 'het gemeentebestuur de regisseur is van het woonbeleid' klinkt misschien wel mooi maar slaat dus nergens op.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
(http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement)

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
Woonbeleid van Sint-Gillis (Brussel)

- Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars vzw: http://www.nicm.be/start.asp
- Centre National d'Information pour Copropriétaires asbl: http://www.cnic.be/start.asp

Dag van de Mede-eigenaar - Symposium vrijdag 30 maart 2007
Journée du Copropriétaire - Colloque vendredi 30 mars 2007
Salle "Eugène Dupréel", l'ULB à Bruxelles
Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie, 44, avenue Jeanne à 1050 Bruxelles
Info: http://www.dagvandemede-eigenaar.be/

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

20:18 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Le Comité P

 

Comité P: contrôlé par lui-même ?

Image Hosted by ImageShack.us

La police intégrée ou police unique
par Jean-Claude Paye, Sociologue

Les différentes lois réformant la police et la justice présentent une grande cohérence, elles renforcent la police et affaiblissent l’appareil judiciaire. La pièce centrale de ces réformes est la loi sur la police intégrée structurée à deux niveaux qui, dans les faits, met en place une police unique construite par et autour de la gendarmerie. Les nominations aux postes de direction de la police fédérale montrent que la mainmise de la gendarmerie est encore plus évidente que ce que laissaient entrevoir les prévisions les plus alarmistes.

Rappelons les faits. Herman FRANSEN, général commandant de la gendarmerie, vient d’être placé à la tête de la future police fédérale. Luc CLOSSET est nommé inspecteur général de la nouvelle police alors qu’il occupait déjà cette fonction dans la gendarmerie.

En tant que commissaire général, H. FRANSEN pourra concentrer entre ses mains un ensemble de pouvoirs qui lui permettront d’orienter la politique de la future police intégrée. La nomination d’un gendarme à la tête de l’inspection générale est tout aussi importante puisque ce service d’inspection est interne à la police fédérale. En bref cette police se contrôlera elle-même ; c’est déjà ce système qui assure à la gendarmerie son autonomie et son impunité.

Afin de ne rien laisser au hasard, Henri BERKMOES, ancien chef du BCR, la brigade centrale de recherche de gendarmerie mise en cause par la Commission parlementaire d’enquête sur les enfants disparus, pour rétention d’informations vis-à-vis du pouvoir judiciaire, a été placé à la tête du service d’enquête du Comité P. Le Comité P est le comité parlementaire chargé du contrôle des forces de police. Disposant de peu de moyens, il est le seul service d’inspection externe des polices. La capacité d’intervention du Comité P dépend grandement de son service d’enquête.

Il est paradoxal de retrouver H. BERKMOES au service d’un Comité parlementaire, lui qui avait bloqué pendant plusieurs jours la remise du disque dur du BCR aux policiers dépêchés par la Commission parlementaire d’enquête sur les enfants disparus, organe théoriquement souverain. Cette nomination entrerait-elle aussi dans la rubrique : on n’est jamais si bien contrôlé que par soi-même ? Grâce à son service d’inspection interne et la possibilité qui lui est offerte d’alimenter le contrôle parlementaire, cette police sera ainsi autonome aussi bien vis-à-vis du parlement, de ses autorités de tutelle ministérielle que vis-à-vis du pouvoir judiciaire.

Rappelons que l’état-major de la gendarmerie s’approprie également trois directions générales sur les cinq, dont la division judiciaire. L’obtention de ce poste est significative puisque, à ce niveau, la gendarmerie était en concurrence avec la police judiciaire, police spécialisée en cette matière. Ce poste est d’autant plus stratégique, que le BCR (bureau central de recherche de la gendarmerie), qui devait faire partie de la troisième division générale, celle de l’appui opérationnel, est intégré dans la deuxième direction générale, la division judiciaire. Le fonctionnement du BCR par projets, par exemple en ce qui concerne la criminalité organisée, et ses recherches spécialisées en dehors de toute finalité judiciaire, comme l’opération REBEL qui consistait à ficher des dizaines de milliers de Belges d’origine turque ou de Turcs, apparente son travail à celui d’un service de renseignement. L’intégration du BCR au sein de la division judiciaire risque d’orienter l’information judiciaire vers un travail de contrôle social plutôt que vers un travail judiciaire au sens strict, uniquement au service des magistrats. L’empreinte du BCR sera d’autant plus forte que c’est l’actuel patron du BCR, Paul VAN TIELEN, qui a été nommé directeur général de la police judiciaire. Il est paradoxal de trouver le BCR à la tête d’une police théoriquement au service des magistrats, lui qui avait été pointé par la Commission Dutroux sur les enfants disparus pour ses rétentions d’informations et sa tendance à travailler pour son propre compte en dehors de tout contrôle judiciaire.

La primauté du maintien de l’ordre sur le travail judiciaire se lit également dans l’organisation au niveau des arrondissements judiciaires car le directeur judiciaire de la police fédérale déconcentrée sera contrôlé par le directeur coordinateur administratif.

Dans un tel contexte, il est difficile de continuer de parler de police intégrée à deux niveaux. Le ministre de la Justice lui-même, contrairement aux adeptes de la langue de bois, semble y avoir renoncé. Dans son projet de politique générale du 30 octobre 2000, il emploie le terme de police unique et ce dans les deux langues. Il a bien raison puisque le niveau fédéral et le niveau local n’auront pas le même pouvoir. En plus de la concentration des pouvoirs au sein de la direction du niveau fédéral, la banque de données unique sera gérée par la police fédérale. Cela rendra les polices locales dépendantes de la première en ce qui concerne l’information. De plus, les rapports entre police fédérale et police locale seront réglés par arrêtés royaux. Ce qui permettra au pouvoir exécutif de subordonner le fédéral au local. La police fédérale, mise en place bien avant les polices locales, sera prête pour exercer sa direction sur celles-ci.

Le fait que ce soit la gendarmerie qui prenne le contrôle de la future police unique n’est pas sans conséquence sur l’orientation du travail de celle-ci. Depuis toujours, la gendarmerie est un corps spécialisé dans le maintien de l’ordre. Après la deuxième guerre mondiale, elle s’est progressivement orientée vers le travail judiciaire, auparavant réservé à la police judiciaire. Depuis sa démilitarisation, elle est aussi entrée en concurrence avec les polices communales en ce qui concerne les missions de police de base. Cette réorientation du travail de la gendarmerie vers l’enquête judiciaire et le développement d’une notion de police de proximité axée sur le renseignement ne signifie pas qu’elle accorde moins d’importance à sa mission de départ. C’est le contenu du maintien de l’ordre qui a changé. Il ne s’agit plus de s’opposer à des groupes sociaux organisés mais de contrôler des individus ou des groupes informels. Le maintien de l’ordre devient le contrôle social.

Jean-Claude Paye est l’auteur de « Vers un Etat policier en Belgique ? », publié aux Editions EPO (2000)
Première publication : 1er avril 2001, mise en ligne: le 16 octobre 2005
http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=250

12:32 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |