28/03/2007

Actievoerders Morkhoven leven in onmenselijke omstandigeheden

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Françoise Dupuis

Ik las dat het Brusselse gewest, binnen het kader van het Europees Fonds 2007-2013, zo'n 115 miljoen Euro gekregen heeft.

Volgens de Brusselse minister-president Charles Piqué (PS) zou dit geld gebruikt worden om de verzwakte buurten op te kalfateren en de sociale, economische ongelijkheden in de Brusselse regio weg te werken (www.bruxelles.irisnet.be).

Ik stel mij echter ernstige vragen bij de goede voornemens van de minister-president.

Sinds dat de zetel van de VZW Werkgroep Morkhoven naar de Faiderstraat N° 10 te Sint-Gillis Brussel is verhuisd, wordt het leven van Prinses de Croÿ en mij immers onmogelijk gemaakt en wordt ook onze gezondheid voortdurend bedreigd.

Doordat de Belgische grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet van toepassing zijn voor ons, vragen Prinses de Croÿ (die ondervoorzitter is van de VZW Werkgroep Morkhoven) en ikzelf ons af of men ons onze burgerrechten misschien heeft ontnomen omdat we deel uitmaken van een vereniging die tegen kindermisbruiken strijdt.

Hoe moet ik anders uitleggen dat ik gedurende de voorbije jaren verplicht was om zo eventjes 6.000 liters water die door het dak in de door mij geplaatste vergaarbakken zijn terechtgekomen, in emmers te scheppen, weg te dragen en weg te gieten zonder dat er door de overheid wordt opgetreden ?

Op 26 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de Dienst Urbanisatie van Sint-Gillis voor een eerste keer langs om de verkrotting van het gebouw waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen werd geklasseerd, vast te stellen.

De heer Lenoir drong bij de syndicus die door de vrederechter van Sint-Gillis als een 'goede vader des huizes' werd aangesteld om het huis dat een gemeenschappelijke eigendom is te beheren, herhaalde malen aan om dringende maatregelen te nemen tegen de waterinfiltratie. De verzoeken van de heer Lenoir werden echter genegeerd en in de plaats daarvan begon de beheerder in een aantal brieven aan Mvr. De Wille, die plaatsvervangende burgemeester is van Sint-Gillis, de gemeentediensten van 'partijdigheid' te beschuldigen.

Op 8 maart jl. kwam de heer Lenoir met de verantwoordelijke van de dienst Urbanisatie van Sint-Gillis een kijkje nemen. Daarbij bleek dat de aanvraag voor het dakterras dat de bovenbuur in de plaats van het gehavende dak wil laten aanleggen en waarvoor hij de goedkeuring van de syndicus kreeg, reeds 5 jaar geleden verlopen is.

Omdat er niets gebeurde en de Vlaamse minister van Woonbeleid, de heer Marino Keulen, in zijn beleidsplan schreef dat de gemeente de 'architect is van het woonbeleid', nam ik contact op met de minister.

Gezien onze gezondheidstoestand reeds ernstig geschaad werd, contacteerde ik ook de Vlaams minister van Volksgezondheid, mevrouw Inge Vervotte.

Beide excellenties antwoordden mij dat mevrouw Françoise Dupuis, de Brusselse staatssecretaris van huisvesting, voor deze zaak bevoegd was.

Op 6 maart jl. schreef ik naar mevrouw Dupuis. Ik kreeg echter geen antwoord op mijn brief.

Gezien het hier om een noodsituatie gaat en het hier om een vraag om hulp van personen in nood betreft waaraan de verantwoordelijke minister geen gevolg wenst te geven, verzoek ik u om mijn klacht zo snel mogelijk te behandelen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzittter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

PS. In bijlage volgt een copie van mijn herinneringsbrief van 26.3.2007 aan Mevrouw Dupuis.
Ik diende reeds een klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen, bij de Europese Ombudsman en bij de Voorzitter van het Europees Parlement.


Brussel, 26.3.2007

Françoise Dupuis
Brusselse staatssecretaris van huisvesting

Geachte Mevrouw,

Betreft: Woonbeleid te Brussel - Recht op een gezonde woning

Mag ik U doen herinneren aan mijn brief van 6.3.2007 waarin ik beroep deed op uw tussenkomst inzake de manier waarop men de woning in de Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis gedeeltelijk laat verkrotten ? De ministers Marino Keulen (Vlaamse minister van Woonbeleid) en Inge Vervotte (Vlaamse minister van Volksgezondheid) deelden mij immers mede dat U verantwoordelijk bent voor het woonbeleid in Brussel.

Vorige week was ik nog eens verplicht om 11 emmers water die ik in verschillende kuipen onder het instortende plafond had opgevangen, weg te dragen en in de badkuip van de badkamer te gaan gieten.
Kort na mijn werkzaamheden had ik weer last van koorts, diaree en buikkrampen. Ik vermoed dat dit het gevolg is van de rondzwevende pollen van de schimmels en champignons die zich in de kamers onder het lekkende dak bevinden want toen ik ziek was geworden door in de inmiddels ontruimde slaapkamer te slapen, doken dezelfde ziekteverschijnselen op.

Op twee jaar tijd heb ik nu bijna 6.000 liters water moeten wegdragen terwijl de vrederechter van Sint-Gillis een syndicus aanstelde die het huis dat een gemeenschappelijk eigendom is, als een 'goede vader des huizes' moest beheren.

Op 15 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de dienst Hygiëne te Sint-Gillis voor de eerste keer langs om de verkrotting van het huis vast te stellen.

Op 26 januari 2007 vroeg de heer Lenoir in zijn brief aan de beheerder om een regenzeil tegen het water op het dak aan te laten brengen en de herstellingen aan het dak zo snel mogelijk te beginnen. De bouwtoelating voor het terras dat de bovenbuur-advocaat wil laten aanleggen is volgens de dienst urbanisatie , immers al 5 jaar geleden (mei 2002) verlopen.

Op 2 februari 2007 schreef de heer Lenoir opnieuw naar de beheerder en vroeg hij opnieuw om een regenzeil op het dak te laten aanbrengen en de dakwerken zo snel mogelijk te laten starten.
De beheerder die inmiddels voor een periode van 5 jaar was herbenoemd, trok zich daar echter niets van aan en liet alleen de trapzaal en een dakterrasje 'decoreren' (kosten 14.324 Euro).

Op 8 maart 2007 kwamen de heer Lenoir en de verantwoordelijke van de Dienst Urbanisme van Sint-Gillis samen langs om de verdere verkrotting van het huis vast te stellen (de beheerder had toen juist de trapzaal laten herschilderen).

Na het bezoek van de Diensten Hygiëne en Urbanisme van Sint-Gillis, schreef de beheerder een brief naar de Mevrouw De Wille, plaatsvervangend burgemeester van Sint-Gillis, waarin hij de gemeentediensten van 'partijdigheid' beschuldigde.

Er volgden nog een aantal brieven van de beheerder aan de burgemeester waarin hij de gemeentediensten verder onder druk zette maar daar bleef het bij.

Zelfs de werken in de trapzaal en de inkomhal zjn nog altijd niet voleindigd terwijl de beheerder mededeelde dat hij nog 9.000 Euro op zijn bankrekening heeft staan...

Volgens de Belgische grondwet en de Europese wetgeving heeft iederéén het recht op een gezonde woning en een goede gezondheid. Ik zou niet weten waarom U als minister die verantwoordelijk is voor het Woonbeleid in Brussel, deze wetten moet laten overtreden.

Gezien deze situatie blijft aanslepen en het huis waarvan de gevel door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd werd, door de partijdigheid van de beheerder verder verkrot terwijl onze gezondheid verder geschaad wordt, verzoek ik nogmaals om uw dringende tussenkomst in deze zaak.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Adres: Jacqueline de Croÿ
t.a.v. Jan Boeykens
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
(issakaba@skynet.be)
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement

PS. In bijlage zend ik U een copie van mijn brief van 6.3.2007

11:22 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.