17/03/2007

MSN-groep na berichten over 'Child Focus' gesloten (3)


Image Hosted by ImageShack.us

Van: jan boeykens
Verzonden: zaterdag 17 maart 2007
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com
Onderwerp:  RE: SRX1031603206ID - Overig

Beste Pascal,

Zoals je weet, hebben we in het verleden reeds tal van problemen ondervonden met onze MSN-groepen en verdwenen er enkele maanden geleden honderden foto's en documenten van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy die pas na enkele weken aandringen, grotendeels werden teruggeplaatst.
De documenten en foto's verdwenen nadat de RTBF-journalist José Dessart zijn steun had betuigd ten opzichte van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en omwille van zijn standpunt door een bepaalde figuur via een E-mailcampagne onder druk werd gezet.
De man die druk uitoefende wist enkele jaren geleden al een website van Prinses de Croÿ van het Internet te laten halen door bij de Canadese provider Bravenet een klacht in te dienen inzake 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid'.

Nadat hij er bijna in geslaagd was om de MSN-groep van Prinses de Croÿ te vernietigen, dook de man weer op bij Skynet alwaar hij wist te bekomen dat de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' bijna van het Internet verdwenen.  De man meende dat de vermelding van 'Piet S.' zonder zijn toelating, een  schending van zijn privacy was.

Als ik daar tegenover de manier neem waarop Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 9 jaar lang door de pers met naam en voornaam werd genoemd en als een 'kindermisbruiker' enzovoorts door het slijk werd gehaald terwijl hij op 15.11.2006 voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken, moet ik toch wel eens even glimlachen.
Ik meen dat ik de privacy van bepaalde personen heel wat meer eerbiedigde dan het gros van de gerechtsjournalisten dat meestal doen.
Op dat gebied hoeft u mij dus geen enkel verwijt te maken.

U antwoordt mij verder dat jullie 'na jullie onderzoek van de MSN Groep FondationPrincessedeCroy tot de conclusie zijn gekomen dat deze in overtreding is met jullie gebruiksvoorwaarden'.
Als dit inderdaad het geval is, waarom laten jullie dit dan niet gewoon weten alvorens de groep achter slot en grendel te zetten ? Of is het misschien jullie bedoeling om deze groep zonder enig verweer te kunnen opdoeken ?

Ik meen voorts te weten dat MSN meestal verwittigt als iemand de gebruiksvoorwaarden niet naleeft en dat de animator meestal wordt medegedeeld over welke overtreding het juist gaat zodat hij zijn informatie eventueel kan bijstellen. Meestal krijgt hij daar enige dagen de tijd voor.

Ik heb trouwens heel wat MSN-groepen bezocht die in overtreding waren met de gebruikersvoorwaarden zonder dat er door MSN tegen opgetreden werd.  Het ging in bepaalde gevallen zelfs om overtredingen die strafrechterlijk kunnen vervolgd worden.
Een onderzoek van enkele journalisten van een bepaalde Nederlandse krant, kwam enkele maanden geleden tot dezelfde vaststelling maar ik heb toen nog mijn best gedaan om MSN te verdedigen.

Wat ik ook zeer vreemd vind in deze kwestie, is dat de MSN-groep afgesloten werd nadat er enkele berichten over Child Focus op verschenen waren die gebaseerd waren op de gegevens van een Roemeense krant en enkele betrouwbare informatiebronnen. Maar ja, voor onderzoeksjournalistiek en dergelijke moet men waarschijnlijk wel niet bij MSN zijn.

Er is nog iets wat mij is opgevallen.
Prinses de Croÿ die klacht indiende bij MSN, ontving vandaag een antwoord van MSN waarin haar gezegd werd dat men 'niet wist' waarom de MSN-groep FondationPrincessedeCroy 'verdwenen' was.
Men liet verstaan dat het verdwijnen van de groep mogelijk door een foute bewerking was veroorzaakt en men voegde er tevens aan toe dat de groep voorgoed opgedoekt was.

Onderzoek wees echter uit dat de MSN-groep nog steeds bestaat maar dat iemand van MSN of iemand anders de groep gewoon achter slot en grendel heeft geplaatst zodat er niemand meer opkan.

Met uw uitleg dat de door u genoemde overtreding 'zo serieus is' dat jullie de 'inhoud van de groep moeten bewaren in geval van eventueel toekomstig onderzoek inzake deze kwestie', bevestigt u mijn waarnemingen.

Zolang u mij niet mededeelt over welke zaak het hier precies gaat, ben ik niet in het minst onder de indruk van uw uitlatingen over een 'eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie'.  Ik heb zelfs de indruk dat u door dergelijke intimidaties en vage beschuldigingen de genoemde MSN-groep zonder protest van het Internet wil halen.
Uw uitdrukking dat het om 'die reden' is dat ik niet in de gelegenheid zal gesteld worden om de groep te heropenen, terwijl u geen enkele reden opgeeft, is voldoende duidelijk op dit vlak.

Uw gezegde 'De opslagruimte die je gebruikt hebt op deze groep zal niet meer tot je beschikking staan totdat het onderzoek is afgerond en de MSN Groep door MSN volledig wordt verwijderd', slaat trouwens helemaal nergens op.

Wat is dit eigenlijk voor onzin !
U spreekt over een 'serieuze overtreding', over een 'eventueel toekomstig onderzoek', over 'geen gelegenheid om de groep te heropenen', over het 'niet meer terbeschikking stellen van de groep tot dat het onderzoek is afgerond' en 'over het ter beschikking stellen nadat de MSN-groep door MSN wordt verwijderd' zonder ook maar iets te zeggen waarover het gaat.
Uw collega doet al even geheimzinnig. Enerzijds beweert hij niet te weten wat er precies gebeurd is maar anderzijds zegt hij met grote stelligheid dat de groep 'niet opnieuw zal heropend worden'.
Wat zijn dit allemaal voor vage beschuldigingen, intimimidaties en tegenstrijdigheden !
Men zou haast gaan geloven dat jullie van bovenaf onder druk worden gezet om deze MSN-groep ten allen koste van het Internet te halen en Prinses de Croÿ het zwijgen op te leggen.

Ik sprak in het begin van deze brief over die duistere figuur die een website liet verwijderen en de Belgische Staatsveiligheid verdedigde alsof hij er zelf werkzaam voor was.
De druk die op jullie wordt uitgeoefend, zou natuurlijk ook wel eens uit een politieke hoek kunnen komen.
Daarbij denk ik terug aan de woorden van Sp.a-kamerlid Jan Peeters die enkele tijd geleden via de radio en televisie liet oproepen om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te halen. Het grondwettelijk beginsel inzake de 'scheiding der machten' geldt blijkbaar niet voor een politicus die iemand die 30 processen-verbaals met zedenfeiten van minderjarigen op zijn naam heeft staan, nog tot lid van een politieraad laat benoemen.

Kunnen jullie zo eerlijk zijn om mij eens op een duidelijke en ongezouten manier te zeggen wat er hier aan de hand is in plaats van enkele vage beschuldigingen te uiten die blijkbaar nergens op slaan ?

In afwachting van uw antwoord en erop rekenend dat jullie de MSN-groep FondationPrincessedeCroy waaraan jarenlang werd gewerkt, niet om de één of andere onbekende reden en in het belang van bepaalde mensen gaan vernietigen, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be)

PS. Deze brief mag je gerust aan de 'onderzoekers' overhandigen en vraag ze ook een copie te maken van al de foto's en documenten op de MSN-groep in plaats van het belangrijkste bewijsmateriaal te doen verdwijnen.

06:47 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (9) |  Facebook |

Commentaires

Minister Onkelinx Onkelinx en kinderpornonetwerken
door Jan Boeykens op woensdag, 16 mei 2007 - 11:42:00
janboeykens@hotmail.com

De vzw Werkgroep Morkhoven voerde gedurende enkele maanden lang een Internetactie waarbij niet alleen het zogenaamde Woonbeleid van de franstalige Socialistische Partij in Brussel op de korrel werd genomen maar waarbij ook voor de zoveelste keer de vraag gesteld werd waarom Justitieminister Onkelinx niet wilde antwoorden op de parlementaire vragen die Ecolo-parlementslid Zoé Genot haar in 1995 rond de kinderpornozaak Zandvoort stelde.
Het rapport van de Belgische federale politie vermeldde immers zo'n 88.000 slachtoffertjes in deze zaak. Die werden echter nooit geidentificeerd.
Ook de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd zodat zij hun werk ongestoord konden verder zetten.
De Werkgroep Morkhoven zelf, vroeg Onkelinx verschillende malen hoever het onderzoek in deze zaak eigenlijk gevorderd was en hoe het eigenlijk zat met de lijst van 30 processen-verbaals die op 23 oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven.
In die 30 processen-verbaals stond namelijk beschreven hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Ook die vragen wenste Onkelinx nooit te beantwoorden.
Victor V. die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aanklaagde en die dank zij het Sp.a-bestuur van Herentals gedurende 2 jaar lang in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) mocht zetelen, is inmiddels tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt in de Herentalse politieraad.
Dat Onkelinx die als lijsttrekster van de Parti Socialiste in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde opkomt en voor een verkiezingsoverwinning van de Parti Socilaiste moet zorgen, juist nu een persconferentie wil geven omtrent een 'kinderpornonetwerk' en voor het eerst toegeeft dat er kinderpornonetwerken bestaan (alhoewel deze zaak in het niet verzinkt tegenover de kinderpornozaak Zandvoort), zal dus wel geen toeval zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde na het nieuws over de 'nieuwe zaak Dutroux' in ieder geval vast dat zij volledig van het Internet is afgesneden. Zij is thans verplicht haar acties via verschillende Internetwinkels verder te zetten.

De Werkgroep ondervond wel jarenlang problemen met haar publicaties op het Internet maar het is de eerste maal dat de Internetverbinding volledig is weggevallen.

Misschien nog een klein detail: het was Georges Zicot, de inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam, die via een valse schriftelijke verklaring liet weten dat de Franse magistraat in de zaak Zandvoort een 'man uit het misdaadmilieu in Charleroi' was...

EINDE BERICHT

---------------------

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Écrit par : Jeroen | 16/05/2007

Répondre à ce commentaire

Onkelinx - kindermisbruik Enkele uren nadat Justitieminister Onkelinx wereldwijd bekend maakte dat men een kinderpornonetwerk op het spoor was gekomen en dat een 'tweede zaak Dutroux voorkomen was geworden', kreeg de Werkgroep Morkhoven die gedurende de laatste weken opnieuw klaagt over het feit dat de 88.000 kinderen op de cd-roms van het kinderprononetwerk Zandvoort nooit geidentificeerd werden en de kindermisbruiikers en de kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord werden, plotseling geen toegang meer tot het Internet.

Het is mogelijk dat Justitieminister Onkelinx die opkomt als PS-lijsttrekster in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde, op die manier wil voorkomen dat men zich afvraagt waarom zij de parlementaire vragen van het Ecolo-parlementslid Zoé Genot (Ecolo-lijsstrekster in Brussel) in verband met het kinderpornonetwerk niet wenste te beäntwoordenn en slechts over een 'individueel dossier' sprak.

Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat Belgacom de Werkgroep Morkhoven gewoon van haar cliëntenlijst heeft geschrapt. Volgens Belgacom zou het 10 dagen duren vooraléér de Internetverbinding terug hersteld is. Op die manier kan de Werkgroep Morkhoven nog juist enkele dagen deelnemen aan de Belgische verkiezingsdebatten op het Internet.

Tegelijkertijd kwam er een schrijven van Microsoft waarin wordt medegedeeld dat het onderstaand artikel 'binnen de 24 uren van de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven moet verdwijnen, zoniet zal de nieuwsgroep (zoals dit enkele weken geleden al met de MSN-nieuwsgroep van Stichting Prinses de Croÿ gebeurde) worden gesloten.

De onderstaande tekst waarnaar men verwijst komt uit het dossier van de Zandvoortzaak en staat al enkele jaren op 'MSN Werkgroep Morkhoven'. Het was bedoeld als aanklacht tegen het feit dat de Belgische justitie niets tegen de internationale kinderpornonetwerken ondernam.

Doordat de Werkgroep Morkhoven geen toegang meer heeft tot het Internet, was de MSN-nieuwsgroep zonder dat de Werkgroep nog had kunnen reageren, gesloten geweest.

Parti Socialiste en bestrijding van kinderpornonetwerken, is iets wat in ieder geval niet samen gaat alhoewel ook de Vlaamse socialisten al het mogelijke gedaan hebben om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken.
De manier waarop het Sp.a-bestuur van Herentals het Sp.a-bestuurslid Victor V. bijvoorbeeld gebruikte om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven aan te klagen terwijl er van deze man zomaar eventjes 30 processen-verbaals bestaan waarin staat hoe hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde, was ook niet mis.
Zowel de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers als Justitieminister Onkelinx werd van deze zaak op de hoogte gebracht maar Victor V. die inmiddels tot gemeenteraadslid werd verkozen, zetelt thans in de Herentalse politieraad.

Onkelinx is als Justitieminister in deze zaken zwaar in gebreke gebleven en de plotselinge ontdekking van haar 'kinderpornonetwerk' is vermoedelijk alleen maar voor de verkiezingen bedoeld.

Gelukkig bestaan er nog Internetcafé's in België anders was men verplicht om alles te geloven wat er in de kranten staat !!

-------------------------

Announcement: Civil & Human Rights
Babies for masturbation
by Jan Boeykens 10 Sep 2003
-------
Do you not belief in pedocriminal networks ? Here is a list of the fees for babies and children's prostitution, recently found by the Belgian Werkgroep Morkhoven, the activists who are working since 14 years about pedocriminal networks and are therefore criminalized by belgian justice.

Children for fuck and babies for masturbation: the fees ...

----
Hello my dear friend. Here is a new list of girls we can offer you. I hope you are satisfied with offer. We have new girl age 4 to 17. Choose from list you see down.

1) Marija, age 5, you can do only blowjob, no sex, only masturbate, cum on her face, no swallow, no fuck, you can film her playing with older boys. price us-dollars 100.

2) Petra, age 14, you can do everything with her, she is doing blowjob, fuck, fuck in asshole, swollow cum, maximum 2 man at a time. you can film her, you can show her, face on film. she is fucking with her dad also, you can film this ( price us-dollars 100). price for fuck us-dollars 150, fuck with 2 man us-dollars 250.

3) Pjotr, boy age 8, is doing blowjob, you can film him with other boy play and fuck. no fuck with too long cock. he swollow cum also pissing game. for more cash (us-dollars 300) his father travel with you in austria and stay 3-4 days with you. price for fuck or piss game us-dollars 150.

4) Melija, age 7, is fucking, and doing blowjob. she swollows cum. only one man can do with her at a time. you fuck good with her, no force, because she is new girl. you can have her and sister (Petra, age 5). Petra no fuck, only blowjob, no swollow cum. you can cum on face. she is virgine. if you want fuck her special price us-dollars 400. only fuck with care. fuck with Melija cost us-dollars 150.

5) Anika, age 10, ungarian girl. she is fucking and blowjob. if you fuck her you order 2 weeks ago. has to come from ungaria with mother. You can cum on face, in pussy or swollow cum. cost us-dollars 200. mother go to your country for us-dollars 300.

6) a very special offer: baby for masturbation. you can lick baby pussy and blowjob possible. NO FUCK. you can cum on pussy and in face. swollow cum is possible. price us-dollars 300.

7) new offer: only filming a fuck. you bring camera and make film. no fuck.

-----------
Procès/Trial Morkhoven & C.R.I.E.S.
Procès/Trial Morkhoven: Stamford & Spartakus Procès/Trial Morkhoven: Coral
Procès/Trial Morkhoven: Toro Bravo
Procès/Trial Morkhoven-Vervloesem & Opération 'Cathedrale'
Belgium: Report of the U.S. Department of State

www.zoeklicht.org

Écrit par : Jeroen | 17/05/2007

Répondre à ce commentaire

Réseau Criess Fondation Princesse de Croÿ
Lutte contre les réseaux pédocriminelsRéseau C.R.I.E.S.
Par Jacqueline de Croÿ - 20/01/2005

En juillet 1982 "Gai Pied" annonce la création du C.R.I.E.S. en Belgique, l'acronyme de "Centre de Recherche et d'Information sur l'Enfance et la Sexualité". Installé chaussée d’Ixelles à Bruxelles, il a pour objectif d’aider les pédophiles à lutter contre leurs déviances sexuelles.

En 1987, le centre était une organisation internationale de prostitution d'enfants, qui publiait une revue disponible en France par abonnement. Il "louait" les corps d'enfants de familles démunies pour des soirées.

L’enquête mettra à jour quelque 20.000 pièces à conviction qui étaient saisies, parmi lesquelles de nombreuses photos pornographiques d'enfants. Un médecin était arrêté et du matériel saisit à l'UNICEF, éclaboussant le Fond des Nations Unies pour l'enfance. Michel Decré, un bruxellois de 50 ans était condamné à 7 ans de prison.

En avril 2001, Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven avait découvert dans les archives du réseau pédocriminel Zandvoort les listes d'environ 400 clients du C.R.I.E.S., comportant leurs adresses et associations partenaires à travers le monde. Plusieurs se trouvaient également dans le dossier CORAL, un institut pour enfants handicapés du Midi de la France qui approvisionnait des enfants à des pervers qui débarquaient à l'hôtel du village.

Parmi eux, Delbouille un fossoyeur belge qui avait été placé 5 jours en prison préventive lorsque le scandale avait éclaté. Les activistes de Morkhoven prévenaient les autorités, qui dressaient le procès-verbal et leur demandaient la discrétion pour l'enquête. Cette découverte menait la police chez Delbouille, leur permettant de découvrir 15 M3 de matériel pédopornographique. La découverte sera accordée à une organisation gouvernementale qui en acceptera les honneurs.

En 2004, il apparut que les autorités belges avaient oublié de communiquer la liste du C.R.I.E.S. à Scotland Yard. Un incroyable "dysfonctionnement" qui a permis à bon nombre de criminels en vadrouille de ne pas être repérés et l'un d'entre eux assassina un enfant dans le Nord de l'Angleterre.

Le tribunal de Turnhout en charge depuis, taxe la pétition du Werkgroep Morkhoven et de la Fondation Princesse de Croÿ en tant que paranoïa, et poursuit Marcel Vervloesem pour entrave à la vie privé de ces criminels qu'ils disent "non identifiés".
Network C.R.I.E.S.

By Jacqueline de Croÿ 01/20/2005

-----------------------------
In July 1982 "Gay Pied" announces the creation of C.R.I.E.S. in Belgium, the acronym of "Centre of Research and Information on Childhood and Sexuality". Based Chaussée d'Ixelles in Brussels, it aimed to help child abusers to fight against their sexual deviances.

In 1987, the centre was an international organization of child prostitution, which published a review also available in France by subscription. It used children of poor families and "rented" them to for parties.

The investigation will lead to 20.000 exhibits that were seized, among which many pornographic photographs of children. A doctor was arrested and hardware was seized at the UNICEF, splashing the United Nations Children's Fund. Michel Decré, a 50 year old inhabitant of Brussels was condemned to 7 years of prison.

In April 2001, Marcel Vervloesem of Werkgroep Morkhoven discovers in the files of the paedophile network Zandvoort a lists of around 400 customers of the C.R.I.E.S., comprising their addresses and partner associations throughout the world. Several of those names where also found in file CORAL; an institute for handicapped children in the South of France which supplied children to perverts in the hotel of the local village.

Among them, Delbouille a Belgian grave digger who had been placed 5 days in preventive custody at the time the scandal exploded. The activists of Morkhoven warned the authorities who made the official report 8257/01 and asked them full discretion for the inquiry. This discovery brought the police of Namur at his place, enabling them to discover 15 m3 of pedo- pornographic hardware. The discovery will then be allotted to a governmental organisation, who accepted the honours.

In 2004, it appeared that the Belgian authorities forgot to communicate the list of the C.R.I.E.S. to Scotland Yard. In result of this amazing "dysfunction", a considerable number of rambling criminals were not located and one of them murdered a child in the North of England.

The tribunal of Turnhout since in charge, taxes the petition of the Werkgroep Morkhoven and Foundation Princess of Croÿ as paranoid, and sues Marcel Vervloesem for intruding in the private lives of these criminals who they say are "not identified".Source: http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/votrepageweb36.msnw

A voir "le réseau Coral": http://groups.msn.com/fondationprincessedecroy/linspecteurzicotdanzeamplemagistrat

Écrit par : Rudy Claessens | 17/05/2007

Répondre à ce commentaire

Toro Bravo - Zandvoort 26/01/2005


Toro Bravo & Zandvoort
Jacqueline de Croÿ

Au village de Saint-Léger-des-Vignes, dans le centre de la France, une maison en coin et un jardin de curé entouré d'une grille. Le père Glencross y vivait avec ses 5 fils, des adolescents qu'il avait adopté. Tous venaient de Colombie, sauf le dernier qui était péruvien. Dès que l'un partait, le Père Glencross retournait en Colombie et revenait avec un autre jeune garçon.

L’homme avait beaucoup d’humour et des amis influents, dont Hubert Védrine, le porte-parole de la présidence française qui était domicilié chez lui pour des raisons électorales. Il y avait des rumeurs que certains confondaient en ragots de village. Beaucoup le prenait pour un saint homme, lorsqu'en été de 1990, la gendarmerie découvrait 30.000 clichés chez lui: le plus grand studio européen de photos à caractère pédophile.

Il était ami du Pasteur Doucé, un militant homosexuel qui gérait les abonnements de "Gaie France Magazine", une luxueuse revue mensuelle vendue 15.000 exemplaires dont une version portugaise. Elle était éditée par Caignet, un militant néo-nazi. Le Père Doucé prenait les photos du Père Glencross et en aprovisionait le magazine. C'était le réseau pédocriminel "TORO BRAVO".

Le néo-nazi et le pasteur avaient pour collaborateur Jean-Manuel Vuillaume, un photographe qui tenait à Paris, une galerie qui exposait des photos sans équivoques, à deux cents mètres du Sénat. Son revenu était important pour l'époque, atteignant près de 350.000 euro l'an. Des exemplaires de sa production se trouvent également dans les archives du réseau pédocriminel Pays des Merveilles et celui de Zandvoort, ainsi que cela fut découvert par Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven:

A peine le Père Glencross était incarcéré, le Père Doucé était enlevé. Le premier mourait d'une crise cardiaque, et le deuxième était assassiné de plusieurs balles dans la forêt de Rambouillet près de Versailles. Caignet et Vuillaume bénéficiaient d'un non-lieu partiel. Les fils du Père Glencross semblent avoir été oubliés.

L'affaire Toro Bravo était fermée, sans que le porte-parole de la présidence française soit entendu. Un Toro Bravo N°2 était ouvert fin 94 par la saisie d’une cassette vidéo chez un cadre parisien, avec les inculpés survivants de Toro Bravo N°1.

A Bogotá, capitale de la Colombie où le Père Glencross était venu adopter plusieurs de ses "fils", Jean-Manuel Vuillaume avait un pied-à-terre et y filmait les viols d’enfants. Ses cassettes étaient vendues en France 120 euro chacune.

En 1996, une grosse opération policière débouchait sur 72 arrestations, dont celle d’un autre collaborateur de la bande: Bernard Alapetite, un cinéaste qui partageait sa production entre art et films à carractère pédophile. Ce dernier mena la police au réseau "Ado 71", dont 814 perquisitions, 686 interpellations, 103 mises en examen et 5 suicides.

-------------------------------
At the village of Saint-Léger-des-Vignes, in the center of France, a house in corner and a parish garden surrounded of a grid. Father Glencross lived there with his 5 sons, teenagers whom he adopted. All came from Columbia, except the last one who was Peruvian. As soon as one left, Father Glencross would return to Colombia and come back with another young boy.

The man had a lot of sense of humor and influential friends, of which Hubert Védrine, the spokesman of the French presidency, who had taken residence at his place for electoral reasons. There were rumors some would confuse with village gossips. Many thought of him as a holy man, when in summer of 1990, the gendarmerie discovered 30.000 pictures at his place: the largest European studio of photographs with a pedophile character.

He was friend with Pastor Doucé, a homosexual militant, who administrated the subscriptions of "Gaie France Magazine" a luxurious monthly review, sold at 15.000 specimens whose a Portuguese version. It was published by Caignet, a neo-Nazi militant. Father Doucé would take the pictures of Father Glencross and supply the magazine. It was the pedophile network "TORO BRAVO".

The néo-nazi and the pastor had as a collaborator, Jean-Manuel Vuillaume, a photographer who held in Paris, a gallery that exposed photographs without ambiguities, two hundred meters away of the Senate. His income was important for those days, reaching nearly 350.000 euro per year. Samples of his production was also found in the archives of the pedophile networks Wonderland and Zandvoort, as it was discovered thanks to Marcel Vervloesem from the Werkgroep Morkhoven.

Hardly Father Glencross was imprisoned, Father Doucé was kidnapped. The first one died of a heart attack, and the second was murdered of several bullets in forest of Rambouillet, close to Versailles. Caignet and Vuillaume benefited from a partial withdrawal of case. The sons of father Glencross seems to have been forgotten.

The Toro Bravo case was closed, without the spokesman of the French presidency being heard. A Toro Bravo N°2 was opened at the end of 94, by the seizure of a video cassette at a Parisian executive, with the surviving accused of Toro Bravo N°1.

In Bogotá, capital of Colombia where the Father Glencross had come to adopt several of his "sons", Jean-Manuel Vuillaume had a pied-à-terre where he would film the rapes of children. His cassettes were sold in France for 120 euro each.

A large police operation led to 72 arrests, of which of another collaborator of the band: Bernard Alapetite, a film manager who would share his production between art and films of pedophile character. The latter led the police to the network "Teenager 71", of which 814 house search, 686 questionings, 103 inquiries and 5 suicides.


Source: Fondation Princesse de Croÿ Réseau Toro Bravo


Écrit par : Rudy Claessens | 17/05/2007

Répondre à ce commentaire

Cathédral, Wonderland en Zandvoort Message d'origine
Envoyé : 24/01/2005 13:36


Zandvoort & operation Cathedral
Par Jacqueline de Croÿ - 24-01-2005

A l'origine de l'opération britannique nom de code "Cathédrale" : deux réseaux pédocriminels internationaux, nommés clubs "Orchidée" et "Pays des Merveilles", ce dernier étant lié au réseau Zandvoort.Club Orchidée

En 1996, à San Jose en Californie, une fille âgée de 10 ans est abusée par le père d’une de ses amies chez qui elle avait passé la nuit.

Le père de son amie possédait un matériel informatique sophistiqué permettant le tournage et la diffusion en directe de film via l’Internet. L’enquête débouchait sur le club “Orchidée”, le premier réseau connu de transmission en ligne et en temps réel d’images de crime sur enfants.

La sélection des candidats se faisait selon les descriptions d'abus sexuels personnellement perpétrés sur des enfants dans uns sale de ‘tchat à mot de passe sécurisé. Les membres échangeaient des photos, dont certaines étaient faites avec les premiers appareils digitaux directement reliées aux ordinateurs.

Les sévices sur la petite fille avaient été retransmis en directe sur neuf états américains et quatre autres pays: en Finlande, Canada, Australie et Angleterre. La plus jeune des victimes, âgée de cinq ans, avait été filmée alors qu’elle subissait les sévices spécifiques que demandaient 11 hommes au moins.Club Pays des Merveilles(Wonderland)

Parmi les 23 personnes arrêtées dans le cadre du Club Orchidée, trois Britanniques menaient Scotland Yard au "Club Pays des Merveilles", un autre réseau pédocriminel qui comprenait 180 membres et s'étendait sur 46 pays. Les candidats au club devaient être nommés et approuvés. Leur adhésion ne se faisait que pour autant qu'ils possèdent au moins de 10.000 images pédo pornographiques, différentes de celles des autres membres et qu’ils payaient 100 dollars par mois, soit un fixe mensuel de 18.000 dollars. Ils utilisaient un système informatique très sophistiqué et leurs fichiers étaient chiffrés par réseau avec un code développé par l'ancien KGB.L'opération Cathédrale

A Londres, une nouvelle unité nommée "National Crime Squad" montait une gigantesque opération du nom de code "Cathedral".

Le 2 septembre 1998 à 4 heures du matin, avec l'aide d'Interpol, des douanes américaines, du "British National Criminal Intelligence Service" et 1.500 policiers dans 12 des 46 pays impliqués, le British National Crime Squad coordonnait la saisie de 750.000 images à caractère pédophile, 1.800 videos digitales et 107 arrestations simultanées en Belgique, Allemagne, Australie, Autriche, Norvège, Italie, Portugal, Finlande, France, Suède, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. L'enquête dénombrait 1.236 victimes.Les liens entre Club Pays des Merveilles et réseau Zandvoort

Près de trois mois avant l'opération Cathédrale, le 19 juillet 1998, l'association belge Werkgroep Morkhoven avait remis à la justice locale les archives du réseau pédocriminel Zandvoort, qui comprenaient 88.539 victimes.

Dans le cadre de son rapport sur le réseau "Pays des merveilles", l'Australian National Crime Authority nomme une centaine d'abuseurs d'enfants liés aux organismes locaux et internationaux de pédophiles, y compris le club de Spartakus, qui apparaît également dans le réseau de Zandvoort.

Dans le dossier Zandvoort, Marcel Vervloesem de l'association de bénévoles belges découvrira, l'éditeur d'un magazine à caractère pédophile, dont le nom se retrouve également dans les archives du réseau "Pays des Merveilles".

Six ans après en janvier 2005, le tribunal belge en charge du dossier n'a pas encore engagé les procédures pour juger de cet éditeur et du pourquoi il publie des photos d'enfants nus qui se retrouvent dans les archives de deux réseaux pédocriminels... mais il poursuit l'auteur de ces découvertes pour "entrave à sa vie privé".

--------------------------------
At the base of the British Operation code name "Cathedral": two international paedophile networks named "Orchid" and "Wonderland" clubs, the latter being linked to the Zandvoort network.
Orchid Club

In 1996, in San Jose in California, a 10 years old child is abused as she had spent the night at a friend’s house.

The father of her friend had sophisticated computer system allowing the filming and live diffusion via the Internet. The investigation led to the club Orchid; the first known network of on line and real time transmission of crime upon children.

The selection of the candidates to the club was judged according to the description of the sexual abuse, which they had personally perpetrated upon children, in a password protected chat room. The members exchanged photographs, of which some were done with the first digital cameras and directly connected to the computers.

The abuses of the little girl had been retransmitted live in nine American states and four other countries: in Finland, Canada, Australia and England. Among the other victims, five years old had been filmed whereas it underwent the specific abuses, which were asked by 11 men at least.Wonderland Club

Among the 23 arrests of the Orchid Club, three British men lead Scotland Yard to the "Wonderland Club", another pedophile network that included 180 members and extended over 46 countries. The candidates to the Wonderland Club were to be named and approved. Their adhesion was done only in so far as they had at least of 10.000 pornographic images of children, different from those of the other members and paid 100 dollars – a fix sum of 18.000 dollars. They used an information processing system very sophisticated and their fileswere quantified to network with a code developed by the former KGB.Operation Cathedral

In London, a new unit named "National Crime Squad” assembled a gigantic operation code named "Cathedral".

September 2, 1998 at 4 o’clock in the morning, with the assistance of Interpol, of the American customs, the British National Criminal Intelligence Service and 1.500 police officers, in 12 of the 46 countries involved; the British National Crime Squad coordinated the seizure of 750.000 pictures of pedophile character, 1.800 digital videos and 107 simultaneous arrests in Belgium, Germany, Australia, Austria, Norway, Italy, Portugal, Finland, France, Sweden, Great Britain and in the United States. The investigation counted 1.236 victims.Links between Wonderland Club and Zandvoort network

Nearly three months before Operation Cathedral on July 19, 1998, the Belgian association Werkgroep Morkhoven gave to local justice the archives of the pedophile network Zandvoort, which included 88.539 victims.

In the framework of the network Wonderland, the Australian National Crime Authority Report names of a 100 child-sex abusers and linked to local and international pedophile organizations, including the Spartakus Club that equally appear in the Zandvoort Network.

In the Zandvoort file, Marcel Vervloesem of the Belgian association of volunteers will discover the editor of magazine of pedophile character, whose name is also found in the files of the "Wonderland" network.

Six years later in January 2005, the Belgian court in charge of the Zandvoort file did not yet start the proceedings to judge of this editor and of why he publishes naked children that are in the archives of two pedophile networks... but it pursues the author of the discovery for "intruding in his private life".Source: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY/rseaucathedral.msnw


Écrit par : Rudy Claessens | 17/05/2007

Répondre à ce commentaire

US Department U.S. Department of State

Belgium Country Report on
Human Rights Practices for 1997

Pubblicato dal Bureau della Democrazia,
Diritti umani, e lavoro
Gennaio 30, 1998.

In gennaio 1998, il governo americano ha redatto un rapporto sulla situazione belga sui diritti del minore e che stabiliva che la nazione era un punto di destinazione e di passaggio per il traffico dei bambini, e dove la prostituzione dei minori vi era pure riconosciuta. Questo fatto rinforza l'avviso preciso di Marc Verwilghen, ex-presidente della commissione Dutroux, ex-ministro della giustizia e che aveva scritto tutto ciò il 15/10/1996 al presidente del Werkgroep Morkhoven : "Gli avvenimenti di queste ultime settimane non lasciano alcun dubbio sulla realtà dei circuiti di immagini pedo- pornografici e della prostituzione di minori in Belgio."
Il documento annnuncia anche e che di fatto il processo Dutroux non si farà prima del secondo semestre 1998. Questo non inizierà prima del secondo trimestre 2004, secondo Marc Dutroux: stando il fatto che lui non era se non che un procacciatore di minori per una certa elite di politici,giudici e poliziotti.
In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."
The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges and police officers.

Children
Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce. The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system. By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established a center for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.
-------------------------

I minori

Il Belgio ha delle leggi molto corrette per la protezione del minore ed il governo cerca sempre di ottimizzarle.Le comunità francofone e fiamminghe hanno delle agenzie che si interessano delle necessità dei minori. Il governo e le associazioni private forniscono rifugio e consiglieri per i minori che sono stati fisicamente o sessualmente violentati.Il governo fornisce l'educazione obbligatoria fino all'età di 18 anni.

Nel 1995 il governo ha decretato delle leggi concepite per combattere la pornografia infantile aumentando le pene per detti crimini e per le persone in possesso di materiale pedocriminale. La legge permette pure la condanna dei Belgi che commettono tali crimini anche all'estero. Un'altra legge del 1995 implica che i criminali condannati per abuso sessuale sui minori non possono ricevere la libertà con la condizionale senza prima aver ricevuto un trattamento preliminare da parte di specialisti, e devono continuare le sedute ed i trattamenti anche dopo essere stati liberati.

Il Belgio è un punto di destinatione e di passaggio per il traffico di donne e minori. Prima del primo semestre del 1997, 120 minori di 37 paesi differenti sono stati importati nel paese,ed il più grande numero proveniva dalla Romania (21).

Nel 1996 le autorità scoprivano una pornografia pedocriminleinfantile e un legame stretto del traffico. La ricerca poliziesca su questo legame è continuata anche nel 1997. Cinque persone sospette sono state incarcerate; in seguito,il loro processo sarebbe stato poco probabile che avesse inizio prima della metà del 1998.

Una commissione parlamentare ha continuato a studiare i legami di corruzione e di complicità nell'applicazione della legge e del sistema giuridico. In dicembre nessun membro di potere giudiziario o ufficiale di polizia non era stato imprigionato o perseguito per una complicità legata ai traffici di pedocriminalità.

IN risposta al furore pubblico concernente il trattamento dei casi di pedocriminalità,il governo ha istituito un centro per i minori scomparsi o trafficati. Il primo ministro ha nominato un presidente ed un consiglio di amministrazione del centro in maggio ed il centro è stato aperto a dicembre.

I minori hanno il diritto alla parola davanti ai tribunali che discutono i loro casi, egualente nei casi di discussione di divorzio. La legge dichiara che un minore è capace di comprendere e può domandare di essere ascoltato dal giudice, o un giudice può domandare un riscontro con un minore.

La prostituzione dei minori è di un'estensione limitata, ma a seguito delle raccomandazioni di un rapporto governativo del 1994, la polizia ha ricevuto istruzione sul come essere particolarmente attenti nel combattere questa prostituzione soprattutto per quelli che sembrano essere dei minori di 18 anni.

Gli abusi sui minori non corrispondono ad alcuna appartenenza sociale definita.

www.kindergarten.be

Écrit par : Rudy Claessens | 17/05/2007

Répondre à ce commentaire

Announcement: Civil & Human Rights
Babies for masturbation
by Jan Boeykens 10 Sep 2003

Do you not belief in pedocriminal networks ? Here is a list of the fees for babies and children's prostitution, recently found by the Belgian Werkgroep Morkhoven, the activists who are working since 14 years about pedocriminal networks and are therefore criminalized by belgian justice.
Children for fuck and babies for masturbation: the fees ...
------------------------
May 17th, 2007, Brussels (Belgium)

We were publishing on this page a schocking list with names of babies and 13 years old children that were sold for fees.

During years, Belgian justice and government denied the existence of pedocriminal networks.

So, the 88.000 victimes in the Zandvoort-case were never identified and the child-abusers and producers of childporno were never pursuited and arrested.

Microsoft was just sending us a message and asked us to remove this shocking information:

Van: MSN Groups Customer Support <msngroups_abuse@css.one.microsoft.com>
Verzonden: woensdag 16 mei 2007 20:58:11
Aan: issakaba@kindergarten.be
Cc: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

k INHello Managers,

We have been informed of a Code of Conduct violation within your “WerkgroepMorkhoven” group, located at http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven. You have 24 hours to remove the inappropriate materials posted at the following link:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/masturbationofbabies.msnw

If you remove the said materials, your group will be again in compliance of the MSN Code of Conduct, and will remain open for your access. Otherwise, we will be forced to close down your group. We hope you could bring it into compliance as soon as possible.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer Support
Procès/Trial Morkhoven & C.R.I.E.S.
Procès/Trial Morkhoven: Stamford & Spartakus
Procès/Trial Morkhoven: Coral
Procès/Trial Morkhoven: Toro Bravo
Procès/Trial Morkhoven-Vervloesem & Opération 'Cathedrale'
Belgium: Report of the U.S. Department of State


Écrit par : Rudy Claessens | 17/05/2007

Répondre à ce commentaire

Babies masturbation 'BABIES FOR MASTURBATION': REMOVED

Announcement: Civil & Human Rights
Babies for masturbation
by Jan Boeykens 10 Sep 2003


Do you not belief in pedocriminal networks ? Here is a list of the fees for babies and children's prostitution, recently found by the Belgian Werkgroep Morkhoven, the activists who are working since 14 years about pedocriminal networks and are therefore criminalized by belgian justice.
Children for fuck and babies for masturbation: the fees ...
---------------------------------------------------------------------------------

May 17th, 2007, Brussels (Belgium)

We were publishing on this page a schocking list with names of babies and 13 years old children that were sold for fees.

During years, Belgian justice and government denied the existence of pedocriminal networks.

So, the 88.000 victimes in the Zandvoort-case were never identified and the child-abusers and producers of childporno were never pursuited and arrested.

Microsoft was just sending us a message and asked us to remove this shocking information:

Van: MSN Groups Customer Support
Verzonden: woensdag 16 mei 2007 20:58:11
Aan: issakaba@kindergarten.be
Cc: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Managers,

We have been informed of a Code of Conduct violation within your WerkgroepMorkhoven group, located at http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven. You have 24 hours to remove the inappropriate materials posted at the following link:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/masturbationofbabies.msnw

If you remove the said materials, your group will be again in compliance of the MSN Code of Conduct, and will remain open for your access. Otherwise, we will be forced to close down your group. We hope you could bring it into compliance as soon as possible.

Sincerely,
Paul John
MSN Groups Customer Support
---------------------------------

--- Original Message ---
From : "werkgroep morkhoven"
Sent : Thursday, May 17, 2007 5:55:58 PM UTC
To : "msngroups_abuse@css.one.microsoft.com"
Subject : RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Dear Sir,

We will remove the article.

At the other hand, we have some serious questions about Microsoft's
censoring-politic (not only in China but also in the European countries).

The article was published in 2003 and was just a complaint against belgian
justice that is doing nothing against this kind of organised child abuse.

Can Microsoft not sustain the fight of pedophile networks ?

Jan Boeykens
President Werkgroep Morkhoven

---------------------------------

Van: MSN Groups Customer Support
Verzonden: vrijdag 18 mei 2007 1:24:53
Aan: "werkgroep morkhoven"
RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Jan,

Thank you for writing to MSN Groups.

We apologize for the inconvenience you have experienced.
We have forwarded this mail to our product team for further evaluation.

Thank you for using MSN Groups.

Sincerely,
Paul John
MSN Groups Customer Support

Écrit par : Jan Boeykens | 18/05/2007

Répondre à ce commentaire

Parlementaire vraag Child Focus: Gebruik gelden Daphne-project in Roemenië


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2731/07
van Aldo Patriciello (PPE-DE) aan de Commissie

Betreft: Gebruik gelden Daphne-project in Roemenië

Child Focus heeft in 2001 met steun van de Commissie het jaarboek Childoscope opgezet waarin die NGO's vermeld staan die kinderen helpen die slachtoffer zijn van handel en seksuele uitbuiting. De Europese Unie wilde hiermee de organisaties in staat stellen aan geld te komen om centra op te richten die informatie kunnen bieden over verdwenen kinderen om deze makkelijker te kunnen terugvinden.

Het Daphne-programma valt onder Directoraat "Justitie en Interne Zaken" van de Commissie. Het heeft de Europese medewerkers van Child Focus gesubsidieerd om de plaatselijke NGO's te bundelen die actief zijn op dit terrein, de structuur ervan aan te scherpen alsook de operationele modellen zowel als de samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en de media.

Deze taak is in Roemenië toevertrouwd aan Salvati Copiii (Save the Children - Roemenië) dat zich in november 2001 heeft ingeschreven bij Childoscope samen met vier andere Roemeense organisaties: International Foundations for Child en Family, Help and Relief for the Young, Feed the Children - Roemenië en Saint Dumitru, verpleeghuis voor jongeren.

Volgens onderzoek van de journalisten van het dagblad National Jurnalul waren deze organisaties er voornamelijk voor bedoeld om straatkinderen te helpen en te verzorgen, om weeskinderen onder te brengen bij Roemeense gezinnen, om geneesmiddelen, voedsel en kleren onder behoeftigen te verspreiden, o.a. de zigeuners. Dit zijn zware en essentiële taken waardoor de middelen ontbraken om ook nog eens het onderzoek naar de verdwenen en seksueel misbruikte kinderen te integreren.

Omdat de door de EU ter beschikking gestelde gelden zouden hebben moeten dienen voor activiteiten van onderzoek naar verdwenen kinderen, maar deze organisaties het geld hebben gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren, luidt de vraag of de Commissie ook niet van mening is dat er redenen zijn om in te grijpen zodat kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor deze oneigenlijke aanwending van gelden.

Vindt de Commissie ook niet dat zij ogenblikkelijk moet ingrijpen om controle te krijgen over de bestemming van Europese fondsen die bestemd zijn voor de onontbeerlijke civiele steun bij het onderzoek naar verdwenen en seksueel misbruikte kinderen?

Écrit par : Gust | 05/06/2007

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.