01/03/2007

Het woonbeleid van Sint-Gillis - Open Brief aan minister Keulen

 

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis (Brussel) als 'regisseur' van het woonbeleid in Sint-Gillis

Image Hosted by ImageShack.us

De gemeente is de regisseur van het Woonbeleid

'Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen was “het betaalbaar wonen” een belangrijk thema. Alleen al deze vaststelling bewijst dat bij het opstellen van de Vlaamse Wooncode in 1997 de juiste visie ontwikkeld werd om de gemeenten de rol toe te bedelen van regisseur van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse regering engageerde zich in haar regeerakkoord 2004-2009 om de gemeenten op een positieve manier te stimuleren om deze taak echt op te nemen, samen met alle publieke en private actoren. Het blijft immers onverminderd duidelijk dat de inbreng van de gemeente onontbeerlijk is om te kunnen komen tot een reëel antwoord op de lokale woonbehoeften; een antwoord dat tegelijk optimaal afgestemd is op de veelheid aan noden en initiatieven op allerlei andere vlakken (Stedenbeleid, Welzijn, …).'

Minister Marino Keulen, Vlaamse minister voor Woonbeleid


Brussel, 1.3.2007

Minister Marino Keulen - Woonbeleid

Excellentie,

Betreft: Woonbeleid en Immoboliënpraktijken te Brussel

Op 9.11.2006 en 12.2.2007 zond ik U een brief in verband met de langzame verkrotting van het historische huis in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis (Brussel) waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen in 1995 werd geklasseerd.

Een gedeelte van het huis staat op inéénstorten omdat de door de vrederechter aangestelde syndicus gedurende twee jaar lang 'vergat' om de waterinfiltratie doorheen het dak tegen te gaan waardoor er zo'n 5.000 liters water naar binnen druppelden.
De syndicus bleek immers alleen maar aandacht te hebben voor het terras dat de bovenbuur op het dak wilde laten aanleggen en waarvoor de gemeentelijke goedkeuring reeds 5 jaren geleden blijkt te zijn verlopen.

Onlangs kwamen de Diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis en de Dienst Monumenten en Landschappen die de voorgevel van het huis hadden geklasseerd, een kijkje nemen in het huis.

Zij stelden de ernst van de situatie vast maar zeggen niets te kunnen ondernemen omdat de syndicus in het juridische steekspel dat al vijf jaren duurt, door de vrederechter van Sint-Gillis voor een periode van 5 jaar herbenoemd werd.
De syndicus maakte van zijn herbenoeming trouwens metéén gebruik om ten belope van een bedrag van ongeveer 30.000 Euro (waarvan 60% van de eigenares van het verkrottende appartement) de trapzaal te laten schilderen en een miniscuul dakterrasje te decoreren zonder dat er 1 Euro aan de herstelling van het dak werd gespendeerd.
Men laat een gedeelte van het huis dus zonder meer verkrotten terwijl het gemeentebestuur van Sint-Gillis rustig blijft toezien omdat zij zogenaamd niets kan doen.

De afgelopen week kwamen er nog eens 200 liters water naar binnengedruppeld terwijl er 50 kilogram plaaster van het reeds zwaar gehavende plafond met een enorme klap naar beneden stortte.
Het plaasteren gevaarte kwam juist op de plaats terecht waar ik normaal sta om het water in emmers te scheppen en weg te brengen.
Een harde plastieken kuip die het water moest opvangen bleek in splinters uit elkaar te zijn gevlogen terwijl het kinderzwembad dat er staat, als door een bijl doorkerfd werd.

Uw uitspraak dat 'het gemeentebestuur de regisseur is van het woonbeleid' klinkt misschien wel mooi maar slaat dus nergens op.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
(http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement)

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
Woonbeleid van Sint-Gillis (Brussel)

- Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars vzw: http://www.nicm.be/start.asp
- Centre National d'Information pour Copropriétaires asbl: http://www.cnic.be/start.asp

Dag van de Mede-eigenaar - Symposium vrijdag 30 maart 2007
Journée du Copropriétaire - Colloque vendredi 30 mars 2007
Salle "Eugène Dupréel", l'ULB à Bruxelles
Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie, 44, avenue Jeanne à 1050 Bruxelles
Info: http://www.dagvandemede-eigenaar.be/

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

20:18 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.