31/01/2007

Leven in een democratische rechtsstaat


Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen,31.1.2007

t.a.v. http://luc-vme.skynetblogs.be/category/972422/1/Syndicus

Geachte Heer,

Betreft: een door de vrederechter benoemde syndicus

Prinses Jacqueline de Croÿ is voor 60% mede-eigenares (gelijkvloers en 1° verdiep) van het prachtige gebouw (met de door Monumentenzorg geklasseerde gevel) in de Faiderstraat nr. 10 te Sint-Gillis.

Met de twee andere eigenaars F.D en A.D. (2° en 3° verdiep) was zij aangesloten bij een bureau dat huizen die in handen zijn van verschillende eigenaars, normaal gezien moet beheren.

In 2000 werd er met algemene unamiteit van de 3 eigenaars besloten dat het dak van Mme de Croÿ (1° verdiep) en het dak van Deheer F.D. (3° verdiep) opnieuw zouden geasfalteerd worden.

Het dak van F.D. (3° verdiep) werd op 4.9.2000 tegen de schappelijke prijs van ongeveer 3.000 Euro herlegd.

Het asfalteren van het kleinere dak van Mme de Croÿ (1° verdiep), bleek niettegenstaande het schriftelijk ondertekend akkoord, echter plotseling niet meer door te gaan.

A.D., eigenares van het 2° verdiep, had haar appartement aan een zekere M.L. verkocht en M.L. die advocaat is, had zonder rekening te houden met het bestaande contract tussen de eigenaars en zonder de eigenaars hiervan in te lichten, in januari 2001 bij de Dienst 'Urbanisme' van Sint-Gillis, een toelating voor het bouwen van dakterras op het dakgedeelte van Mme de Croÿ aangevraagd.

Het openbaar onderzoek dat de Dienst 'Urbanisme' te Sint-Gillis voor de bouw van dit terras liet uitvoeren, had plaats tijdens de Paasvacantie van 2001.

Buurvrouw Mme Verhaegen van het pand gelegen op de Faiderstraat n° 8 merkte in haar schrijven van 2.11.2005 terzake treffend op:

'Concerne au permis d'urbanisme - Référence Région Bruxelles-Capitale 2001-015 - Référence du dossier: 13/afd/13644

Bruxelles, le 2.11.2005

J'apprends que la commune de Saint-Gillis a octroyé un permis d'urbanisme le 23 juillet 2001 pour réaliser une terrasse sur une plate-forme de la maison rue Faider n°10 et qu'il n'y a eu que 15 jours de publicité, du 17.4.2001 au 2.4.2001 -en pleine vacances de Pâques, lorsque la majorité des familles partent en vacances !

Je m'oppose formellement à la construction de cette terrasse, du fait que cela octroierait la seule vue droite chez moi de tout l'îlot.'

Uit deze brief zou wel eens kunnen blijken dat de bouw van het terras met de Dienst Urbanisme van Sint-Gillis werd geregeld.

Mme Verhaegen was op de moment dat deze dienst haar onderzoek instelde, zoals de meeste mensen, met haar kinderen op vacantie gegaan en kon zelfs geen tijdig verzet aantekenen tegen het rondschrijven van schepen Willy Ysabeau (PS) in verband met dit project dat in het éénzame brein van de nieuwe eigenaar al voor de aankoop van zijn appartement was ontstaan.

Het dak van het appartement van Mme de Croÿ werd dus niet geasfalteerd en het schriftelijk contract dat zij met haar mede-eigenaren F.D en A.D. terzake had afgesloten, werd blijkbaar als zijnde onbestaande beschouwd alhoewel dit een wettelijke overtreding is.

In 2002 liet M.L. die zijn plannen voor een dakterras ten allen koste wilde uitvoeren, dank zij de steun van de Dienst Urbanisme van Sint-Gillis een venstergat uitkappen in de muur die uitgeeft op het dak van Prinses de Croÿ. Het is van die periode dat het het dak van Mme de Croÿ is beginnen te lekken.

M.L. zag de zaken heel rooskleurig.
Vanuit zijn nieuwe venster, gesitueerd op ongeveer 1,60 meter boven het dak van Mme de Croÿ, wilde hij een trap plaatsen die toegang zou geven tot 'zijn' terras.
Het dak van Mme de Croÿ en ook de schouw die erop staat, zouden daarvoor volledig afgebroken moeten worden. Het terras zou met een 60 centimeter hoge muur worden omsloten en klaar was kees.

Het bureau voor Gemeenschappelijke Eigenaars 'Pithagores Properties' was het met deze gang van zaken volledig eens.
Het bureau deed in 2003, dus 2 jaar na de aanvraag van M.L. voor de bouw van zijn terras, nog wel een prijsofferte van 10.000 Euro (7.000 Euro meer dan voor het dak van F.D. dat groter is) aan Mme de Croÿ maar alhoewel Mme de Croÿ daarmee instemde kwam er van de dakwerken niets in huis. In 2004 deed het bureau vervolgens een prijsofferte van 11.000 Euro maar daar bleef het bij.

Mme de Croÿ hield de zaak tegen het eind van 2004 dan ook voor bekeken bij 'Pithagores Properties'.
M.L. en F.D (3° verdiep) vonden er toen echter niets beter op dan een klacht in te dienen bij de vrederechter van Sint-Gillis omdat Mme de Croÿ 'de werken blokkeerde'.

De vrederechter stelde daarop een beheerder van rechtswege aan.

De door de rechter aangestelde advocaat-Immobiliënspecialist Erik R. gaf in het begin de indruk dat hij op een onpartijdige manier het huis als 'een goede vader des huizes' zou beheren maar dat veranderde toen bleek dat hij deed niets deed om het dak en van Mme de Croÿ dat intussen in een erbarmelijke staat verkeerde, te redden.
Er werd zelfs niet voorzien in een beschermzeil voor het dak terwijl er soms meer dan 200 liters waters doorheen het dak drupte zodat het achtergedeelte van het gebouw dat de architect Van Rysselberghe in 1882 voor Graaf Goblet d'Alviella construeerde, voor een gedeelte onbewoonbaar was geworden.

In Maart 2005 betaalde Mme de Croÿ 3000 Euro aan Eric R., een bedrag dat gebaseerd was op een prijsofferte die zij zelf had moeten zoeken om het dak te laten herstellen.
Eric R. besliste in november 2005 echter dat de herstellingswerken aan het dak en de prijsofferte van 2500 Euro voor deze werken, niet konden weerhouden worden en dat er voor een dakterras van rond de 20.000 Euro moest worden gekozen (waarvan Mme de Croÿ het grootste gedeelte zou moeten betalen).

In mei 2006 besliste de vrederechter van Sint-Gillis dat Eric R. gelijk had en Mme de Croÿ was verplicht om een bijkomend bedrag van 12.000 Euro te betalen.

In oktober 2006 zou de missie van Eric R. afgelopen zijn maar M.L. (2° verdiep) en F.D (3° verdiep) vroegen tijdens de zitting van 16.1.2007 van het vredegerecht te Sint-Gillis dat de missie van Eric R. zou 'hernieuwd' worden.
Zij gaven de vrederechter tijdens de zitting een uitgeprinte copietje van een schrijven dat Mme de Croÿ op de Internetsite publiceerde die de Werkgroep Morkhoven naar aanleiding van deze zaak is gestart.

In zijn vonnis van 25.1.2007 haalde de vrederechter vervolgens scherp uit naar Mme de Croÿ die het had aangedurfd om de uitoefening van het mandaat van Eric R. in het openbaar en via het Internet in vraag te stellen.

Volgens de vrederechter van Sint-Gillis dient een burgerlijk proces voor het gerecht behandeld te worden en niet in het publiek te worden gevoerd. Volgens de vrederechter is dit immers 'onaanvaardbaar in een rechtsstaat'.

Het blijft echter onbegrijpelijk dat de vrederechter van Sint-Gillis op de zitting van 16.1.2007 nauwelijks aandacht besteedde aan de talrijke foto's van Mme de Croÿ waarop men kan zien in welke erbarmelijke staat de achterbouw van het huis zich inmiddels bevindt en waarom hij zich enkel druk maakte om een Internetgroepje waarop men deze foto's publiekelijk kan zien.

We zijn volledig akkoord met het standpunt van de vrederechter dat een beheer van een gemeenschappelijk eigendom volgens de regels van de democratie en met rationele argumenten moet gebeuren. Het heeft echter geen zin om de missie van Eric R. nog eens met 5 jaar te verlengen terwijl uit de hier besproken gegevens toch duidelijk blijkt dat M.L. bij de aankoop van zijn appartement alleen maar aandacht had voor zijn terras en het contract dat Mme de Croÿ met haar medeeigenaars voor de herstellingswerken aan haar dak ondertekende, als een zelfverklaarde rechter die geen respect heeft voor ons democratisch rechtssysteem, naar de prullenmand verwees. Als advocaat zou M.L. toch beter moeten weten dan wie ook dat een schriftelijk contract moet gerespecteerd worden, ook al droomt men van een prachtig terras met zicht op de achtertuin.

Tot zover mijn verslag over deze zaak waarin ik gepoogd heb om de feiten weer te geven zoals ze zijn.

In de hoop dat dergelijke zaken bespreekbaar zullen zijn op het symposium van 30.3.2007, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Moderator http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement


- Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars vzw: http://www.nicm.be/start.asp
- Centre National d'Information pour Copropriétaires asbl: http://www.cnic.be/start.asp

Dag van de Mede-eigenaar - Symposium vrijdag 30 maart 2007
Journée du Copropriétaire - Colloque vendredi 30 mars 2007
Salle "Eugène Dupréel", l'ULB à Bruxelles
Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie, 44, avenue Jeanne à 1050 Bruxelles

Info: http://www.dagvandemede-eigenaar.be/

02:24 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.