13/01/2007

Proces Vervloesem: inééngestoken werk

 

De repressieve rechtsstaat

Image Hosted by ImageShack.us
Erik Cuylaerts en Eddy Bellens

Op 23 februari 2004 schreef Peter Wouters, één van de zogenaamde slachtoffers van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (Marcel Vervloesem werd op 15.11.2006 voor diens klachten vrijgesproken), in een aangetekende brief aan de Procureur des Konings te Turnhout en aan de advocaat van Marcel Vervloesem dat hij 'nooit het slachtoffer was geweest van aanranding door Marcel Vervloesem maar dat hij wel het slachtoffer was geweest van Johan Danneels (een ander zogenaamd slachtoffer) en een zekere Eddy Bellens.

Wat meer is, in zijn brief deelde Wouters ook mede dat 'de klachten op vraag van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (vernoemd in een 30-tal PV's van zedenfeiten met minderjarigen) tot stand kwamen' en hijzelf en Johan Danneels voor die klachtneerleggingen en getuigenissen 'elks 10.000 BF. (250 Euro) van Victor V. kregen aangeboden'.
Verder schreef Wouters dat Victor V. nog eens 5.000 BF extra aanbood 'als men Marcel Vervloesem voor de televisie van aanranding wilde betichten'.

Wouters die beweerde zijn klacht te willen intrekken, besloot zijn brief tenslotte met de volgende woorden: 'Ik heb eerder mijn klacht al ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor V. dat, indien ik bij die klachtintrekking zou blijven, men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend'.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom noch de Procureur des Konings van Turnhout, noch de advocaat van Marcel Vervloesem, met deze brief rekening heeft gehouden en waarom de in de brief opgesomde feiten nooit onderzocht werden.
Het feit dat ook de Vlaamse pers een afschrift kreeg van de brief van Wauters maar daarover met geen woord repte, bewijst nog dat de pers geen onpartijdige rol heeft gespeeld in deze zaak en het publiek verkeerd heeft voorgelicht om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen steken.


Aangetekend - Westerlo, 24 februari 2004

Aan Advokaat Defrance Dominique, Scheldeweg 50, 9090 Gontrode

Aan Procureur des Konings, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Uw dossier TU37.10.102448-98 inzake Vervloesem Marcel

Als betrokken persoon in dit dossier laat ik uitdrukkelijk weten dat ik mijn klacht wegens aanranding der eerbaarheid die ingediend was tegen Marcel Vervloesem volledig terug intrek. Ik wens tevens niet dat Meester Machteld Francken nog uit mijn naam op het proces zou pleiten.

Ik ben nooit slachtoffer geweest van aanranding door Marcel Vervloesem op mijn persoon. Wel ben ik het slachtoffer geweest van aanranding op mijn persoon door Johan Danneels in de woning van Eddy Bellens. Eddy Bellens had van die feiten foto's genomen.

De klachten van Johan Danneels en mijzelf tegen Marcel Vervloesem zijn tot stand gekomen op vraag van Victor Vervloesem. Ikzelf en Johan Danneels kregen voor die klachtneerleggingen en onze getuigenissen elk 10.000 bfr. van Victor Vervloesem.
Johan Danneels nam dat geld van Victor Vervloesem aan. Ikzelf heb dat geweigerd. Victor Vervloesem wilde toen de 10.000 bfr. nog verhogen met een extra som van 5.000 fr., als ik voor de televisie Marcel Vervloesem wilde betichten van aanranding. De feiten deden zich voor in het huis van Eddy Bellens.

Ik heb eerder mijn klacht ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor Vervloesem dat indien ik bij die klachtintrekking zou blijven men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend.

Peter Wouters, Gerststraat 8, 2260 Westerlo

Gezien voor wettiging van de handtekening Wouters Peter, Westerlo, 23.2.2004, De Burgemeester ( + stempel van de gemeente )

Zie ook:

http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be
http://DoofpotJustitie.skynetblogs.be
http://persvrijheid.skynetblogs.be
http://msn-groepen.skynetblogs.be
(De blogs rond Justitie waarin deze gegevens staan opgenomen, werden wegens de vermelding "Charly N." en de zogenaamde 'schending van de privacy' door Belgacom Skynet van het Internet gehaald)

Foto: Erik Cuylaerts (links), vader van een minderjarige die in februari 2006 een klacht wegens zedenfeiten tegen de in de brief genoemde Victor V. indiende. Van deze klacht werd door de politie van Herentals een proces-verbaal opgemaakt dat echter spoorloos schijnt te zijn verdwenen. In april 2006 kwamen de politieagenten terug en wisten, na een 8 uren durend kruisverhoor van de minderjarige jongen, te bekomen dat de vader van de jongen klacht indiende tegen de Morkhoven-activist MARCEL Vervloesem die toen toevallig ook door twee andere minderjarigen van 'folteringen' beschuldigd werd en die wegens enkele bamboostokjes in zijn garage, gedurende 30 dagen lang werd opgesloten.
Rechts op de foto: 'adviseur' Eddy Bellens die in de voorstaande brief herhaaldelijk wordt genoemd en nauwe contacten onderhoudt met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. wat nog eens bewijst dat al de aanklagers van Marcel Vervloesem elkaar goed kennen.

01:21 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

wow gold Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,Wow Gold,Cheap World of Warcraft Gold,cheap wow gold,buy cheap wow gold,real wow gold,sell wow gold, ...Here wow gold of 1000 gold at $68.99-$80.99 ,World Of Warcraft Gold,buy wow gold,sell world of warcraft gold(wow gold),buy euro gold wow Cheap wow gold,cheapest wow gold store ... gw" target="_blank">http://www.guildwars-sale.com">gw gold buy euro gold wow wow gold--buy cheap wow gold,sell wow gold.welcome to buy cheap wow gold--cheap, easy,wow gold purchasing.World of Warcraft,wow gold Super ...
We can have your wow gold,buy wow gold,wow gold game,gw gold, wow Gold Cheap wow, Cheap wow gold,world of warcraft gold deal,Cheap WOW Gold ...

Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,Wow Gold,Cheap World of Warcraft Gold,wow gold,buy cheap wow gold,real wow gold,sell wow gold, ...
Here wow gold of 1000 gold at $68.99-$80.99,World Of Warcraft Gold,buy wow gold,sell world of warcraft gold(wow gold),buy gold wow lightninghoof instock Cheap wow gold,cheapest wow gold store ...
wow gold--buy cheap wow gold,sell wow gold.welcome to buy cheap wow gold--cheap, easy, wow gold purchasing.World of Warcraft,wow gold Super ...
Wow gold- Gold for buy gold wow lightninghoof instock EU-Server: ...wow Gold EU: starting from 84,99?; 3000 WoW Gold EU: starting from 119,99?. wow Gold- Leveling Services: ...
We can have your wow Gold,buy wow Gold,wow Gold game,wow gold, Cheap wow Gold, Cheap World of Warcraft Gold,world of warcraft gold deal,buy cheap wow gold,Cheap WOW Gold ...

Here wow Gold of 1000 gold at $68.99-$80.99,World Of Warcraft Gold,buy wow Gold,sell world of warcraft gold(wow gold),Cheap wow gold,cheapest World of Warcraft Gold store ...

Écrit par : xiaoxinwow | 15/05/2007

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.