10/12/2006

Nieuwsgroep Werkgroep Morkhoven

 

PROCES TEGEN MORKHOVEN-ACTIEVOERDER MARCEL VERVLOESEM DIENT OM KINDERPORNOZAKEN IN DE DOOFPOT TE STEKEN

Image Hosted by ImageShack.us
Turnhout, 18.10.2006


Nederlands Français + English

Het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die Marcel Vervloesem in 1998 van 'verkrachting' en 'foltering' beschuldigde, komt voor in een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen...

Toen Marcel Vervloesem de cd-roms van het kinderpornonetwerk te Zandvoort in handen kreeg (1998) beweerde het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. met een tiental criminelen dat zij tussen de 20 en 30 jaren geleden door M. Vervloesem 'gefolterd' en 'verkracht' werden. VTM, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk namen de beweringen serieus en spraken bijna 9 jaar lang over de 'zelfverklaarde pedofielenjager die een kindermisbruiker' was. Op 9.2.2005, na 7 jaar 'onderzoek' dus, vroeg de Turnhoutse strafrechter F. Caers om Victor V. en de criminelen die wegens diefstallen, inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies zaten, voor een leugendetectortest op te roepen. Het Sp.a-bestuur van Herentals benoemde Victor V. die toen juist door een minderjarige voor zedenfeiten werd aangeklaagd, snel tot bestuurslid van het OCMW te Herentals. Onmiddellijk daarop, op 15.4.2005, beweerden drie 13-jarigen die deel uitmaken van de bende rond Victor V. en waarvan er twee wegens een gewapende overval in een gesloten jeugdinstelling zitten, dat Marcel hem 'gefolterd' had en 'allerlei voorwerpen in hun piemel had gestoken'. Marcel werd zonder verweer aangehouden en in de gevangenis opgesloten alwaar hij direct in hongerstaking ging. In de daarop volgende Herentalse gemeenteraadsziting, kwam het 'negatieve imago van Marcel Vervloesem voor Herentals en omstreken' ter sprake. Jan Peeters (burgemeester van Herentals, Sp.a-kamerlid,) die Victor V. actief steunt, riep via de lokale radio en TV zelfs op om Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen.

Op 31.5.2005 sprak het Hof van Beroep te Antwerpen Marcel die door zijn hart- en suikerziekte + hongerstaking in coma geraakte, weer vrij.
Victor V. werd nooit voor de leugendetectortest opgeroepen. Op 23.11.2006 nam de Werkgroep Morkhoven in een Open Brief aan de Antwerpse procureur-generaal Dekkers een 30-tal processen-verbaals (die in het gerechtelijk dossier ontbreken) op waarin staat hoe Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegde. Gerecht, pers en Sp.a die de kinderpornozaak Zandvoort doodzwijgen, bleven muisstil...


http://doofpot-justitie.skynetblogs.be
http://groups.msn.com/ReginaLouf/_whatsnew.msnw
http://fr.groups.yahoo.com/group/PEDOCRIMINALITE
http://www.kindergarten.be
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
http://groups.msn.com/abductioninfiuggi
http://groups.msn.com/SOSBAMBINIbelgica
http://groups.msn.com/FauvageScandals
www.zoeklicht.org
http://groups.msn.com/OCMWHerentals

FORUM: http://groups.msn.com/ISSAKABA
CONTACT: VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - 02 537 49 97
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
http://groups.msn.com/IssakabaImage Hosted by ImageShack.us

Victor V. (foto), is het Herentalse Sp.a bestuurslid dat door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) wordt gesteund en die dank zij Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur vorig jaar tot bestuurslid van het Herentalse Openbare Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) werd benoemd waar hij als lid van het Bijzonder Comité mee in jeugdzaken beslist.

Victor V. werd tot OCMW-raadslid benoemd nadat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten indiende en de Turnhoutse strafrechter François Caers de opdracht gaf om hem mede voor een leugendetector-test in verband met zijn klachten tegen M.V. op te roepen.

In een 30-tal processen-verbaals van de Open Brief die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte, staat beschreven hoe Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegde.

De pers die M.V. 9 jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk haalde, verzwijgt de zaak en de Procureur des Konings weigert commentaar te geven...


Image Hosted by ImageShack.us


1) Prinses Jacqueline de Croÿ betuigt op 9.10.2003 openlijk haar steun aan de Werkgroep Morkhoven. Op 16.10.03 verwijdert de Canadese provider 'Bravenet' na een klacht van een zekere Charly N., haar website met 5.000 bezoekers wegens het zogezegd 'bespotten van de Belgische Staatsveiligheid' van het Internet.

2) De Turnhoutse Procureur des Konings H. Jansens blijft zwijgen over de stand van zaken in het 'onderzoek' naar de kinderpornozaak Zandvoort en laat justitieminister Onkelinx weten dat het een 'individueel dossier betreft'. Onkelinx neemt genoegen met die uitleg. Jansens belooft in een interview van 2.10.2003 met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij een onderzoek zal laten instellen naar de franse magistraat op de cd-roms Zandvoort alhoewel hij eraan toevoegt dat het 'zeker geen magistraat kan zijn'. Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in de beklaagdenbank stond, stuurt een document naar het parket van Turnhout waaruit moet blijken dat de franse magistraat een zekere Marcel Danze uit het misdaadmilieu van Charleroi is. Danze blijkt een oude vijand van Zicot te zijn en de verklaring van Zicot blijkt vals te zijn geweest. Er komt geen onderzoek naar de franse magistraat.

3) April 2005: Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem (M.V.) wordt, nadat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende en nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers opdracht gaf om hem en al zijn aanklagers voor een leugendetector-test op te roepen, plotseling opnieuw voor 'folteringen en verkrachtingen' aangeklaagd door enkele minderjarige criminelen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval en drugshandel in een gesloten instelling verblijven. Zoals in 1998 maakt de Vlaamse pers een enorm kabaal rond de zaak. M.V. wordt een onverbeterlijke kindermisbruiker genoemd die gebruik maakt van 'weerloze slachtoffers' en dus zwaar gestraft moet worden. De Procureur des Konings te Turnhout beveelt de onmiddellijke aanhouding van M.V. die door een indrukwekkende politiemacht uit zijn huis wordt gehaald en in de gevangenis van Turnhout wordt opgesloten. Alhoewel M.V. aan een hart- en suikerziekte lijdt, begint hij onmiddellijk met een hongerstaking die een maand lang zal duren. Nadat M.V. noodgedwongen naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge is overgebracht en hij daar enkele keren in coma geraakt, geeft Het Hof van Beroep te Antwerpen de opdracht om hem vrij te laten. Het parket van Turnhout roept de uitgeputte M.V. onmiddellijk op voor een leugendetector-test. Die wijst uit dat hij de waarheid sprak. De Turnhoutse openbare aanklager P. Vander Flaas roept, na protest van de Werkgroep Morkhoven, ook één enkele aanklager voor de leugendetector-test op die de test resoluut weigert.

4) Vlak voor de correctionele zitting van 9.2.2005, worden M. V. en 2 Morkhoven-sympathisanten door de Herentalse politie op een intimiderende wijze ondervraagd inzake een affiche- en pamflettenactie. Welgeteld 4 weken voor de zitting van 14.9.05 vernemen zij dat zij voor het 'verspreiden van afbeeldingen met een kinderpornografische aard' voor de strafrechtbank moeten verschijnen.

5) Het parket van Turnhout blijft de computer van de Werkgroep Morkhoven in haar bezit houden terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen 1,5 jaar voordien verklaarde dat 'er geen bezwarende elementen op werden gevonden'.

6) Op 15.9.05 krijgt M.V. zijn 3de huiszoeking in bijna evenveel maanden tijd. Die gebeurt weer zonder huiszoekingsbevel en wordt uitgevoerd door een Herentalse politieagent waarrond het Comité P een zogenaamd onderzoek voert.

7) 27.11.05: de Herentalse politie, zogezegd op zoek naar de 14-jarige Ruben die M.V. in april 2005 opnieuw voor 'folteringen en verkrachtingen' aankloeg, doet een nieuwe huiszoeking bij M.V.

8) De Socialistische Mutualiteit wil de invaliditeitsuitkering van M.V. verlagen. De wijkagent had immers 'per vergissing' aangegeven dat M.V. met iemand samenwoonde'.

9) M.V. krijgt, na een anonieme brief, de inspectie van de Geelse Woonmaatschappij op bezoek die wil controleren of hij zijn woning wel netjes houdt.

10) 15.2.2006: het parket van Turnhout besluit om M.V. voor een tweede maal psychiatrisch te laten onderzoeken.

11)Tal van voor M.V. ontlastende documenten blijken niet in het gerechtelijk dossier te zitten.

12) De Sp.a en het parket van Turnhout blijven het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort boycotten. De Werkgroep Morkhoven krijgt dagelijks af te rekenen met Internetproblemen, geblokkeerde emails, problemen met publicaties + foto's...

13) Victor V., staat met Sp.a-kamerlid Jan Peeters die hem in 2005 mee tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemde, op de Sp.a-kieslijst Herentals.

14) Mei 2006: M.V. krijgt 2 x de federale politie aan huis. Die vragen hem om zijn 'visie' inzake de kinderpornozaak Zandvoort en willen hem akkoord doen gaan met een 'principiële straf' alvorens het gerechtelijk 'onderzoek' in zijn zaak is afgesloten. Procureur Vander Flaas vraagt om een psychiatrisch onderzoek van de Morkhoven-sympathisant die mee de affiches en pamfletten verspreidde.

15) 12.10.06: Er is een nieuwe aflevering van het proces tegen M.V. op komst. De E-mails van de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ worden dus opnieuw geblokkeerd.

16) 18.10.2006: Het rapport van Dr. Cosyns verklaart M.V. schuldig aan 'kindermisbruik' terwijl in het rapport staat dat het psychiatrisch rapport 'niet bedoeld is om zich over de schuld van M.V. uit te spreken'. Het rapport van psychiater Cosyns wordt misbruikt. Procureur Van der Flaasch haalt één enkel zinnetje uit het rapport dat vol tegenstrijdigheden staat en 38 bladzijden telt. Ivo Meulemans van het Nieuwsblad/Het Volk/De Gentenaar schrijft dat M.V. een 'gestoorde' is.

17) 21.10.2006: De Werkgroep Morkhoven publiceert een Open Brief aan procureur-generaal Dekkers met de 30-tal PV's waarin staat hoe Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegde. De brief wordt op 23.10.2006 voor ontvangst op het bureau van de procureur-generaal afgestempeld. Gerecht en pers die bij het elk verhaal over M.V. moord en brand schreeuwen, blijven muisstil.

18) 13.11.2006: Er is weer een nieuwe aflevering van het 9 jaren durenden proces tegen M.V. in aantocht. Foto's en berichten verdwijnen, E-mails worden geblokkeerd enz.

19) 15.11.06: Zoals te verwachten was, rekent het gerecht van Turnhout in haar eindvonnis af met M.V. maar zwijgt zij over de kinderpornozaak Zandvoort en de zedenzaak Victor V. De klachten van Victor V. en zijn companen waarvoor M.V. gedurende 9 jaren als 'kindermisbruiker' door het slijk werd gesleurd, worden onbetrouwbaar geacht. M.V. wordt in deze zaken vrijgesproken terwijl Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws schrijven dat 'kindermisbruiker Marcel Vervloesem 5 jaar cel krijgt'.

20) 17.11.2006: De Gazet van Antwerpen die M.V. een 'laffe kindermisbruiker' noemt, interviewt L. Kiekens als 'slachtoffer van Marcel Vervloesem' en laat hem een oproep doen tot 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem' terwijl M.V. voor de klachten van L. Kiekens op 15.11.2006 werd vrijgesproken.

21) 8.11.2006: Er is nog altijd geen nieuws over de zedenzaak Victor V. maar er worden wél 260 dossierstukken inzake kinderpornonetwerken op de nieuwsgroep van Prinses de Croÿ vernietigd.

22) 9.11.2006: Berichten op Issakaba plaatsen gaat niet meer.

23) RTBF-journalist José Dessart vraagt Prinses de Croÿ om een bladzijde uit zijn omzendbrief waarin hij protesteerde tegen het feit dat M.V. veroordeeld werd voor het 'bezit van kinderporno', van de nieuwsgroep te verwijderen. De cd-roms Zandvoort bevatten -volgens een rapport van de federale politie- immers de foto's van 88.000 misbruikte kinderen en tientallen kindermisbruikers (waarnaar nooit onderzoek werd gevoerd). Dessart vraagt ook om de 'E-mail-adressen' van de mensen aan wie hij zijn brief stuurde, te verwijderen. In de op de nieuwsgroep gepubliceerde brief blijken echter geen adressen maar enkel de volgende namen voor te komen: Jean-Maurice Arnould, Aimé BILLE, Marie Breda, Anemie Bolté, het 'bureau de liaison', Christiane Couty, Vincent Decroly, Freddy Dewille, Aline D'Havre, Yvonne D'Or, Gérard Fortemps, Bernadette Goossens, Jean-Marie Grandjean, Pina Guarnièri, Jean-Yves Hayez, Victor Hissel, Yvan Lenaers, Regina Louf, Maguy Moons, Eric Picard, Marc Reisinger, Anne-Marie Roviello, Erik Rydberg, Claude Semal, Carine t'Kint, Bureau Carine t'Kint, Patricia Vandersmissen, Marie-Jeanne Vanheeswijck, Marie-Louise Verlaine, Douglas De Coninck, stef janssens, Catherine Bonnet en Jacqueline de Croÿ.

Wordt vervolgd...


01:33 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) |  Facebook |

Commentaires

Vlaamse mediagroepen zijn in handen van enkele machtige families
De Vlaamse mediagroepen zijn in handen van enkele grote (politieke of politiek verbonden) families. Vandaar dat in 1998, en op het hoogtepunt van de kinderpornozaak Zandvoort, VTM en al de kranten van deze mediagroepen gelijktijdig met de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem naar buiten kwamen en hem nadien 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk sleurden.
Vandaar dat men in deze kranten niets meer over de kinderpornozaak Zandvoort kon lezen die door het gerecht van Turnhout en het hof van beroep van Antwerpen in de doofpot werd gestopt.

--------

KBC stapt uit mediagroep Corelio
KBC Private Equity verkoopt zijn belang van 28 procent in de mediagroep Corelio, de uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad en Vers L'Avenir. Dat vernam de redactie van De Tijd van verschillende bronnen. Vrijwel alle andere aandeelhouders van de mediagroep, die een voorkooprecht hebben, nemen het belang over. De laatste details daarover moeten nog worden geformaliseerd.
Foto Photonews.

(tijd) - Bij een vorige transactie in 2006 werd Corelio (de voormalige VUM) gewaardeerd op 136 miljoen euro. Volgens onze informatie zou dat vandaag zo'n 165 miljoen zijn, maar de exacte prijs van de transactie is niet bekend. Als de waardering van 165 miljoen klopt, zou KBC Private Equity uit de verkoop zo'n 46 miljoen euro puren. De andere aandeelhouders van de mediagroep zijn Synvest (familie Leysen/Ackermans & van Haaren, met 33%), het Krantenfonds (de journalisten, 12%), de holdings Loro (Lode Campo), Lapide (familie Van De Steen), Cecan Invest (familie Vlerick-Sap) en het Cultura Fonds (familie Van Waeyenberge).

Als Synvest in verhouding tot zijn bestaande participatie aandelen van KBC Private Equity kocht, dan stijgt het belang van de holding tot boven 40 procent en versterkt de familie Leysen - die Synvest controleert - haar greep op de mediagroep. Corelio-voorzitter Thomas Leysen zei twee jaar geleden dat de mediagroep 'niet het bedrijf van één persoon of één familie is' en dat zijn familie niet op de meerderheid aasde. Woensdag wilde geen enkele betrokken partij reageren.

Historisch
De participatie van KBC Private Equity in Corelio is historisch. Het erfde de aandelen van Gevaert, dat via de fusie tussen Almanij en KBC bij de bankgroep terechtkwam. De VUM verrees in 1976 uit de as van Periodica, de uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar. De doorstart gebeurde met de steun van bedrijfsleiders (André Leysen, het echtpaar André en Cécile Vlerick-Sap, Piet Van Waeyenberge, Lode Campo, de familie Santens) en vennootschappen als Ibel (Cobepa) en Gevaert. Ondertussen kocht Corelio Het Volk en Mediabel (Vers L'Avenir) en investeerde het in de VAR en in Woestijnvis.

KBC Private Equity is niet de eerste financiële partij die uit Corelio stapt. Ibel deed dat twee jaar geleden al. De andere aandeelhouders kochten toen de Ibel-aandelen in verhouding met hun bestaande participatie.

Michael Sephiha
Stefaan Michielsen

8/05/2008
Copyright © De Tijd

Écrit par : Rufke | 15/05/2008

Répondre à ce commentaire

om persoons/naamsverwarring vermijden Beste webmaster,
om persoonsverwarring te voorkomen:
onderaan rechts in onderstaand bericht lees ik de naam 'Rufke'; Als ik goed begrijp wordt daarmee de afzender van het artikel bedoeld.

ik wil er u op wijzen dat deze naam niets te maken heeft met mezelf (Ruf Nachtergaele van het forum X1 Dossier); ik bedoel hiermee, dat ikzelf die tekst niet heb opgestuurd naar de redactie. Ik hoop hiermee verwarring en misverstanden te vermijden. Ikzelf heb tot op heden nog nooit een tekst ondertekend met de naam 'Rufke'.
Wel is er de internetstalker Daelman Martin -Marna_Deman- die me in mails en in allerlei kleinerende en kwetsende en provocerende en ridiculariserende berichten op internet bij voorkeur ook met 'Rufke' aanspreekt.

Ruf Nachtergaele
Ruf.Nachtergaele@gmail.com
Rufin.Nachtergaele@telenet.be
forum: http://x1dossier.forumup.be/

15-05-2008, 14:49:04
Vlaamse mediagroepen zijn in handen van enkele machtige families

De Vlaamse mediagroepen zijn in handen van enkele grote (politieke of politiek verbonden) families. Vandaar dat in 1998, en op het hoogtepunt van de kinderpornozaak Zandvoort, VTM en al de kranten van deze mediagroepen gelijktijdig met de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem naar buiten kwamen en hem nadien 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk sleurden.
Vandaar dat men in deze kranten niets meer over de kinderpornozaak Zandvoort kon lezen die door het gerecht van Turnhout en het hof van beroep van Antwerpen in de doofpot werd gestopt.

--------

KBC stapt uit mediagroep Corelio
KBC Private Equity verkoopt zijn belang van 28 procent in de mediagroep Corelio, de uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad en Vers L'Avenir. Dat vernam de redactie van De Tijd van verschillende bronnen. Vrijwel alle andere aandeelhouders van de mediagroep, die een voorkooprecht hebben, nemen het belang over. De laatste details daarover moeten nog worden geformaliseerd.
Foto Photonews.

(tijd) - Bij een vorige transactie in 2006 werd Corelio (de voormalige VUM) gewaardeerd op 136 miljoen euro. Volgens onze informatie zou dat vandaag zo'n 165 miljoen zijn, maar de exacte prijs van de transactie is niet bekend. Als de waardering van 165 miljoen klopt, zou KBC Private Equity uit de verkoop zo'n 46 miljoen euro puren. De andere aandeelhouders van de mediagroep zijn Synvest (familie Leysen/Ackermans & van Haaren, met 33%), het Krantenfonds (de journalisten, 12%), de holdings Loro (Lode Campo), Lapide (familie Van De Steen), Cecan Invest (familie Vlerick-Sap) en het Cultura Fonds (familie Van Waeyenberge).

Als Synvest in verhouding tot zijn bestaande participatie aandelen van KBC Private Equity kocht, dan stijgt het belang van de holding tot boven 40 procent en versterkt de familie Leysen - die Synvest controleert - haar greep op de mediagroep. Corelio-voorzitter Thomas Leysen zei twee jaar geleden dat de mediagroep 'niet het bedrijf van één persoon of één familie is' en dat zijn familie niet op de meerderheid aasde. Woensdag wilde geen enkele betrokken partij reageren.

Historisch
De participatie van KBC Private Equity in Corelio is historisch. Het erfde de aandelen van Gevaert, dat via de fusie tussen Almanij en KBC bij de bankgroep terechtkwam. De VUM verrees in 1976 uit de as van Periodica, de uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar. De doorstart gebeurde met de steun van bedrijfsleiders (André Leysen, het echtpaar André en Cécile Vlerick-Sap, Piet Van Waeyenberge, Lode Campo, de familie Santens) en vennootschappen als Ibel (Cobepa) en Gevaert. Ondertussen kocht Corelio Het Volk en Mediabel (Vers L'Avenir) en investeerde het in de VAR en in Woestijnvis.

KBC Private Equity is niet de eerste financiële partij die uit Corelio stapt. Ibel deed dat twee jaar geleden al. De andere aandeelhouders kochten toen de Ibel-aandelen in verhouding met hun bestaande participatie.

Michael Sephiha
Stefaan Michielsen

8/05/2008
Copyright © De Tijd Rufke

Écrit par : Ruf Nachtergaele | 01/08/2008

Répondre à ce commentaire

Excellente lecture, merci enormément ! ! !

Écrit par : site de pari sportif | 27/05/2014

Répondre à ce commentaire

Avoir un blog toujours à jour est très indispensable pour conserver le contact avec ces internautes, tout comme les commentaires c'est pour ça que nous vous laisse ce commentaire pour vous encourager.

Écrit par : match france coupe du monde | 15/06/2014

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.